Bölüm 1397: You’er (1)

avatar
6235 66

Against The God - Bölüm 1397: You’er (1)


 

Bölüm 1397: You’er (1)

 

Bunu önemli bir süre düşündükten sonra Yun Che'nin kaşları farkında olmadan kalkmıştı. Sanki bir şey düşünmüş gibi görünüyordu.

 

Bulutun Sonu Uçurumu'ndan yayılan karanlık enerjinin kaynak canavarı saldırılarının ana sebebi olmaması da son derece mümkündü. Aksine kaynak canavar akınlarının ''bilinmeyen bir sebepten'' ortaya çıkması da olasıklar dahilindeydi.

 

İlahi duyularını salıp çevrede herhangi bir canlının olmadığını doğruladıktan sonra elini uzattı ve kaynak damarlarının içinde kendi bağımsızlığını koruyan İblis Kökeni Küresi'nin içindeki karanlık kaynak enerjiyi serbest bıraktı. Gözleri anında zifiri siyaha dönmüştü ve bu karanlık uçurumun içinde siyah ışıkla titremeye başladılar.

 

Tüm vücudunda da yoğun bir karanlık enerji tabakasıyla çevrildi.

 

Karanlık kaynak enerji kişinin olumsuz duygularını güçlendirir ve hatta kişinin kalbini ve ruhunu bir karmaşa içine sürüklerdi. Yun Che bu gerçeğin farkındaydı. Ancak karanlık kaynak enerji üzerinde tam bir hakimiyeti vardı, yani bu tür bir etki de onun tarafından kontrol edilebilecek bir seviyedeydi. Kaşlarıyla toplayabileceği, bedeninden serbest kalmış tüm karanlık kaynak enerjiyi altındaki siyah bariyere doğru yönlendirdi.

 

Bu bariyer saf karanlık kaynak enerjiden dövülmüştü ve sadece karanlık kaynak enerji onu onarabilirdi. Eğer böyle olmasaydı, Jasmine onu halihazırda tamir etmiş olurdu. O sırada Yun Che bunu başaracak bir güce sahip değildi ama şimdi bir İlahi Kralın gücüne sahipti, bu yüzden bunu zar zor da olsa halledebileceğini düşünüyordu.

 

Yun Che sessiz ve sakince vücudundaki karanlık kaynak enerjiyi sıkıştırdı ve mühürlü karanlık bariyerin üstüne yönlendirdi, ta ki bariyerin küçük bir kısmı yenilenene kadar...

 

Karanlık kaynak enerji... Henüz dört kısa yıl boyunca Tanrı Aleminde kalmıştı ve karanlık kaynak enerjinin yasaklı bir tabu olduğunun farkındaydı. Kutsal Tanrı Savaşında Wei Han karanlık kaynak enerji sayesinde tüm seyircilerin tepkisini üzerine almıştı.

 

Karanlık kaynak enerjiye sahip olan "iblislerin" üç ilahi bölge tarafından sonuna kadar katledilmesi gereken sapkınlar olarak kabul edildiğini iddia etmek hiç abartılı değildi. Hem Tanrıyı hem de insanı öfkelendiren ve cennette ya da yeryüzünde tolere edilemeyen sapkınlar...

 

Bu yüzden Tanrı Aleminde dört yıl boyunca birçok ölüm kalım savaşı yaşamış olsa bile bir kez karanlık kaynak enerjisini kullanmaya cesaret edememişti.

 

Yıldız Tanrı Aleminde zorla Asura'yı açmış olsa da karanlık kaynak enerjisini açmaya cesaret edememişti. Bunun nedeni, dünyanın gözünde bir iblis olduktan sonra Shen Xi ve Mu Xuanyin tarafından reddedileceğinden korkmasıydı... Onun için gerçekten endişe duyan tüm insanlar tarafından... Ölümden daha çok Kar Şarkısı Diyarındaki Ustası'nın ona olan bakışlarının değişeceğinden korkuyordu.

 

Ancak hayallerinin en çılgın rüyalarında bile daha demin kullandığı karanlık kaynak enerjiyi ortaya çıkardığının ve gözlerinin bunun bir kanıtı olarak zifiri siyaha dönüştüğünün tek bir kişi tarafından tamamen açık ve net bir şekilde görüldüğünü hayal edemezdi.

 

Mu Xuanyin'in seviyesindeki biri için karanlık, gözlerinin görme mesafesini etkilemezdi. Dahası şu anda Yun Che'ye oldukça yakındı. Ondan üç yüz metre uzakta bile değildi, bu yüzden yaptığı her ifadeyi, bu ifadelerde meydana gelen her değişikliği çok net bir şekilde görebiliyordu.

 

Yalnızca kullandığı karanlık kaynak enerjinin varlığını değil aynı zamanda bu enerjinin şafaktan önceki derin karanlıktan çok daha karanlık olduğunu da görüyordu.

 

Mu Xuanyin'in göz bebekleri o anda hareketsiz bir şekilde ona kilitlenmişti. Bu buzlu gözler, Yun Che'nin vücudunun yaydığı zifiri ışıkla tamamen doluydu... Bunun ne olduğunu biliyordu, çünkü hayatında birçok şeytanı öldürmüştü ve karanlık kaynak enerjiyle ilk kez temas etmiyordu...

 

Yine de daha önce bu kadar saf bir karanlık enerjiyi hiç görmemişti.

 

Mu Xuanyin uzun bir süre hareket etmedi ve bakışlarından çok aurasına kadar tamamen donmuş görünüyordu. Dünya korkunç bir şekilde sessizdi ve her nefesin geçişi sonsuz uzunluktaydı.

 

Yun Che minik ter damlalarıyla görünmeye başlamadan önce tüm karanlık kaynak enerjisini serbest bırakmaya devam etti. O anda, aniden bir şey düşündü: Tanrı Aleminden gelen dört kişi Mavi Kutup Yıldızına girdiğinde muhtemelen Azure Bulut Kıtasındaki karanlık enerjiden etkilenmiş ve öncelikle buraya gelmiş olmalılar.

 

Ama neden en başında bu kadar zayıf bir auraya sahip olan bu düzleme gelmek istemişlerdi? Tanrı Aleminin aurasına kıyasla alt alemlerin aurası sadece ince değil aynı zamanda karanlıktı. Eğer biri orada çok uzun süre kalırsa canlılığı ve kaynak aurasının bir şekilde kirlenmesi bile mümkün olurdu. Bu kişinin yetişimine hiçbir fayda sağlamayıp aynı zamanda kişinin ömrünü kısaltırdı.

 

Alt alemlerden Tanrı Alemine “yükselen” kaynak gelişimcileri bile nadiren alt alemlere geri dönmeye istekli olurdu. O zaman neden o dört kişi buraya gelmek istemişti? Eğitim için olamazdı, değil mi?

 

Bir saat geçti...

 

İki saat geçti...

 

Yun Che'nin vücudundan yayılan karanlık ışık sonunda tamamen solmadan önce kararmaya başladı. Gözlerini açtı ve uzun bir iç çekmeden önce kaşındaki terleri sildi.

 

Bu, Tanrıların Döneminden geride kalan bir engeldi. Bir İlahi Kralın gücüne sahip olsa da böylesi bir bariyerin üstünde sadece küçük onarımlar yapabilmesi mümkündü, tamamını yenilemesi kesinlikle imkansızdı.

 

Doğal olarak bu tür sığ bir onarım çok uzun sürmeyecekti. Şeytani enerjinin sızmasını istemiyorsa, tekrar onarmak için arada bir buraya gelmek zorundaydı.

 

O anda hareketleri aniden halsizleşti ve kafası onun üstündeki alana bakmak için sarsıldı.

 

Bulutun Sonu Uçurumu'nun dibine yakındı, bu yüzden nereye baktığı önemli değildi çünkü etrafı yalnızca karanlıktan oluşuyordu. Yun Che bu seviyede ne bir aura ne de bir nesne tespit edebilirdi, görebileceği tek şey karanlıktı.

 

Yun Che, kendinden hoşnut olmayan bir kahkaha atmadan önce bakışlarını geri çekti.

 

Ancak sızan karanlık şeytan enerjisini sızdırmaz hale getirdikten sonra ayrılmadı. Bunun yerine bir kez daha inmeye devam etti, vücudu doğrudan bariyerden geçerek onun altındaki karanlık dünyaya doğru battı.

 

Bulutun Sonu Uçurumu'nun üstündeki havada Mu Xuanyin'in göksel figürü yavaş yavaş mesafeye bakıyordu. Hala mavi elbiselerini giyiyordu ve her zamanki gibi güzelliği cennetler tarafından kıskanılacak kadar uhreviydi.

 

Gözlerini kapattı ve göğe yavaşça yükselirken çok uzun bir süre zihnindeki düşünceleri yoğurdu...

 

Buzlu gözlerini açmadan önce tam olarak yedi buçuk dakika geçmişti ve son kez gözlerini o karanlık uçuruma daldırdı. Sonrasında bakışlarını geri çekti ve döndüğü gibi ayrıldı.

 

Vücudundaki aura kıyaslanamaz bir şekilde düzensizdi. 

 

Gitmeden önce bakışları doğu taraflarında bulunan kırmızı renkli bir yıldızı süpürdü.

 

Bir yıl öncesinde bu yıldız sadece Mavi Kutup Yıldızından görünüyordu.

 

Ancak yarım yıl önce, Doğu İlahi Bölgesindeki yıldız alemleri de açıkça bunu görmeye başlamıştı.

 

Ve şimdi bu kızıl ''yıldız'' Kar Şarkısı Âlemi'nden de rahatlıkla görülebiliyordu.

 

    ...

 

Karanlığın bariyerinden geçtikten sonra büyük bir yırtılma kuvveti ona aşağıdan saldırdı. Ancak mevcut Yun Che için karanlık kaynak enerjiye sahip olmasa bile bu yırtılma kuvveti ona dayanılmaz gelmiyordu. Ayakları buzlu soğuk zemine basmadan önce hafifçe aşağıya doğru süzüldü.

 

“AOOOOUUU!!”

 

Bu dünyaya ayak bastığı gibi boğuk bir kükreme çaldı.

 

Yun Che yıllar önce buraya ilk geldiğinde o kükreme tarafından sarsıldığı gibi kan kusmuştu. Ama bugün mevcut seviyesiyle o auraların ne kadar korkunç olduğunu algılayabiliyordu. Her ne kadar bu kükremeler çok uzaktan da gelse Yun Che bir çekiç göğsüne şiddetle vuruyormuşçasına dövüldüğünü hissetti.

 

Bu aynı zamanda, mevcut güç seviyesi göz önüne alındığında bile bu yerde dolaşan devasa karanlık canavarların hala hayatını tehdit edebileceği anlamına geliyordu.

 

Buradaki bu devasa karanlık canavarlardan herhangi birinin dışarı çıkması durumunda tüm Mavi Kutup Yıldızını kolayca yok edebileceğinden şüphe duymadı.

 

Böyle korkunç bir karanlık dünyanın kıyaslanamayacak kadar düşük bir güce sahip olan bu alemde olduğunu düşünmek... Bu yerde ne tür bir sır gizlenmişti!?

 

"ROARR!!”

 

"HSSSS!!!”

 

Devasa karanlık canavarlardan çıkan kükremeler aralıksız olarak uzaktan yankılanmaya devam etti. Yun Che elini kaldırmadan önce çevresini araştırdı ve çok hızlı bir şekilde bir şeyin farklı olduğunu hissetti.

 

Buradaki karanlık aura son geldiğinden beri açıkça çok daha aktif hale gelmişti.

 

Dahası kulaklarında çınlayan devasa karanlık canavarların kükremesi, daha önce olduğundan daha heyecanlı görünüyordu.

 

"Buradaki karanlık aura eskiye göre iki kattan fazla..." Yun Che düşük bir sesle kendi kendine mırıldandı: "Şaşılmamalı…”

 

Şeytani enerjinin böylesine ciddi bir sızıntıya neden olmasına şaşılmamalıydı.

 

Yun Che nefesini ve aurasını düzenlerken bu soruyu daha fazla düşünmemeyi seçti. Ayağa kalktığı gibi tüm gücüyle bir yere doğru uçtu.

 

Karanlığın dünyası olan bu yerde, Yun Che her ne kadar ilahi yolun bir uzmanı da olsa üstüne gelen bu yoğun karanlık enerjiyle başa çıkamazdı. Kendi aurasını dahi yaymaya cesaret edemiyordu, aksi takdirde şu an uyuyan tüm yaratıkları peşine düşmüş olacaktı. Sonuç olarak çok yüksek bir hızda uçmuyordu ancak uçuşu rotasından sapmamıştı.

 

Karanlığı delerken eşsiz sessizlikte bir bölgeye ulaştı. Mesafede gördüğü devasa kaynak yaratıklarının hiçbiri bulunduğu bölgeye gelmeye cesaret edemedi. Ses bile bu yerden izole edilmiş gibi görünüyordu ve Yun Che artık devasa karanlık canavarlar tarafından çıkarılan kükremelerden hiçbirini duyamadı.

 

Yavaş yavaş Yun Che'nin hızı azaldıkça karanlığın dünyasında garip bir şekilde parlak bir mor ışık ortaya çıktı.

 

Bu, devasa bir mor çiçek deniziydi ve mor ışığın ortasında sallanan tuhaf çiçeklerin sayısız sapıydı. Şeytani çiçekler gururla sallanıyordu ve böylesi bir morluk yeşimin kendinden gelmiş gibi görünüyordu. Her taç yaprağı parlak mor bir ışıkla yanıyordu ve bu çiçek, tüm İlkel Kaosun en çok korktuğu şeydi.

 

Ölüler Diyarının Udumbara Çiçeği.

 

Her şeyi yutabilecek bu karanlık dünyasında, sızdıkları ışık karanlık tarafından en ufak bir şekilde gömülmemişti.

 

Geçmişte, bu Ölüler Diyarının Udumbara Çiçeği Yun Che'nin ruhunu çalmak üzereydi. Ama şu anda ruhuna yönelik herhangi bir baskı hissetmiyordu. Çiçek denizine yaklaşırken küçük bir figür yakın mesafede belirdi.

 

Hong'er kadar küçük ve narindi, ayakları yere temas etmiyordu. Mor çiçeklerin parlak denizinin ortasında sessizce süzülüyordu ve uzun gümüş saçları, yıldızların bütün bir galaksisi kadar parlak ve aydınlık olan saçları, narin bedenini çevrelemişti. Uzun saçları soğuk zeminin üstünde sürükleniyordu. Parlak bir beyaz ışık tabakası vücudunu kaplamıştı ve sanki o ışık tabakasının altında kıyafet giymiyormuş gibi görünüyordu. Küçük ve ince kar-beyaz bacak çifti bu beyaz ışıkla kaplanmamıştı ve onun uhrevi bacaklarınına altında bir çift buz lotusu gibi asılan ayak parmakları yeşimden oyulmuş gibiydi.

 

Yun Che'nin her iki hayatında da gördüğü en garip ve büyüleyici gözlere sahipti.

 

Sağ gözünün üst yarısı soluk sarı renkteydi, alt yarısı da koyu yeşil bir tabakaya sahipti.

 

Sol gözünün üst yarısı soluk mavi bir renkti, alt yarısı da mor renge sahipti.

 

Bu gözlerden yayılan dört farklı renk...

 

Yun Che onu fark ettiğinde doğrudan ona baktığını keşfetti. Sonrasında Ölüler Diyarının Udumbara Çiçeği denizinden ayrılarak ona doğru yaklaştı. Sessizce gümüş saçları süzülürken Yun Che'nin önüne geldi. Ona çok yakındı ve büyüleyici dört renkli gözle ona doğru baktı.

 

Gözlerinden yayılan ışık son derece güzeldi, sanki bu gözlerin derinliğinde tüm evrenin sırları yatıyordu. O kadar güzeldi ki var olmaması gereken bir derinlikti. Bununla birlikte Yun Che bu gözlerden yayılan hafif bir mutluluk duygusu hissedebiliyordu.

 

Yüzünün hemen yanında dururken tam olarak Hong'er gibi görünen bir yüz, Yun Che'nin kalbini ve ruhunu derinden karıştırdı. Yüzünde hafif bir gülümseme belirdi ve çok yumuşak ve nazik bir sesle konuştu: “Yine buluştuk. En son ayrıldığımızda, seni sık sık görmeye geleceğimi söylemiştim ve seni bir daha görmeden böyle uzun bir zamanın geçeceğini hiç düşünmemiştim."

 

Garip ve büyüleyici kızın dudakları yine kapanmadan önce yumuşak bir şekilde ayrıldı... Sanki bir şey söylemek istiyordu ancak tek bir ses çıkaramamıştı. Sadece o garip gözleri bir kez bile kapanmamıştı.

 

Son seferde, Yun Che o garip gözlerin derinliğinde bir şeyleri bulmaya çalışmıştı. Ama bir şey hakkında çok emindi, o da bu kızın ona tuhaf bir yakınlık hissettirmesiydi.

 

Daha da garip olan şey, bu kızın etrafındayken her zaman rahat hissetmesiydi. Sadece bir ruh bedenine sahip olmasına ve sayısız muamma ve gizem tarafından örtülmesine rağmen ona karşı herhangi bir dikkat ya da ihtiyatlı davranma eğilimi hissetmiyordu.

 

''Bunları bilmeden önce tam olarak altı yıl geçti...'' Yun Che nazik bir sesle devam etti. “Sadece bu altı yıl geçtikten sonra seni görmeye geldim. Bu yüzden bana kızgın mısın?”

 

Genç kız başını çok nazik bir şekilde salladı.

 

Yun Che soluk bir gülümsemeyle gözlerinin içine baktı. “Altı yıl önce, bana Xuanyuan Wentian'ı yenmem için karanlık tohumu bahşettin. Sadece beni değil, bu dünyayı da kurtardın. Sen benim, Yun Che'nin, en büyük yardımseverisin."

 

“Bu doğru. O zamanlar bana verdiğin Ölüler Diyarının Udumbara Çiçeğini de çoktan verdim.'' Bir kez bunu söylediğinde gözlerindeki ışık karardı ve dudaklarındaki kavis gözlerinden akan bir çift damlayla kendini acı bir şekilde gülümsemeye zorladı. ''Bu sadece... Onu bir daha asla göremeyeceğim.''








Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45112 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr