Bölüm 1305: Ebedi Cennetin Sırrı (1)

avatar
7536 37

Against The God - Bölüm 1305: Ebedi Cennetin Sırrı (1)


 

Bölüm 1305: Ebedi Cennetin Sırrı (1)

 

''Kıdemli Shen Xi,'' Yun Che tüm kalbiyle şükranla eğildi, ''Hayatımı kurtarırken gösterdiğiniz büyük merhamet için teşekkür ederim.''

 

“Bana teşekkür etmene gerek yok. Birine teşekkür etmek istiyorsan, Ling'er'e teşekkür etmelisin.”

 

Yun Che Shen Xi ile buluşmadan önce bir kişinin sesinin aslında bu kadar kulağa hoş gelebileceğini hiç tahmin edemezdi... Bir incecik bulut kadar yumuşak ve doğanın şarkısı kadar güzeldi, bu ölümlü alemlerde olmaması gereken bir şeydi.

 

Bu uhrevi ses, Yun Che'nin kulağının etrafında, Yun Che'nin tüm vücuduna yayılmış tuhaf bir zayıflık hissi olarak kaldı. Yarım nefeslık sersemlikten sonra sonunda konuşmayı başardı, "Ona ve Kıdemli Shen Xi'ye borçlu olduğum şeyi bu genç kesinlikle unutmaya cesaret edemez.”

 

''Lütfen kalk,'' Shen Xi'nin sesi gittikçe daha da nazikleşti, ''Bugünden itibaren bana karşı resmi olmana veya bana karşı düşündüğün herhangi bir borcu geri ödemene gerek yok. Bu yerde ölümlülerin gelenekleri yoktur.''

 

Yun Che bu sözlerin karşısında hayrete düştüğü gibi ayağa kalktı, ''Anlıyorum, bu küçük bunu hatırlayacaktır.''

 

"Elini uzat.”

 

O nazik sözleri söylediği gibi, Shen Xi zaten yavaş yavaş sağ kolunu uzatmaya başlamıştı.

 

Bu el son derece güzeldi, ilk kardan daha kusursuzdu, ilahi yeşimden daha parlaktı. Sanki bir göksel bakire, esnek elini bir rüyadan uzatmış gibiydi. Ayrıca, bu elden yayılan puslu beyaz ışık, bunun yanılsama olduğu hissini birkaç derece de arttırıyordu.

 

Yun Che bilinçsizce nefesini tuttu... Bu kadar güzel bir eldi ki nefesini kesmişti. Dahası, kendi uzattığı eli bile havada donumuş gibi görünüyordu sanki onun yanına yaklaşmada biraz isteksizmiş gibiydi sanki ona hakaret etmekten korkuyordu.

 

Shen Xi'nin bileği küçük bir hareket yaptı ve yeşim parmağının dışa doğru işaret ettiği gibi beyaz bir ışık kümesi Yun Che'ye doğru uçtu ve elinin arkasına temas etti.

 

Anında Yun Che'nin vücudunda ince ve narin altın semboller ortaya çıktı ve göz açıp kapayıncaya kadar tüm vücudunu kapladılar.

 

Brahma Ruh Ölüm İsteği Damgası!

 

Altın işaretler yanıp sönmeye başladığında, Brahma Ruh Ölüm İsteği Damgası da şiddetli bir şekilde parlamaya başladı. Ama tam da şu anda Yun Che'nin vücudu açıkça altın işaretlerle kaplanmış olsa da, en ufak bir acı hissetmedi. Saf ve parlak beyaz kaynak ışık çok ince bir altın tabakanın üstünde parlıyordu.

 

Shen Xi'nin yeşim parmağının hafif bir hareketini takiben, parlak beyaz kaynak ışık biraz daha yoğun hale geldi.

 

Bu ne tür bir güçtü... Yun Che kalbinde mırıldandı. Tanıdığı herhangi bir güç değildi ve kesinlikle saf kaynak enerjiden oluşmuyordu ancak böylesi bir saflık derecesine sahip bir güçtü.

 

Yumuşak ve uhrevi kolunu çektikten sonra Shen Xi yumuşak bir sesle şunları söyledi: "Vücuduna nüfuz etmiş Brahma Ruh Damgasını bastırdım ancak önümüzdeki aylarda tekrar ateşlenme olasılığı var. Bununla birlikte, yaşadığın acı, dayanabileceğin bir seviyede olacaktır. Bedenindeki Orman Ruhu Özüne teşekkür etmelisin. Onun sayesinde bedenini enerjime uyumlu. Normalde, damgayı böyle bir ölçüde bastırmak on kat fazla zaman alırdı.”

 

Orman Ruhu Özü... Gücüne tepki mi gösteriyor?

 

“Her yirmi dört saatte bir bastıracağım ve böylece Brahma Ruh Damgası son derece yavaş bir şekilde dağılacak. Dahası, eğer yirmi dört saatten fazla bastırılmazsa, Damga bir kez daha içinde kök salacak ve önceki tüm çabalar boşa gidecek. Lütfen bu özel noktayı unutma.”

 

"Evet," Yun Che başını sallarken konuştu, "Sizin gözetiminizde olacağım, Kıdemli Shen Xi.”

 

Shen Xi'nin sözleri, Brahma Ruh Damgası'nın tamamen dağılmasından önce, burayı terk edemeyeceği anlamına geliyordu... Eğer buna itaaet etmezse bir kez daha o derin uçuruma tamamen düşecekti.

 

"Kıdemli Shen Xi, küstah olmak istemem ama... Bu küçük gerçekten elli yıl burada kalmak zorunda mı?” Yun Che kalbinde karmaşık duygularla bu soruyu sordu.

 

Shen Xi buna doğrudan bir cevap vermedi, bunun yerine yumuşak bir şekilde konuştu, “Dış dünyada kalan anlatılmamış birçok endişen olsa bile Brahma Ruh Damgası dağılana kadar burada kalman gerekiyor. Bu damgayı dağıtabilecek benim dışımda başka birisi olsa dahi onu bulana dek damga tüm bedeninde kök salacaktır, o saatten sonra çok geç olabilir.''

 

"Anlıyorum," Yun Che başını salladı.

 

Shen Xi döndü. O açık ve net bir şekilde bu dünyada varlığını sürdürüyordu ancak onun bu varlığı sanki her şeyin bir yanılmasadan oluştuğunu doğruluyordu. Bu durum Yun Che için de böyleydi, ''Seni buraya getiren kız Batan Ay Göksel Sarayını senin için burada bıraktı, bariyerin hemen dışında. Git ve onu al.”

 

Aslında Shen Xi'nin hatırlatmasına ihtiyacı yoktu. Uyandıktan sonra, Yun Che ruhuyla etkileşime giren bir şey daha olduğunu hissetmişti... Bu, onunla Batan Ay Göksel Sarayı arasındaki etkileşimdi.

 

Xia Qingyue ayrılmıştı ve birlikte paylaştıkları kaderi zorla koparmıştı. Yine de ona, peşinde bir İlahi Usta olsa dahi paçasını kurtarmasını sağlayacak ilahi seviyede bir araç bırakmıştı.

 

''O...'' Kelimeler dudaklarından ayrılırken hafif bir acı tüm kalbine nüfuz etti. Yun Che konuşmaya devam etmeden önce kendini nefes almaya zorladı, ''Ayrıldığında, herhangi bir şey söyledi mi?

 

Yun Che'nin kalbindeki kaosu hisseden Shen Xi nazik bir sesle devam etti, ''Onun ölümle yüzleşmek için Ay Tanrı Alemine dönmesinden korkmuyor musun?''

 

Shen Xi Yun Che haldeyken yaşananları öğrenmişti.

 

Bu ölümlü alemin dışında var olan bir yer olmasına rağmen Yun Che'nin adı zaten tüm Tanrı Alemini sarsmıştı, bu yüzden o ve Xia Qingyue'nin neden olduğu kargaşa, cennetin altındaki herkesin bildiği bir şeydi. Söylentiler her dalgalanmayla birlikte büyümüştü.

 

''...Evet,'' Yun Che başını salladı, ''Bütün bu ilişki kesinlikle Ay Tanrı Alemini kızdırdı. Dahası, koruyucu babası ve annesine karşı yoğun bir suçluluk hissediyor. Bu yüzden onu ölüme terk etseler bile, tek bir şikayeti olmaz ve hiç direnç göstermez.”

 

Ay Tanrı İmparatoru Xia Qingyue'nin koruyucu babasıydı, bu son derece az insanın bildiği bir sırdı. Ama bilinçsizce gelen kırılganlık ve hoşnutsuzluk, içinde burukluk tohumlarının yerleşmesine neden olmuş olmalıydı.

 

Aralarındaki ilişki ince buz üzerinde gibiydi... Her an kırılabilirdi...

 

Xia Qingyue'nin ayrıldığında söylediği sözleri ve ay elbisesindeki kan lekelerini hatırladığı zaman, onun için döktüğü gözyaşları, onun için tüm haysiyetini atıp yalvarmasını ve geride bıraktığı Batan Ay Göksel Sarayı... Yun Che, kalbinde derin ve kasvetli bir iç çekti: Eğer duyguları buz kadar zayıf olsaydı, o zaman neden tüm bunları yapmıştı?

 

Ay Tanrı Alemine karşı kin gütmeyeyim diye bunları yapıyorsun. Ya da belki de öldükten sonra Ay Tanrı Alemine karşı intikamı arayacağımdan korkuyorsun... Eğer eylemlerinin amacı buysa beni tanıyamamışsın.

 

Yok ettiğin şey sadece soluk beyaz bir kağıt parçasıydı... Sadece bir evlilik sözleşmesiydi ama aramızdaki her şey hâlâ tamamen mükemmel ve bütün bunlar asla kaybolmayacak şeyler.

 

“...” Shen Xi ortamdaki ağır sessizliği bozdu. Dudaklarından hafif ve nazik bir iç çekiş geldi, ''Haysiyetini korumak için kendini mevcut durumuna yerleştirdi. Böylesi bir seçim yapabilen bir kız daha bulabilmen çok zor.''

 

Yun Che "...”

 

"Ama bu kadar endişelenmene gerek yok.” Yun Che'nin ruhunda fırçalanan yüzen pamuk kadar yumuşak olan nazik bir ses ve sanki onu sıcak ve nazikçe rahatlatıyor gibiydi, ''Ayrıldığında, ölme kararlılığında değildi. Bunun yerine, çok önemli bir karar vermiş gibi görünüyor... Belki de, son birkaç gün içinde seninle yaşadığı deneyimler, kalbinde ve zihninde birkaç değişikliğe neden oldu.”

 

“Belki de onun durumunu daha uygun bir şekilde söylemeliyim.” Bu beyaz parıltı altında, Shen Xi hafifçe gözlerini kaldırdı ve bu sıcak ve rahat göksel ses gizemli beklentiler içeriyordu gibiydi, "Sırlı Camın Kalbini uyandırmayı başardı.''

 

''Sırlı Camın Kalbi... Uyanmaya mı başladı?'' Yun Che bu kelimelerin etkisinde sersemlemişti ve arkasında yatan anlamı kavrayamamıştı, ''Onun uyanışı... Ona cennetlerin korumasını mı getirecek?''

 

''Hayır, bu olmayacaktır.'' Yun Che'nin beklentilerinin aksine Shen Xi yalnızca başını salladı, ''Dünya, ‘Sırlı Camın Kalbi’nin ataların tanrısının gücünün bir parçası olduğunu, bu yüzden cennet yasalarının üstünde olduğunu ve böylece sahip olanın göklerin korunmasını sağlayabileceğini söyler. Fakat gerçekte, bunlar sadece dünyanın gerçek sandığı uydurmalar."

 

Yun Che'nin yüzünde şok ve şaşkınlık ortaya çıktı. Sırlı Camın Kalbine sahip olan kadın, cennetlerin kızı olarak adlandırıldı ve göklerin korunmasını alan kişi olarak biliniyordu. Bu sadece sokaktaki normal adamın söylediği bir şey değildi, İlahi ustaların ve Tanrı İmparatorlarının kendilerinin bile sıkıca inandığı bir şeydi.

 

''O zaman Sırlı Camın Kalbi'nin uyanması... Aslında neyi ima ediyor?'' Yun Che sordu.

 

“Bir kez Sırlı Camın Kalbi uyandığında; güç, bilgelik, vizyon ve ruhu görünür bir şekilde değişecek. Ancak gelişme hızı o kadar hızlı olacak ki normal bir insan ihayal bile edemeyecek ve bilgelik ve vizyonundaki değişiklikler artık başkalarının altında olmaya istekli olmamasına neden olacak... En azından o kişi kesinlikle artık zayıf, tereddütlü ya da şaşkın olmayacaktır.”

 

"Ebedi Cennet Atası, yıllar önce bunun ilk örneğiydi. Başlangıçta ölümlü bir kadındı ancak ilk Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru oldu ve hatta Ebedi Cennet İncisini ona teslim olmaya ikna etti.”

 

"Sırlı Camın Kalbi, tüm niyet ve amaçlar için, gerçek bir 'ilahi mucize' dir. Aslında Sırlı Camın Kalbi'nin bu dünyada ortaya çıkmasının mümkün olmayacağını düşünürdüm... Ama belki de, o son ilahi mucizedir. Bu noktada, ‘göklerin korunması' terimi bile hiç yanlış görünmüyor.”

 

Shen Xi'nin sözleri Yun Che'nin anlamasını zorlaştırdı. Çünkü hiç kimse “Sırlı Camın Kalbi"nin tam olarak ne tür bir varoluş olduğunu bilmiyordu ve onu çevreleyen tüm söylentiler ve bilgiler “göklerin korunması” kelimelerine odaklanmıştı.

 

Yine de Shen Xi başka bir cevap vermişti, geri kalanından tamamen farklı bir cevap.

 

"Qianye Ying'er sana karşı harekete geçtiğinde eylemlerinin böyle korkunç bir rakip yaratacağını asla tahmin edemezdi.” Shen Xi nazikçe Yun Che'ye bakıyordu, “Elli yıl içinde, o kesinlikle Qianye Ying'er için bir tehdit haline gelecektir. Vücudunda var olan 'ilahi mucizeye' inanman gerek.”

 

"Elli yıl... Neden elli yıl olmak zorunda?” Yun Che şaşkın bir sesle sordu.

 

“Çünkü önümüzdeki elli yıl içinde Qianye Ying'er'e karşı mücadele edecek hale gelmezse burayı terk ettikten sonra ebediyen Qianye Ying'er'in karanlık gölgesinde yaşayacaksın... Seninle olan tüm bağları zorla kesmesinin nedeni de kendi başarısızlığından korkması.”

 

Shen Xi ileriye doğru yavaş bir adım attı sadece tek bir ışık ve nazik bir adımdı ancak vücudu bu sayısız çiçeklerin içinde kaybolmadan önce giderek daha hayali olmaya başladı. Ama uhrevi sesi hâlâ kulaklarında kaldı, "Umarım anlattıklarımdan sonra daha rahat hissedersin.”

 

Yun Che sessizce o yerde durdu ve çok uzun bir süre için ayrılmadı.

 

Shen Xi'nin sözleri onu daha da az gergin hissetmesine neden olmamıştı. Aksine, onun yerine kalbini daha da ağır hissettirdi...

 

"Qingyue, tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun?”

 

………………...

 

Ebedi Cennet Alemi. Ebedi Cennet Aleminin açılmak üzere olduğu gün.

 

Cennetlerin seçtiği çocuklarının hepsi uzun zaman önce bir araya toplanmıştı lakin burada bulunan sayı tam olarak dokuz yüz doksan dokuzdu, bir kişi yoktu.  Yun Che henüz görülmemişti.

K.N: İki kişilik boşluk olması gerekmiyor mu?

 

Burada bulunan tüm herkes geçireceği üç bin yıllık ağır eğitimi hatırladıkça farklı farklı duyguların esiri oluyordu ve yavaşça vedalaşmalar başlamıştı. Ancak aynı zamanda, her biri de büyük bir beklenti ve heyecanla doluydu. Sonsuz Ebedi Cennet İncisi'nin içinde üç bin yıl boyunca dikkat dağıtıcı herhangi bir şey olmadan yetişim yapmak dış dünyanın yalnızca üç yılını alacaktı. Bunun anlamı tek bir adımda göklere adım atacaklardı.

 

İnsan kalabalığının içinde merkezde bir kar-beyaz figür duruyordu. Etrafındaki insanlar ona çok geniş bir alan vermişti sanki hiç kimse ona yakın olmaya istekli değildi ve aynı zamanda herhangi birine yakın olmaya istekli değilmiş gibi görünüyordu.

 

Kutsal Saçak Alemi, Luo Changsheng.

 

Bir ay önce Yun Che'nin elinde geçirdiği tüm yaralar tamamen iyileşmişti... En azından yüzeyde göründüğü kadar. Ama kendisine has aurası tamamen yok olmuştu. Hâlâ su kadar yumuşak ve sıcak olmasına rağmen, gözlerinin derinlikleri şimdi şaşırtıcı derecede uğursuz bir kötülük içeriyordu.

 

Yun Che ile ilk kez savaştığı zaman dahi kaybetmişti ve kaybedişini tüm alemler izlemişti. Dahası, sahip olduğu her güç ve irade ile mücadele etmişti bu yüzden ünü bu kayıptan dolayı zarar görmemişti.

 

Fakat ikinci savaş sırasında bir İlahi Kral olmuştu, ruhunun derinliklerinde saklanan diğer tarafı Yun Che'ye karşı kaybından dolayı patlamıştı. Sonunda, bu onun sadece kaynak güç kaybetmesine neden olmamıştı aynı zamanda tüm yüzünü ve haysiyetini kaybetmesine neden olmuştu.

 

Geçmişe kıyasla, tüm kişiliği tam ve mutlak bir değişim geçirmişti... En azından, bir kez daha karşılaşan insanların hepsi bunu hissetmişti.

 

Ancak, Yun Che'ye kaybetmesine rağmen ve bu kayıp inanılmaz derecede sefil olmasına rağmen kendisi üç ilahi güce sahip olan ve üç farklı unsuru kullanabilen olağanüstü deha olan Luo Changsheng'di. Doğu İlahi Bölgesi tarihinin en genç İlahi Kralı.

 

Üç bin yıl sonra hangi yüksekliklere ulaşacaktı? Bu kimsenin tahmin etmeye cesaret edemediği bir şeydi.

 

Biraz uzun bir bekleme süresinden sonra, eski bir figür o anda yavaşça dışarı çıktı.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru.

 

Kaynak Tanrı Toplantısı sırasında seçilmiş olan bu cennetn seçtiği çocukları, Ebedi Cennet İncisine şahsen göndermek üzereydi.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45398 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr