Bölüm 565

avatar
17572 45

Against The God - Bölüm 565


Ateş ışığının ortasındaki Dük Yuan Que'nin arkasında büyük bir alev ejderhası silüeti ortaya çıktı. Ateş ejderhasının görüntüsü alevlere bürünmüştü, yüzü kötücül ve eğri büğrü idi. Göğe doğru kükredi ve sesi sonsuz hiddet ve umutsuzluk yaydı, sanki Araf'ın Dokuz Cehenneminde işkence görüyordu.

Bu ejderha kükremesini duyan herkes bedenlerindeki kanın ve enerjinin kontrol edilemez bir şekilde tahrik olduğunu hissetmişti, kanları gözeneklerini patlatıp dışarı çıkmak üzereymiş gibi hissettiler. O anda Dük Yuan Que'nin etrafındaki sürekli yükselen aura da sonunda duraksamıştı ve tüm arena onun korkunç aurasının ağırlığı altında titremişti.

"Ne... Ne.. Ne tür bir güç bu? Dük Yuan Que'nin aurası bu kısa süre içinde iki katına çıktı... Hayır, iki katından da fazla!" Şu anki Dük Yuan Que'ye bakan tüm seyirciler sersemledi; onların yüzde doksanı Dük Zhong Sarayının böyle bir yeteneğe sahip olduğundan habersizlerdi.

"Bu... Bu da ne? Xiao Yun ayağa kalkarken şok içinde haykırdı. Bu korkunç aura onun kalbinin dehşet ile dolmasına yol açmıştı.

"Bu, Şeytan İmparator soyunun Kavurucu Gün Ateşi Ejderha soyu ile karıştığında ortaya çıkabilen bir tür özel kaynak yeteneği ve Şeytan İmparatorluk Şehrinin tarihinde birçok kez ortaya çıktı. “Yun Qinghong yüzündeki kasvetli ifade ile konuştu: "Altın Karga soyunun gücünü Alev Ejderhası soyunu yakmak için kullandığında, kullanıcının topladığı tüm güç kısa süreliğine patlayıcı bir şekilde artıyor. Bu süre boyunca kullanıcı normalde sahip olduğunu aşan bir güce kavuşuyor. Dük Yuan Que'nin şu anki gücü, normaldeki tam gücünün iki katından fazla. Üstelik, şimdi Ejderha Araf Çift Mızraklarının ikisini de aynı anda kullanabilir; bunları normalde bir tanesini kullanabiliyordu.

"O zaman... şimdi ne yapacağız? Ağabeyim tehlike içinde." Xiao Yun endişeyle konuştu.

Yun Qinghong sessiz kaldı ve cevap vermezken kaşlarını çattı.

Altın Karga ce Chiyang soylarını karıştırarak oluşturulan bu eşsiz yetenek Şeytan İmparatorluk Şehri içinde sadece birkaç kişi tarafından biliniyordu. Çünkü Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi içinde soylarını karıştıran kişi sayısı az olmasa da bu kaynak yeteneğinin çıkış sıklığı aşırı azdı. Altın Karga soyunu kullanarak Alev Ejderha soyunu yakmak orijinalde yasak bir teknikti çünkü her ne kadar kısa süreliğine patlayıcı bir güç sağlasa da bunun son derece ciddi sonuçları vardı... Bu yetenek kullanıldıktan sonraki en az üç ay kullanıcı aşırı zayıf bir durumda oluyordu. Bu yetenek kullanıldığından dolayı kullanıcının kaynak damarları ve bedeni ağır bir yük taşıyordu ve bu da tersine çevirilemez bir hasarın oluşma ihtimalini doğuruyordu.

Bu nedenle, bu yetenek sadece umutsuz durumlarda kullanılırdı.

Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi üyeleri olarak onların hepsi doğduklarından beri ülkedekilerin hayran olduğu statülere ve güce sahip oluyorlardı; hayatlarında nasıl bir tür umutsuz durum olabilirdi? Yani bu yeteneği kullanmak kolay olsa da kişilerin çoğu hayatları boyunca bir kez bile kullanma ihtiyacı duymuyordu.

Ama Dük Yuan Que bu yasak tekniği kullanmayı seçmişti ve kızgınlıktan kafayı yediği açıktı, Yun Qinghong böyle davranmasını garip bulmamıştı. O yüksek ve asil bir statüye sahip, tüm ülkeye tepeden bakan bir düktü ve Hayali Şeytan Yedi Filizi arasında iki numara olan üstün bir dahiydi. Yani nasıl olur da ülkenin tüm kahramanlarının önünde yenilmeyi tolere edebilirdi ve nasıl olur da bugüne kadar ismi bile bilinmeyen birinin basamak taşı olmayı kabullenebilirdi?

"Bu dük... nasıl olur da... sana kaybedebilir?!!"

Dük Yuan Que sağ elinde gümüş sol elinde ise siyah mızrağı tuttu. Bedenindeki tüm ejderha pulları kalktı ve kasları şişti. Arkasındaki ejderha silüeti kötücül bir şekilde kükredi ve yüzündeki ifade sıra dışı bir acı içindeymiş gibiydi. Dük Yuan Que mızraklarını kaldırdı ve büyük bir kükreme ile Yun Che'ye ilerledi.

Yun Che onu kılıcını savurarak karşıladı...

"Derebeyi'nin Hiddeti!"

Boom!

Dük Yuan Que'nin mızrakları üst üste eklense bile Cenneti Etkileyen Kılıcın büyük boyutu ile kıyaslanamazlardı. Cenneti Etkileyen Kılıç çift mızraklara çarptığında yüksek sesli bir çınlama sesi arenada yayıldı. İki rakip çarpıştığında etraflarındaki Siyah Kaynak Yeşim Zemin çatlamaya başladı ve kırılarak ayrılıp merkezlerinde onların olduğu bir örümcek ağı şeklinde çatlakların yayılmasını sağladı.

Karşısındaki Dük Yuan Que tamamen farklı biri haline gelmiş gibiydi. Daha önceki çarpışmalarında, mızrağı eğilmişti ve tek bir darbede uçurulmuştu. Şu an, iki mızrağı aynı anda kullanırken Yun Che ile çarpışması sırasında tek bir mızrağı bile eğilmeyi reddediyordu ve hatta bedeni bile tek adım geri çekilmiyordu. Cenneti Etkileyen Kılıç hareketsiz kaldı ve Yun Che'nin ayakları derince zemine battı. Ayakları altındaki zemin tamamen parçalandı, ayakları daha derinlere girmeye başladı...

Bu Yun Che'nin en çok sevdiği doğrudan karşılaşmaydı ama Dük Yuan Que tarafından sıkıca geri düşürülüyordu!

Bang!!

İkiis ayrıldı ve Yun Che'nin bedeni aniden ileri atılıp Yun Que'nin kafasına doğru vurmaya hareketlendiğinde havada yükseliyormuş gibiydi. Dük Yuan Que'nin mızrakları onun darbesi ile karşılaştığında Yun Che'nin figürü bulanıklaştı ve gerçek bedeni Dük Yuan Que'nin arkasında ortaya çıktı. Yıldız Tanrısı'nın Kırık Gölgesini kullanarak onun arkasına geçtikten sonra ağır bir şekilde Dük Yuan Que'nin sırtına vurdu.

Bang!!

Zemin patladı ve Dük Yuan Que şiddetle yere yapıştı ama anında geri sıçradı, gümüş mızrağını savurup siyah mızrağını ileri iterken karşı saldırı yaptı. Göz bebekleri vahşi bir kurdunkine benzeyen uğursuz bir parıltı yaydı.

Hm?

Yun Che demin yaptığı saldırının gücünü fazlasıyla bildiğinden kalbi hafifçe sallandı. Eğer başlangıç seviyelerdeki bir Derebeyi bu darbeyi alsaydı, ölmese bile en azından hayatının yarısını kaybederdi. Ama Dük Yuan Que'nin fazla yaralanmadığı ve hemen kalkıp karşı saldırı yapabildiği açıktı... Onun enerjisinin ve kanının karmaşa içinde olmadığı açıktı.

Kaynak gücündeki bu patlayıcı yükseliş... belli ki Dük Yuan Que'nin savunma kapasitesini destekliyordu.

Yun Che saldırıyı karşılamak için kılıcını savurdu.

Clang!!!

Kılıç ve mızrak çarpıştı, aşırı kulak delici bir metal çınlaması çatıyı delerek geçti. Yun Che'nin bedeni geriye doğru takla attı ve yerde onlarca metre sürüklendi. Ardından, bedeni yerinde kalan Dük Yuan Que öfkelice kükrerken ileri doğru fırladı ve iki mızrağı vahşi bir aura ile ileri doğru süpürüldü.

Bang! Boom! Clang! Boom…

Çift mızraklar şiddetlice ağır kılıç ile çarpıştı ve iki zalimane güç birbiri ile çarpışmaya devam ederken zemin ve tavan kırılmaya başladı ve parçalanmış yeşim havaya dağıldı. Devasa güçlerin birbiri ile çarpışmasının sesi dokuzuncu gökten dünyaya çarpan ilahi yıldırımın kükremesi gibiydi. Sadece bu patlama ve yüksek sesli kükreme sesi bile oradakilerin enerjilerinin ve kanlarının kaynamasına neden oluyordu.

Booooom….

Kaynak enerji fırtınası yükselmeye başlarken tüm salon şiddetle sallanmaya başladı ve salonun çatısı giderek daha uzun gibi gözüken çatlaklarla kaplanmaya başladı; her an çökecekmiş gibiydi.

Yun Che'nin kaynak enerjisinin öz niteliği 'Çılgınlık' idi ve kullandığı silahın saldırıları kıyaslanamayacak kadar sert ve şiddetli oluyordu. Dük Yuan Que soyunu yaktıktan sonra vahşi  gücü sınırlarını aşmıştı ve her bir darbesi bir tsunami gibi vahşiydi. Yani iki öfkeli kişinin arasındaki savaşta her bir kılıç ve mızrağın çarpışması sanki iki dağ birbiri ile çarpışıyor gibiydi.

Arenadaki sahne tüm seyircileri tamamen afallattı ve genç öğrencilerin bazıları ses dalgalarının etkisinden soluklaştı. Onlar eğer küçük şeytan imparatoriçe bir bariyer oluşturmasaydı ezici enerjinin anında içlerine gireceğine ve oracıkta ölümlerine sebep olacağına inanıyorlardı.

"Bu... Bu gerçekten genç nesilden iki kişinin savaşı mı?" Bir kıdemli şok ve dehşet dolu yüzü ile sordu. Bu savaş gözlerinin önünde gerçekleşiyordu ancak gördüğüne inanmakta zorluk çekiyordu. Konuşan kişi Hayali Şeytan Ülkesinin güney doğu bölgelerinden birini yöneten bir büyük ustaydı.

"Dük Yuan Que'nin kaynak gücü aniden büyük ölçüde arttı yani o bir tür gizli sanat kullanmış olmalı... Ama yine de, Yun Che hala onunla savaşabiliyor! Bu tamamen akıl almaz!"

"Dük Yuan Que Altıncı Seviye Tiran Kaynak Alemindeyken Yun Che sadece onuncu seviye Gökyüzü Kaynak Aleminde. Benden bile bir alem aşağıda ama gösterdiği kudret yine de benim onunla tek bir darbe alışverişinde bile bulunamayacağım kadar büyük... Bu güç tam olarak nereden geliyor?!"

"Ancak, Yun Che başlangıçtan beri dezavantajlı gibi duruyor ve her ne kadar ikisi de çıkmazda gibi dursa da geri çekilen kişi her zaman Yun Che oldu. Eğer Yun Che biraz dikkatsiz olursa o zaman..."

Boom!!

Boom!!

Boom!!

Göz açıp kapayıncaya kadar Yun Che Dük Yuan Que yüzden fazla saldırı değiş tokuşu yaptı. Bazen havada ve bazen de yerde iki çılgın vahşi canavar gibi karşılaştılar, çarpışmaları kıyaslanamayacak kadar yoğundu. Her bir çarpışma göğü sarsacak ve yeri dümdüz edecek şekildeydi ve darbelerin gücü nedeniyle dünya titriyordu.

Dük Yuan Que diğer tüm kaynak uygulayıcıları gibi gücünün kaynağı olarak kaynak gücü tüketiyordu.  

Ama kimse Yun Che'nin güç tüketiminin sadece yarısının kaynak gücünden geldiğini düşünmemişti... ve bu kaynak gücü Kötülük Tanrısının Kaynak Damarları tarafından ağır bir şekilde destekleniyordu. Ve diğer yarısı da kendi bedeni ve fiziksel kuvvetinden geliyordu!

Kaynak gücü vahşileştikten sonra Dük Yuan Que gerçekten korkutucu olmuştu ve ikisi saldırı değiş tokuşu yaptıklarında Yun Che çok geriye düşmese de baskı altındaki kişi olmuştu. Ancak ifadesi başlangıçtan beri sakinken Dük Yuan Que her bir darbenin ardından daha da panikliyordu.

O aşırı ciddi yan etkileri olmasına rağmen gizli yeteneğini kullanırken tereddüt etmemişti ve bu gücünün vahşileşmesine neden olmuştu. Orijinalde bu şekilde Yun Che'yi hızlıca yeneceğine kesinlikle inanmıştı. Beklentileri dışına çıkan şey ise gücü bu derecede artmışken Yun Che'yi sadece küçük bir farkla aştığıydı. Dişlerini gıcırdattı, gözü dönmüş şekilde saldırdı ve her bir darbesi tüm gücünü içerirken Yun Che'yi parçalara ayırma düşüncesini barındırıyordu. Ancak her darbesi Yun Che tarafından engelleniyor ve tüm çabalarına rağmen ağır kılıcı kenara fırlatamıyordu.

Bu tür bir güç artışı uzun süre devam ettirilemezdi. Bu süre boyunca bedeni ve kaynak damarları yoğun bir yük altındaydı. Yüzü çarpıklaşmıştı ve acılı ifadesi kesinlikle oyun değildi.

Bu noktada, kaynak enerjisinin boşlamaya başladığını hissederken tüm bedeni acı içindeydi ve beyni bile baş dönmesiyle birlikte baygınlık hissi deneyimlemeye başlamıştı... Ama önündeki Yun Che hala sakindi, sanki tüm bu süreçte bastırılan kişi o değişmiş gibiydi.

"Raaaggggghhhh! Dük Yuan Que'nin gözleri genişledi ve tüm kan damarları ortaya çıktı. Acı içinde bir kükreme attı ve mızrakları aynı anda sanki Yun Che'yi acımasızca parçalamak istiyormuş gibi ileri süpürdü. Yun Che'nin ağır kılıcı iki mızrağı kilitledi ve göğsü şiddetle yükselip alçalsa da gözleri hala su kadar durgundu. Dük Yuan Que'ye baktı ve yavan bir gülümseme ile konuştu: "Sorun ne? Tüm hepsi bu mu?"

Dük Yuan Que'nin kaynak gücündeki patlayıcı artış muhtemelen herhangi bir kaynak uygulayıcısını şok ile doldururdu. Ancak bu Yun Che'nin bakış atmasını bile sağlayamayacak bir şeydi. Çılgına dönmüş kaynak enerji durumu Yun Che'nin aşırı aşina olduğu bir şeydi. Kötülük Ruhtan, Yanan Kalbe ve oradan da Araf'a.

Bir kişinin kaynak gücünün geçici süreliğine iki katına çıkması herkesin gözünde cennete karşı çıkıcı bir yetenekti.

Ama Kötülük Tanrısının en düşük formu olan Kötü Ruh durumunda bile Yun Che gücünü iki üç kat arttırıyordu.

Dük Yuan Que'nin çılgına dönmüş durumu kısa süre sürmesinin yanı sıra yoğun yan etkilere sahipti.

Diğer taraftan Yun Che Yanan Kalp'ti herhangi bir zaman açabiliyordu ve bu ona yük bindirmiyordu. Araf bile şu anlık uzun bir süre kullanılabiliyordu ve abartmadığı sürece yan etkisi kısa sürede gidiyordu.

Yani Dük Yuan Que'nin Yun Che'nin önünde kaynak gücünü çılgına çevirecek bir yetenek kullanmasının... Yun Che'yi biraz bile eğlendirmediği söylenebilirdi.

Aynı zamanda, Yun Che birisinin kaynak gücünün çılgına dönmesinin sonuçları hakkında çok netti. İlk başlarda zorla Kötü Ruh, Yanan Kalp ve Araf'ı açtığında bedeninin ve kaynak damarlarının üzerindeki yük neredeyse parçalanacakmış gibi hissetmesine neden olmuştu; bu hissi hala hatırlıyordu.

Şu anki zamanda, Ejderha Tanrısının bedenine, Anka soyuna ve yeryüzü ve gökyüzü tarafından güçlendirilmiş enerjiye sahipti. Üstelik, boyutsal türbülansın altında bedeni başka bir boyuta ulaşmıştı yani onun şu anki kaynak gücünden fazlasına kısa süreli sahip olması bile ona baskı oluşturmazdı. Ama eğer bu Dük Yuan Que olsaydı... o zaman en fazla yüz nefes zamanı dayanabilirdi.

Yani şu an Dük Yuan Que'nin gücü ve maneviyatı çökmeye başlamış gibiydi.

"Bu olamaz... Bu olamaz! Bu Dükün şu anki durumu ile... Nasıl seni yenemem?!!"

Yun Che'nin sözleri ve kendine güvenen ifadesi Dük Yuan Que'nin ruhuna saplanan yüz bin demir iğne gibiydi.  Vahşi bir hırıltı attı ve mızraklarını sallayarak Yun Che'yi uzağa uçurdu. Tüm bedeni tutuştu ve alevler çılgınca yayıldı ve arkasındaki ejderha görüntüsü titredi ve acı dolu bir boğuk ejderha kükreyişi attıktan sonra yok oldu.

Bang, bang, bang…

Dük Yuan Que'nin bedenindeki tüm damarlar kabarırken ejderha pullu bedeni garip bir şekilde şişti ve cildinin bazı bölümleri çatlayarak açıldı, kan her yere sıçradı.

"Ah, o gerçekten her şeyini kullanacak." Dük Yuan Que'nin görüntüsüne bakan Yun Che Cenneti Etkileyen Kılıcı kavradı ve önündeyken pozisyon aldı. Gözleri sakin olsa da kalbi kesinlikle rahat değildi. Dük Yuan Que'nin paylayıcı darbelerine yüzden fazla kez dayanmak zorunda kaldıktan sonra, enerji tüketimi de sıra dışı bir şekilde devasa olmuştu. Son dört maçında da enerji kullandığı da buna eklendiğinde şu anki kaynak ve fiziksel gücü normale göre yüzde otuz bile değildi.

Bu maçtan sonra ise Dük Yuan Que'den çok daha korkunç bir rakip olan Hui Ran onu bekliyordu!

Yani görünüşe göre bu savaşı daha fazla uzatmamalıydı ve en kısa sürede bitirmeliydi.

Yun Che orijinalde savunmaya odaklanarak, Dük Yuan Que'nin bedeninin daha fazla kaldıramayacağı noktaya kadar zaman geçirmek ve ardından onu yenmek istiyordu. Bu yöntem az enerji harcıyordu ve onun daha fazla güç stoğu yapmasına olanak veriyordu. Ama Dük Yuan Que'nin şu anki durumuna bakınca ve hayatını ortaya koyarak gözü dönmüş bir şekilde mücadele etmeye devam ettiğini görünce Yun Che'nin bunu bir kez daha düşünmekten başka şansı kalmamıştı.

"Nihai... Gökyüzü Ejderhası Ayırışı!!"

Dük Yuan Que'nin tüm enerjisi mızraklarına aktarıldı ve iki mızrak iki farklı kaynak enerji fırtınası üretmeye başladı. Fırtınalar birbirini sardı ve yeryüzünü ve gökyüzünü yok etmek ile tehdit eden bir aura taşıdı. Anında, fırtına tüm arenayı sardı ve arenanın sınırları içinde, Yun Che'ye kaçış yolu kalmamıştı.

Bu basitçe Dük Yuan Que'nin son çırpınışı idi, her şeyini ortaya koymuşken umutsuzluğa düşmek üzereydi. Her şeyi ile gelen şiddetle yükselen enerji dalgasının karşısında Yun Che'nin göz bebeklerinde koyu kırmızı bir ışık parladı.

"Ar... af!!"

Dük Yuan Que'nin korkutucu saldırıları herkesin bakışlarını ve ruhlarını değiştirirken seyircilerin genişlemiş gözlerle Yun Che'nin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini izlemesini sağlamıştı. Ama o anda, herkes aniden Yun Che'nin bedeninin çevresindeki auranın dramatik bir şekilde yükseldiğini hissetti!

"N...N...N... Ne?!!" Onurlu Su Aİlesinin Patriği Su Xiangnan, Yun Che'ye baktı ve kekeleyerek istemsizce haykırdı.

Bu maç aşırı yoğundu ve herkesin beklentisini aşmıştı. Dük Yuan Que yasak yetenek kullanıp büyük bir güç yükselmesi kazansa da Yun Che yine de ayak uydurabilmişti. Bunu görenler için böyle bir olay zaten mucizeleri aşan bir mucizeydi. Her bir hareket ile birlikte Dük Yuan Que tarafından bastırılmıştı; batı kanadındaki herkes Yun Che'ni aniden dayanamayacağından ve Dük Yuan Que'nbin mızrağı tarafından delineceğinden endişeleniyordu.

Ama... onların asla hayal etmedikleri şey böyle bir durumun altında Yun Che'nin aurasının aniden anormal şekilde yükselmesiydi... bu saf ve gerçek bir güç artışıydı! Ve gücünün yükselişi Dük Yuan Que'ye göre tamamen fazlaydı. Kısa süre içinde, Dük Yuan Que güç artışı yaptıktan sonra onun tarafından yayılan güç, aurası ile tamamen kaplanmıştı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41699 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44065 Bölüm Sayısı


creator
manga tr