Bölüm 1763: Ölümsüzleştirilmiş Changsheng (1)

avatar
4102 124

Against The God - Bölüm 1763: Ölümsüzleştirilmiş Changsheng (1)Bölüm 1763 - Ölümsüzleştirilmiş Changsheng (1)Nan Wansheng konuştu, "Bu doğru olamaz! Onların ikisi de dokuzuncu seviye İlahi Usta. Güçleri göz önüne alındığında, onları anında öldürmenin tek yolu, gardlarını indirdikleri anda birilerinin onlara yirmi metre yaklaşmış olması. Enerjilerini meridyenlerinde dolaştırmadan önce bile bu kişi aynı zamanda onları tek bir anda öldürmek için yeterli gücü toplayabilmesi gerekiyor..."Deniz Tanrılarının gücü göz önüne alındığında, kim fark edilmeden yirmi metre yaklaşabilirdi?Dahası, birisi İlahi Usta Alemi'ne ulaştığında, herhangi bir ölümlünün kavrayışının ötesinde son derece güçlü duyulara sahip olan güçlü bir İlahi Usta bedeni elde ederdi. Düşünemeden içgüdüsel olarak tepki verebilecek mevkideydiler.Bunun yanı sıra, bu suikastçı, bir göz açıp kapayıncaya kadar bir Deniz Tanrısı'nı öldürebilecek kadar inanılmaz bir güç patlamasını anında serbest bırakabilmeliydi."Son derece güçlü, gizli ve patlayıcı güç. Bu evrende, bunu yapmak için bile çok az şansı olan tek kişi, Doğu Bölgesi Yıldız Tanrı Alemi'nin Cennetsel Katliam Yıldız Tanrısı'ydı,” Nan Wansheng mırıldandı. “Ancak, bu dünyayı uzun zaman önce terk etti.”Gülünç bir taviz verseler ve Cennetsel Katliam Yıldız Tanrısı'nın hala hayatta olduğunu hayal etseler bile, Şeytani Bebek olarak sahip olduğu güç ile birine suikast düzenlemesine ihtiyaç var mıydı?"Dikkate alınması gereken bir husus daha var," Nan Feihong konuştu. “Her Deniz Tanrısı'nın İlahi Deniz Ruhu Damgası ile işaretlenmiştir, bu yüzden Cang Shitian kesinlikle ölümlerini hissedebilmeliydi. Yine de kimin yaptığını kimsenin bilmediğini mi söylüyorsun?”Bu haber onları gerçekten şok etmiş ve dehşete düşürmüştü ancak bunu biraz düşündükten sonra bu bilgide kaç tane delik olduğunu çabucak fark fark etmiştiler.Hüküm Elçisi cevapladı, "On Yön Derin Deniz Alemi'ndeki casusumuz tarafından bize gönderilen haberlere göre, iki büyük Deniz Tanrısı'nın kaynak damarları ve ilahi ruhları, çatışmanın başlangıcından itibaren saldırganları tarafından mühürlendiğini ilettiler. Öldükten sonra, mühürlü ilahi ruhları da tamamen yok edilmiş. Ruh izlerinin Tanrı İmparatoru Shitian'a aktarılmasının hiçbir yolu yoktu.” Nan Wansheng ve Nan Feihong her ikisi de uzun bir sessizliğe girmeden önce aynı anda dondu. On Yön Derin Deniz Alemi, Deniz Tanrılarından birinin ani ölümünü keşfettiklerinde yaptığı ilk şey, sınırlarını mühürlemekti. Bu çok yaygın ve anlaşılabilir bir hareketti. Güney Denizi Tanrı Alemi bile, iki büyük Deniz Kralı'nın ölüm haberinin sızmasını önlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyordu... Sonuçta, birinin çekirdek gücüne yapılan herhangi bir kayıp, herhangi bir kral alemine büyük bir darbe olurdu.Ancak, ikinci Deniz Tanrısı'nın ani ölümü bulununca, On Yön Derin Deniz Alemi böylesi bir yöntemi seçmişti.Eğer gerçekten korkmasalardı, eğer bu ölümler çok tuhaf ve düzensiz olmasaydı, neden böyle bir seçim yapmış olurlardı ki?"Kaynak damarlarını ve ilahi ruhlarını mühürlemek için hangi gücün veya enerjinin kullanıldığını keşfetmeyi başardılar mı?” Nan Wansheng sordu.”Hayır," dedi Hüküm Elçisi. "İki Deniz Tanrısı'nın cesetlerini çevreleyen alan tamamen yok edilmiş ve arkada tek bir iz bile bırakılmamış. Fakat..."Hüküm Elçisi'nin aurasında, sesi bilinçsizce kasvetli hale gelirken açık bir endişe ortaya çıktı. "Tanrı İmparatoru Shitian'a en yakın olan casus bize yeni aldığı bazı haberler gönderdi. İki Deniz Tanrısı'nın öldüğü bölgede çok zayıf bir ejder aurası tespit etmeyi başardılar. Elli kilometrelik bir yarıçap üzerinde tespit edildi ve çok zayıf olmasına rağmen aynı zamanda son derece yüksek bir seviyedeydi.”“... !!” Nan Wansheng ve Nan Feihong'un gözleri aynı anda şiddetle titriyordu.Nan Feihong, Hüküm Elçisi'ni havaya kaldırırken elini şiddetle itti. "Bu haberin doğruluğundan emin misin?"Hüküm Elçisi soğukkanlılığını korumayı başardı. Başını salladı ve cevap verdi, “Bu hizmetçi haberi doğrulamaya cesaret edemiyor. Ancak... Leydinin bize gönderdiği haber buydu.”Bahsettiği, "Tanrı İmparator Shitian'a en yakın casus” niteliğindeki casus, On Yön Derin Deniz Alemi Kralı Shitian'ın üç sevgili cariyesinden birinden başka biri değildi.Eğer bu konu doğruysa, o zaman arkasında gizlenmiş olan gerçek, ne olduğunu keşfetmeden önce bile tüylerini ürpertirdi.Arkasında hiçbir iz bırakmadan iki büyük Deniz Tanrısı'nı sessizce öldürebilmek için... Nan Wansheng bile böyle bir başarıyı başarabilecek birini düşünemezdi.Ama eğer bu Ejderha Hükümdarı olsaydı, bunu yapamayacağını kim söyleyebilirdi?Tesadüfen, Ejderha Hükümdarı, şu anda son derece tuhaf koşullar altında “kaybolmuştu”.Neden böyle bir şey yapsın ki?“Mümkün değil.” Nan Feihong, Hüküm Elçisi'ni bıraktı. "On Yön Derin Deniz Alemi'nin ejderha ırkıyla herhangi bir çatışmaya ya da karışıklığa sahip olduğunu hatırlamıyorum. Bu, bizi aldatmak için kasıtlı olarak geride bırakılan bir ‘ipucu’ olabilir.”Onları aldatmak için tasarlanmış bir şey olsa bile, onlar ölmeden önce yeterince yüksek bir seviyede olan bir ejder aurası elde etmek zorunda kalmalıydı..."Feihong," Nan Wansheng kasvetli bir sesle konuştu. “Şahsen gidip bu haberin doğruluğunu teyit etmeni istiyorum.”"Mn.” Nan Feihong başını sallarken homurdandı. Hızlı bir şekilde hemen sonrasında oradan ayrıldı.On Yön Derin Deniz Alemi'nden gelen haberler gerçekten tüm mantığa meydan okumuştu.Ancak, var olan tek ipucu, hepsinin farkında bir iz olduğunda, On Yön Derin Deniz Alemi tarafından doğrulanmış bir şey olduğunda, bu ipucu ne kadar saçma olursa olsun, kalplerinde çoktan bir şüphe tohumu ekmişti.Bir kişinin kalbine bir şüphe tohumu ekildikten sonra, birçok şey onlara çok farklı görünürdü.


_____________Ebedi Cennet Alemi.Yun Che, Ebedi Cennet'in atalarının ana vatanını ve Ebedi Cennet İncisi'ni çalmıştı ama burayı yeniden inşa etme niyeti yokmuş gibi görünüyordu. Harabelerde kalmasına izin vermişti.Sonuçta, burası son varış noktasından çok uzaktı. Aslında, sadece geçici bir yerdi. Son birkaç gün içinde, Doğu İlahi Bölgesi'nin yüzlerce üst alem kralı, Yun Che'nin önünde diz çökmek ve ona sadakatlerini ilan etmek için buraya gelmişti. Hepsi bundan sonra silinemeyen o karanlık işaretle işaretlenmişti.Kaçmayı seçen alem kralları da vardı ama çok azdı ve çok uzaktaydılar. Ne de olsa, her alem kralı büyük atalarının mülklerini miras almıştı ve kaçarlarsa, bu atalarının mülklerini terk etmekten başka çareleri olmazdı, tüm nesiller için lanetlenecek bir isim bırakırlardı... Eğer durum buysa, karanlığa diz çökmeyi tercih ederlerdi. En azından dünyanın gözünde, bu aşağılayıcı boyun eğme, dünya barışı için olduğu gibi görünüyordu.Yun Che'nin onlara verdiği, “yedi günlük limit” yavaş yavaş sona erdiğinde, henüz ona sadakatlerini ilan etmeyen üst yıldız alemleri... Kuzey İlahi Bölgesi'nin uyarısı olmadan bile sivil huzursuzluk yaşamaya başladı. Huzursuzluk, bu üst yıldız alemlerinin bazılarında o kadar büyüdü ki, insanları, alem krallarının Ebedi Cennet Tanrı Alemi'ne gitmeyi reddetmesi durumunda yeni bir kral seçeceklerini ilan etmiştiler.Beşinci gün, herkesin hayran olduğu bir yıldız aleminin alem kralı nihayet gelmişti.Kutsal Saçak Alemi Kralı, Luo Shangchen.Kutsal Saçak Alemi, Doğu İlahi Bölgesi'ndeki kral alemlerinin altında tartışmasız bir numaralı yıldız alemiydi. Alem Kralları Luo Shangchen son derece güçlüydü ve halefi Luo Changsheng, dünyayı aydınlatacak kadar parlaktı. O, gelecekte Tanrı İmparatorlarının seviyesine ulaşma potansiyeline ve ona rehberlik edecek bir Luo Guxie'ye bile sahipti.Ancak, Kuzey İlahi Bölgesi işgal edildiğinde, Doğu İlahi Bölgesi'nin savaşın gidişatını tersine çevirmesine yardımcı olabilecek kilit güçlerden biri olan Kutsal Saçak Alemi, tüm istila boyunca hiçbir şey yapmamıştı. Kendilerine gönderilen yardım çığlıklarına bile cevap vermemişlerdi. Mevcut varlıkları, kaynak gelişimcilerinin sınırsız üzüntüyle boğulmasına neden olmuştu.Luo Shangchen, Kutsal Saçak Büyük Yaşlısı ile birlikte gelmişti. Yun Che onu gördüğünde, açıkça farklı olan soğuk bir ışık, gözlerinden yayılmaya başlamadan önce daralmaya başladı.Luo Shangchen yavaş yavaş Yun Che'ye doğru yürümeye başladı. Bundan sonra, diğer tüm kral alemlerinin yaptığı gibi onun önünde diz çöktü. "Kutsal Saçak Alemi'nden Luo Shangchen, İblis Efendisi'ni selamlıyor. Bugünden itibaren, Kutsal Saçak Alemi, İblis Efendisi'ni hükümdarımız olarak tanımaya yemin ediyor. Bu yemin, tüm yaratılışlar tarafından tanıklık edildi ve asla ona ihanet etmeyeceğiz.”Şimdi Yun Che'nin önünde diz çöktüğü ve bu yemini yaptığı için, Doğu İlahi Bölgesi'nin üç büyük yıldız alemi, Kutsal Saçak Alemi, Sırlanmış Işık Alemi ve Gizlenen Gökyüzü Alemi, dizlerini karanlığa doğru bükmüştü. Bu aynı zamanda tüm Doğu İlahi Bölgesi'nin karanlığa teslim olduğunu göstermişti.Yun Che, Luo Shangchen'i bir tekme ile fırlatmadan önce bir süre ona baktı.Bang!Bu tekme inanılmaz derecede ağırdı, pratik olarak bir heyelana neden olacak kadar güçlüydü. Luo Shangchen, kendisini darbeden korumak için herhangi bir enerjiyi sirküle etmeye cesaret edemedi, bu yüzden uçarak savruldu. Sırtını, onu yere şiddetle saptıran bir bariyerin yüzeyine çarpmadan önce beş kilometre boyunca havada uçtu.Yerde yatıyordu, kafasındaki tüm deliklerden kan akıyordu. Ancak herhangi bir öfke göstermedi ya da ayağa kalkmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bir kez daha yere secde etti... Bunun hak ettiği “muamele” olduğunu biliyordu.O, İlkel Kaos sınırlarında Tanrı İmparatorlarının iradesine itaat etmek için adım atan ilk Doğu Bölgesi Alem Kralı idi.Ne de olsa, Yun Che'nin hem Luo Changsheng hem de Luo Guxie ile olan davranışları, Luo Shangchen'in Yun Che'nin ölümünü burada toplanan diğer alem krallarından daha fazla isteyen kişi olmasına neden olmuştu.Yun Che elini uzattı ve kendi ayaklarına işaret etti. "Buraya geri dön.”"Tarikat Ustası..." Kutsal Saçak Büyük Yaşlısı elini uzattı ama Luo Shangchen'e ayağa kalkması için yardım etmeye cesaret edemedi. Aslında tek bir ses dahi bile çıkarmaya cesaret edemedi.Luo Shangchen'in gözleri ona uzaklardan herhangi bir hareket yapmaması gerektiğini söylüyordu.Luo Shangchen sessiz kaldı. Kendini desteklemek için bir kaynak güç olmadan, elleri ve dizleri üzerinde sürünmeye başlarken neredeyse hiç tereddüt etmedi.Kutsal Saçak Alemi'ni korumanın tek yolunun, onurunun toza gömüleceği noktaya kadar yeterince aşağılanmaya maruz kalmak olduğunu biliyordu.Doğu İlahi Bölgesi'nde, diğer tüm alem krallarının üzerinde hüküm süren bir alem kralı idi ama şu anda onun başına gelen şey, mutlak aşağılamaydı, diğer alem kralı'nın çektiği her şeyi aşan bir aşağılama, ölümlülerin bile dayanamayacağı bir aşağılama idi.Ancak, son birkaç gün içinde çektiği darbelerle karşılaştırıldığında, bu onu neredeyse hiç gıdıklamamıştı.


Yun Che ve Doğu İlahi Bölgesi'nden sayısız kaynak gelişimcisinin izlediği gibi yavaş yavaş Yun Che'ye doğru süründü. Göz açıp kapayıncaya kadar kapladığı mesafe artık sonsuz derecede uzun görünüyordu. Yedi dakika geçtiğinde sadece yarım kilometreyi kapatmıştı.O anda, bir Yanan Ay İlahi Elçisi'nden gelen bir ses iletimi Yun Che'nin kulaklarında çaldı. Soğuk ve donuk bir kıkırdama çıkarmadan önce kaşları hafifçe battı. "Gelmesine izin verin."Bu noktada, Ebedi Cennet Tanrı Alemi'ndeki tüm Ay Yiyicileri ve Cadılar bir yöne baktı.Çünkü yeni gelen kişi, şok edici bir şekilde, bir seviye yedi İlahi Ustası'nın aurasını yayıyordu.Yun Che'ye doğru sürünen Luo Shangchen, gözleri şiddetle titrerken aniden dondu.Hiç kimse bu auraya ondan daha aşina değildi.Luo Changsheng!Hayır... Bu, Luo Guxie'nin ve alt krallıktan gelen köylü Ning Danqing'in aşağılık yumurtasıydı!Karısının ve oğlunun ölümünün ana suçlusuydu!Luo Changsheng'in figürü kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Hala zarif bir şekilde çırpınan kar beyazı elbiseler giyiyordu... Yun Che ve Kuzey Bölgesi'nin diğer uzmanlarının önüne indi."Kutsal Saçak Alemi'nden Luo Changsheng, Kuzey Bölgesi'nin İblis Efendisi'ni selamlıyor." Yun Che'ye ne köle ne de zorba olan basit bir eğilmede bulundu.Bu sözleri söylediği gibi, gözleri aktif büyük projeksiyon formasyonuna doğru hafifçe hareket etti.Bunun kasıtlı olup olmadığını kimse bilmiyordu ama Yun Che'ye “İblis Efendisi" olarak hitap etmemişti. Ona “Kuzey Bölgesi'nin İblis Efendisi” olarak hitap etmişti."Bu Genç Usta Changsheng değil mi?” Yun Che, şeytani gücü taşarken Luo Changsheng'e doğrudan bile bakmamıştı. Luo Changsheng şimdi onunla aynı nefeste nasıl bahsedilebilirdi ki? "Buraya soylu babanın performansında eşlik etmeye mi geldin?”“Performans” kelimesi son derece aşağılayıcıydı ancak Luo Changsheng'in yüzü sakin ve duygusuz kalmıştı. "Hayır, soylu babamın eylemleri Kutsal Saçak Alemi'nin iradesini temsil ediyor. Ama ben, Luo Changsheng, buraya kendi isteğimle İblis Efendisi'ne teslim olmaya geldim. Samimiyetime gelince... Sizi kesinlikle tatmin edeceğine inanıyorum.”Luo Shangchen, gözlerinin köşesinden Luo Changsheng'e baktı, kalbi göğsüne şiddetle çarptı.Ne yazık ki, böyle bir durumda hiçbir şekilde hareket edemezdi, Kutsal Saçak Alemi'nin devasa skandalını dünyaya göstermesi daha az olasıydı."Güzel, çok güzel." Yun Che donuk bir kahkaha attı. “Yeni koşullarınıza bu kadar kolay uyum sağlayacağını düşünmek...Ünlü Genç Efendi Changsheng olarak adına gerçekten uyuyorsun! Ancak, bir şey yapmadan önce kraliyet babanın samimiyetini göstermesini beklemelisin.”“Kesinlikle." Luo Changsheng, yan yana durmadan önce tekrar Yun Che'ye doğru eğildi. Luo Shangchen'e bakmak için başını kaldırırken, gözlerinde tek bir dalgalanma yoktu.Kısa bir duraklamadan sonra, Luo Shangchen, Yun Che'ye doğru sürünmeye devam etti. Beş kilometrelik bu sonsuz uzunlukta ileriye doğru süründüğü her santim, asla silinmeyecek bir utanç ve aşağılanma işaretiydi.Artık kendi dışındaki seslerden hiçbirini net bir şekilde duyamadı ve görüşü sallanmaya devam etti. Ancak, vizyonu bulanıklaştıktan sonra Luo Changsheng'in yönüne bir an bile bakmayı reddetti.Sonunda, bir ömür geçmiş gibi hissettikten sonra, Yun Che'nin ayaklarına geri dönmek için kendi ellerini ve dizlerini kullanmıştı. Onu arka planı, şan ve şeref yaşamıyla doluydu... Şimdi hepsi toprağa gömülmüş oldu.Pah! Pah! Pah!Yun Che yavaşça ellerini çırptı ve yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Luo Shangchen'ı övdü. "Sen gerçekten Kutsal Saçak Alemi Kralı olmaya layıksın, bana doğru süründüğün duruşun, herhangi bir hayvanın taklit edebileceği bir şey değil. Kalbimi sıcaklık ve neşe ile doldurdun. Aslında, ellerimi çırpmaktan ve hayranlıkla iç çekmekten başka seçeneğim kalmadı.”Alkışlamayı bitirdiğinde, Luo Shangchen'in kafasına sağlam bir şekilde çarpan başka bir tekme attı.Luo Shangchen yine darbeyi engellemek için herhangi bir enerji yaymadı, bu yüzden bir kez daha uçurularak gönderildi. Bu kez, ağzından uzun bir kan oku çıktı ve hatta dişlerinin bir kısmı bu kana karışmıştı.Bang!Luo Shangchen, Yun Che'den uzakta yere düştü. Bir kez daha birkaç kilometre uçuyordu. Yavaşça dizlerinin üzerine sürünürken, Yun Che'nin sakin ve kasvetli sesi kulaklarında bir şeytanın sesi gibi çaldı. "Kutsal Saçak Alemi Kralı bu sanatta çok yetenekli olduğu için, neden buraya bir kez daha sürünüp dünyanın dört bir yanındaki insanlara daha fazla neşe vermiyorsun?”Kutsal Saçak'ın Büyük Yaşlısı tepeden tırnağa titriyordu. Luo Shangchen bilinçsizce ellerini yumruk halinde topladı. Her türlü aşağılanmaya katlanmaya hazır olmasına rağmen, kalbi ve ruhu hala şu anda öfkeyle spazmlanıyordu."Lütfen bir dakika bekleyin!”Bir ses aniden uygunsuz bir zamanda çaldı. Luo Changsheng öne çıktı... Ama konuşmayı bitiremeden önce, siyah bir gölge ona doğru yönelmişti.


O kadar hızlı hareket etmişti ki, Luo Changsheng kaçınmak için bir an dahi bulamamıştı.


Pah!


Kulak zarlarını patlatmakla tehdit edecek kadar büyük bir çatlak ile birlikte Luo Changsheng, uzağa uçarak gönderildi. Yan Üç'ün kolları, kaşları battığında siyah elbiselerinin ucunu çekti ve soğuk bir sesle konuştu: “Usta konuşurken, senin gibi bir genç onu kesmek için nitelikli olmaktan uzaktır.”Bu bir Yama Atası tarafından teslim edilmiş bir tokattı. Diğer başka insanlar olsaydı, ruhları bile bu tokatla paramparça olurdu. Luo Changsheng vücudunu çevirdi, yüzünün bir tarafı kan kırmızısıydı, ama yüzünde şok ya da öfke yoktu. Bunun yerine, Yun Che'ye doğru eğildi ve şöyle dedi: “Kaba ve aceleciydim... Ancak, İblis Efendisi'nin bana bir iyilik yapması için yalvarıyorum.”“Hmm?” Yun Che yan yan baktı."Umarım İblis Efendisi cömertçe yolculuğun geri kalanını kraliyet babam adına tamamlamama izin verir.”Başını saygıyla eğdi, ama sakin sesiyle yalvardığı duyulabilirdi.

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45376 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr