Bölüm 471: Gökyüzündeki Değişim (1)

avatar
14788 35

Against The God - Bölüm 471: Gökyüzündeki Değişim (1)


 

Çeviri: Useless Düzenleme: Fullbringer

 

"Lord..."

 

"Lord Anka Tanrısı!!"

 

Prensler ve İlahi Anka Tarikatındaki büyük sınıfındaki insanlar bile onun gerçek görüntüsünü veya sesini nadiren duyuyorlardı. Hayatları boyunca asla göremeyenler bile vardı. Tam olarak herkesin Anka Tanrısının öldüğünü düşündüğü, herkesin kalplerinin dehşet ile kasıldığı an Anka Tanrısı aniden ortaya çıkarak en düzgün şekilde ve tam anlamıyla 'söylentileri' yok ederek Anka büyüklerinin diz çökmesini ve gökyüzüne bakarken ibadet etmesini sapladı.

 

İlahi Anka’nın kudreti tüm İlahi Anka Şehrini sardı ve İlahi Anka Şehrinin her köşesinden gökyüzündeki altın gözler görülebiliyordu. Anında tüm Anka öğrencileri diz çökerek yukarı doğru baktı, bedenleri heyecandan titredi. İlahi Anka Şehrindeki kaynak uygulayıcılarının büyük çoğunluğu istemsizce diz çöktü. Anka Ruhunun kudretli baskısının altında kanlarının neredeyse katılaştığını hissediyorlardı.

 

Feng Hengkong'a gelince, onun şoku çok daha büyüktü. Çünkü İlahi Anka’nın öldüğünü bilen az sayıda kişiden biriydi ve bizzat İlahi Anka’nın ölüşüne şahit olmuştu. Havadaki devasa gözleri görmek onun uzun süre şoktan kendine gelememesine neden olmuştu. Gözleri önündeki şeye inanamıyordu.  Uzun süre sonra sonunda kendine geldi ve yavaşça diz çöktü.

 

"Mutlak Hükümdar İbadethanesinin Antik Mavisi Saygıdeğer Anka tanrısını selamlar." Antik Mavi eğildi ve bir küçüğün mizacı ile saygısını sundu. Antik Mavi bin yaşını geçeli uzun süre olmuştu ancak İlahi Anka’nın önünde gerçekten de sadece bir küçük olarak görülebilirdi.

 

Ling Kun ve Ji Qianrou da saygıyla selamladı. İlahi Anka’nın önünde bırakın onları, Aziz İmparator, Denizlerin Egemeni, Cennetsel Hükümdar ve Kılıç Efendisi seviyeli karakterler bile aceleci davranamazdı. Çünkü Kaynak Gökyüzü Kıyasında İlahi Anka, efsanevi İlahi Kaynak Âlemine giren tek varlıktı; hakiki, yüce ve en yüksek seviyeli mitolojik bir varlıktı.

 

"İmkânsız... Bu imkânsız!" Ye Xinghan'ın gözleri genişlerken inançsızlık ile gökyüzündeki altın gözlere baktı: "İlahi Anka... Açıkça ölmüştü!"

 

Altın gözler yanılsama olabilirdi ve hatta ses bile taklit olabilirdi ama İlahi Anka’dan gelen güç sahte olamazdı. Çünkü onun aurası Ye Meixie'den, babası Cennetsel Hükümdar'dan, daha korkutucuydu; kimse tarafından taklit edilemeyecek bir tanrının kudretiydi.

 

İlahi Anka’nın sesi mavi gökyüzünden geldi. Her sözü herkesin ruhunu sarstı: "Bu tanrı sadece birkaç yıldır uyuyordu ancak birisi benim İlahi Anka Tarikatıma saygısızlık etmeye cüret etmiş! Ve hatta benim kişisel mirasçı öğrencimi ağır yaralamaya cüret etmiş. Ne kadar da cüretkar bir hareket!"

 

Kişisel mirasçı öğrenci doğal olarak Xue'er idi.

 

İlahi Anka’nın öfkesi yukarından indi, herkesin korkudan sessizleşmesini sağladı. Devasa altın gözler titreşirken aniden koyu kırmızı Anka Alev Halkası gökyüzünden inerek Ye Xinghan'ı sardı. Anka Ateşi Halkası anında şiddetle yanarak Ye Xinghan'ı içinde sıkıca kilitledi.

 

Bunlar İlahi Anka’dan gelen Anka alevleri idi; korkutuculuğu ve sıcaklığı Kutsal Bölgelerden gelenlerin bile dehşet ile solmasına neden oldu. Antik Mavi, Lig Kun ve Ji Qianrou aynı anda geri çekildi, yüz metreden fazla mesafe açtı. Ye Xinghan'a gelince, ateşler tarafından dokunulmamış olsa da yine de lav cehennemine atılmış gibiydi, bedenindeki elbiseler anında tutuştu. Derin bir dehşet yüzünde oluştu. Bu Anka alevleri yaklaştığında birkaç nefes içinde küle döneceğine şüphe yoktu.

 

Bu dünyada onu öldürecek kadar cesur olan birkaç kişi vardı ve İlahi Anka kesinlikle onlardan biriydi! Hatta babasını bile öldürebilecek biriydi. Ve daha önceki davranışları nedeniyle onu öldürmek istemesi normaldi.

 

Ölüm tehdidinin karşısında ye Xinghan'ın yüzü sonunda korku göstermeye başladı. Telaşlı bir şekilde davranırken sakinleşmeyi denedi: " Saygıdeğer Anka Tanrısı, lütfen sakinleşin. Bu küçük kesinlikle Saygıdeğer Anka Tanrısına saygısızlık etme niyetinde değildi. Babam, Ye Meixie, her zaman bu küçüğe asla Saygıdeğer Anka Tanrısına karşı saygısız olmaması konusunda uyarmıştır... Bu küçük sadece Saygıdeğer Anka Tanrısının hayatını kaybettiği ile ilgili söylentiler duydu ve bunu düşününce de istemeden akılsızca davrandı. Bu küçük Saygıdeğer Anka Tanrısının merhametli olmasını ve bu seferlik bu küçüğü bağışlamasını istiyor. Bu küçük kesinlikle derinlemesine minnettar olacak ve asla bunu tekrarlamayacak..."

 

Hayatını korumak için Ye Xinghan’ın Ye Meixie ismini söylemekten başka şansı yoktu.

 

Ling Kun'un cilt rengi dalgalanıyordu ancak yine de öne çıktı ve samimiyetle konuştu: "Saygıdeğer Anka Tanrısı, lütfen sakinleşin. Sonuçta Genç Salon Efendisi Ye hala genç. Onun bugünkü eylemleri aşağılık olsa da gençler her zaman içgüdüsel olur ve bu o kadar affedilemeyecek değil. Üstelik Prenses Kar hala mükemmel bir şekilde iyi, yani ağır sonuçlara gerek yok. Güneş Ay İlahi Salonu ve İlahi Anka Tarikatı her zaman kendi işlerine bakmıştır ama Güneş Ay İlahi Salonunun Genç Salon Efendisi gerçekten burada ölürse, korkarım ki... Saygıdeğer Anka Tanrısından tekrar düşünmesini umuyorum."

 

Whoosh!!

 

Ling Kun'un sözleri solduğunda, Ye Xinghan'ı saran Anka alevleri aniden yükseldi, Ye Xinghan'ın bedenine doğru hareketlendi. Kimse korkudan solacak zaman bile bulamamışken Anka Alevleri çoktan soldu. Ancak etkinin baskısı zayıflamadı ve Ye Xinghan'ı uçurdu.

 

Ye Xinghan yerde yuvarlanırken dört büyük ağız dolusu kan tükürdü. Yüzü kâğıt kadar beyazdı ve yerde uzanırken uzun süre felçli kaldı. İlahi Anka’nın keskin sesi yukarıdan geldi: "Hmph! Ye Meixie bu tanrıyı bu milenyumda sadece iki kere ziyaret etti yani arkadaşça koşullarda olduğumuz düşünülebilir. Ye Meixie ve Güneş Ay İlahi Salonunun hatırına bu tanrı bu seferlik seni bağışlıyor! Hemen Anka Şehrini terk et ve bir daha asla geri gelme. Anka Şehrine tek adım atmaya cüret edersen... Bu tanrı bizzat seni yok edecek!"

 

"Hala neden kaybolmadın?!"

 

İlahi Anka’nın sözleri tamamen kıyaslanamayacak kadar ağır bir caydırıcılık ve dayatma barındırıyordu. Ye Xinghan göğsünü eli ile kavrarken süründü ve kıyaslanamayacak bir sefillikte dönerek ayrıldı. İçerlemesini sergilemeye bile cüret edemiyordu.

 

İlahi Anka İmparatorluğuna bizzat gelmesinin nedeni Xue'er idi. Normalde her şeyin avucu içinde olduğunu düşünmüş ve tamamen kendine güven ile doluydu ama en sonunda avantaj sağlamayı denerken daha kötü bir son ile karşılaşmıştı. Xue'er'i elde edememişti. Yue Ji, Mei Ji ve önemli aracı Feng Feiyan ölmüştü. Ji Qianrou tarafından dalga geçilmişti ve İlahi Anka tarafından yaralanıp Antik Maviyi ağır bir şekilde gücendirmişti. Ardından ise kıyaslanamayacak kadar sefil bir halde tüm İlahi Anka Tarikatının önünde düşürülmüştü. Tüm haysiyetini kaybetmişti... En sonunda, İlahi Anka’nın öldüğü haberinin bile yanlış olduğunu öğrenmişti!

 

Güneş Ay İlahi Salonunun görkemli Genç Salon Efendisi, İlahi Anka’nın baskısının altında ağır yaralar taşıyan bir sokak köpeği gibi hissediyordu. Heyecan ile dolup taşmayan tek bir İlahi Anka Tarikatı üyesi bile yoktu. Antik Mavi, Ji Qianrou ve Ling Kun'a gelince onların ifadeleri aşırı karmaşıklaşmıştı... İlahi Anka’nın öldüğü haberlerinden yüzde doksan eminlerdi ve yüzde on kuşku ile bakıyorlardı. Ancak bugün bunun sadece bir söylenti olduğunu veya belki de bilerek İlahi Anka tarafından oluşturulduğunu keşfetmişlerdi.

 

O anda, üçünün bedeni kasıldı. Sanki kıyaslanamayacak kadar ağır bir dağ onları bastırıyormuş gibiydi. Bedenleri ve auraları tek bir adım bile hareket edemiyordu. Çünkü İlahi Anka’nın odağı artık onların bedenlerindeydi.

 

"Siz üç Kutsal Bölge de bu tanrının çoktan öldüğüne inanıyor mu?

 

Antik Mavi iç çekti ve sakin gibi düşünülebilen bir ses ile yanıtladı: "Utanç içindeyim. Benim Mutlak Hükümdar İbadethanem gerçekten de böyle söylentiler duydu ve çoğunlukla buna inandı. Sadece bugün Saygıdeğer Anka Tanrısının iyi olduğunu öğrendim. Bu yaşlı artık büyük ölçüde emin. Lord Aziz İmparatorun da bu haberi duyduğunda büyük ölçüde rahatlayacağına inanıyorum."

 

"Bu tanrı Anka’nın bir ilahi ruhu ve bu dünyada tek. Dünya yok olmadığı sürece bu tanrı asla kaybolmayacak! Tüm Kaynak Gökyüzü Kıtası yok olsa bile bu tanrı yine de ölmeyecek! Siz üç ziyaretçi uzaktan geldiniz yani gidip gitmemek size kalmış ancak İlahi Anka Tarikatımın haysiyeti ile oynamanıza izin vermiyorum."

 

"Cüret edemeyiz, cüret edemeyiz." Ling Kun eğilirken konuştu. İlahi Anka’dan hissettiği baskı, Kılıç Efendisi Xuanyuan Wentian'dan çok daha fazlaydı.

 

"Hengkong, Xue'er'i bu tanrının yanına getir."

 

İlahi Anka konuşmayı bitirdiğinde altın göz de gökyüzünden yavaşça kayboldu.

 

"Sizi gördüğümüze sevindik, Lord Anka Tanrısı." Birçok Anka öğrencisi yüksek sesle koro halinde söyledi ama yine de diz çökük haldeydiler ve uzun süre kalkmadılar.

 

"Ming'er, devamı ile benim yerime ilgilen." Feng Hengkong hala baygın olan Xue'er'i Anka Tanrısı Büyük Salonuna götürmek için uçmadan önce emretti.

 

İlahi Anka gittiğinde onun kudretli baskısı da kaybolmuştu. Antik Mavi hafif bir rahatlama nefesi aldı ve Feng Xichen'e doğru konuştu: "On dördüncü prens, bu yaşlıyı öğrencime götürmenizi isteyebilir miyim?"

 

Antik Mavinin inisiyatif kullanarak kendisi ile konuşması Feng Xichen'i dehşete düşürmüştü. Hızlıca cevapladı: "Tabii ki, Kıdemli Antik Mavi, lütfen beni takip edin."

 

————————————

 

Anka Ruhunun ortaya çıkışı tüm İlahi Anka Şehrini şok etti. Çok hızlı bir şekilde sansasyon tüm İlahi Anka İmparatorluğunda yayıldı. İlahi Anka Şehri içinde Anka Ruhunun ortaya çıkışının tartışmaları tüm gün boyunca devam etti. Şevk derecesi Yedi Ulus Sıralama Turnuvası ve İlkel Kaynak Arkını bile aşmıştı.

 

O anda, Dört Kutsal Bölge de Anka Ruhunun ölmediğini haberlerini de almış olmalıydı.

 

İlahi Anka Ülkesinin vatandaşlarının ruh hallerini yükselten haber ile aynı anda belirli bir haber İlahi Anka Şehrinin içindeki tüm Mavi Rüzgâr Ülkesi vatandaşlarının soğuk su ile donmasına ve soğukça ruhlarının delinmesine neden olmuştu.

 

Tek başına İlahi Anka Tarikatının on dâhisini yenerek Sıralama Turnuvasının beklenmedik birinciliğini elde eden Yun Che, Prenses Karı kurtarırken İlkel Kaynak Arkında ölmüştü.

 

Yun Che ile birlikte Mavi Rüzgâra dönmek için yüksek ruh halinde Anka Şehrinin dışından koşarak gelen Ling Jie bu haberi aldığında yerinde durdu ve yıldırım çarpmış gibi sersemledi. Uzun süre hareketsiz kaldı, sanki ruhsuz bir heykele dönüşmüştü.

 

Zaman hızlıca sabahın erken saatlerinden akşama doğru ilerledi. Aralıksız bir şekilde sesli olan İlahi Anka Şehri de sonunda sakinleşti. Feng Ximing hızlıca İlahi Anka İmparatorluğunun imparator yatak odasına girdi ve sordu: "Asil babacığım, Xue'er uyandı mı? Ve Lord Anka Tanrısı ölmemiş gibi gözüküyor; bu Dört Büyük Kutsal Bölgenin reaksiyonlarını görmek ve tarikatımız içindeki hainleri ortaya çıkarmak için Lord Anka Tanrısı tarafından yapılmış bir yalan haber olabilir mi?"

 

"Hayır..." Feng Hengkong'un sesi kıyaslanamayacak kadar sakindi. Harap bir yüz ile döndü: "Lord Anka Tanrısı üç sene önce öldü, bu bir yanılsama değildi... Bugün olanlar yanılsamaydı."

 

"N... Ne?! Feng Ximing anında nefesini tuttu.

 

Bugün ortaya çıkan Lord Anka Tanrısı sadece Lord Anka Tanrısının ölmeden önce son gücü ile geride bıraktığı bir yanılsamaydı. Ölüşünün ortaya çıkabileceğini tahmin ederek, İlahi Anka Tarikatına bir felaketin gelmesini önlemek için bunu yapmıştı... Lord Anka Tanrısının arkasında bıraktığı son güç de artık tamamen kayboldu. Bunu bize söylemek için Anka Tanrısı Büyük Salonunda ruh sesinin sonunu kullandı." Feng Hengkong ciddiyetle konuştu.

 

Feng Ximing'in ifadesi hayatsızdı. Uzun süre sessiz kaldıktan sonra iç çekerek sonunda sessizce konuştu: "Lord Anka Tanrısı bu günü tahmin edebilecek kadar ileri görüşlü ve bilge... Şu anda tüm dünyada Dört Büyük Kutsal Bölge de dâhil İlahi Anka’nın hala hayatta olduğuna inanılıyor. Lord Anka Tanrısının caydırıcılığı ile Dört Kutsal Bölge kesinlikle bir daha İlahi Anka Tarikatına gelmeye cüret edemeyeceklerdir."

 

"Kâğıt asla ateşi kapamaz. Şu an da durum istikrarlı olsa da İlahi Anka’nın ölüdüğü bir gerçek. Eninde sonunda bir gün bu haber sızacak." Feng Hengkong kaşlarını kırıştırırken ifadesi çok daha azimli hale geldi: "Ming'er, bugünde gördün. İlahi Anka’nın varlığı olmazsa Dört Büyük Kutsal Bölge bizim İlahi Anka Tarikatımıza küçümseyici bir şekilde bakıyor! Artık İlahi Anka’ya sahip değiliz. Xue'er'de sadece on altı yaşında... Xue'er tamamen olgunlaşmadan önce sadece kendimize bel bağlayabiliriz! Hızlıca güçlenmeliyiz, mümkün olan en kısa zamanda."

 

"Asil babamın demek istediği..."

 

Feng Hengkong gözlerini daralttı ve hafifçe konuştu: "Mavi Rüzgârın büyük gizli Mor Kristal Madenini elde etmeliyiz! Ruhsal Yeryüzü Salonunun bilgileri orada büyük miktarda Mor Damarlı İlahi Kristalin olduğunu söylüyor! Eğer bu doğruysa, bu tarikatımıza büyük oranda yarar sağlayacaktır!"

 

"Yarından itibaren, tüm orduyu hazır et! Üç ay sonra, Mavi Rüzgâr Ülkesine hareket edin! Üç yıl içinde Mavi Rüzgar bölgelerinin hepsini tüm güç ile ele geçirdiğinize emin olun!!"

 

----------ÇEVİRMEN NOTU--------

Hayda...

Mavi Rüzgâra ne olacak? Yuanba uyanacak mı? Yuanba güçsüz mü olacak? Antik Mavi neler diyecek? Yun Che'ye ne oldu? Merak mı ediyorsunuz? IO zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45374 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr