Bölüm 1332: Pişmanlık Duymadan Ölmek (2)

avatar
7665 42

Against The God - Bölüm 1332: Pişmanlık Duymadan Ölmek (2)


 

Bölüm 1332: Pişmanlık Duymadan Ölmek (2)

 

Tanrı İmparator, evrendeki en üstün ve en yüce unvandı. Tüm İlkel Kaos Alemi'nde, dört ilahi bölgeden yalnızca on yedi kişi bu ismi almaya layıktı ve bunlardan dördü engin Doğu İlahi Bölgesinde'ydi.

 

İster kendi güçleri, siyasi güçleri veya şöhretleri olsun, onlar dünyadaki nihai varlıklardı. Kışkırtılamazlardı ve kesinlikle hakaret edilemezlerdi.

 

Fakat şu anda, Yıldız Tanrıları'nın imparatoru Xing Juekong, aslında ondan birkaç kat daha küçük olan bir genç tarafından bir yaşlı kötü adam olarak çağrılmıştı ve bu küçük kendisini küçük düşürmek ve aşağılamak için son derecede aşağılayıcı kelimeler kullanmıştı.

 

Bu tören sırasında orada bulunmalarına izin verilenlerden en düşük olanı, hala tüm Doğu İlahi Bölgesinde son derece yüksek bir seviyeye yerleştirilmiş kişiler olan Yıldız Muhafızları idi. Ancak “bir köpek ya da domuz seviyesinde bile değilsin” kelimeleri Yun Che tarafından söylendiğinde, orada bulunan her bir kişi vücutları gerginleşirken kalplerinin korku ile sallandığını hissetti… Çünkü hakaret ettiği kişi Yıldız Tanrı İmparatoru'ydu!

 

Asla ama asla Yıldız Tanrı İmparatoru gibi bir varoluşu azarlamaya ya da küçük düşürmeye cesaret eden hiç kimse olmamıştı... ve kesinlikle hiç kimse bunu düşünmezdi bile. Yıldız Tanrı İmparatoru ile eşdeğer bir statüye sahip olan ve ona karşı olan en kindar kişi olan Ay Tanrı İmparatoru bile böyle bir şeyi yapmazdı.

 

Şimdiye kadar inanılmaz derecede kayıtsız olan Xing Mingzi'nin sakalı ve kaşları, öfkeli bir sesle kükrerken diken diken oldu, "Seni küstah çocuk! Gerçekten kralımıza hakaret etmeye cüret mi ediyorsun!? Sadece demin söylediğin sözlerin cürmünü çekmen için, on bin ölüm bile yeterli olmaz!”

 

“Neyi bekliyorsun, çabuk olun ve onu yakalayın!!”

 

Tam bir Yıldız Muhafızının ilerleycekken, Yıldız Tanrı İmparatorunun müthiş bir kahkaha attığını duydular. Öfkeli görünmüyordu, tam tersine yüzü bir gülümseme ile doluydu, "Yun Che, gerçekten çok fazla cesaretin var, dünyada bu kralı böyle azarlayan ya da küçük düşüren ilk kişisin. Bugün buraya geldiğine göre, buradan canlı ayrı ayrılmak gibi bir niyetin yok."

 

Yun Che'ye bakmadı ve onun yerine çok uzun bir iç çekti, "Ahhh... eğer başka birinin ağzından çıkmış olsaydı, bu kral kesinlikle bütün klanını ölüme sürüklerdi. Ancak, bu kral meseleyi seninle halletmeyi seçecek. Ne de olsa, bu kralın kızları uğruna buraya gelerek hayatını riske ettin. Nefret etmek istiyorsan, nefret et. Azarlamak istiyorsan, azarla. Kendi kızlarımı feda ederek, bu nefreti ve azarı hak ediyorum. Sadece şunu bil, benden ne kadar nefret edersen et veya beni ne kadar azarlarsan azarla, bu kral kesinlikle pişman olmayacak… Yıldız Tanrı Alemi'nin sonsuza dek yükselmesine yol açabilirsem, o zaman bu kral dünyanın geri kalanı tarafından hor görünse bile ve hatta köpekler ve domuzlarla kıyaslanmaya layık olmasa bile, ne olmuş yani?”

 

Yıldız Tanrı İmparatoru'nun sesi yavaş ve ağırdı, sözleri metal parçalanması gibi yankılanıyordu ve insan kendi ailesini kurban etmekten kaynaklanan kendinden nefreti duyabiliyordu. Fakat bundan da öte, dünya uğruna kendisini feda etmeye istekli olduğunu belirten bir yüce gönüllükle konuşuyordu. Cennetsel Köken Yıldız Tanrı bir iç çekip konuşmadan önce ona bir bakış attı, “Bu yaşlı olan, kralımın herkesten çok daha fazla dayanılmaz bir acı ve kederi hissettiğini derinden biliyor. Bu küçük velet kralımızın büyüklüğünü bilmiyor, ama biz bunu nasıl bilemeyiz? Kralımız Yıldız Tanrı Alemi için her şeyini vermekte tereddüt etmedi. Bu yüzden ancak hayatımızı ona adarsak, onu takip edip desteklersek, kralımızın kalbine layık olduğumuzu kanıtlayabiliriz."

 

Tumi, en uygun şeyleri söylemek için her zaman en uygun zamanı seçebilirdi. Sadece birkaç basit kelime, oradaki Yıldız Tanrıları ve Yıldız Muhafızlarının çoğunun kalbinlerini hafifçe hareketlendirmek için yeterliydi.

 

Ancak Yun Che aşırı derecede küçümseme ile güldü, “Heh heh heh… Bunun Yıldız Tanrı Alemi için olduğunu söyleyip duruyorsun, Yaşlı Kötü Adam Xing, Korkarım ki yeterince söyleresen bu saçmalığa inanmaya başlayacaksın! Yıldız Tanrı Alemi için mi? Heh… O zaman sana şunu sorayım! Bu tören Yıldız Tanrı Alemi'ne gerçekten fayda sağlayabiliyorsa, o zaman neden Yıldız Tanrı Alemi tarihindeki hiçbir Yıldız Tanrı İmparatoru bunu daha önce hiç kullanmadı?"

 

"Cahil," Tumi sakin bir sesle konuştu. “Bu kan kurban etme oluşumu aslen atalarımız tarafından gizli yazma içinde mühürlendi. Bu mühür, kralımızın nesline kadar devam etti ve ancak bu dönemde çözüldü.”

 

Yun Che’nin gözleri hafifçe daraldı ve gülüşü daha da soğuklaştı, "Oh gerçekten mi? O zaman bana şunu söylesene. Hepinizin söylemeye devam ettiği bu kan kurban etme oluşumu, sözde Yıldız Tanrı Alemi'nin 'sonsuza dek yükselmesine' izin verecek, neden Yıldız Tanrı Ataları bir nesilden diğerine aktarılmasına izin vermedi ki, böylece Yıldız Tanrı Alemi'ni kutsayıp ve korumak için kullanılabilirdi? Neden onlar bunun yerine güvenli bir şekilde mühürlemeyi seçtiler!?"

 

“...” Tumi diyecek bir şey bulamamıştı.

 

“Çünkü sizin Yıldız Tanrı Atalarınız bu kan kurban etme oluşumunun ne kadar aşağılık olduğu konusunda çok açıklardı. Kendi arzularını yerine getirmek için kendi öz akrabalarını feda edebilmek... Heh, böyle bir şey yapabilmek için ne kadar acımasız, ahlaksız, ve sapkın olunması gerekir anlamak mümkün değil! Herhangi bir Yıldız Tanrı neslinde gerçekten böyle bir şey yapılmış olsa, kuşkusuz cennetin yasalarına aykırı, toplumun kurallarına aykırı ve hem tanrıların hem de insanların kalbinde öfkeye neden olacak bir şey olurdu. Sıradan dünyaya yukarıdan bakması beklenen Yıldız Tanrı Alemi, bunun yerine tüm evren tarafından nefret edilen bir yer, tüm canlılar tarafından küçümsenen bir yer olurdu!"

 

“Bu yüzden Yıldız Tanrı Ataları onu mühürledi!”

 

Yıldız Tanrı Ataları ve diğer atalarınız kızlarının ikisini bu kan kurban etme tekniği için tereddüt etmeden kurban edecek bir torunları olacağını bilseler mühürlemez, tamamen yok ederlerdi!" Yun Che Xing Juekong'a işaret etti, kelimeleri sert ve tizdi, “Yaşlı Kötü Adam Xing kızlarını bir kenara bırakalım. Ataların önünde bile doğru yaptığını söyleyebilir misin!?”

 

“Bugün, başarılı olsan ve sözde bir Gerçek Tanrı olsan bile… Kendi kızlarından ikisinin şahsen öldürülmesinden elde edilen güç kadar ahlaksız ve iğrenç bir şey var mı!? Cennetin ve dünyanın en üstün hükümdarı olsan bile adın dayanılmaz pis bir koku yayacak! Tüm Yıldız Tanrı Alemi de senin yüzünden evrendeki en iğrenç ve en düşük yıldız alemi olacak! Herkes onları küçümseyebilecek ve aşağılayabilecek! Atalarının inşa etmek milyonlarca yıl boyunca kanlarını ve gözyaşlarını kullandıkları huşu uyandıran isim, ellerinde tamamen yok olacak!”

 

"Gelecekte, atalarınla tanıştığında onlarla konuşmaya yüzün olacak mı? Avici Cehennemi'ne inmiş, Sarı Bahar'ın derinliklerine indirilmiş olsan bile ataların seni kesinlikle affetmeyeceklerdir. Bunun yerine şahsen kemiklerini paramparça edip ve toz haline getirirler! Dahası, torunların, Yıldız Tanrı Aleminin torunları, Yıldız Tanrı Aleminin bir zamanlar köpeklerle ya da domuzlarla bile kıyaslanmaya layık olmayan bir tanrı imparatoru olduğunu, geçen zamanla bile kokusunun solmadığı bir tanrı imparatoru olduğunu hatırlayacaktır!”

 

Yun Che'nin vahşice azarlayan her bir kelimesi, kalpleri ve ruhları şiddetle sarstı, Her kelime son derece zehirliydi ve Yun Che “bir köpek ya da domuz seviyesinde bile olmadığını” söylediğinde soluk bir şekilde gülümsemeyen Yıldız Tanrı İmparatoru'nun ifadesi nihayet kırıldı. Tüm Yıldız Tanrısı Şehri'ne ve bariyer içindeki tüm Yıldız Tanrıları ve Büyüklerine ve bariyer dışındaki Yıldız Muhafızlarına korkunç bir sessizlik hakimdi. Kalplerinde büyük dalgalar yükseldi ve kulakları uzun süre çınladı.

 

Xing Mingzi’nin gözleri tamamen boşalmıştı. Bu sırada Yıldız Tanrı İmparatoru'nun değişen ifadesini aniden gördü ve bir titreme kalbinden geçti. Ondan sonra, kükredi, "Kapa çeneni!"

 

"Çenesini kapaması gereken sensin!" Tam Xing Ming ağzını açmıştı ki, aşırı derecede korkunç iki göz ruhunu deldi, vahşi bir kükreme yüzünde patladı. Yun Che’nin ifadesi bir hayalet kadar karanlık ve ağırdı ve sözlerinin her biri ruhu sarstı, “Yaşlı Kötü Adam Xing’in davranışı tamamen insanlık dışı ve köpeklerin veya domuzların seviyesinde bile değil. Sadece kendi kızlarını öldürmeye istekli değil, aynı zamanda bir milyon yıldan fazla bir süredir Yıldız Tanrı Alemi'nin kendisi için oluşturduğu ünü mahvedecek. Dahası, hepiniz, Yıldız Tanrı Alemi'nin her bir sütunu buna sessiz kaldı.. Onu hiç durdurmaya teşebbüs etmemekle kalmadın, ona yardım ettin. Bu yüzden sen de onun kadar aşağılıksın!”

 

“İnsanlığın ve şerefin en temel kısımlarını fırlatıp attıktan sonra bile önümde çılgınca havlayacak yüzün var! Üstüne tükürüyorum!"

 

“Sen…” Bu, Yıldız Tanrı Aleminin seçkin otuz yedinci Büyüğüydü, ama şu anda sanki biri zorla boğazına doğru sert ve kuru bir dışkı gömmüştü. Yüzü yeşilimsi bir siyaha döndü ve tüm vücudu titredi, ancak bundan sonra tam bir kelime söyleyemedi.

 

Yıldız Tanrı İmparatoruna en yakın olduğu için, Cennetsel Köken Yıldız Tanrı Tumi, Yıldız Tanrı İmparatorunun aurasının biraz kaoitk olduğunu açıkça hissedebiliyordu. Hafif bir şok kalbine girdi... Yun Che’nin bu yere gelmesi çok büyük bir kaza olsa da, onu ciddiye almadı. Çünkü Yun Che’nin gücü göz önüne alındığında, kendi başına herhangi bir sıkıntı yaratması mümkün değildi. Bunun yerine, kendini bir ağın içine atmış bir balık gibiydi.

 

Yine de hiçbir zaman Yun Che'nin bu kadar sert ve cesur olduğunu ve hatta bu kadar zehirli ve kötü niyetli bir şekilde konuşabileceğini hayal etmemişti. Bazı Yıldız Tanrıları ve Büyüklerin auralarındaki dalgalanmaları açıkça hissedebiliyordu. Yun Che sadece Yıldız Tanrı İmparatorunu etkilememişti.

 

Yaşlı gözleri ona doğru döndü ve tatsız bir şekilde kıkırdadı, “Yun Che, gerçekten keskin bir dilin var. Ama bu çok kötü…”

 

Konuşmayı bile bitirmeden Yun Che’nin gözleri çoktan ona yönelmişti. Yun Che’nin ifadesi o kadar nefret dolu idi ki, sanki bir Yıldız Tanrısı yerine dayanılmaz derecede kokuşmuş bir köpek bokuna bakıyormuş gibi görünüyordu, "Yaşlı Kötü Adam Tumi, kapa o it ağzını! Nefesin çok fazla kokuyor, o kadar kokulu ki ağzından çıkan her kelime kulaklarımı kirletiyor! Anladın mı?"

 

Tumi, “...”

 

Ebedi Cennet Tanrı Alemi'nde Tumi ile ilk tanıştığı zaman, ilk izlenimi onun nazik, deneyimli ve bilgili bir yaşlı adam olduğuydu ve Yun Che, Jasmine'in çocukluk öğretmeni olduğunu öğrendikten sonra ona daha fazla saygı duymaya başladı.

 

Ama şu anda onun için hissettiği tek şey sınırsız nefret ve tiksinmeydi.

 

Yun Che elini uzattı ve tüm Yıldız Tanrılarının ve Büyüklerin oturduğu yeri işaret etti, “Şu anda gerçekten bir şeyi bilmek istiyorum. Sen ve buradaki tüm Yıldız Tanrıları, sahip olduğunuz Yıldız Tanrı ilahi gücü Yıldız Tanrısı'nın soyunun hepinize vermiş olduğu muazzam bir lütüf. Ancak hepiniz içindeki tüm insanlığı söndüren bir tanrı imparatoruna, tarihte asla solmayacak bir kara leke bırakmaya mahkum olan bir yıldız tanrı imparatoruna bağlılık yemin etmeyi seçtiniz. Hepiniz onun diğer iki Yıldız Tanrısını öldürmesine yardım etmeyi seçtiniz… Hepinizin yaptıklarınızı doğru bir şekilde düşünmesi, kendi kalbine ve vicdanına sorması gerek. Gelecekte dünyanın geri kalanıyla nasıl yüzleşeceksiniz ve öldükten sonra kendi atalarınızla nasıl yüzleşeceksiniz!”

 

“Yıldız Tanrı’nın soyundan olan hiç kimse daha önce kan kurban etme tekniğini kullanmadı. Çünkü Yıldız Tanrıları olarak neyin doğru ve yanlış olduğu hakkında en ufak bir bilgiye sahip oldukları sürece bunu hor görürler ve böyle bir eylemin onları onursuzlaştıracağını hissederlerdi! Kimsenin daha önce kullanmadığı bir teknik için, bu kimsenin başarılı olup olmayacağını bilmediği anlamına da gelir, bu Yaşlı Kötü Adam Xing kendi öz kızlarını öldürme konusunda tereddüt etmedi… İnsanlardan bahsetmeyelim, en alçak ve en aşağı hayvanlar bile böyle bir şey yapamazlar!”

 

“Eğer o kendi öz kızlarına böyle bir şey yapabiliyorsa her şeyi yapabilir. Gelecekte hepinizi kurban ederek arzularını yerine getirebileceği bir teknik bulursa bir saniye bile tereddüt etmeyecektir! Bugün Jasmine ve Caizhi'nin kaderi, yarın hepinizi bekleyen kaderdir! Herhangi birinizin hâlâ bir Yıldız Tanrısı olarak biraz gurura sahipse ve bir insan olarak biraz insanlığınız varsa, o zaman yaptığınız şeyi derhal durdurmalı ve bu köpekler ve domuzlarla kıyaslanmaya bile değmez köpek boku tanrı imparatorunu sakatlamalısınız!"

 

"Seni piç!" Yıldız Tanrı İmparatoru nihayet çatladı ve bir şeyler söyledi. Ten rengi şok edici bir küle dönmüştü ve bedeni, şaşırtıcı bir şekilde, hafifçe titriyordu.

 

Eğer bir kişi kendisi buna şahit olmasa, hiç kimse seçkin Yıldız Tanrı İmparatoru'nun tüm vücudunun titremeye başladığı noktaya kadar aşağılanabileceğine inanmazdı.

 

Yun Che'nin azarı çok öfke doluydu ve sözleri havayı sarstı, her bir kelimesi kalpleri deldi. Sadece Yıldız Tanrı İmparatoru değildi, diğer Yıldız Tanrıların ve Büyüklerin ten rengi bile açıkça değişmişti ve auraları çeşitli yoğunluklarda titremeye başlamıştı.

 

Rüyalarında bile, Tumi, otuz yaşında olan zararsız bir gencin Yıldız Tanrı İmparatoru'nun ve diğer tüm Yıldız Tanrılarının kalplerini ve ruhlarını bu ölçüde sallayabileceğini düşünemezdi. Kendisi bile yaptıkları şeyin gerçekte iğrenç ve affedilmez bir şey olduğunu hissetmeye başlamıştı. Düşük bir kükreme salarken gözleri sonunda kızarmıştı, "Aşağılık velet... Xing Mingzi neyi bekliyorsun! Çabuk ol ve ağzını mühürle!"

 

"Yakalayın onu!!" Xing Mingzi kükredi.

 

Kan kurban etme oluşumunun içinde, Cennetsel İblis Yıldız Tanrısı Gül, fısıldarken, Cennetsel Yeşim Yıldız Tanrısı Dalya'ya gizlice baktı.

 

"Odaklan, kalbini dizginle, harici şeyler tarafından etkilenme," Dalya kısık bir sesle cevapladı. Gül'ün kalbinin çalkalandığını hissedebiliyordu… Kendi kalbi de çalkalanıyordu ve ne yaparsa yapsın kontrol edemediği ya da bastıramayacağı bir şeydi bu.

 

Ancak tören başlamıştı ve durdurulması mümkün değildi. Yani kişi gerçekten pişman olsa bile devam etmek zorundaydı.

 

 

Xing Mingzi, kalbi bu öfkeden neredeyse patlayacak kadar öfkeli olsa bile, bir Yıldız Tanrı Büyüğü olarak, konumundan taviz verip Yun Che ile kendisi uğraşacak kadar kalın tenli olamazdı. Düşük sesli bir kükreme salıveren bir Yıldız Muhafızı aniden Yun Che'ye doğru hücum etti.

 

Yun Che bir İlahi Kral olduktan sonra, kral alemi veya altı arasında rakipsiz olarak görülebilirdi, ancak nasıl bir Yıldız Muhafızıyla karşılaştırılabilirdi? Yukarıdan aşağıya bastırışına karşı koyması imkânsız baskıcı bir güç, onu şiddetle bastırarak dizlerinin yarısına kadar zorladı. Devasa bir dağ üzerine bastırıyormuş gibi hissetti ve tamamen hareketsiz hale geldi.

 

Dişlerini sert bir şekilde sıktı ve başını yukarı doğru zorladı, önünde duran Yıldız Muhafızlarına bakabildi… Burada toplanan üç bin yüksek seviye Yıldız Muhafızının çok azını tanımıştı, ama önünde duran kişi en aşina olduğu Yıldız Muhafızıydı.

 

Cennetsel Katliam Yıldız Muhafızlarının bir üyesiydi, Jasmine’nin Yıldız Muhafızlarından biriydi... Aynı zamanda tüm Cennetsel Katliam Yıldız Muhafızlarının Yıldız Muhafızı Kumandanıydı...

 

Xing Ling!

 

Bir Yıldız Muhafızı kumandanı olarak, Xing Ling sekizinci seviye bir İlahi Egemendi ve gücü Mu Bingyun’inkiyle aynıydı… Ancak, Mu Bingyun, Kar Şarkısı Diyarın'da iki numaralı kişiydi. Sadece ustasından aşağıdaydı.

 

Bu tür bir güç önünde, Hades kapısını zorla açsa bile, herhangi bir şekilde karşı koyamazdı.

 

"Genç Efendi Yun, neden bunu yapmak zorundaydınız," Xing Ling başını salladı, gözleri acı ve pişmanlıkla doluydu… Önünde sınırsız bir gelecek olan Yun Che'nin neden kendi hayatını bir kenara atmaya kararlı olduğunu anlayamadı.

 

Yun Che’nin dudaklarının köşeleri kıvrıldı ve önceden saygıyla "Büyük Kardeş" dediği kişiye baktı, “Xing Ling daha önce bana şahsen bir Yıldız Muhafızı olmanın hayatındaki en büyük gurur ve şeref olduğunu söyledin. Heh... Jasmine'in Yıldız Muhafızı olarak ona sadık olmak senin görevin. Yine de, kendi efendine ihanet etmeyi ve zarar vermeyi seçtin, sadakat yemini ettiğin Yıldız Tanrısını öldürmede başkalarına yardım ettin... Bu mu senin sözde şerefin!?"

 

Xing Ling’in nefesi boğazına takıldı ve doğal olmayan şekilde Yun Che’nin bakışlarından kaçındı, "Ben bir Yıldız Tanrısına sadık değilim... Ben Yıldız Tanrı Alemi'ne sadığım."

 

“Ptoo!” Yun Che tükürdü, "Sen senin efendin olan bir yaşlı kötü adama, kendi öz kızlarını öldürmeye istekli olan bir yaşlı kötü adama sadıksın! Ben bir Yıldız Muhafızı değilim, sadece alt alemlerden gelen mütevazı bir ölümlüyüm ama birini hayatınla korumanın ne demek olduğunu biliyorum. Jasmine'nin Yıldız Muhafızı olarak, onun lehine bir şeyler söylesen bile sana biraz saygı gösterebilirdim. Fakat sen kendi efendisine ihanet eden ve ona zarar veren bir kişi, evcilleştirilmiş bir köpek seviyesinde bile olmayan bir kişi oldun!”

 

“Jasmine'in Yıldız Muhafızı olduğundan önceden saygıyla seni büyük kardeş olarak çağırdığımı düşünmek… Ben gerçekten kördüm!”

 

“...” Xing Ling’in ağzı bir şeyi açıklamak istiyormuş gibi büküldü, ancak tek bir kelime söyleyemedi. Yun Che'yi baskılayan güç bile farkında olmadan birkaç derece zayıflamıştı.

 

"Cennetsel Katliam Yıldız Muhafızları ve Cennetsel Kurt Yıldız Muhafızları neredeler!?" Bastırılmış olmasına rağmen, Yun Che’nin boğuk bağırışı hâlâ çok yüksekti, bir sağır bile onu duyabilirdi, “Cesaretiniz varsa, öne çıkın ve hepinizin nasıl göründüğünü, efendilerine ihanet eden ve onlara zarar veren çöp yüzlerinin nasıl olduğunu görmeme izin verin!”

 

Yun Che’nin öfkeli kükremesine rağmen kimse öne çıkmayı seçmedi... Ancak yüzlerini kararan ve ellerini yumruk haline getiren birçok Yıldız Muhafızı vardı.

 

“Heh…" Yun Che soğuk bir kahkaha attı, “Hepiniz edin de bugün burda olanlar asla dünya tarafından keşfedilmesin. Aksi takdirde, herkes Yıldız Tanrı Alemi'nin bir grup hain çöp ürettiğini bilecek! Tüm dünya tarafından küçümseneceksiniz ve tiksinileceksiniz, hatta diğer Yıldız Tanrılarının Yıldız Muhafızları bile sizi sonsuza dek hor görecek. Bir zamanlar sahip olduğunuz tüm sözde şeref, ömür boyu asla yıkayamayacağınız bir utanç amblemi olacak... Aileleriniz, eşleriniz ve çocuklarınız, torunlarınız, hepsi bugünden itibaren böyle bir utançla yaşamak zorunda kalacak, hepsi sizden sonsuza dek utanmak zorunda kalacak!”

 

''Neyi bekliyorsun? Kapat çenesini!!" Xing Mingzi vahşi bir kükreme saldı.

 

BOOOOM!!

 

Muazzam bir patlamayla, Yun Che’nin vücudundaki kaynak ışık dışarıya doğru patladı ve şaşkın Xing Ling’in kavramasından çıkmak için mücadele etti. Havada uçtu, bedeni içindeki kaynak enerji düzensiz bir şekilde sallandı. Cennet Cezalandıran Kılıcı çekti ve ileriyi işaret etti, şok edici uğursuz bir ışık gözlerinde parlıyordu.

Ç.N: Lan bu karanlık enerjiyi mi kullanacak?

 

“Bugün buraya geldiğimden beri buradan canlı ayrılma niyetim hiç olmadı. Ben işe yaramaz bir çöp parçasıyım, ne Jasmine'i ne de Caizhi'yi kurtarabilirim. Ama hiç olmazsa… Jasmine ve Caizhi'ye zarar veren siz orospu çocuklarını istiyorum… ”

 

"Hepinizi onlarla birlikte gömmek için!!"

Ç.N: aq ben anlamadım şimdi ölüyorlar mı cidden kızlar (●´^`●) 

Çeviri [ realistchildx ]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45376 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr