Bölüm 370: Baskıcı

avatar
14878 31

Against The God - Bölüm 370: Baskıcı


 

Çevirmen: Useless | Düzenleyen: TuRaN

 

Feng Xichen açıkça Anka Etki Alanı'nın yıpranmış bir çaput gibi göz açıp kapayıncaya kadar parçalara ayrıldığını hissetti. On nefesten daha kısa sürede Anka Alevleri ile tüm bağlantısını kaybetti... Aynı kaynak gücünde olan kişiler arasında onu neredeyse eşsiz hale getiren gururu, onuru ve hatta hayatı olarak gördüğü Anka Alevleri, sadece Yeryüzü Kaynak Aleminde olan bir "piç" tarafından göz açıp kapayıncaya kadar yok edilmişti.

 

Çevredeki kalabalıkta bulunan insanların gözleri son derece genişlemişti ve her biri neredeyse bilinçlerini kaybedecekleri kadar şok olmuştu. Yun Che'nin kudretini hepsi sadece duymuştu; Tek başına Yanan Cennet Klanı’nı yok etmesi, Ling Tianni'yi ağır yaralaması gibi söylentiler onun gücünü açıklar nitelikteydi. Ancak bu gibi söylentilerden binlercesi olsaydı bile bunu bizzat deneyimlemenin verdiği şoktan yine de daha düşük seviyede olacaktı. Feng Xichen'in gösterdiği güç hakiki bir İmparator Kaynak gücüydü ve Anka soyuna sahip olmasının yanı sıra İlahi Anka Tarikatı'nın İmparatorluk Soyuna da sahipti. Oradaki kalabalık onun gücünün kudretini tahmin edecek cesarete bile sahip değildi.

 

Ama onun Anka Alevleri ve hatta ortaya çıkardığı Etki Alanı çok kolay bir şekilde Yun Che tarafından parçalanmıştı.

 

Anka kraliyetinden gelen Anka Alevleri bile Yun Che'nin önünde bu hale geldiyse Yanan Cennet Klanı'nın kaynak alevinin ne hale geldiği sadece hayal edilebilirdi!

 

Xiao Juetian'ın alnı çoktan sıcak terlerle kaplanmıştı, omurgası titriyordu ve dişlerinin arasındaki boşluktan soğuk nefesler geçiyordu. Yun Che'nin gücünü bizzat gördüğünde yarı korkmuş yarı sevinmişti... Sevindiği şey inatçı bir şekilde kafa kafaya gitmek yerine saygınlığını hiçe sayarak uzlaşma sağlamak istemesiydi. Yanan Cennet Klanı'nı yok etmek Yun Che'nin olaylarını son derece aşırı ve kötücül bir şekilde yaptığını kanıtlıyordu ama İlahi Anka İmparatorluğu'nun bir prensi ile kavgaya tutuşmak... sonuçlarını hesaba katmayan bir çılgın olduğunu şüphesiz bir şekilde kanıtlıyordu.

 

Böyle korkunç bir güce sahip ve İlahi Anka İmparatorluğundan bile korkmayan bir çılgını kim provoke ederse etsin kesinlikle kendi sonunu hazırlayacaktı!

 

Xiao Juetian o anda tamamen karar verdi. Yun Che Xiao Tarikatı'nın tüm haysiyetini ayaklar altına alsa bile ona karşı gülümseyecek ve biraz bile saygısızlık yapmayacaktı.

 

(Ç.N: Geç oldu anlaman ama olsun. Buna da şükür diyelim.)

 

Yıldız Kavurucu Ateş yayılmaya devam etti ve Feng Xichen'in Anka Etki Alanı'nı kapladıktan sonra çok hızlı bir şekilde Feng Xichen'e sıçradı.

 

Yun Che'den gelen bu alevler Anka Alevleriydi ve Feng Xichen bunu anında tanıyabilmişti. Ancak ikisi de Anka Alevleri olsa da Yun Che'den gelen Anka Alevleri'nin kavurucu sıcaklığı ve boyun eğdirici baskısı Feng Xichen'in bedenini ve kanını aynı anda titretmişti. Bedeni Anka Alevleri'ne oldukça uyum sağlayabiliyordu ama Yun Che'nin alevleri bedenine bile değmeden önce sadece yaklaşmasıyla koruyucu kaynak enerjisi çoktan büyük ölçüde dağılmış ve sanki bedeninin yüzeyinde ki deri ayrılıyormuş gibi acı verici bir kavrulma hissi hissediyordu.

 

O anda Feng Xichen'in maneviyatı neredeyse çöküyordu.

 

"İmkansız... İmkansız! Sen sadece bir piçsin, basit Yeryüzü Kaynak Alemindeki değersiz bir piç nasıl Anka Soyunu taşıyan bu prense karşı kazanabilir! Geber!"

 

Feng Xichen'in tüm bedenindeki kıyafetler bedeninden çıkan ve şiddetli bir şekilde yanan kızıl alevler ile şişti. Ama daha bu alevler patlama şansı bile bulamadan Yun Che'nin Yıldız Kavurucu Alevleri tarafından öfkeli deniz dalgaları gibi kuşatıldı ve Feng Xichen'in içinde hapsetti.

 

Feng Xichen tarafından umutsuzca yeniden ateşlenen Anka Alevleri sadece beş nefes zamanı içinde tamamen sönecekleri noktada bastırıldı ve koruyucu kaynak enerjisi de aynı zamanda hızlıca eriyerek açıldı. Feng Xichen anında panikten kasıldı ve hayatında ilk kez ölümü hissetti. Yüksek sesli bir haykırış ile birlikte bedenindeki enerji yükseldi ve mümkün olan en hızlı bir biçimde geriye doğru çekildi, tüm gücüyle Yıldız Kavurucu Alevlerden kaçtı. Ama nefesini yeniden kazanmaya zamanı bile olmadan Yun Che'nin bedeni sanki bir hayaletmiş gibi çoktan önünde ortaya çıkmıştı. Çoktan ellerinde ortaya çıkmış olan Ejderha Kusuru ile birlikte doğrudan Feng Xichen'in göğsüne doğru vurdu.

 

Feng Xichen'in Anka Alevleri yok olduğunda İlahi Anka Tarikatından gelen iki koruma çoktan düşünemeyecek kadar şok olmuş durumdaydı. Feng Xichen'in bu seferki durumunu gördüklerinde aynı anda korkudan yüzleri soldu ve şiddetle kükredi: "Dur!!"

 

Şiddetli kükremenin içinde ikisi aynı anda yıldırım gibi hareketlendi ama harekete geçtikleri an bedenleri anında bir ürperti hissetti ve hareketleri bile o anda kasıldı. Beyaz bir siluet görünür hale geldi ve Xia Qingyue yüzünü kapayan buz peçesi ve bedenini etrafındaki buz ruhları ile birlikte ikisinin önüne geçerek onları engelledi. İlgisiz ve soğuk bir tonda konuştu. "Sayı avantajını kullanıp büyükler olarak küçüklere zorbalık mı yapacaksınız?"

 

(Ç.N: Qingyue <3 Bastır kız ben arkandayım gogoogogogogo...)

 

Yirmi yaşında bile olmayan küçük bir kızın gerçekten onların önünü kapadığını gördüklerinde iki büyük küçümseme ile birlikte kükredi. "Senin gibi küçük bir kız bizi engellemeye mi cüret ediyor? Ölümüne susamışsın!"

 

Sesleri hala duyulurken kırmızı elbiseli büyük avucunu ileri doğru attı ve bir büyük bir Anka Alevi kümesi Xia Qingyue'ye doğru sıçradı, doğrudan ona vurmayı amaçladı. Ancak Anka Alevleri Xia Qingyue'nin bedenine bile yaklaşamadan anında durdu, ardından hızlıca dağıldı ve en sonunda aşağı doğru yağan parçalanmış bir buz sırasına dönüştü.

 

(Ç.N: Yardır kız yok et dondur parçala... Kocana vurdurma len. Taktik maktik yok, bam bam bam!!)

 

İki büyüğün aynı anda yoğun bir şekilde sallanmasının ortasında kendi gözlerine bile inanamıyorlardı. Aynı zamanda cehennemden geliyor gibi gözüken soğuk bir enerji dalgası aniden taarruza geçti, bedenlerini anında kastı. Xia Qingyue'nin etrafında tüm buz ruhları dans ederken kırmızı ve siyah elbiseli büyüklerin altındaki zeminden aniden büyük bir buz kristali ağacı çıktı ve büyüdü. Göz açıp kapayıncaya kadar sayısız kar yaprağı ve buz kristali parçalandı, yoğunlaşarak biz buz ağı haline gelen iki büyüğü içinde mühürledi.

 

Bedenlerini kaplayan soğuk enerjinin ağırlığı ikisinin hayalinden çok daha fazlaydı. Dayanmak için hızlıca Anka Alevleri'ni yaktılar ama buz dalları ve kar yapraklarının arasında alevleri daha yanmaya yeni başlamışken hızlıca söndü. Bazı alevleri doğrudan en basit ve saf enerjiden buz kristalleri haline geldi.

 

Buz öz nitelikli güç yeterince güçlü olduğunda gerçekten de Anka Alevleri'ni etkisiz hale getirebiliyordu. Kaynak ateşi de aynı şekilde donuyordu ancak onlar asla Anka Alevleri'nin donabildiğini duymamışlardı! Buz dalları ve kar yapraklarının arasında tüm güçleriyle kurtulmaya çalışırlarken birleşmiş güçleri bile kısa sürede kurtulamayacaklardı. Gerçekten de bedenleri kasıldıkça kasıldı ve kanları neredeyse katılaşmıştı. Gökten inmiş buz ve karın tanrıçası gibi buz ruhları arasında yıkanan kalplerindeki şok daha fazla büyüyemiyordu...

 

Böyle bir kişi güç bakımından Kaynak Gökyüzü Kıtası'nın en zayıfı olan Mavi Rüzgâr Ülkesinde nasıl olurda ortaya çıkabilirdi! Yun Che zaten sağduyuyu tamamen ihlal ederken bu kız da Yun Che'den farklı değildi! Bu kadar senedir Mavi Rüzgâr gerçek gücünü saklıyor olabilir miydi?

 

Gözlerinin önünde devam eden şoklar absürt bir düşüncenin kontrolsüzce doğmasına sebep oldu. 

 

Diğer tarafta Yun Che'nin Ejderha Kusuru da çoktan Feng Xichen'in bedenine sağlamca çarpmıştı.

 

Yun Che'nin en güçlü gücü kesinlikle Anka Alevleri değil ağır kılıcıydı. Ancak Feng Xichen açıkça bunu bilmiyordu. Eğer tüm gücüyle kaçınırsa Yun Che'nin saldırısından tamamen kurtulabilirdi. Ancak Yun Che'nin Anka Alevleri tarafından tamamen önlenmiş olduğundan saf bir şekilde onun en güçlü yönünün Anka Alevleri olduğunu düşünüyordu. Sonuçta kaynak gücü açısından o sadece Yeryüzü Kaynak Alemindeydi. Bu seviyede olan Yun Che'nin güç bakımından ona bir şey yapabileceğine inanmıyordu. İfadesi karardı, yeşim yelpaze yatay bir şekilde yükseldi ve çılgınca yükselen kaynak enerjisiyle birlikte Yun Che'nin ağır kılıcına doğru çarptı.

 

(Ç.N: Kırık yelpaze değerli olur diyorlar. ^^)

 

Yüz yıllık zengin birikime sahip olan İmparator Kaynak Alemi'nin altıncı seviyesinde bulunan Ling Tianni bile, Yun Che'nin ağır kılıcından her ne pahasına olursa olsun ön cepheden darbe almaktan kaçınmışken İmparator Kaynak Alemi'nin ikinci seviyesinde olan Feng Xichen inatlaşarak bunu karşılamayı seçmişti! Ejderha Kusuru ve yeşim yelpaze temas ettiğinde kırılma sesi duyuldu ve içinde binlerce değerli ateş kristali mühürlü olan yeşim yelpaze doğrudan parçalara ayrıldı. Ejderha Kusuru devam etti ve Feng Xichen'in göğsüne çarptı. 

 

BANG!!!

 

Feng Xichen'in koruyucu kaynak enerjisi doğrudan parlayıcı bir şekilde parçalandı; aynı zamanda bedeninde bir ışık aniden parladı ve alev ışığıyla birlikte gökyüzüne yükselen bir Anka haykırışının ardından Feng Xichen'in göğsünde koyu kırmızı renkli detaylı ve karmaşık tunik formdaki işaretler açıkça ortaya çıktı, ardından hızlıca kayboldu... Ejderha Kusuru'nun vahşi enerjisi de bir anda keskin bir şekilde yüzde yetmiş düştü, devasa karşıt kuvvet geriye doğru geldi, Yun Che'yi arkaya doğru itti.

 

"Bu İlahi Anka Tarikatının İmparator Kaynak Koruyucu Donanımı... Kıymetli Anka Tunik'i!" Ling Yun kalabalığın içinde mırıldandı. "Bu tür bir Kıymetli Anka Tunik'i İlahi Anka Tarikatı'nda sadece on iki tane bulunuyor... Onlardan birinin aslında onda olacağını düşünmemiştim!"

 

(Ç.N: Nasıl bir ülke len bu adamların güçleri zırhları vs en zayıf ülke de bile biliniyor. Hiç gizlilik yok.)

 

Gücün yüzde yetmişini engellemiş olsa da Feng Xichen yine de göğsüne en azından yarım milyon kiloluk dev bir çekiçle vurulmuş gibi hissetti. Şiddetle fışkıran bir kan okuyla birlikte geriye doğru uçtu. Taze kan yağmur gibi yağdı ve tüm göğsü aynı zamanda kanlı şekilde yaralanmıştı.

 

Donmuş Son Ağacı'nın içinde çırpınan iki büyüğün gözleri neredeyse yuvalarından çıkacaktı... Doğal olarak Feng Xichen'in Kıymetli Anka Tunik'ine sahip olduğunu biliyorlardı. İmparator Kaynak Alemi'nin koruyucu kaynak gücü, Kıymetli Anka Tunik'i ile birleşmişti ancak yine de kan sıçratarak yatay bir şekilde uçurulmuştu... Yun Che'nin kılıç darbesinin arkasında gizlenmiş olan gücün ne kadar dehşet verici olduğuna inanamıyorlardı.

 

Bu, bir piçin kanını taşıdığını düşündükleri ve önemsemedikleri Yun Che miydi?!

 

Nasıl böyle şok edici bir güce sahip olabilirdi!! Bu nasıl bir ucubeydi!!

 

"Ekselansları!!"

 

BANG!!

 

İki parlatıcı kükreme aynı anda duyuldu. Alevler bedenlerinden yükseldi ve sonunda Donmuş Son Ağacı'nın kısıtlamalarını eritti. Başka bir şeyle daha fazla ilgilenmeden hızlıca Feng Xichen'e doğru koştular ve onu yerden kaldırdılar.

 

Feng Xichen'in bakışları çoktan odaksız hale gelmişti, bedeni yumuşamıştı. Koruma olan Kıymetli Anka Tunik'i sayesinde yaraları ciddi değildi ama psikolojik hasar bedenindeki yaralardan on bin kat daha güçlüydü. Tüm Gökyüzü Kaynak Kıtası'nı tek eliyle kapayabilecek biri olan İlahi Anka İmparatorluğu'nun onurlu ve korku veren prensiydi. Bu küçük Mavi Rüzgâr Ülkesinde kanunlara karşı yürüyebilirdi, hatta Mavi Rüzgâr İmparatoru'nu bile küçük görebilirdi, herhangi bir devasa klana tek başına zulmedebilirdi; kimle karşılaşırsa karşılaşsın onu biraz bile provoke etmeye cüret edemezlerdi...

 

Mavi Rüzgâr İmparatorluğu'na geldiklerinde büyüklük taslaması gerekiyordu; nereye giderse gitsin karıncaları görmeliydi...

 

Ancak yine de bu küçük Mavi Rüzgâr Ülkesinde kendisinden daha küçük olan ve kaynak gücü olarak daha düşük seviyede olan hatta bir 'piç' olarak gördüğü biri tarafından çaresizce dayak yemişti. Bu İlahi Anka Prensi olan onun ve hatta tüm İlahi Anka İmparatorluğu'nun saygınlığını en alt seviyeye düşürmüştü.

 

"Gidelim... Hadi gidelim!!" Feng Xichen dişlerini gıcırdatırken kükredi, geri dönmeyi bile düşünmedi. Tüm haysiyetini kaybetmiş ve aşağılanmış olan o, burada daha fazla kalacak yüze sahip değildi.

 

(Ç.N: Bu kadar kolay gitsen biz atg okuyor olmayız bebek :D )

 

Siyah ve kırmızı elbiseli büyükler daha fazla bir şey demedi. Kafalarını döndürüp Yun Che ile Xia Qingyue'ye bir bakış attılar ve Feng Xichen'i alıp gitmek üzereydiler.

 

"O kadar hızlı olmayın!!"

 

Ayakları daha yeni kalkmışken Yun Che'nin buz gibi sesi aniden arkalarından geldi. "Gitmek mi istiyorsunuz? Ha! Benim iznimi aldınız mı? Davetsiz misafirler olarak girerek sadece benim büyük evlilik salonumu yok etmediniz ayrıca soyuma hakaret edip beni öldürme niyetiyle saldırdınız. Ve bunlara rağmen böylece gitmek mi istiyorsunuz? Benim bölgemin istediğiniz gibi girip çıkabileceğiniz oyun alanınız mı sanıyorsunuz lan?!"

 

Yun Che'nin sözleri duyulduğunda Cang Wanhe ve diğerleri derinlemesine şok oldu. Feng Xichen'in grubu ayrılmak üzereyken orijinalde derin bir rahatlama nefesi almış ve daha önce düşünmeye cüret edemedikleri en güzel sonuç olarak kabul edilecek olan ayrılmalarını hevesle istiyorlardı. Ama beklenmedik şekilde gitmek istediklerinde Yun Che onları durdurmuştu.

 

Kırmızı ve siyah elbiseli büyüklerin adımları duraksadı ve siyah elbiseli büyük dudak bükmeye başlarken arkasına döndü. "Yun Che! Bizim İlahi Anka Tarikatımızı senin provoke etmeye gücünün yeteceği bir şey mi olduğunu düşünüyorsun?"

 

"İlahi Anka Tarikatı?" Yun Che benzer bir şekilde dudak bükmeye başladı. "İlahi Anka Tarikatı veya Sülun İblis Tarikatı olup olmadığınız fark etmeksizin beni provoke ederseniz hayatınız boyunca unutamayacağınız bir bedeli hiç istisna olmadan size ödetirim! İlahi Anka İmparatorluğu'nun provoke etmeye gücümün yetip yetmeyeceği bir şey olup olmadığını bilmiyorum ve şu an bunu bilmeme de gerek yok. Çünkü şu an siz üçünüzü provoke etmeye gücüm yeterince yetiyor!!"

 

"Gitmek mi istiyorsunuz? Olur!" Yun Che elini uzattı ve Feng Xichen'i gösterdi. "Arkanda sağ kolunu ve sağ bacağını bırak, ardından istediğiniz gibi siktirip gidebilirsiniz!"

-------------ÇEVİRMEN NOTU-----------

Geldik bir bölümün daha sonuna. Küçük bir hatırlatma yapıyorum. YGS'ye girenler için küçük bir toplu atılacak pazar günü. Haberiniz olsun ^^ :) Ayrıca okumak isteyen olur mu bilmem ama sitede yayınlanmaya başlayan Sıradan isimli hikayeyi ben yazıyorum. İsteyen okuyabilir.

Yun Che neler yapacak? Toplu kaç bölüm olacak? F5 Tarikatı'nın topludan sonraki müjdesi ne olacak? Qingyue çok iyi kız değil mi? Bölümlerde neler yaşanacak?

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45383 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr