Bölüm 1657: Yama Alemi'nin Ataları

avatar
4256 84

Against The God - Bölüm 1657: Yama Alemi'nin AtalarıBölüm 1657 - Yama Alemi'nin Ataları"Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi ile çok ilgileniyor gibisin," Chi Wuyao yüzünde zayıf bir gülümsemeyle konuştu."Tıpkı beklediğim gibi."Yun Che yavaşça ayağa kalktı. Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'ni ilk defa Qianye Ying'er'den duyduğunda, oranın ne tür bir yer olduğunu az çok anlamıştı.İblis atalarının cesetleriyle dolu bir deniz... Tam üzerine basmıştı."Önce Yama Alemi'ni devireceğiz." Yun Che'nin gözleri karanlık ve iç karartıcıydı, o dünya sarsıcı dört kelimeyi duygusuzca söylemişti."Bunu ne zaman yapmayı düşünüyorsun?" Chi Wuyao sordu."On altı ay içinde.” Yun Che ilgisizce farklı bir tarih belirledi. "En geç.”Ruh Çalan Alem'in çekirdek gücü, tüm niyetler ve amaçlar için yeniden doğmuş olsa da, Yama Alemi'ni yutmak hala imkansız bir işti.Fakat Yun Che böyle bir şey söylediğine göre kesinlikle kafasında bir plan vardı.Felaket ve Talihsizlik Formasyonu'na tanıklık etmişti. Dahası, Ebedi Karanlığın Felaketi söz konusu olduğunda, bu buz dağının sadece görünen yüzü olabilirdi.Ama Chi Wuyao, Yun Che'nin düşüncesine katılmadı. Bunun yerine, yumuşak ve sakin bir sesle cevap verdi, "Bu normal şartlar altında imkansız gibi görünen bir şey olsa da bu sözler senin ağzından çıktığı için bu kraliçe inanmaya istekli.""Fakat, Yama Alemi'ni baskılayabilecek güce gerçekten sahipsek, neden önce Yanan Ay Alemi'ni yutmuyoruz?"Chi Wuyao'nun sorusu Qianye Ying'er'in kaşlarının kalkmasına neden oldu. Dedi ki, "Bildiklerime göre, Yanan Ay Alemi, Yama Alemi'nden daha zayıf olmasına rağmen aralarında büyük bir güç uçurumu yok.""Hayır, dediklerinin yarısı doğru. Farkında olmadığın bazı şeyler var.” Chi Wuyao soru sormadan önce Qianye Ying'er'e bakış attı, "Şu iki kelimeyi duydun mu 'Yama Ataları'?"Qianye Ying'er'in bakışları daha da ağırlaştı, "Yama Ataları da ne!?"Yun Che'ye Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'nden bahsettiğinde aynı zamanda "Yama Atası" Yan Zu'dan da bahsetmişti. Ama Doğu İlahi Bölgesi'nde, kayıtlarda geçen asılsız bir isimden fazlası değildi. Aslında, bir unvan mı yoksa bir isim mi olduğunu bile bilmiyordu."Yama Atası" kelimeleriyle ilgili olan en garip şey, zamanla yeniden ortaya çıkmaya devam etmeleriydi. Bu, her ne ise, çok uzun bir süredir var olduğunu göstermişti.Chi Wuyao gözlerini onlardan kaçırdı. Yama Atalarının varoluşlarını düşündüğünde bile kalbinde bir his uyanıyordu. Telaşsız bir şekilde cevap verdi, "Ölümsüzlerin bu dünyada var olduklarına inanıyor musun?" “...” Yun Che ve Qianye Ying'er cevap vermedi, ancak bakışları ustaca değişti."Yama Ataları tam olarak budur," dedi Chi Wuyao. "Dahası, onlardan üç tane var."İlgileri çekilmiş olan Yun Che ile Qianye Ying'er bir kez daha irkildi. İkisi de Chi Wuyao'nun söylediklerine tepki vermediler ama konuşmaya devam etmesini beklediler."Yama Ataları sözleri tam olarak dedikleri gibi. Onlar, Yama Alemi'nin kurucu atalarıdır, yani en az yedi yüz ila sekiz yüz bin yıl kadar yaşadılar... Aslında, bir milyon yaşına ulaşmış olmaları bile mümkün."Chi Wuyao yavaşça sadece üç kral aleminin varoluşu hakkında sahip olduğu bilgiyle ilgili, "Yama Ataları" hakkında konuşmaya başladı. Kuzey Bölgesi'ndeki diğer yıldız alemleri ise sadece bu ismi duymuşlardı."Geçmiş tarihte, bu üç Yama Atası, ilkel Yama İblislerinin geride bıraktığı iblis kanını ve sanatını elde etti. Ondan sonra, Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'ni fethettiler ve Yama Alemi'ni oluşturdular."Daha sonra, Yama İblis Sanatı'nı yetiştirip zirveye çıkardıktan sonra aniden Yama İblis Sanatı'nı kullanarak yaşam güçlerini Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi içindeki karanlık enerjiye bağlayabileceklerini fark ettiler. O andan itibaren... Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi var olduğu sürece, onlar da sonsuza dek yaşayacaklardı."Hatta... Ne kadar kötü yaralandıkları önemli değil, vücutları tamamen parçalanmış bile olsa, Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'nde bu yaralarını hızla iyileştirebilirler.""Onlar sadece ölümsüz değil, aynı zamanda yok edilemezler!"Onlar neredeyse bir milyon yıl yaşayan iblislerdi... Ölümsüz ve yok edilemezlerdi!Sadece bunları duymak bile garip hissettiriyordu."Yama Sanatı'nı zirveye kadar yetiştirdiklerinden, ölümsüz ve yok edilemez olmak için Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'nin enerjisini ödünç alabildikleri halde neden sadece üç Yama Atası var?” Ama cevap, Qianye Ying'er soruyu sorar sormaz gelmişti. "Soyla ilgili bir sorun mu?"“Bu doğru." Chi Wuyao başını salladı. "Bu 'yöntemi' elde edebilen tek kişi, Gerçek İblislerden iblis kökenli kanı elde eden üç eski Yama Atalarıydı. O zamandan itibaren, Yama İblisi soyunu miras alan torunları artık yeterince saf iblis kanına sahip değildi. Yama Sanatı'nı hala geliştirebilseler de, 'ölümsüz ve yok edilemez' olabilecek kimse yoktu.""Olumsuz yan etkiler ne ?” Yun Che aniden sordu.Bu yeteneklerinin herhangi bir dezavantajı veya sınırlaması olmasaydı, gerçekten ölümsüz ve yok edilemez olsaydı, Kuzey İlahi Bölgesi'nde diğer iki kral aleminin olmayacağı çok açıktı.Chi Wuyao yüzünü Yun Che'ye çevirdi. Bakışları buluştuğunda, gözünden baştan çıkarıcı bir ışık fırladı, o kadar büyüleyiciydi ki, Yun Che'nin kalbinde dürtüye sebep olmuştu. "Yama Alemi'nin üç atasının ömrü uzun zaman önce tükendi, bu yüzden şimdi, ölümsüzlükleri için Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'ne bağlılar. Bunun sonucu olarak, Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'nden bir saatten fazla uzak kalamazlar. Çünkü sınırı aşarlarsa ölürler.""Heh!” Aniden, kalbi birçok düşünceyle ağırlaşan ve çöken Qianye Ying'er küçümseyici bir tavırla konuştu, "Öyleyse bir kafeste yetiştirilen hayvanlardan farkları ne?"Chi Wuyao'nun sesi cevaplarken hala yumuşak ve sakindi, "Bir kafeste sıkışan hayvanların özgürlüğü yoktur ancak evi koruyabilirler. Ve bu üçü yaklaşık bir milyon yıldır Kuzey İlahi Bölge'de karanlığın en iyi ortamında yaşadığından, karanlık kaynak enerjilerinin hangi aleme ulaştıklarını... Neden tahmin etmiyorsun?""Hiçbiri, Yama İmparatoru'ndan daha aşağı değildir." Chi Wuyao basitçe cevabı söyledi.Qianye Ying’er, “...” Konu yetişime gelirse, üç Yama Atası, kuzey bölgesinin bir Tanrı İmparatoru'na eşit olan üç varlıktı!"Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi'ni çok uzun süre terk edemeseler de, Yama Alemi ciddi bir tehlike ile karşılaşacak olsaydı, güç açısından Yama İmparatoru'na en azından eşit olan bu üç korkunç Yama Atası herhangi bir düşmanı bozguna uğratacak kadar güçlü, Yama Alemi'ni tehdit eden tehlikeleri bir saat içinde devirebilir.”“Bu da bu kraliçenin Yama Alemi'ni, onlar benden eşit derecede korkmasına rağmen kışkırtmaya cesaret edememesinin sebebi. Çünkü hiç kimse... Yama Alemi'nin saha avantajının üstesinden gelemez.""Durum böyleyse, hala önce Yama Alemi'ni mi yutmamız gerektiğini düşünüyorsun?" Bu soruyu Yun Che'ye yöneltti.Bazı kısıtlamalar tarafından bağlı olan Tanrı İmparatoru yine de bir Tanrı İmparatoru'ydu. Zaten inanılmaz derecede güçlü biri olan Yama İmparatoru eklenirse, Yama Alemi'nde bir Tanrı İmparatoru seviyesinde dört kişi vardı.Şimdi Yama Atalarını biliyordu, muhtemelen düşüncesini geri çekecek ve ilk nereye saldıracağını gözden geçirecekti."Yama Alemi bu süre zarfında beni istemek için geri döndü mü?" Yun Che aniden konuyla alakasız görünen bir soru sordu.Chi Wuyao cevapladı, "Hayır, gelmediler. Yama İmparatoru soğukkanlılığını koruma konusunda oldukça iyidir. Yine de, sonuçta Yama Hayalet Kralı'nı öldürdün, yani bunu umursamamasının imkanı yok. Belki de sadece uygun bir fırsat bekliyordur.""Hmph, o zaman kapımızı çalmalarını beklemeyeceğiz." Yun Che kafasını kaldırdı. "Yine de ilk Yama Alemi'ni yutacağız."Yun Che, Yama Atalarını öğrendiğinde hiçbir tereddüt belirtisi göstermekle kalmamıştı, ayrıca bakışları öncekinden daha kararlı görünmüştü."Ne kadar süre sonra? Önceki gibi mi olacak?" Chi Wuyao gözünü bile kırpmadan sordu.“Hayır.” Yun Che yavaşça üç kelimeyle cevapladı. "Hemen şimdi gidiyoruz."Bu kez, Yun Che, Chi Wuyao'ya bile şok yaşatmıştı.Qianye Ying'er Yun Che'nin kolunu tutmak için uzandı. “Tam olarak ne yapmayı planlıyorsun!? Bana açıkla! Eğer açıklamazsan, gitmene izin vermeyeceğim!""Eğer kendini açıklamazsan, bu kraliçe de kabul etmeyecek," Chi Wuyao yüzündeki afallama belirtisiyle cevap verdi.İki kadının bakışları bilinçaltında bir an için çarpıştı. Sonra, gözlerini hemen önlerine diktiler.Yun Che bir şey söylemedi. Gözlerini bir süre için kapadı ve ruh gücünü saldı, sırasıyla Qianye Ying’er ve Chi Wuyao’nun kaşlarına iki ruh parçası girdi.Her iki kadın da gözlerini aynı anda kapattı ve açtı."Bunu gerçekten... Başarabilir misin?" Qianye Ying'er tereddüt içerisinde sordu."Başarabilirim," cevap verdi Yun Che."İmkansız!" Qianye Ying'er başını salladı ve yeşim eli Yun Che'yi daha sıkı tuttu. “Çok tehlikeli!”"Tehlike?" Yun Che soğuk ve küçümseyici bir sesle sordu. "O da ne?"


Chi Wuyao bir süre sessiz kaldı ve tekrardan konuştu, "Bu gerçekten çok tehlikeli. Ebedi Karanlık'ın Kemik Denizi ve Yama Ataları ile ilgili, hesaplanamayan çok fazla şey var. Ama... İntikam almak için bu kadar hevesli olduğundan beri, zaman geçtikçe işkence görmek yerine birkaç risk almayı seçmen şaşırtıcı değil.”“Hala katılmıyorum!” Qianye Ying'er bir adım ilerledi ve Yun Che'ye baktı, "Birkaç yıl içerisinde, yetişimimiz yeterince güçlü hale geldiğinde ve Ebedi Karanlık'ın Felaketi'ni başarıyla geliştirildikten sonra, Ruh Çalan Alem'in de gücü eklenince Yanan Ay Alemi ve Yama Alemi'ni yutmak çok zor olmayacak. Bu tür riskleri almamıza gerek yok.”"Beni durduramazsın," Yun Che tereddütsüz ve duygusuzca cevapladı.“...” Qianye Ying'er söylemek istediklerini geri çekti."İyi o zaman, ne istersen yapacağız." Qianye Ying’er’in bu fikre karşı şiddetli direnişiyle karşılaştırıldığında, Chi Wuyao oldukça hızlı bir şekilde kendine gelmişti. Konuşmadan önce biraz düşündü, "Ancak, bu konuyla uğraşırken çok endişeli olmamıza gerek yok. Ondan önce, bazı endişe nedenlerinden kurtulmalıyız, bu yüzden Yama Alemi'ne girdiğimizde herhangi bir sonuçtan acı çekmeyeceğiz.”"Endişe nedenlerin ne?""Yanan Ay Alemi birkaç gündür oldukça fazla başkalarının işine burnunu sokuyor." Chi Wuyao bunları söylerken gözlerini kıstı, soğuk ve tehlikeli ışık gözlerinde parıldadı. "Bunun nedeni ise muhtemelen bu kraliçenin on gün önce Kuzey Bölgesi'nin sınırlarına gitmiş olması. Belki de... Bir şeyler hissetmişlerdir."Ruh Çalan Alem'de meydana gelen değişiklikleri fark etmeleri imkansız değildi. Sonuçta, üç bin altı yüz Ruh Görevlisi de karanlık yeniden doğuş geçirmişti. Tutuldukları yerden serbest bırakıldıklarında, casusluk yapabilecekleri çok fazla insan olduğu için onunların garip değişikliklerini tespit etmek kolay olurdu."Eğer gerçekten endişeli ve sabırsızsan..." Chi Wuyao devam etmeden bir süre bekledi, "Bu kraliçe şahsen yarın Yanan Ay Tanrı Alemi'ne ziyarette bulunacak!""Tam olarak ne için?" Qianye Ying’er sordu."Güç gösterisi yapmak için," diye cevapladı Chi Wuyao kuru kahkaha ile. "Ve tam buna devam ederken... Eski bir borcu uyandıracağım!"Qianye Ying'er yana döndü. Sanki Yun Che ya da Chi Wuyao'nun şu an gözlerine bakmalarına izin vermeyecek gibiydi. "Yama Alemi'ne gitmeye karar verdiğimiz için, Yanan Ay Alemi'nde güç gösterisi yaparken karşı etki olmasından korkmuyor musun?”Chi Wuyao cevap vermeden önce kıkırdadı, "Eğer bu Yama İmparatoru olsaydı, böyle bir şey yapmak ürkütücü olurdu. Ama Yanan Ay Tanrı İmparatoru olduğu için... Bu kraliçe onu çok iyi anlıyor.""On bin yıl önce, Berrak Gökyüzü Tanrı İmparatoru'nun ölümünden yararlanarak İlahi Engellenemez İlik'i çaldı. Ama sonra bu kraliçenin yeteneğine tanıklık edince, onu Yanan Ay Alemi'nden çok uzağa saklamaya karar verdi ve ona on bin yıl boyunca dokunmaya bile cesaret edemedi."Dudakları küçük, alaycı bir gülümseme ile kıvrıldı, "Konumuna her şeyden fazla değer veren birisi, en küçük riski almaktan bile nefret eder."”Seninle geleceğim," dedi Yun Che."Peki." Chi Wuyao isteğini kolayca kabul etti.————Yanan Ay Alemi, Yama Alemi'nin batısındaydı ve Yama Alemi'nin, Ruh Çalan Alem'den uzaklığı kadar Yama Alemi'ne uzaktı.Fen Daojun, bir zamanlar Kuzey İlahi Bölgesi'ni sarsan güçlü bir isimdi. Ama bu isim uzun zaman önce dünya tarafından unutulmuştu, yine de Kuzey Bölgesi'nde diğer ismi anımsamayacak tek kişi bile yoktu:Yanan Ay Tanrı İmparatoru!Bugün, bir şey onu o kadar rahatsız etmişti ki, meditasyon yaparken gözlerini aniden açtı. Ondan sonra, yavaşça ayağa kalktı.“Tanrı İmparatoru, bizim için ne gibi emriniz var?” Yanan Ay Tanrı İmparatoru'nun yanında duran hizmetçi kız acele içerisinde sordu. Yüzündeki kasvetli ifadeyi görünce, o kadar şok oldu ki kalbi gerildi ve daha fazla konuşmaya cesaret edemedi.Yanan Ay Tanrı İmparatoru kafasını kaldırdı ve gökyüzüne baktı. Kaşları çatıktı ve yeşim elbiseleri titriyordu. Aniden tüm büyük salonun atmosferi baskıcı hale geldi.Bu aurayı tanımamasının hiçbir yolu yoktu.Bu İblis Kraliçe Chi Wuyao idi!Onun aurasını gizlemek gibi niyeti yoktu. Aksine, aurasını bilerek serbest bırakıyor ve hala Yanan Ay Alemi'nden çok uzakta olmasına rağmen bunu açıkça hissedebiliyordu.Eğer Kuzey Bölgesi'nin üç krallığının gücü karşılaştırılacak olursa Yama Alemi en güçlüsü olurdu. Fakat, en çok korktuğu kişi Yanan Ay Tanrı İmparatoru'na sorulursa cevabı Ruh Çalan Alem İmparatoru, Chi Wuyao olurdu.Ve bugün, birden şahsen onu ziyarete gelmişti, hem de hiç haber vermeden.Başını o tarafa çevirdi. Kaşları çattı ve aniden derin bir sesle konuştu, "Alemi açın ve ziyafet hazırlayın!"

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45245 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr