Bölüm 543

avatar
16726 37

Against The God - Bölüm 543


Bölüm 543: Cepheleşme"Bir yığın saçmalık!"

 

Yaşlı Adam Mu öfke ile ayağa kalktı, Dük Zhong ve Dük Xiang'ı gösterdi ve kükredi: "Yun Ailesi on bin yıldır Şeytan İmparatoru koruyor ve onların başarılarının gökten daha büyük olduğunu herkes biliyor! Onlar On İki Ailenin lideri olmayı en çok hak edenler! Hatalı olsalar da on bin yıldır yaptıkları göz ardı edilemez! Hepiniz Yun Ailesinin gücünün azalma nedenini biliyorsunuz! Yun Ailesinin geleceğine gelince, siz bunu eleştirmeye layık değilsiniz! Bunun yerine, size sormak istiyorum, Yun Ailesini On İki Koruyucu Aile arasından çıkarmak için bir araya gelmenizin tam olarak nasıl bir amacı var?"

 

Mu Feiyan On İki Patrik Arasında en eskisiydi. Onun yüksek sesi ve yoğun kaynak gücü ile salondaki herkesin kulakları uğuldamıştı. Dük Zhong panik yapmadı ve sadece güldü: "Kıdemli Mu, lütfen sakinleşin. Bu dükün amacı mı ne? Bu dük Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi içinde kanı İlk Şeytan İmparatordan gelen sadece küçük bir dük. Doğal olarak, bu dükün tüm düşündüğü Şeytan İmparatorun soyu. Bu dük kendine nefret çekse de Şeytan İmparatorun soyu uğruna bunu söylemekten başka şansı yoktu."

 

"Sen ne kadar erdemliymişsin." Su Ailesinin Patriği Su Xiangnan ayağa kalktı, ardından Dük Huai ve Dük Zhong'a baktı: "Her ne kadar benim Su Ailem de nesillerdir Şeytan İmparatoru korusa da nitelik ve başarı olarak Yun Ailesinin fazlasıyla altındayız! Eğer Yun Ailesi Koruyucu Ailelerin arasından çıkarılacaksa hangi aile kalmayı hak ediyor? Şeytan İmparator soyuna sadık olan kişilerin hepsi için bu umut kırıcı bir şey değil mi?!"

 

"Patrik Su'nun söylediği şey tamamen yanlış!" Helian Ailesinin Patriği Helian Kuang koltuğundan kalktı ve yüksek sesle cevapladı: "Yun Ailesinin geniş başarıları yalanlanamaz gerçekler ama tüm Şeytan İmparator Atalarımızın huzursuz olmasına neden olacak affedilemez hatalar da yaptıkları da bir gerçek! Onların geniş başarıları ödül ve şan kazanmalarını sağladı! Yani yaptıkları hatalar da ceza almalarını gerektirmez mi? Eğer onların böyle affedilemez hatalara rağmen Koruyucu Aileler arasında kalmasına izin verirsek bu diğer Koruyucu Ailelere hata yapmaktan endişe etmemeleri gerektiği mesajını vermez mi? Eğer durum böyle olursa eski Şeytan İmparatorların ruhları nasıl olur da huzur içinde olur? Hayali Şeytan kanunlarındaki adalet nerede olur? Bu herkes için umut kırıcı bir şey haline gelir!”

 

"Ben, Helian Kuang, tüm Helian Ailesini temsil ederek Dük Xiang ve Dük Zhong'un Yun Ailesinin koruyucu aileler arasından atılma fikrini destekliyorum!"

 

"Biz Jiufang Ailesi de Yun Ailesinin çıkarılmasını destekliyoruz!"

 

"Biz, Nangog Ailesi, tamamen destekliyor!"

 

Yun Ailesinin çıkarılması konusunda büyük bir destek aniden yükseldi. Okyanusu geçen bir fırtına gibi büyük bir kargaşa yaratıldı... Doğal olarak bu kargaşa doğu kanadı koltuklarından geldi. O anda, söylenen şeylerden çok emin olmayan kişiler Yun Ailesinin koruyucu aileler arasında kalmayı hak etmediğini hissetmeye başladılar. Onlar da bağırırken kargaşa büyüdü ve çok daha fazla kişi bundan etkilendi. Göz açıp kapayıncaya kadar Yun Ailesi herkesin hedefi haline gelirken tüm salon Yun Ailesinin atılması ile ilgili bağırışlarla dolmuştu.

 

Neler olduğu hakkında net bir fikir sahibi olanlar sadece Şeytan İmparatorluk Şehri içindeki üst düzey güçlerdi, özellikle de batı kanadında oturan Dük Sarayları ve Koruyucu Aileler. Yuhalamalar büyürken hepsi öfke içinde titredi... Dük Huai'nin tarafı zaten korkutucuydu. Eğer Yun Ailesi de uzaklaştırılırsa onların daha fazla karşı koyacak güçleri olmayacaktı.

 

"Görünüşe göre halkımızın isteği bu yönde. Görünüşe göre Yun Ailesi artık Küçük Şeytan İmparatoriçeyi korumaya devam etmeye uygun değil." Dük Huai güldü.

 

Yan Aile Patriği Yan Ziying ayağa kalktı ve öfkelendi: "Gizli amaçları olanlar boşa çaba harcamayın! Biz, Koruyucu Aileler, sadece Şeytan İmparator soyuna hizmet ederiz! Bu dünya da sadece Küçük Şeytan İmparatoriçe Koruyucu Ailelere emredebilir ve kaderimizi belirleyebilir! Küçük Şeytan İmparatoriçenin doğal olarak Yun Ailesinin koruyucu ailelerde kalmayı hak edip etmediği hakkında bir fikri vardır! Küçük Şeytan İmparatoriçe dışında kimsenin karar verme hakkı yok!"

 

Küçük Şeytan İmparatoriçenin ifadesi battı. Tam konuşacakken Dük Huai önce davrandı ve yüksek sesle konuştu: "Patrik Yan'ın sözleri gerçekten doğru. Hayali Şeytan Ülkesinin yöneticisi olarak Küçük Şeytan İmparatoriçe doğal olarak en yüksek otorite sahibi kişi! Ama biz, çok sayıda dükler ve koruyucu aileler, ona bağlılık ile hizmet etmenin dışında onu uyarma görevine de sahibiz, özellikle de Şeytan İmparator soyunun gururu ve prestijini ilgilendiren büyük olaylarda! Yun Ailesinin yaptığı hata hiç şüphesiz büyük bir olay ancak Küçük Şeytan İmparatoriçe Yun Ailesinin son yüz yılda koruyucu aileler arasında kalmasına izin verdi ve sadece küçük cezalar verdi. Bu zaten Küçük Şeytan İmparatoriçenin Yun Ailesine gösterdiği büyük bir yüce gönüllülük, cömertlik. Ancak Yun Ailesi koruyucu aileler arasında kalırsa bu onun yumuşak kalpliliği olacak... Ve yumuşak kalpli biri nasıl olurda yöneticiliğe yakışır? Gerçek bir yönetici ödüllerde, cezalarda ve hatta öldürme kararlarında bile net olmalı! Aksi halde..."

 

"Aksi halde ne?" Küçük Şeytan İmparatoriçe sakin gözükse de bakışları buz gibi soğuktu: "Görünüşe göre Dük Huai nasıl yönetici olunacağı konusunda bu İmparatoriçeden daha yetenekli."

 

"Bu dük buna cüret edemez." Dük Huai sakince cevapladı: "Yun Ailesi ve benim Dük Sarayımın arasında sorun yok; Patrik Yun ve bu dükün arkadaş olduğu söylenebilir. Bu dükün söylediği şeyler Yun Ailesi Patriği ile bu dükün arasını bozmak veya bu dükten nefret etmesini sağlamaktan başka bu düke bir fayda sağlamaz. Ancak, bu, bu dükün söylemesi gereken bir şey... Bu dük kesinlikle içten ve bu dükün tüm yaptıkları Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi için! Küçük Şeytan İmparatoriçeye düşünmesi için yalvarıyorum!"

 

"Bu dük de Küçük Şeytan İmparatoriçeye düşünmesi için yalvarıyor!" Dük Zhong erdemli bir şekilde konuştu.

 

"Küçük Şeytan İmparatoriçe, Koruyucu Aileler kesinlikle Yun Ailesini kaybetmemeli, kesinlikle!" Su Xiangnan saygıyla bağırdı.

 

Salon anında kaotik hale geldi, şehrin dışındaki yöneticilerin hiçbiri Dük Xiang'dan gelen bir sözün böyle büyük bir kargaşa yaratacağını düşünmemişti. O anda, zeki olanlar durum ile ilgili çoktan fikir sahibi olmuşlardı.

 

Ardından, son Şeytan İmparatorun neslindeki yaşlı bir büyük ayağa kalktı ve konuştu: "Bu mesele dükler ve koruyucu aileler arasında böyle anlaşmazlığa neden olduğuna göre hızlıca karar verilemez. Aksi halde vatandaşlar için heves kırıcı olur. Ancak bu yaşlı kulun bir önerisi var."

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe konuşmadan soğukça baktı. Yaşlı adam doğu kanadından oturduğundan kesinlikle Dük Huai tarafındaydı ve söyleyecekleri onun yararına olan şeyler olmayacaktı. Ancak burada olan birçok kişi nedeniyle bin yaşında bir kulunu tersleyemezdi; sadece içten içe dudak büktü.

 

"Kıdemli, lütfen konuşun, ben tüm fikirlere açığım." Dük Huai saygıyla konuştu.

 

Yaşlı dük iç çekti ve konuştu: "Dükler ve koruyucu aileler Hayali Şeytan Ülkesinin mihenk taşları. Küçük Şeytan İmparatoriçe dışında Düklerin ve Koruyucu Ailelerin konuşma hakkı var. Yun Ailesinin Koruyucu Ailelerde kalma niteliğine sahip olup olmadığı sadece Yun Klanını ilgilendiriyor gibi gözüküyor ama böyle büyük bir meselede sadece birinin kişisel isteklerine göre karar verilemez. Durum buysa, neden tüm Koruyucu Aileler ve Düklere sorarak Küçük Şeytan İmparatoriçenin karar vermesine yardımcı olmuyoruz. Herkes burada toplandığından, herkese kimin daha çok destek alacağını gösterebiliriz. Hangi taraf daha fazla destek alırsa o tarafın dediği yapılsın, bu adil olmazmı?"

 

"Küçük Şeytan İmparatoriçe, bu eski kulunuzun önerisi nasıl?"

 

Yaşlı dükün söylediği şey kesinlikle makul ve adil idi. Böyle koşullarda Küçük Şeytan İmparatoriçenin mizacı daha sert olsa bile onun sözlerini tersleyemezdi. Diğer taraftan Dük Huai çoktan anlaşma ile onaylamıştı: "Eğer Koruyucu Aileler ve Düklerin çoğunluğu Yun Ailesinin kalma hakkında sahip olmadığını düşünüyorlarsa ancak buna rağmen onlar kalmaya devam ederse bu dük kesinlikle memnun olmayacaktır, tüm Hayali Şeytan İmparatorluk Ailesi memnun olmayacaktır ve hatta dünyadaki kimse memnun olmayacaktır!"

 

"Bu gerçekten en adil yöntem ve bu dük bu yöntemle elde edilen sonuç ile ilgili şikayet etmeyecektir." Dük Zhong da yüksek sesle konuştu.

 

"Güzel!" Dük Huai elini kaldırdı, erdemli bir şekilde konuştu: "Pekala! O zaman bu dükün ve herkesin açıkça Yun Ailesinin kalma hakkı olup olmadığını görmesini sağlayın... Düklerden ve Koruyucu Aile Patriklerinden kimler Yun Ailesinin atılma kararına katılıyorsa lütfen ayağa kalksın!"

 

Whoosh!!

 

Dük Huai konuşmayı bitirdiğinde Helian, Chiyang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang, Xiao aileleri patrikleri ve altmış Dük Sarayı ayağa kalktı.

 

"Yun Ailesi uzun zaman önce kalma hakkını kaybetti, onlar kaldırılmalı! Ben, Helian Kuang bunu ilk destekleyen kişiydim!"

 

“Dük Huai'nin söylediğini ben, Chiyang Bailie, uzun süredir düşünüyordum!"

 

"Eğer Yun Ailesi kalırsa, benim Bai Ailem memnun olmayacaktır!"

 

Yedi Koruyucu Aile, altmış Dük Sarayı; sayı bakımından tamamen ezici üstünlük için yeterliydi. Yun Ailesinin Koruyucu Ailelerden ayrılma bağırmaları arasında Dük Zong hafifçe gülümsedi, Dük Huai'ye fısıldadı: "Artık Dük Huai'nin Yun Qinghong'un işleri bozacağından korkmasına gerek olmamalı, değil mi? Onlar Koruyucu Aileler arasından atıldıklarında bu seremonide konuşma hakları olmayacak."

 

Dük Huai gözlerini kısarak baktı, ardından soğukça güldü: "Böyle büyük bir atmosfer ve fırsat ile sadece Yun Ailesini alaşağı etmemiz bir israf."

 

Dük Zhong'un gözleri parladı: "Dük Huai ne demek istiyorsunuz?"

 

"Tabii ki bu fırsatı hala engel olarak kalmak isteyenleri utandırmak için kullanarak bu seremonide başlarını bile kaldıramayacakları hale getirmekten bahsediyorum. Ayrıca Küçük Şeytan imparatoriçeye bu dükün onun yerini ne kadar kolay alacağını gösterebiliriz, hehe..."

 

"Görünüşe göre Dük Huai çoktan sırada ne yapacağımızdan haberdar. Hehe, Dük Huai'den beklendiği gibi, sizi takip etmek bu dükün yaptığı en zekice karar." Dük Zhong içten güldü.

 

Sorgusuya yer bırakmadan, Koruyucu Aileler veya Dük Sarayları fark etmeksizin kalkan kişilerin hepsi doğu kanadı koltuklarındaydı. Yaşlı Adam Mu soğukça güldü ve kükredi: "Yun Ailesinin ayrılmasına karşı olan herkes kalksın... Bizim otobur hayvan olduğumuzu mu düşünüyorsun?!"

 

Yaşlı Adam Mu'nun sözleri sağır ediciydi. Su, Göğün Altında, Yan Ailelerinin patrikleri ve kırk Dük Sarayı ayağa kalktı ve her biri ciddi ve kızgın ifadelere sahipti.

 

Bir tarafta yedi Koruyucu Aile ve altmış Dük Sarayı.

 

Diğer tarafta dört Koruyucu Aile ve kırk Dük Sarayı.

Hangi tarafın güçlü olduğu tek bakışta anlaşılıyordu.

 

Doğu kanadındaki ailelerin Yun Ailesini istemediği çok daha açıktı.

 

Ve Yun Ailesinin tarafını tutanlar da batı kanadında oturuyordu.

 

Bir aptal bile böyle belli bir karşılaştırmadaki garipliği görebilirdi.

 

Bu açıkça iki farklı oluşumdu!

 

Bu Yun Ailesinin kalıp kalmadığı hakkındaki bir savaş değildi, bu iki oluşum arasında aniden yükselen bir çatışmaydı.

 

Ve çok daha açık olan şey, Dük Huai'nin grubunun Yun Ailesinin olduğu gruptan çok daha güçlü olduğuydu.--------------ÇEVİRMEN NOTU------------

 

Bunlar tam ibne ya. Böyle giderse vaziyet kötü ????

 

Yun Che neler söyleyecek? Bir şey söyleyecek mi? Yun Ailesi neler yapacak? Bu durum nasıl sonuçlanacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

Useless notu: Bölümler düzenleyicide bitirince toplu gelecek. Ne zaman gelir diye sormayın birkaç güne derim. Mesela dün düzenleyecekti ama işi çıkmış anca gece eve gelmiş. Sınav zamanına az kaldığı için not bulmaydı zarttı zurttu beklenmedik işler çıkıyor sürekli. Yani 1 gün de olabilir 3 de 2 de 4 de 5 de. Birkaç güne gelir. Sabırsızlandığınızı biliyorum ama zaten gelince okuyacaksınız hepsini ve çok fiyakalı bölümler var şimdiden söyleyeyim. Planlar tutsaydı çok güzel yerde bitecekti toplu ama şu an nerede biteceğini ben bile bilmiyorum bok da çıkabilir artık o da şansımıza :D


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45376 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr