Bölüm 1524: İblis Tanrı Kehaneti

avatar
3702 62

Against The God - Bölüm 1524: İblis Tanrı Kehaneti


Bölüm 1524: İblis Tanrı Kehaneti

 

Çevirmen: Sefix

Editör: Extacy12

 

İlahi Ebedi Bölgesi, Ebedi Cennet Alemi.

 

Ebedi Cennet Alemi sonunda Yun Che'nin bulunması için Ebedi Cennet'in Sesi'ni kullanmaya karar vermişti.

 

Bir gün herhangi bir haber olmadan geçti.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru bütün gün boyunca ana salonun içinde sessizce bağdaş kurdu. Ebedi Cennet Alemi'nde geçici olarak kalmaya karar vermiş misafiri olan Ejderha Hükümdarı'na dahi eşlik etmiyordu.

 

Bir zamanlar derin saygı şimdi kemik delici dipsiz nefrete ve öfkeye dönüşmüştü... Yun Che ona büyük bir iyilik borçluydu lakin Yun Che'ye borçlu olduğu iyilik eskisinden çok daha büyüktü.

 

İblis İmparatoru, İlkel Kaos'a döndükten sonra Yun Che evreni kurtarma görevi ile meşgul olmuştu. Kötü Tanrı'nın ilahi gücü nihayetinde evrenin kurtarılmasına yol açan tohumdu... Yun Che ne olursa olsun "Tanrı Çocuğu Veliahti" unvanını hak etmişti. Eğer olmasaydı, Tanrı Alemi halihazırda felaketin arafına dönüşecekti.

 

Aynı şekilde, Şeytani Bebek üç yıl boyunca onun için herhangi bir eylemde bulunmamıştı.

 

Her şey onun Şeytani Bebeğe karşı saldırısıyla başlamıştı.

 

Kararından pişman mıydı?

 

Hayır, değildi. İkinci bir şansı olsa bile aynı seçimi yapardı. Şeytani Bebeğin, İblis Tanrılarının, İlkel Kaos'a dönüşünü engellemesiyle Tanrı Alemi'ni kurtardığı doğruydu ancak yine de onu bir kez ve herkes için ortadan kaldırma fırsatını kaçırma şansını bırakamazdı.

 

Yine de bir pişmanlığı vardı. Yun Che'nin şu anki durumu görmek istediği şey değildi.

 

"Lordum." Onurlu Tai Yu içeri girdi ve mesafeden eğildi.

 

"Yun Che'den haber var mı?" Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru güçlükle sordu.

 

"Henüz değil, lordum" Onurlu Tai Yu yanıtladı.

 

"O zaman ayrılabilirsin." Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru konuştu. "Yun Che'nin doğum yeri hakkında bir daha soru sorma. Bizi bir iblisvari insandan farklı kılmaz.”

 

"Burada olma sebebim bunun için değildir, lordum." Onurlu Tai Yu devam etti. "Göksel Gizem Alemi'nin üç büyüğü buraya teşrif ettiler; Moyu, Mowen ve Mozhi sizi görmek istiyor. Ne olursa olsun, Tanrı Alemi'nin barışıyla ilgili bir şey hakkında sizi bilgilendirmeleri gereken önemli bir şeye sahip olduklarını söylüyorlar.”

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru kaşlarını hafifçe kaldırdı. Göksel Gizem Alemi'nin büyükleri gelişigüzel ya da laklaklık yapmazdı ve ani ziyareti büyük bir anlam taşıyor olmalıydı.

 

"Onları içeri davet et.”

 

Göksel Gizem'in büyükleri omuz omuza ana salona girdiler. Onların ayak sesleri aceleci bir ivmeye sahipti ve her zamanki zarafetlerinden yoksundular. Ciddi ifadelerinin arkasında gizlenen endişe saklanamaz bir haldeydi.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, Göksel Gizem'in büyüklerini uzun bir süredir tanıyordu ama böyle hareket ettiklerine daha öncesinde şahit olmamıştı. "Dostlarımın ani ziyaret isteğini neye bağlamalıyım?"

 

"Bu, Yun Che hakkında." Göksel Gizem'in büyüklerinin arasında öne çıkan başları konuştu. Göksel Gizem Alemi, tüm yüksek seviyeli yıldız sistemleri arasında en eşsiz olanıydı. Doğal olarak bilgilerinden kaçabilecek hiçbir şey yoktu.

 

"Ah, bunun böyle olabileceğini anlamıştım." Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru sormadan önce derinden iç çekti. "Ustalar... Seçimimin doğru olup olmadığını söyleyebilir misiniz?"

 

"Zaman tersine çevrilemez, irade tekrar bükülemez. Biz halihazırda doğru ya da yanlış noktayı geçtik, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru." Moyu konuştu. "Lütfen, şuna bakın."

 

Avucunu hafifçe kaldırdı ve kaynak enerji parlamasından sonra büyük bir beyaz kitap ortaya çıktı. Kitap en az on metre genişliğindeydi ve hafifçe parlıyordu. İçerisinden kutsal ve antik bir aura çıktı.

 

"Göksel Gizen Tanrı Kanunu?" Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru sormadan önce kaşlarını çattı. "Başka bir önemli kaderi mi gördünüz?"

 

"Hayır." Moyu Göksel Gizem Tanrı Kanunlarının ilk sayfasını açmadan önce başını salladı.

 

Kaynak Tanrı Toplantısı sırasında, Göksel Gizem Alemi'nin üç büyüğü Yun Che için "Göklerin Çocuğu" unvanını çığırtmıştı ve sonrasında Yun Che dokuz aşamalı yıldırım musibetini yenerek Kaynak Tanrı Toplantısı'nı kazanmıştı. Sonrasında Gerçek Tanrı'nın dönüşüyle ilgili kehaneti ortaya çıkarmış ve tüm kaynak gelişimcilerini hayrete düşürmüşlerdi.

 

İnsanların şüpheleriyle cesurca yüzleşmişler ve Göksel Gizem Tanrı Kanunlarının ilk sayfasını açmışlardı. Boş bir sayfa olması gereken şey Göksel Gizem Alemi'nin büyük atası Haotian'ın kendisi tarafından ilahi bir kehanete dönüştürülmüştü ve sonrasında Göksel Gizem Alemi'nin üç büyüğü yazgının yağmuruna tutulmuştu...

 

Bugün, Göksel Gizem'in büyükleri tekrar aynı şeyi yapacaktı. Kollarını uzattılar ve avuçlarının içindeki Göksel Gizem Alemi'ne özgü özel bir kaynak enerji çağırdılar.

 

Göksel Gizem Tanrı Kanunlarının ilk sayfasındaki yazıt bir kez daha gözlerinin önünde ortaya çıktı:

 

Dokuz aşamalı cennetsel musibet göründüğünde,

 

Gerçek Tanrı geri dönecek.

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesinde, Yun Che'yi ilgi odağı haline getiren bu kehanetti. Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ve Brahma Cennet Tanrı İmparatoru onu öğrencileri olarak alabilmek için birbirlerine karşı çatışmışlardı. Tanrı İmparatoru Shitian onu Güney İlahi Bölgesi'ne götürmek istemiş ve Brahma Cennet Tanrı İmparatoru onu kızıyla evlendirme teklifinde bulunmuştu ve sonrasında Ejderha Hükümdarı onu herkesin önünde kabul etmişti..

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, geçmişi hatırladığı gibi zihni karmaşık duyguların egemenliğine sürüklenmişti. "Elbette, bu yaşlı kehaneti unutmadı. Yun Che, Yaratıcı Tanrı'nın mirasını alan tek taşıyıcıydı, bu yüzden İlkel Kaos'un mevcut sınırlarını kıran kışı olması şaşırtıcı değildi. Büyük Ata Haotian'ın kehanetleri sonuna kadar doğru kalır.”

 

"Hayır, bu sadece atamızın kehanetinin ilk yarısı. Kimseye göstermediğimiz ikinci bir yarı var." Moyu ciddiyetle belirtti.

 

"Oh?” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru gözlerini sayfadan çektiğinde ne olduğunu sormak üzereydi.

 

Bu iyi bilinen kehanet altında iki yeni satır ortaya çıkmıştı:

 

Erdem sonsuz barışa yol açacak.

 

Kötülük, bir İblis Tanrısı'nın katliam çağını başlatacak.

 

“...!” Kısa bir sessizliğin ardından Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru aniden ayağa fırladı.

 

"Kehanetin son iki satırı, Kaynak Tanrı Toplantısı sırasında bize göründü. Ancak Yun Che o zamanlar ne bir şeytani auraya en de bir İblisin aurasına sahipti her ne kadar inatçı mizacına rağmen gözleri berrak sular kadar saf ve netti. Bu yüzden bu kehanetin son iki satırını halka açıklamadık.”

 

"Sonrasında Yun Che'nin eylemleri, 'Erdem sonsuz barışa yol açacak' mükemmel bir şekilde bu satırla eşleşti. Şeytani Bebek uyandı ve İblis İmparatoru döndüğü gibi arkasından İblis Tanrıları geliyordu ancak onun varlığıyla... İblis İmparatoru kendi iradesiyle İlkel Kaos'u bıraktı ve İblis Tanrılarının geri dönmesini engellediği gibi Şeytani Bebeğin alt alemlerin birinde tekrar Tanrı Alemi'ne dönmeme şartıyla sonsuza kadar kalmasını sağladı."

 

"Büyük Ata'nın kehaneti mükemmel bir şekilde doğrudur. Yun Che hayatta olduğu sürece evren sonsuz barışa kavuşabilir."

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun dudakları titremeye başladı... Sonrasında elleri... Sonrasında da tüm vücudu.

 

"Ancak şimdi... Yun Che bir İblise dönüştü! Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun?"

 

“...” Bir yaprak gibi sallanan Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun göz bebekleri yavaş yavaş rengini kaybetti.

 

Kötülük, bir İblis Tanrısı'nın katliam çağını başlatacak.

 

Dün Yun Che'nin üzüntüsü, öfkesi ve nefreti kritik bir sınıra ulaşmış ve saf kötülüğe dönüşmüştü. Karanlık kaynak enerji sonrasında ortaya çıkmıştı.

 

Kehanetin son çizgisinin bir yansımasıydı!

 

Mowen konuştu. "Bizler Yun Che'nin başlangıçta bir İblis olmadığına inanıyoruz ve o özünde hiçbir zaman karanlık kaynak enerjiye sahip olmamıştı. İblis insanlarının kalpleri kötülük tarafından bükülmüş olan şeytani varlıklardır ve tek istedikleri kaostan beslenen felakettir. Eğer Yun Che şeytanvari bir İblis olsaydı elbette Tanrı Alemi'ni kurtarmak için hiçbir şey yapmazdı. Bu yüzden daha dün karanlık kaynak enerjinin ona geldiğine inanıyoruz."

 

Karanlık kaynak enerji negatifliğin enerjisiydi. Yaşayan bir varlığın olumsuz duyguları belli bir sınıra ulaştığında, onların kaynak enerjisini bozar ve onu karanlık kaynak enerjiye dönüştürür... Bu dönüşüm inanılmaz derecede nadirdi ama Tanrı Alemi'nin tarihinde hiç olmamış değildi.

 

Aslında, bu yüksek alemler arasında bilinen ortak bilgiydi.

 

Başka bir deyişle, Yun Che'nin bir İblis insanına ani dönüşümü, baştan beri bir iblis olduğu için değildi... Çünkü onu o çizgiye itmiştiler.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru geriye doğru ağırca sandalyesine battı ve cildi hızla soluklaştı... Göksel Gizem Alemi'nin üç büyüğünün doğru söylediğine şüphe yoktu. Aslında, Yun Che'nin bir İblis olmadığı teorisi kendi düşünceleriyle mükemmel bir şekilde uyuşmuştu.

 

Geçmişte Yun Che ile birçok kez etkileşime girmişti, Tanrı İmparatorlarının ve Tanrı Alemi'ndeki İlahi Ustaların çoğu daha öncesinde onunla tanışmıştı. Gerçekten karanlık kaynak enerjiye sahip olsaydı onlardan biri bir şeyler fark ederdi.

 

Dahası, Yun Che Batı İlahi Bölgesi'nin Ejderha Kraliçesi tarafından davet edilmiş ve ona hatta ışık kaynak enerjisini yetiştirmesini mümkün kılmıştı! Işık kaynak enerjisinin yetişimini yapmak ya bir "kutsal beden" ya da bir "kutsal kalp" ihtiyacı taşırdı... Yun Che ışık kaynak enerjisini kullanarak vücudundaki Şeytani Bebeğin enerjisini arındırmıştı. Böyle bir şeyi taklit etmek imkansızdı.

 

O zamanlar bir İblis insanı olmasının imkanı yoktu!

 

...Gerçekten bir "kutsal kalp"e sahip olan bir insan, evrene sonsuz barışı getirecek bir adamı... Bir iblise mi dönüştürmüştü!?

 

"Hatalı mıydım... Ben... Hatalı mıydım..." Kendi kendine şaşkınlık içinde mırıldandı.

 

"Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru şu anda doğru ya da yanlış nokta bu değil." Moyu ağırca konuştu. "Eğer yanılmış olsan bile... Onun büyümesi gerçekleşmeden senin bunu en kısa sürede ivedilikle durdurman gerek!"

 

"Bizler asla 'bir İblis Tanrısı'nın katliam çağı'nın başlangıcına izin veremeyiz!"

 

"Diğer bir değişle." Mozhi ekledi. "Yun Che'yi öldürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız! Onun bir İblise dönüştüğü mutlak gerçek, bunun için daha fazla yapacağımız bir şey yok... Bu yüzden ne olursa olsun, sonucu neye mâl olursa olsun, kesinkes büyümesine izin veremeyiz!"

 

“Bunu yapamayız!"

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun gözleri aynı anda odaklandı. Aniden ayağa kalktığı gibi bağırdı. "Tai Yu!!"

 

Onurlu Tai Yu anında bir parlamayla ortaya çıktı.

 

"İvedilikle gemimi hazırlayın!"

 

Onurlu Tai Yu, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun depresifliğinin gittiğini fark etti. Aurası ve gözlerindeki bakış onu şaşırtmıştı. "Evet, lordum... Ama nereye gidiyoruz?"

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru yavaşça konuştu "Biz... Mavi... Mavi Kutup Yıldızı'na gidiyoruz!"

 

Onurlu Tai Yu kaşlarını çattı. Bu gezegenin adını ilk kez duymuştu. Bununla birlikte, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun ne söylediğini çabucak fark etti ve şokla haykırdı. "Bu... O iblisin doğum yeri mi?”

 

"Hazırlıkları hemen yapın!” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru sert bir şekilde konuşmadan önce hafifçe başını salladı." Haberleri mümkün olan en kısa sürede yayın!"

 

"Şimdi git!"

 

Onurlu Tai Yu hemen emirleriyle ayrıldı. Karanlık bir gölge, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru üzerinde görülmüştü, vücudu titriyordu ve soğuk terlerle kaplıydı. Korkunç bir hastalığı varmış gibi görünüyordu.

 

Doğu İlahi Bölgesi'nin dışında Göksel Gizem Alemi'nin bir üyesiyle hiç temas kurmayanlar, gizemlerine inanmazlardı. Saçma bir yük olduğunu bile düşünebilirlerdi.

 

Bununla birlikte, Göksel Gizem Alemi, Doğu İlahi Bölgesi'nde bir efsaneydi. Ebedi Cennet Alemi özellikle kehanetlerine neredeyse koşulsuz olarak güvenirdi.

 

Çünkü Ebedi Cennet Alemi'nin atası, Göksel Gizem Alemi'nin atasıyla samimi arkadaşlardı. İkincisinin ilk kehaneti, Ebedi Cennet Alemi'nin bir Kral Alemi haline gelmesiydi ve Göksel Gizem Alemi'nin kehanetlerinin hiçbiri o zamandan beri işareti kaçırmamıştı!

 

Aslında, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun Yun Che'ye yaptığı kadar değer vermesinin nedeni, büyük ölçüde “Gerçek Tanrı geri dönecek”i fadesinden kaynaklanıyordu.

 

Bu yüzden oturup Gerçek Tanrı yerine bir İblis Tanrısı'na dönüşmesini öylece beklemeyezdi!

 

Yun Che'yi bir İblise dönüştüren oydu. Bu korkunç kehanet gerçekleşecek olsaydı, o zaman şüphesiz sonsuza kadar Tanrı Alemi'nin nihai günahkârı olurdu!

 

………

 

Brahma Hükümdar Tanrı Alemi.

 

Brahma Kalp Formasyonu'nun içinde, Qianye Ying'er nihayet komadan kurtulmuştu.

 

Brahma Ruhu'nun yok edilmesi, Gerçek Ruhuna korkunç bir zarar vermişti. Brahma Kalp Formasyonu tarafından iyileşmesi ve bütün gün boyunca bilinçsiz olmasına rağmen hala tam olarak iyileşmesi mümkün değildi.

 

Qianye Fantian bunca zaman onun yanında bekliyordu. Qianye Ying'er'in uyandığını hissettiğinde, sonunda onu görmek için döndü.

 

"Soylu Babam." Qianye Ying'er kalkmak için kendini zorlarken güçlükle konuştu. Sesi hala zayıftı ancak göz bebekleri kendi rengini tekrar kazanmıştı. "Ying'er büyük bir hata yaptı.”

 

Tabii ki atıfta bulunduğu "büyük hatası", Yun Che'yi Hükümsüz İllüzyon Taşı ile gönderirken, hala köle baskısı tarafından büyülenmiş olmasıydı.

 

"Bu artık önemli değil." Qianye Fantian devam etti. "Söyle bana, Yun Che'nin geldiği yer neresi?"

 

Soruyu sorduktan hemen sonra, bir kişi odaya bir parlamayla girdi ve Qianye Fantian'ın arkasında eğildi. Gelen kişi aceleciydi. "Lordum, Ebedi Cennet Alemi bize acil bir mesaj gönderdi. Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, İblis Yun Che'nin kendini göstermesi için onun doğduğu gezegene ilerliyor. Görünüşe göre o yerin adı doğudaki 'Mavi Kutup Yıldızı' adlı bir gezegen."

 

“...!” Qianye Fantian bunu duyduğunda derinden kaşlarını çattı.

 

Orijinal planı, Qianye Ying'er'den nerede olduğunu aldıktan sonra Yun Che'nin doğum yerine gizlice seyahat etmekti... Yun Che'nin doğum yerinin sıradan olamayacağını anlamak için bir dahi olmasına gerek yoktu. Korkunç bir sır saklıyor olabilirdi.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun fikrinin değiştirmesini ve planlarını bozmasını beklemiyordu.

 

"Hemen gemimi hazırlayın." Qianye Fantian konuştu. "Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun peşinden gidiyoruz."

 

Çok geçmeden kaynak arkı hazırlandı ve Brahma Hükümdar Alemi, Ebedi Cennet Alemi'nin gemisini takip ederek uzayın içinde kayboldular. Sadece o değildi. Sayısız Üst kademe de bulunan Yıldız Sistemleri beraberinde büyük bir filoyla uzayın içinde yıldız atlaması kullanarak aynı yöne uçuyordu.

 

...Mavi Kutup Yıldızı'nın bulunduğu bölgeye.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44223 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr