Bölüm 1805 - Cesareti Kırılmış Batı İlahi Bölgesi

avatar
3773 103

Against The God - Bölüm 1805 - Cesareti Kırılmış Batı İlahi Bölgesi

Çevirmen: Sefix


Güçlü ve gizemli Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı, üstlerindeki ekranlarda ortaya çıktı. İblis Kraliçesi onu tekrar tekrar saldırdı ve nihayet gerçek bedenini ortaya çıkarmadan önce kısık çığlıkları ve acı kükremeleri havayı doldurdu.

 

Büyük kızıl ejderha zihin kontrolünü kaybederken ruh büken bir kükreme çıkardı.  Ruhunu kaybetmiş çılgın bir ejderhaya benziyordu... Bundan sonra, Chi Wuyao saldırılarına devam etti ve ona inanılmaz darbeler verdi, göklerin ejderha kanı yağmasına neden oldu, hiç kimsenin tanık olacağını düşünmediği şok edici bir manzarayı ortaya çıkardı.

 

Öte yandan Saf Ejderha Tanrısı, iki Cadı'nın saldırıları altında acımasızca savunmaya geçmişti ve hatta yüzünün bir enerji bıçağı tarafından kesilmesiyle sona erdi. Sonunda, nihayet onlardan kaçmayı başardı ve arkasında akan uzun bir kan izine sahip Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı ile mesafede kayboldu.

 

Bir haberin ne kadar ayrıntılı veya iyi gerekçeli olursa olsun, verdiği etki asla gerçek bir imgeyle karşılaştırılamazdı. Bu görüntüler hızla Doğu İlahi Bölgesi'nden Tanrı Alemi'nin geri kalanına yayıldı ve hala sarsılmakta olan yıldız sistemlerine büyük gelgit dalgaları olarak çarptı.

 

Halka açık olan gerçek, herkesin güvenini yok etmişti. Doğu İlahi Bölgesi ve Güney İlahi Bölgesi'nin ardışık yenilgileri, ruhlarına karşı büyük darbeleri gebe bıraktı. Bununla birlikte, şüphesiz bu görüntüler Tanrı Alemi kaynak gelişimcilerinin güvenlerine ölümcül bir darbe olarak kazındı.

 

Bu, özellikle de Batı İlahi Bölgesindekiler için iki kat doğruydu!

 

Dokuz Ejderha Tanrısı ne tür varlıklardı?

 

Ejderha Tanrı Alemi'nin temel taşları olan Ejderha Hükümdarı'nın sağ ve sol kollarıydı. Tanrı Alemindeki statüleri o kadar yüceydi ki, diğer kral alemlerinin Tanrı İmparatorları ile eşit konumda durdular.

 

Kül Ejderha Tanrısı'nın Güney Denizi Tanrı Alemi'ndeki sefil ölümü, tüm Tanrı Aleminde büyük şok dalgaları oluşturmuş ve Ejderha Tanrı Alemi'nin öfkesini tetiklemişti. Ama hiç kimse Kül Ejderha Tanrısı'nın ölümünü küçümsemedi ne de herhangi bir hayal kırıklığı dürtüsü ortaya çıkardı.

 

Bunun nedeni, söylentiler, Kuzey İlahi Bölgesinin en güçlü iblislerinin Yun Che'ye Güney Deniz Tanrı Alemine eşlik ettiğini söylemişti. Bu nedenle, Kül Ejderha Tanrısı ne kadar güçlü olursa olsun, Kuzey İlahi Bölgesi'nin ana güçleri ona saldırdığı takdirde yapabileceği hiçbir şey yoktu.

 

Ancak Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı için işler farklıydı... Görüntüler, o ve İblis Kraliçesinin bire bir düelloya katıldığını ve hiçbir dış gücün mücadelelerine müdahale etmediğini gösterdi. Yine de İblis Kraliçesi tarafından zalimce saldırıya uğramış ve karşılaşmaları içinde bedeninde bir delik açmasıyla sona ermişti. Hatta kaçarken Saf Ejderha Tanrısı tarafından zorla sürüklenmek zorunda kalmıştı.

 

Dahası Saf Ejderha Tanrısı ona kıyasla adı şanı duyulmamış iki Cadı tarafından tamamen bastırılmıştı. Bir darbeyi bile zar zor karşıladı ve hatta yüzüne aşağılayıcı bir darbe almasıyla sona erdi.

 

Bir numaralı Ejderha Tanrısı sadece İblis Kraliçesine kaybetmekle kalmadı, herhangi bir haysiyet ya da zarafetten yoksun bir şekilde kaybetti ve herkes üzerinde bıraktığı kalıcı izlenim, vücudundan çılgınca dökülen ejderha kanı ile tasdiklendi.

 

Doğu İlahi Bölgesi titrerken, Güney İlahi Bölgesi şok içinde boğuldu ve şu anda sessizce güneye doğru hareket eden şeytaniler bile, üzerlerinde yayınlanan görüntüleri gördüklerinde huşu içinde dizlerine battılar ve merak ettiler. Tıpkı İblis Efendisi'nın görkemli gücüne huşu içinde diz çökmüş oldukları zamanlarındaki gibiydi.

 

Batı İlahi Bölgesine gelince, şu anda korkunç bir sessizlik üzerlerine inmişti.

 

Tanrı Alemindeki en güçlü ilahi bölge olmalarına rağmen Ejderha Tanrı Alemi liderliğindeki Batı İlahi Bölgesi, Kuzey İlahi Bölgesinin işgaline neredeyse kayıtsız kalmıştı. Doğu İlahi Bölgesinin güçleri tahtadan silindiğinde ve Güney İlahi Bölgesi tek bir gecede baş aşağı çevrildiğinde bile, Ejderha Tanrı Alemi'nin iblislerin geçemeyeceği cennetsel bir hendek olduğuna inanıyorlardı.

 

Bunun nedeni, Ejderha Tanrı Alemi'nin o kadar güçlü olmasıydı. Aslında pratikte Dokuz Ejderha Tanrısı dokuz Tanrı İmparatoruna eşdeğerdi.

 

Dahası, atalarından hatıraları miras alan güçlü bireyler, Dokuz Ejderha Tanrısı'nın başının, Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı'nın, diğer tüm Tanrı İmparatorlarını geride bırakan, sadece Ejderha Hükümdarının kendisinden sonra ikinci olan korkunç bir varlık olduğunu biliyordu.

 

Bu ateşli inanç, Kuzey İlahi Bölgesi'nin iblislerine karşı göz kırpmadan yüzleşmelerine izin verdi. Ama şimdi, bu inanç acımasızca en doğrudan ve net bir şekilde, hiç sorgulanamayacak şekilde paramparça olmuştu.

 

Haberler Ejderha Tanrısı Kutsal Salonuna ulaştığında, her Ejderha Tanrısı'nın yüzündeki ifade kıyaslanamayacak kadar kasvetli oldu.

 

Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı şu anda tamamen odaklanmış olsa da, ejder ruhu hala Chi Wuyao'nun iblis istilası tarafından işkenceye uğruyordu. Hem zihnini hem de ruhunu çözmesi kolay değildi, yere indiği anda vizyonu hemen karardı. Ağzından kan fışkırdı ve neredeyse bayılacaktı.

 

Sonunda dönen görüntüleri gördüklerinde, tüm Ejderha Tanrıları... kanlarının başlarına çılgınca aktığını hissetti. Yüzleri, ağır nefes almaya başladıklarında kan kadar kırmızı ve bir wokun dibi kadar siyah olmak arasında değişiyordu.

 

Bir Ejderha Tanrısı kaybedebilir ve hatta ölebilirdi ancak böylesi utanç verici, acıklı ve çirkin bir gösteri sunmalarına nasıl izin verilebilirdi...

 

Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı'nı en iyi anlayabilecek olanlar, bu görüntülerdeki çılgın ejderhanın aslında o olduğuna inanamıyorlardı!

 

Sadece kendi onurunu ve haysiyetini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda bu olay tüm Ejderha Tanrılarının yüzünde sayısız aşağılayıcı tokatlara maruz kalmasıyla da eşdeğerdi.

 

Şu anda, tüm Ejderha Tanrıları Chi Wuyao'nun bu tuzağı kurduğunu biliyordu, böylece tüm ejderha tanrı ırkını utandırabilirdi.

 

İlk önce dikkatlerini kuzeye doğru çekti. İçeri sokulmuş olan Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı'nın olduğunu öğrendikten sonra, planının ikinci bölümünü hemen oluşturdu. Ve şimdi, son tuzağını ortaya çıkarmıştı... bu eşi görülmemiş aşağılanma hissi, tüm Ejderha Tanrılarını, kelimenin tam anlamıyla başlarına yağmur yağmış gibi hissettirdi!

 

Ağına gerçekten iyi yakalanmışlardı ve sonunda, halihazırda titrek Tanrı Aleminde büyük bir gök gürültüsü patlamasına neden olmuştu.

 

“Aşağılık... Cadı... seni... kesinlikle öldüreceğim!” Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı kırık dişlerle homurdandı. Gözleri kızıl bir uçurum gibiydi ve sözlerinin her biri nefretle doluydu.

 

İki yüz bin yıllık gurur ve zafer bir günde yok edildi.

 

“Bunun üzerinde daha fazla düşünmeye gerek yok,” Masmavi Ejderha Tanrısı konuşabileceği en sakin sesle onu rahatlatmaya çalıştı. Devam etmeden önce kalbinin kıvranmasını zorla bastırdı, “Bu mesele şüphesiz Batı İlahi Bölgesinin kalbini sallayacak ancak Ejderha Tanrı Alemimizi etkilemeyecek. Büyük kardeş, iki ay geçtikten sonra bugün on bin kez hissettiği kızgınlığı kesinlikle geri ödeyebilecek.”

 

Long Fei'yi böyle teselli etti.

 

Ancak, bu gerçekten Ejderha Tanrı Alemini etkilemeyecek miydi?

 

En azından, şu anda Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısını sakin bir sesle rahatlatmaya çalışan kasvetli görünümlü Masmavi Ejderha Tanrısı bile göründüğü kadar sakin değildi. Biri şu anda hissettiği büyük ve ağır utancı yok etse bile, duyguları hala büyük bir karmaşadaydı.

 

Kül Ejderha Tanrısı sefil bir şekilde ölmüştü ve ölümünden önce sadece tek bir ruh iletimi göndermeyi başarmıştı.

 

Şimdi Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı aşağılayıcı bir yenilgiye uğratılmıştı. İblis Kraliçesi'nin tuzağına düşmüş olmasına rağmen, kayıp sonunda hala bir kayıptı. Dahası güç, zafer ve yenilgi arasındaki tek belirleyici faktör olmamıştı.

 

Doğu İlahi Bölgesi ve Güney İlahi Bölgesi şu anda karanlık tarafından yutuluyordu. Ve şimdi, uzun ve karanlık bir gölge, iblislere karşı mücadeleye başlamadan önce Ejderha Tanrı Alemi'nin kalplerine sızmayı başarmıştı.

 

Yun Che'nin yönettiği iblisler, daha önce kimsenin hayal etmediğinden çok daha korkunçtu... dahası, onlar için belirlenen en yüksek tahminleri bile aşmaya devam ettiler.

 

Bugün, Ejderha Hükümdarı bu emri Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcında vermemiş olsa bile, Ejderha Tanrılarının hiçbiri artık herhangi bir eylemde bulunmaya cesaret edemezdi.

 

Sadece Ejderha Hükümdarı'nın dönüşü şu anda her şeyi normale döndürebilirdi!

 

    ————

 

Batı İlahi Bölgesi, Qilin Alemi.

 

Batı İlahi Bölgesindeki Ejderha Tanrı Aleminden sonra en güçlü kral alemi bugün çok sayıda misafir ağırlıyor gibiydi. Ayrıca, bu misafirler en gizli yollarla gelmişti ve hepsi en kısa ziyaretlerden sonra sessizce ayrıldı.

 

“Hahh.” Qilin İmparatoru yumuşak bir nefes bırakırken uzun bir kulenin çatısında duruyordu. Bundan sonra bulutlu gökyüzünden ufka baktı ve en son ziyaretçisini selamlamak için döndü. “Geldin.”

 

Soğuk enerji havada döndü ve buzlu bir sis yavaş yavaş mavi giyimli, uzun boylu narin bir kadının ortaya çıkması ile ayrıldı.

 

“Qilin İmparatoru, seni bir kez daha rahatsız etmeye geldim,” Mavi Ejderha İmparatoru cevapladı.

 

“Aslında uzun zamandır seni bekliyordum,” Qilin İmparatoru yüzünde sıcak bir bakışla söyledi. Onu her zamanki gülümsemesiyle selamlamak istedi ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın, dudakları itaat etmeyi reddetti.

 

“Bu aura...” Mavi Ejderha İmparatoru ona doğru yürürken bakışlarını kaldırdı, “Sayısız Tezahür Tanrı İmparatoru da mı geldi?”

 

“Hepsi beni ziyaret etti,” Qilin İmparatoru cevapladı.

 

“...” Mavi Ejderha İmparatoru kısa bir sessizlik dönemine girdi ancak yüzü her zamanki gibi sakin kaldı.

 

“Gökler ve yer arasında, sayısız alemler içerisinde, Kral Long Bai ve ardından gelen Long Fei ile, her iki ejderha da cennetleri çevrelediği sürece, sönmeyecek bir kaos yoktur.”

 

Qilin İmparatoru sözlerine devam etmeden önce uzun bir nefes aldı: “Uzun yaşamımda, hiçbir zaman bu sözlerden şüphe etmedim. En azından düne kadar.”

 

Mavi Ejderha İmparatoru cevap verdi, “Demek dünki olay yüzünden sen bile sarsıldın. Ancak, Ejderha Tanrı Aleminden gelen haberlere göre, Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı İblis Kraliçesinin tuzağına düştü ve bu onun kaybının sebebiydi. Dünkü yayın sırasında kesinlikle anormal bir durumdaydı, bu yüzden hikaye makul olmaktan daha fazlasını taşıyan bir nitelikte.”

 

Qilin İmparatoru başını salladı ve konuştu, “Ama bir mağlubiyet, sonunda hala bir mağlubiyettir. Dahası, sadece kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda onursuz ve acıklı bir şekilde kaybetti. Ayrıca, ejderha ırkının yüksek rütbeli üyeleri mağlubiyetleri için hiçbir zaman mazeret göstermez. Bu nedenle, haberi yayan Ejderha Tanrı Alemi aslında onlara yardım etmekten ziyade durumu daha da çıkılmaz bir hale getirdi çünkü Ejderha Tanrıları'nın bile durum hakkında gerginleştiğini gösteriyor.”

 

“Evet.” Ejderha ırkının yüksek rütbeli bir üyesi olarak, Mavi Ejderha İmparatoru'nun bu noktayı kabul etmekten başka seçeneği yoktu.

 

“Qilin İmparatoru, bugün tavsiyeni dinlemeye geldim.” Kısa bir andan sonra, Mavi Ejderha İmparatoru net bir şekilde konuşmaya karar verdi, “Başka bir deyişle, belirli bir konuyla ilgili onayını alabileceğimi umuyorum.”

 

“Heh heh.” Mavi Ejderha İmparatoru sorusunu bile sormadan önce, Qilin İmparatoru kuru bir kıkırdama çıkardı ve şöyle dedi, “Mavi Ejderha İmparatoru, şu anda ne hissettiğin ve düşündüğün konusunda utanç veya korku hissetmene gerek yok. Aksine, tam olarak hissetmen gereken şey budur.”

 

Mavi Ejderha İmparatoru'nun dudakları seğirdi, “...”

 

“Eğer sadece normal bir kaynak gelişimcisi olsaydın, o zaman aldığın herhangi bir karar sadece sıcak kanlı olmanı ilgilendirirdi. Ancak, sen Mavi Ejderha İmparatorusun. Bir kral alemi hükümdarı olarak, on binlerce yıldır devam eden devasa bir yıldız aleminin sorumlususun. Fevri olma hakkına sahip değilsin. Bencil olmaya hakkın bile yok. Kararlarının her biri, Mavi Ejderha Alemi'nin devam eden refahı ve hayatta kalması için yapılmalıdır.”

 

“Bu konuda senden farklı değilim.”

 

Bu cevap, Mavi Ejderha İmparatoru'nun kaşının çatmasına neden oldu. Dikkatli bir şekilde sordu, “Demek istiyorsun ki...”

 

“Ejderha Hükümdarı döndükten sonra, emirlerine uymaktan başka seçeneğimiz olmayacak. Ejderha Tanrı Alemi için olmasa bile, bölgemiz için savaşmak, Batı İlahi Bölgesinin Tanrı imparatorları olarak hala üzerimizdeki sorumluluktur.” Qilin İmparatoru bir an için durakladı ancak devam etmeye karar verdiğinde sesi birkaç oktav daha derinleşti, “Ancak, ‘Ejderha Tanrı Alemi'nin yenilgisi’ şimdi düşünmemiz ve hazırlanmamız gereken bir şey.”

 

Kuvvetli Güney Deniz Alemi bir gün içinde yok edildi.

 

Güney İlahi Bölgesi'nin kalan üç kral alemi savaşmadan boyun eğmeyi seçti.

 

Sınırsız hırsa sahip bir adam olan Qianye Fantian, her şeyi tek bir kumarda riske atmayı ve Brahma Hükümdar Alemini Yun Che'nin arkadaşı Qianye Ying'er'e bırakmayı seçmişti. Tuhaf bir olay dönüşünde dünyaya geri dönen iki Brahma Atası da iblislerin yanında olmayı seçmişti.

 

Kendilerini her zaman Tanrı Aleminin dünyevi işlerinden ellerini çekmiş Mutlak Başlangıç Ejderhaları bile tarafsızlıklarını kırmayı ve iblislere yardım etmeyi seçmişti.

 

Bunların hepsi inanılmaz derecede şok edici seçimlerdi. Bu insanların hepsi Yun Che'de bir şey gördüğü için miydi?

 

Bu, Kül Ejderha Tanrısı'nın sefil ölümü ve Kızıl Yıkım Ejderha Tanrısı'nın acıklı yenilgisi gerçekleşmeden önce olmuştu...

 

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Ejderha Tanrı Alemine en çok güvenen ve anlayan bir kişi bile kalplerinde yoğun şüpheler hissetmeye başlayacaktı.

 

“Bu nedenle, gücünün bir kısmını sakla, birkaç kaçış yolun olduğundan emin ol, tüm bunları kendi iradene bağlı olarak yap.” Qiling İmparatoru gözlerini kapattı. “Neyi seçersen seç, unutma, burada yanlış ya da doğru yok.”

 

Mavi Ejderha İmparatoru yavaşça başını salladı, “Bu yolculuk boşuna değildi. Sözlerin kalbimdeki yükü büyük ölçüde hafifletti.”

 

“Dünya korku ve endişe halindedir, bu yüzden seni daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Elveda.” Mavi Ejderha İmparatoru döndü ve ayrılmadan önce hızla aurasını geri çekti.

 

“Özellikle de sen,” Qilin İmparatoru aniden konuştu. “Son birkaç yılda, gözlerindeki ışık donuk ve ağır bir hal aldı. Bu ağırlık Yun Che yüzünden mi?”

 

Mavi Ejderha İmparatoru'nun vücudu cevap vermeden önce bir an için dondu, “Mavi ejderha ırkımın düşüncelerimiz kadar suyu, kalplerimiz kadar buzu var. İntikam için intikam, şükran için şükran öderiz. Sadece Yun Che... Kalbimde çözemediğim bir düğüm haline geldi.”

 

Qilin İmparatoru aniden güldü ve bu kahkahası son derece sıcak ve nazikti. “Uzun yıllardır İmparatorsun ama bu senin gençliğinden beri değişmeyen bir özelliğin. Çok iyi... çok iyi.”

 

Mavi Ejderha İmparatoru bu sözlere cevap olarak başını salladı ve sonra sessizce ayrıldı.

 

Ejderha Tanrı Aleminde böyle bir güven kaybının en olası sonucu, diğer kral alemlerinin yenilgi olasılığını kabul etmesi gerektiğiydi.

 

Ve bu tam olarak Chi Wuyao'nun görmeyi umduğu şeydi.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44934 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr