Bölüm 1450: İblis İmparatoru'nun Gelişi (1)

avatar
4626 58

Against The God - Bölüm 1450: İblis İmparatoru'nun Gelişi (1)


Bölüm 1450: İblis İmparatoru'nun Gelişi (1)

 

Editör: Extacy12

Çevirmen: Sefix

 

Brahma Tanrı İmparatorunun sorusu burada toplananların açısından mantıklıydı.

 

Eğer Ebedi Cennet İmparatoru gerçeği uzun zaman öncesinde bilseydi, neden harekete geçmek için böylesi bir organizasyonu kurma eğiliminde bulunma isteği taşırdı ya da neden daha öncesinde harekete geçmemişti?

 

Konuşmaya girmeden önce iç çekti. "Çünkü gerçek dünyanın bilgi birikimine bir kez temas edecek olursa büyük bir paniğe sebebiyet verecektir.”

 

Bu kez cevabı Tanrı İmparatorlarının bile ifadelerini büyük ölçüde değiştirmesine neden oldu.

 

Yun Che tek bir kelimeyi dahi kaçırmamak için konuşmayı sessizce dinledi. Sadece o ve Mu Xuanyin, Ebedi Cennet İmparatoru'nun sözlerinin ardındaki ağırlığı biliyordu.

 

"Lütfen devam et, Ebedi Cennet." Ejderha Hükümdarı söze girerken tereddütten yoksundu. “Burada bulunan herkes bir Alemin Efendisi. Dolayısıyla dışarıya bir şeyler sızdırmak mümkün değil.”

 

(Yun Che: ???)

 

Ebedi Cennet İmparatoru gökyüzüne baktı ve ciddiyetle devam etti. "Kızıl Çatlağın sebebiyet vereceği potansiyel yıkımı öngörebilmek için Tanrıların Çağına geri dönmek zorunda kalacağız.  O zamanlar Tanrıların Çağı halihazırda sonuna yaklaşıyordu ama bugünle karşılaştırıldığında hala çok, çok uzak bir geçmişti.”

 

“O zamanlar Tanrı Irkının en yüksek hükümdarı ve yaratılış Tanrılarının lideri, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, İblis Irkının dört İblis İmparatorundan birini yok etmek için İlahi Atasal Sanatın parçalarını kullanmıştı. Sonrasında Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç, İlkel Kaosun duvarını kesmek ve İblis Klanını ve onu İlkel Kaostan sürgün etmek için kullandı…”

 

Sözleri doğrudan kalbe ulaşan yüksek sesli bir çan sesi gibiydi. Sunulmuş Tanrı Sahnesinin kenarları, sesin dışarıya yayılmasını önlemek için ses yalıtımı bariyeri ile tamamen kapatılmıştı.

 

Yun Che’nin öngörüsü doğruydu. Buz Ankası kendisine gerçeği açıkladığı gibi, Ebedi Cennet İmparatoru da Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun sürgününü anlatmaya başladı.

 

Sonuçta Tanrılar ve İblisler arasındaki korkunç savaşın gerçek başlangıcıydı ve Kızıl Çatlağın arkasındaki gerçekti!

 

Tarihin bu kısmı birçok kadim yazıya dikkatle kaydedilmişti. Bu toplantıda bunu duymamış bir kişi bile yoktu. Ebedi Cennet İmparatorunun neden bu noktada gündeme getirdiğini bilmese de hiç kimse hikâye anlatımını kesintiye uğratmadı.

 

“Cennetin Cezalandıran İlahi İmparatorun eyleminin arkasındaki itici gücün, İblislere duyduğu nefreti ve İlahi Atasal Sanatın bir parçasının İblis Irkının ellerine düşmesine izin vermemesi olduğu bilinmektedir. Kullandığı yöntem potansiyel olarak “aşağılık” olarak görünse de İblislerin hükümdarına o gözle bakıyordu. Tanrıların arenasında gerçekten haksız olan hiçbir yöntem yoktu. Bu yüzden Tanrı Irkındaki hiç kimse davranışları için onu eleştirmemişti öte yandan Elementlerin Yaratıcı Tanrısı'nın savaşa meydan okuyan tek kişi olmasının nedeni de buydu…”

 

Bu noktaya kadar Ebedi Cennet İmparatoru'nun söyledikleri, aşinalık sınırlarından hala sapmamıştı. Ancak sesi aniden değişti. "Eminim ki buradaki herkes bu tarih parçasını uzun zaman öncesinden biliyordu. Fakat... Bu yalnızca bir yalan. Geçmişte ya da şimdiki zamanda olsun, bu evrensel tarih parçası başka bir gerçeği örtbas etmek için sadece bir yalan olarak kullanılan bir araçtı.”

 

“Kadim Çağda yalnızca Yaratıcı Tanrıların ve Ebedi Cennet Ruhu'nun bildiği bir gerçek.”

 

Herkesin kalbi bu noktaya kadar ince bir ip kadar gergindi.

 

Eğer Ebedi Cennet İmparatoru'nun söylediği şey doğruysa… O zaman bu sır, İlkel Tanrıların çoğunun bile kendilerine yalan söylendiği ölçüde mutlak bir gariplikti!

 

“Cennet Cezalandırıcı İblis İmparatoru'na karşı böyle bir yöntemi kullanmaya, Cennet Cezalandırıcı İblis İmparatoruna ve Elementlerin Yaratıcı Tanrısının öfkeli meydan okumasına karşı Cennet Cezalandırıcı İmparatoru tetikleyen şey aslında zaman içinde daha ileri bir noktaya kadar izlenebilecek nitelikte. Uzun zaman öncesinde, Elementlerin Yaratıcı Tanrısı ve Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru, her iki ırkında da kırabilecekleri en yüksek tabuyu kırmıştı. "Birbirlerine âşık oldular ve bu aşkı tükettiler.”

 

Wa——

 

Vahiy herkesi hayrete düşürdü.

 

“O dönemde Tanrı Irkı ve İblis Irkı, zaman aralığı ne olursa olsun birbiriyle tamamen uyumlu olmayan iki ırktı. Farklılıkları öylesine uzlaşmazdı ki, kendilerini yok etme noktasına kadar mücadele etmelerine sebebiyet vermişti. Yaratıcı Tanrılar ve İblis İmparatorları ırklarının en yüksek varlıkları olduğu düşünüldüğünde… Bu nasıl mümkün olabilirdi?" Mavi Ejderha İmparatoru sordu.

 

Ebedi Cennet İmparatoru'nun sözleri tabuları tersine çevirecek nitelikteydi. Oradaki herkes söylenenlere inanmak istemiyordu.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru cevap verdi. “Nasıl hissettiğinizi tam olarak hissedebiliyorum öte yandan bu o dönemde yaşayan insanlar için de zor olan olgulardan biri olmalıydı. Ama bu inkâr edilemez gerçek, Yaratıcı Tanrılarını içeren bir gerçek ve tabuya dokunan ve onu yarıya indiren bir gerçek. Bu nedenle Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, o zamanlar şok edici bir karar vermişti… O gün bile tahmin edemediği birtakım sonuçları geride bırakan bir karar.”

 

“Bu nedenle, Elementlerin Yaratıcı Tanrısı Yaratıcı Tanrı ünvanından vazgeçmişti, kendisine Kötü Tanrı adını verdi ve sonrasında Kötü Tanrı olarak dünyadan uzaklaştı.”

 

Bu Antik Çağlarda bile korkunç bir sırdı ama şu anda Ebedi Cennet Genel Kurulunda, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun kendisi tarafından ifşa edilmişti. Ve ona ilk etapta gerçeği söyleyen Ebedi Cennet Ruhu'ndan başkası değildi!

 

Ebedi Cennet İncisi, Yaratıcı Tanrı Kuralları'n Göksel Kaynak Hazinelerinden biriydi. Kadim Çağlarda bile şok edici gerçeği bilmek kesinlikle yeterliydi.

 

“Bütün bunlar doğru olsa bile, bugün tartışmamız gereken kızıl çatlak ile bunun ne ilgisi var?” Cang Shitian bir adım öne çıkarak seslendi.

 

Ebedi Cennet İmparatoru devam etmeden önce ona bir bakış attı. “Her iki ırk da savaşın ikinci safhalarında büyük ölçüde azalmıştı ve son darbenin üstesinden gelen şey açığa çıkarılan Şeytani Bebeğin Sonsuz Musibet Çarkı idi."

 

Sonsuz Musibet hem Tanrı Irkını hem de İblis Irkını yok eden şeytani zehrin adıydı. Bugüne kadar kalplerde korku hissinin ortaya çıkmasını sağlayan yegâne eserdi.

 

"Sonsuz Musibet serbest bırakıldığında hem Tanrılar hem de İblisler, Şeytani Bebeğin Sonsuz Musibeti tarafından kilitlendiği gibi o saatten sonra kaçmaları mümkün değildi. Ancak Sonsuz Musibet karşısında bile etkisinden arınmış bir eser vardı ve bu, Göksel Kaynak Hazinesi olan; Evren Delendi!”

 

“Ebedi Cennet Ruhuna göre, Evren Delen'in gerçek ustası Elementlerin Yaratıcı Tanrısından başkası değildi… Aynı zamanda daha sonra Kötü Tanrı olarak da bilinen Tanrıydı.”

 

“Ancak! Kötü Tanrı felaketle biten o evrenden kaçmayı başaramadı. O da sonunda zehirlendi ve düştü.”

 

“Tanrılar Dönemi'nden sonra, bir soru Ebedi Cennet Ruhu'nu uzun süre rahatsız etti. Kötü Tanrı neden Evren Delene sahip olmasına rağmen Sonsuz Musibet'ten kaçamamıştı?”

 

“Dört yıl önce sonunda bir cevabı vardı... Ve kızıl çatlağın görünüşünün arkasındaki nedenle aynı cevaptı.”

 

Güney Denizi Tanrısı İmparatorunun gözleri sıkıca daraldı. O bile kendini tutamayıp sordu. "Ne oldu?".

 

Ebedi Cennet İmparatoru'nun hikayesi gittikçe garipleşince herkesin kalbi daha da yükseldi.

 

Komik bir şekilde aralarındaki en sakin kişi, grubun en zayıf kaynak gelişimcisi olan Yun Che'ydi.

 

Buz Ankası ilahi varlığın tahmini doğruydu. Kızıl Çatlak'ın varlığı daha da netleştikçe Ebedi Cennet İncisi, Evren Delicisine ait olduğunu anlayabildi. Bu korkunç gerçeğe böyle ulaşmıştı.

 

Ancak, Ebedi Cennet İncisi Kötü Tanrı'nın geleceğe miras bıraktığını bilmiyordu. Kötü Tanrı'ya ve İblis İmparatoru'nun kızını vuran cennete ne olduğunu ya da geçmişte varlığının rüzgarını yakalamış olsa bile, bugün ve bu yaşta “onların” hala hayatta olduğunu kesinlikle bilmiyordu.

 

"İlkel Kaosun en doğusundaki duvarda olan Kızıl Çatlak ... Evren Delenin gücünün bir ürünüdür!”

 

Gerçek yere düştüğünde herkes şaşkın görünüyordu. Bir süredir nasıl tepki vereceklerinden emin değillerdi.

 

Evren Delen, tüm uzaydaki en güçlü mekansal eserdir. Uzamsal gücü hayal gücümüzün çok ötesinde. O kadar güçlüdür ki Ebedi Cennet Ruhu bana Evren Delen'in İlkel Kaosun dışında güvenli bir alan yaratabilecek kadar güçlü olabileceğini söyledi. Uzun bir süre için bir dizi canlıyı barındırabilecek güvenli bir alan...”

 

Sonunda ifadeleri aniden değiştikçe, farkındalık bazı insanlarda oluşmaya başlamıştı. Kaşları şok içinde derin çizgiler içine kıvrılmış Ay Tanrı İmparatoru ayağa yükseldi. "Bu olabilir mi... Olabilir mi..."

 

"Whew..." Ebedi Cennet İmparatoru devam etmeden önce derin bir nefes aldı. "Kötü Tanrı'nın bu dünyada biten felaketten kaçamadığı gerçeği, büyük olasılıkla Evren Delen'in o sırada onun üzerinde olmadığı anlamına geliyor.”

 

“Evren Delen, dünyadaki en güçlü uzamsal ilahi güce sahip Göksel Kaynak Hazinesi'dir. Bir anlamda, aynı zamanda dünyanın en güçlü tılsımıdır. Şimdi, Eğer Kötü Tanrı böyle bir objeyi vermek isterse sadece en çok sevdiği kişi olabilir... O kim olabilirdi?”

 

Cevap hemen herkesin aklına şeytani bir lanet gibi geldi.

 

Ebedi Cennet Tanrısı İmparatoru devam etti. "Şimdi bile, Evren Delen'in aurası Kızıl Çatlaktan sızıyor... İlkel Kaosun dışından!”

 

“Neden Evren Delen İlkel Kaosun dışında? Onu İlkel Kaosun dışına kim getirdi?”

 

“Her şey korkunç bir isimle eşleşiyor. Keşke durum böyle olmasaydı.”

 

Korkunç cevabı vermeden önce bir an için durakladı. "Evren Delen..Cennet Cezalandıran... İblis İmparatoru... İle birlikte!!!"

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nde hava bir anda dondu. Sonra, donma noktasında titremeye başladı.

 

"Olamaz ... Kızıl Çatlağın ötesindeki kişi ... Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru mu!?”

 

Şaşkın haykırışlarla Brahma Tanrı İmparator'u öne çıktı! Doğu İlahi Bölgesinin bir numaralı Tanrı İmparatoru olarak, aslında neredeyse kendi sözlerinde boğulmuştu.

 

Sanki söylediklerine inanamıyormuş gibiydi.

 

Kimse sorusunu cevaplamadı. Herkes şok içinde Ebedi Cennet Tanrı İmparatoruna bakıyordu ve cevabını bekliyordu.

 

“Evren Delen'in gücü, kadim çağlarda bile inanılmaz derecede nadir ve kesinlikle bu zamanıın kayıtlarından yoksundur. Ancak, Ebedi Cennet'in Ruhu bana Evren Delen'in ilahi boyutsal güçlerinin tamamen aktive edilinceye kadar kızıl olduğunu açıkça söylemişti!”

 

“Dört yıl önce Ebedi Cennet Ruhu, koyu kırmızı çatlağın ilk ortaya çıkışını gözlemlediğinde hala en iyisini umuyordu. Ama Evren Delen'in aurası büyüyerek iyimserlik için daha az yer bırakıyordu. Geçen birkaç yılda kaynak canavarları Doğu İlahi Bölgeye uyarı yapmadan saldırıyor. Dahası, her geçen gün kaynak canavarları daha da güçleniyor ve bölgeyi çok daha fazla etkiliyor. Bu etki mevcut dünyada var olmamalı!!!”

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru odadaki her ilahi ustaya bir bakış attı. Hepsi dünyanın bir köşesine hâkim olan yöneticilerdi ama gözleri aynı anda derin bir şokla boyanmıştı… Gerçeğin ilk kez duyulduğunda hissedilen bir şok içindeydiler...

 

Ne yazık ki artık o korkunç ve acımasız gerçeği tamamen saklama seçeneği yoktu. “Kötü Tanrı hala Elementlerin Yaratıcı Tanrısı olduğunda, Evren Deleni Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'na hediye etti. Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru ve klanı İlkel Kaos'tan sürgün edilse de Evren Delen'in gücü sayesinde hayatta kalmayı başardılar. Sadece bu değil, sürgünleri kılık değiştirmiş bir nimetti, sonuçta savaşı ve Sonsuz Musibet felaketini önlemeyi başardılar.”

 

“Tüm dünyada İlkel Kaos Duvarı'nı parçalayabilecek tek eser, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç ve Kötü Bebeğin Sonsuz Müsibet Çarkıdır. Bununla birlikte, İlkel Kaos Duvarı'na müdahale edebilecek başka bir ilahi eser var ve bu varolan en güçlü ilahi boyutsal eserdi, Evren Delen!”

 

"Birkaç milyon yıl sonra, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru ve onun İblis Tanrıları... Sonunda Evren Delen'in gücünü kullanarak dönüyorlar!”

 

Milyonlarca yıllık süre zarfı gerçek Tanrılar ya da İblisler için önemli değildi.

 

Herkesin ifadeleri bu noktada değişmişti. Kimse uzun bir süre boyunca bir şey söyleyemedi.

 

Açıkçası, Batı İlahi Bölgesi Güney İlahi Bölgesinin iki Tanrı İmparatoru bu noktaya kadar Kızıl Çatlağı gerçekten umursamamıştı. Sonuçta, sadece Doğu İlahi Bölgesinde gerçekleşiyordu ve geçmişte etkisinin topraklarına yayılmama ihtimali olduğunu düşündüler. Şu anda herkesin yüzü şok edici derecede ağırdı.

 

Bu şüphesiz hayatlarında duydukları en kötü haberdi.

 

En kötüsü, bu gerçeğin Doğu İlahi Bölgesinden gelmesiydi, Ebedi Cennet İmparatorundan, tüm Tanrı Alemindeki en ahlaki ve doğru kişi!

 

Sessizlik. Korkunç sessizlik.

 

Bir süre için, İlahi Ustalar arasındaki büyük toplantıyı dolduran tek sesler hızlı kalp atışları ve derin nefeslerdi.

 

Ebedi Cennet İmparatorunun yanındaki koruyucular herkes gibi şaşkın görünüyordu. Çünkü Ebedi Cennet İmparatoru bunu bugüne kadar onlardan bile gizli tutmuştu.

 

Herkes, Ebedi Cennet İmparatorunun bu sırrı son dakikaya kadar neden sakladığını anladı.

 

Bu gerçeği duyduktan sonra panikleseler bile o zaman ... Dünya çapında yarattığı kaos tam anlamıyla hayal edilemezdi.

 

Ejderha Hükümdarı ayağa kalktı ve ciddiyetle sordu. "Sonsuz Cennet bugünkü sözlerinden ne kadar emin?”

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru cevapladı. "Ebedi Cennetin iradesinin taşıyıcısı olarak bu yaşlı adam hayatında bir kez bile, bu kadar büyük bir şey hakkında yalan söylemeye ya da süslemeye cesaret edemez. Bu yaşlı adam... İyimserlik için bir yer kaldığını düşünmüyor.”

 

Bu sefer sessizlik eskisinden daha da korkunçtu.

 

Eğer her şey doğruysa, eğer kadim İblis İmparatoru gerçekten dünyaya dönmek üzereyse, o zaman…

 

"Bizim... Buna karşı bir önlemimiz var mı?"  Ejderha Hükümdarı sordu.

 

Ebedi Cennet İmparatoru'nun gözleri alışılmadık bir şekilde karardığı gibi iç çekti. Sesi bile daha derine batmış gibi görünüyordu. “Eğer düşmanımız Şeytani Bebek olsaydı tüm dünyanın birleşik gücüyle yenemesek bile onu alt edebilecek yolumuz olurdu. Bu tarz doğal afetler ya da felaketler belki bir ihtimal durdurulabilir... Ancak bu kadim kayıtlarda geçen İlkel Kaosun yeknesak efendisi İblis İmparatoru ise, yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Numaralarımız veya planlarımız, bir İblis İmparatoru'nun ve İblis Tanrılarının önünde çocuk oyuncağı olurdu.”

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun ifadesi gittikçe acımasızlaştı. Mevcut herkes Gerçek Tanrıların gücünün ne anlama geldiğini biliyordu... Onlar gibi ölümlülerin bile dokunamayacağı, daha az ulaşamayacağı efsanevi bir seviyeydi. Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun sözlerinde en ufak bir abartı kullanmadığını biliyorlardı.

 

"İblis İmparatoru birkaç milyon yıl boyunca İlkel Kaosun dışında sürgüne edilmiş halde pusuya düşürüldü. Evren Delen tarafından güvende tutulsalar bile yaşadıkları dünya fakir ve zalim bir uzay olmalıdır. Geri döndüklerinde acımasız ve şiddetli doğalarını düşünmeden, birkaç milyon yıllık nefret ve kin ile geri dönecekler…”

 

"Kızıl Çatlak tamamen çöktüğünde, İblis Tanrıları İlkel Kaosa geri döndüğünde, bizi bekleyen şey... Evrenin sonu.”

 

Üzüntü ve umutsuzluk... Ebedi Cennet Tanrı İmparatorunun sözleri korkunç bir veba gibi herkesin ruhuna bu duyguları yaydı.

 

Bu dünyanın hükümdarlarından olan İlahi Ustalar bile bunun ne anlama geldiğini yavaş yavaş anlıyorlardı. Çünkü besin zincirinin tepesinde duruyorlardı ve güçleri dünyayı ve içindeki tüm canlıları yönetiyordu... “ilahi Ustalar" unvanının ardındaki anlamdı.

 

Bu yüzden hepsini kolayca yok edebilecek bir gücün yakında bu dünyaya geleceğini öğrendiklerinde şok ve korkularının bir ölümlüden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

 

Ay Tanrısı İmparatoru tüm bu zaman boyunca Yun Che'ye kısmi ilgi gösteriyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, İlahi Ustalar ve Tanrı İmparatorları onun etrafında parçalanmış olsa da tepkisi oldukça hafifti. Bir an düşündükten sonra ayağa kalktı. "Ebedi Cennet İmparatoru, Doğu İlahi Bölgesinin gücünü İlkel Kaosun en doğusundaki alana götüren büyük bir boyutsal formasyon inşa etmek için topluyordunuz. Bugün hepimizi burada topladınız... Aklınızda bir plan olmalı, değil mi?”

 

Ebedi Cennet İmparatoru devam etti. “Yaptığım şey, yapabileceğimiz tek mücadele, bir kumar... Sonsuz küçük bir umudun içerisindeki kumar.”

 

"Hangi umuttan bahsediyorsun?”

 

"İlk umudum." Ebedi Cennet İmparatoru devam etti. "İblis İmparatoru ve İblis Tanrıları milyonlarca yıldır İlkel Kaosun dışında hayatta kalmaya zorlandıktan sonra çok fazla güç kaybetmiş olmalılar.”

 

Bu umudun gerçek olma şansı o kadar küçüktü ki ilk etapta bile belirtilmemeliydi.

 

"İkinci umudum..." Ebedi Cennet İmparatorunun karanlık gözleri sonunda biraz aydınlandı. "Bizim için, Kızıl Çatlağı zorla kapatmak için tüm gücümüzü toplamamız!”


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 40051 Üye Sayısı
  • 386 Seri Sayısı
  • 43938 Bölüm Sayısı


creator
manga tr