Bölüm 1382: Tanrı Alemi'nden Ziyaretçiler

avatar
6668 47

Against The God - Bölüm 1382: Tanrı Alemi'nden Ziyaretçiler


 

Bölüm 1382: Tanrı Alemi'nden Ziyaretçiler

Editör: Malum Kişi

''Usta, bunun sebebi... Şeytani Bebek olabilir mi?'' Kaslı adam düşük bir tonda sordu. 'Şeytani Bebek' kelimesi tek başına korkuyla titremelerini sağlayacak etkiyi yaratıyordu.

 

''Hayır...'' Orta yaşlı adam gözleriyle garip bir şekilde bakarken başını salladı. ''Şeytani Bebek bir Tanrı İmparatorunu öldürebilecek korkunç bir varoluştur. İzini bulsak bile tespit etmemizin bir imkanı yok.''

 

''O zaman bahsettiğiniz bu karanlık enerji...''

 

Orta yaşlı adam cevap verdi: ''Şeytani enerji zayıf ancak aurası şok edici derecede yüksek. Bü düşük seviyeli kaynak canavarları zayıf bir zekaya sahip olsa da ruhsal duyuları aynı seviyede bulunan diğer insanlardan oldukça güçlüdür. Bu nedenle bu kıtadaki kaynak canavarların bu şeytani enerjiden etkilenmesi doğaldır.”

 

“Bu şeytani enerjinin Şeytani Bebeğe ait olma ihtimali neredeyse yok ancak kral alemleri, ona yol açabilecek herhangi bir iz bulan herkesi ödüllendireceklerini söyledi. Sonuçta burası yüksek seviyeli şeytani enerji barındırıyor. Yine de Şeytani Bebeğin burada olma ihtimali çok düşük ama günahkar kuzey bölgesinde saklanıyor olma ihtimali hala herkesin bir numaralı hipotezidir... ”

 

Doğu İlahi Bölgesi halkı ne bir Şeytani Bebek vakasının ne de karanlık enerjinin tekrar bu dünyaya gelmesini istemiyordu.

 

Bu dört kişi alt yıldız alemlerinden gelmişti ve kral alemleri Ebedi Cennetin kendi sesiyle cömertçe Şeytani Bebeğe yol açabilecek herhangi bir izi bulana ödül vereceğini söylemişti. Onların bulguları o anda hepsinin bir rüyada olduğunu hissettirmişti.

 

Şeytani Bebek Yıldız Tanrı Alemi'nde ortaya çıktıktan sonra tüm Tanrı Alemi sallanmıştı. Şeytani Bebek bir Tanrı İmparatoru'nu öldürmüştü ve birçok Yıldız Tanrısı, Ay Tanrısı, Koruyucular ve Brahma Tanrısı'nın onun ardından öldüğü haberi yayıldığında benzeri görülmemiş bir panik ve umutsuzluk seviyesi tüm Doğu İlahi Bölgesi'ni hızla süpürmüştü. Daha sonrasında bu olay Batı ve Güney Bölgelerini de kuşatmıştı.

 

Her üç ilahi bölge de Şeytani Bebeğin ortaya çıkma haberinden sonra sakin bir şekilde bunu izleyebilecek cesarete sahip olamazdı. Hatta İlkel Kaosun yüce sahibi Ejderha Hükümdar şahsen Şeytani Bebeği yok etmek için Tanrı Alemini karış karış geziyordu... 

 

Bu, Tanrı Alemi'nin milyon yıllık tarihinde bu ölçekte böyle bir hareketi ilk kez gördüğü zamandı.

 

Ama bir yıl geçmesine rağmen hala Şeytani Bebeğin izini bulamamıştılar!

 

Son olarak Ebedi Cennetin Sesi yarım yıl önce Doğu İlahi Bölgesi boyunca yankılanmıştı. Ses, Şeytani Bebeğin dünyanın yıkımını ortaya çıkaracağını ve hiç kimsenin kendisini kaçınılmaz olan kıyametten kurtaramayacağını söylemişti. Sonrasında tüm üst ve orta yıldız alemlerini sahip oldukları her şeyle Doğu İlahi Bölgesi'ni aramalarını ve alt yıldız alemlerinde dahi saklanma ihtimalini unutmamaları emredilmişti.

 

Bu duyuruda kilit nokta şuydu: Bir iz bile bulanlar cömertçe ödüllendirilir!

 

Alt ve orta yıldız alemleri, kral alemleri için işe yaramaz bir kayadan farksızdı ancak şu anda tüm dünyadaki en değerli hazine olabilirdi. Kral alemlerinden gelecek yakışıklı bir ödül mü? Geçmişte hayal etmeye bile cesaret edemedikleri bir şeydi.

 

O gün, sayısız yıldız alemi ve kaynak gelişimcisi Ebedi Cennet'in Sesi tarafından heyecanlanmıştı. Sayısız kaynak gelişimcisi her zamanki gibi yetişim yapmak yerine Şeytani Bebeği aramak için çabalarını adamaya başladı ve alt alemler yakında sayısız kaynak arkıyla çevrelenmişti.

 

Kaynak yol dünyasında, antik çağlardan beri var olan “hor zinciri” denilen bir şey vardı. Tanrı aleminde, alt yıldız alemleri bu hor zincirinin dibinde otururdu ama onlardan daha da düşük düzlemlerde yer alan yerler hor zincirinin dipsiz kuyusu gibilerdi.

 

Bu dört kaynak gelişimcisi, Yıldız Güneş Alemi olarak çağrılan bir yerden geliyordu ve onların ana kaynak sanatları ateş elementi üzerinde yoğunlaşmıştı. Liderin adı Lin Jun'du. Geçen yıl İlahi Ruh Alemi'ne başarılı bir şekilde ulaştıktan sonra Tarikat Ustası onun pozisyonunu yükseltmişti. Yıldız Güneş Alemi'nde, muhalefeti olmadan istediği her şeyi yapabilecek bir güç merkeziydi ve hayatının baharını geçirdiğini söylemek abartı olmaz.

 

Arkasındaki üç genç doğrudan öğrencisiydi. Kadınsı görünümlü adama Lin Qingyu denirdi, kaslı adama ise Lin Qingshan denilirdi. Onlar yüz yaşlarını yeni geçmişti ama yetişimleri halihazırda İlahi Ruh Alemi'ndeydi. Her ikisi de mezheplerinde üst düzey kaynak gelişimcisiydi.

 

Kızın adı Lin Qingrou'ydu ve Lin Jun'un beş yıl önce aldığı yeni bir öğrenciydi. Sadece ellilerinde olmasına rağmen İlahi Köken Alemi'nin beşinci seviyesindeydi. Muhtemelen hayatında aldığı en tatmin edici kadın öğrenciydi.

 

Onların yıldız alemleri Doğu İlahi Bölgesi'nin uzak bir köşesinde yer alırdı. Tabii ki asıl amacı öğrencileri için deneyim biriktirmekti. Açıkçası, Şeytani Bebeğin izini bulma şansının son derece düşük olduğunun farkındaydı, ama izine konmuş ödül karşı çıkamayacakları bir teklife dönüşmüştü.

 

Mavi Kutup Yıldızı, neredeyse yüzde doksanı sudan oluşan, küçük, aurasız bir gezegendi. İlk başta böyle bir gezegene ayak basmak yaklaşana kadar akıllarından bile geçmemişti, ancak Lin Jun aniden şeytani enerjinin zayıf varlığını hissetti.

 

Bu gezegene böyle gelmişlerdi.

 

"Ses iletimini hemen tarikata göndermeli miyiz, Usta?” Lin Qingshan heyecanını pek kontrol edemedi.

 

“Burası Yıldız Güneş Alemi'nden oldukça uzakta. Bunu nasıl yapacağız?” Lin Jun ileriye bakarken sert bir tonda cevap verdi.

 

''Bu durumda...'' Lin Qingshan devam etmeden önce bir an için düşündü. ''Kaynak arkına binip tarikata dönsem nasıl olur? Bu kritik şeyle ilgili mezhebi derhal bilgilendirmemiz hayati önem taşımaktadır.”

 

Lin Jun gözlerini daraltmıştı.

 

''Hehe...'' Lin Qingyu öne çıktı ve hafifçe gülümsedi. "Sakin ol, Küçük Kardeş Qingshan. Usta bu şeytani enerjiyi keşfeden kişidir, bu yüzden bir sonraki eylemimize karar veren kişi o olmalıdır. Siz de öyle düşünmüyor musunuz?”

 

Lin Qingruou da tatlı bir kıkırdama ile ''İyi söyledin Kıdemli Kardeş Qingyu. Aramayı yapan Usta olmalı.” dedi.

 

''Er...'' Lin Qingshan neler olduğunu anladığında aceleyle konuştu: ''Haklısın, haklısınız, bu öğrenci çok düşüncesiz. Her şey ustanın istediği gibi gitmeli.”

 

Lin Jun döndü ve gülümsemeden önce onlara iyi bir bakış attı. “Biz, usta ve öğrenci, burayı keşfeden kişileriz. Şimdi bu keşifin liyakatinin, mezhep efendimize bu konuda bilgi verirsek kime gideceğini düşünüyorsun?”

 

Üç mürit de aynı anda sustu.

 

"Burayı değerlendirmeyi bitirdikten sonra Ebedi Cennetin uygulayıcılarını kendimizi bilgilendireceğiz. Ebedi Cennet Alemi hiçbir zaman boş bir vaatte bulunmamıştır ve Şeytani Bebeğin kendisi burada olmasa bile gördüğümüz şeytan enerjisinin şok edici miktarına bakarak, bu yerde kesinlikle bir terslik olmalı. Kral alemlerinin bizi ödüllendirmesi bu durumda kaçınılmaz ve belki de bizi daha yüksek konumlara çıkartabilirler.''

 

''Ama eğer mezhep ustası bunu öğrenirse..." Lin Qingshan dikkatle yürüdü.

 

''Hehehe..." Lin Jun gülümserken şeytani enerjinin kaynağı ile yüzleşmek için geri döndü. "Bu, bahsettiğimiz Sonsuz Cennetin adaleti, onlar asla başka kişiler için kurallarını bozmazlar. Ayrıca,ç mezhep efendimizin bizim ihlalimizi öğrenmesi kimin umurunda? Kral alemlerinden gelen bir hediye... Yıldız Güneş Alemi kimin umurunda?”

 

"Usta gerçekten bilge." Lin Qingyu yüksek sesle söyledi.

 

"Şeytani enerji o yerden geliyor.” Kolunu kaldırdı ve Azure Bulut Kıtası'nı sınırlayan Bulut'un Sonu Uçurumu'nu işaret etti!

 

Kaynaktan oldukça uzakta olsalar da, görme yetenekleri ufukta doğal olmayan siyah bir uçurumu tespit edecek kadar iyiydi.

 

''Şimdi Ebedi Cenneti bilgilendirmeli miyiz, Usta?'' Lin Qingrou sordu.

 

"Hayır.. " Lin Jun devam etti. "Önce burayı araştırmalıyız.”

 

''N... Ne?'' Lin Jun'un sözleri, göz bebeklerinin bir anda değişmesine neden oldu. Hatta kadınsı görünümlü, gülümseyen Lin Qingyu bile bu cevap karşısında şaşırmıştı.

 

''Sorun ne? Korkuyor musunuz?” Lin Jun onlara kayıtsız bir bakış attı.

 

"Usta..." Lin Qingrou acınası sulu gözlerle konuştu: "Gerçekten oradaki şey Şeytani Bebekse? Olmasa bile, o iblis bizi fark ederse hala büyük bir tehlike içinde oluruz.”

 

Lin Jun, Şeytani Bebeğin karanlık enerjinin kaynağı olmasının neredeyse imkansız olduğunu söylemişti ama eğer ikramiyeyi vurmak için “şanslı” olsaydı ne olurdu? Sonuçta Şeytani Bebek, Ay Tanrı İmparatoru kadar güçlü birini öldürebilecek korkunç bir varlıktı. Onları öldürmek muhtemelen birkaç karıncaya basmak kadar çaba gerektirirdi.

 

"Kaplanın inine girmeden kaplan yavrusunu nasıl yakalardınız?” Lin Jun küstahça mesafeye baktı, "Ayrıca, benim bir Ruhsal Kaynak Alemi gelişimcisi olduğumu unuttunuz mu Bir iblisten korkmam için ne gibi bir sebebim olabilir?”

 

“... Haklısınız, Usta. Yetişiminiz göklerin altında bir alemin kralı olmak için bir adım uzakta. Doğal olarak korkacak bir şey yok." Ling Qingyu yanıtladı. Bununla birlikte yüzündeki gülümsemenin biraz zorlandığı belliydi.

 

Lin Jun konuşmadan önce ona bir göz attı: ''Rahatla, sana bunu söylüyorum çünkü orada sizi tehlikeye atacak herhangi bir şey yok. Tehlike ortaya çıkarsa, sizi en kısa zamanda güvenli bir yere götürürüm.”

 

"Qingyu, Qingshan, ikiniz de benimle geliyor olacak." Lin Jun vücudunu tamamıyla kaynak enerjisiyle boyadı. "Qingrou, batıya doğru yaklaşık yarım milyon kilometre ötede bir kıta daha var gibi görünüyor. Kıtayı araştır ve bir şey hissedersen hemen bir ses iletimi gönder.”

 

Lin Qingrou, büyük bir suçtan affedilmiş gibi uzun bir rahatlama içi çekti. Hemen eğildi ve tatlı bir şekilde dedi ki, "Elbette, Qingrou ustanın emrine itaat edecek.”

 

Lin Jun, Lin Qingshan ve Lin Qingyu ile Bulut'un Sonu Uçurumu'na doğru yavaşça hareket etmeye başladı, Lin Qingrou havaya fırladı ve doğrudan batıya doğru uçtu.

 

Kaynak Gökyüzü Kıtası'nın bulunduğu yere kadar.

 

Kaynak Gökyüzü Kıtası, Donmuş Bulut Sarayı...

 

Yun Che sessizce güzel karların yanında oturuyordu. Feng Xian'er her zaman onun yanında olduğundan soğuk onu en ufak bir şekilde endişelendirmiyordu. Sık sık Donmuş Bulut Sarayı'nı ziyaret ediyordu çünkü bu onun için büyük önem taşıyan bir yerdi.

 

Arada bir Aşırı Buzun Kar Bölgesi merkezinde oturup sessizlik içinde önünde sonsuz karı izlemek istiyordu. Her böyle bir duruma çöktüğünde yaklaşık iki ila dört saat sürüyordu ve bu süre boyunca ne konuşuyordu ne de hareket ediyordu. Kimse bu süre zarfında ne düşündüğünü bilmiyordu ve hiç kimseye düşüncelerini anlatmamıştı.

 

Feng Xian'er'den bahsetmişken, bir zamanlar Anka Ruhu'na verdiği sözü unutmamıştı. Gece gündüz Yun Che'nin yanından hiç ayrılmamıştı.

 

Uzun bir süre sonra, Yun Che nihayet taşındı ve soluk beyaz gökyüzüne baktı... Bu günlerde, Tanrı Alemindeki zamanı bir rüya gibi giderek daha uzak bir halde büyüyordu.

 

Ancak Kutsal Tanrı Savaşına katılan dahilerin ve Tanrı Çocuklarının isimleri zihninde kazınmış bir haldeydi.

 

Zamana bakıldığında onların ''inci''ye girmesinden beri iki buçuk yıldan fazla olmuştu. Sadece birkaç ay içerisinde dünyaya dönmüş olacaklar.

 

Bir zamanlar hepsi aynı seviyede ve aynı aşamadaydı. Bugün sakat olmuştu ve en iyi haliyle onlardan üç bin yıl gerideydi.

 

Huo Poyun... Yetenek ve ilerlediği kaynak yol düşünüldüğünde kesinlikle üç bin yıl içinde bir İlahi Ustaya dönüştüğüne ve Alev Tanrı Alemi'ne sayısız zafer getireceğine emindi.

 

Luo Changsheng... Mizacını bir kenara bırakırsak yetenekleri şok edici derecede korkunçtu. Doğu İlahi Bölgesi tarihinin en genç İlahi Kralı olarak öfkesi, nefreti ve rekabetçi ruhu, Ebedi Cennet Alemi'nden ayrıldıktan sonra onu diğer tüm kaynak gelişimcilerini itecek duruma getirecekti... Ne yazık ki Luo Changsheng için Ebedi Cennet Alemi'nden döndükten sonra intikam alması mümkün olmayacaktı. Sonuçta Yun Che, Tanrılar Alemi'nde ''ölü'' olarak biliniyordu.

 

Jun Xilei... O Kılıç Egemeni'nin tek öğrencisiydi ve baştan aşağı gururlu bir kişiliğe sahipti. Kesinlikle aralarındaki borcu kapatmak için dönecekti... Ama ne yazık ki onun “ölümünü " duyduğunda rahatlamış mı yoksa rahatsız mı hissedeceğini merak ediyordu. Ya da belki de aradan üç bin yıl geçtikten sonra fikirleri değişmiş bir halde gelecekti.

 

Shui Meiyin... On beş yaşında bir kız olarak söylediği sözler Ebedi Cennet Alemi'nde üç bin yıl sonra muhtemelen ona bir şaka gibi gelirdi. Ya da belki de o ''şaka" zihninden tamamen kaybolacaktı.

 

    ...

 

"Baba!”

 

Sevinç ve heyecan dolu bir kızın çığlığı aniden havada yankılandı. Yun Che hızla döndü, uzandı ve kollarına düşen Yun Wuxin'i yakaladı.

 

"Bugün neden bu kadar mutlusun, Xin'er?” Yun Che kızına bakarken gülümsedi.

 

''Heeheehee...'' Yun Wuxin'in gözleri mutlu bir şekilde ilan etmeden önce hilal gibi kıvrıldı: "Bir atılım elde etmeyi başardım!”

 

"Bir atılım mı?” Yun Che hoş bir şaşkınlıkta gibi görünüyordu. “Gerçekten mi!?”

 

''Elbette etkileri farklı olacaktır.'' Yun Wuxin kollarını dışa doğru uzattı ve dünyayı ele geçirdi, bir atılım gerçekleştirdikten sonra her şeyi farklı hissettiğini belirterek, “Şimdi bir derebeyiyim. Usta beni övmeyi yeni bıraktı.'' dedi.

 

''Hiss...'' Yun Che o kadar heyecanlıydı ki keskin nefesi çınlıyordu. Sonrasında Wuxin'i kendine daha da fazla bastırarak sarıldı ve yanağına güzel bir öpücük bıraktı. ''Bu harika... Tam da benim kızımdan beklendiği gibi, hahahaha!''

 

On iki yaşında bir derebeyi! O Kaynak Gökyüzü Kıtası'nın… Hayır, Mavi Kutup Yıldızı tarihinin en genç derebeyiydi.

 

On iki yaşında olduğu zamana geri döndüğünde... Bunu düşünmemek en iyisiydi.
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45245 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr