Bölüm 1240: Altı Dünya Şok Edici Musibet

avatar
8135 41

Against The God - Bölüm 1240: Altı Dünya Şok Edici Musibet


 

Bölüm 1240: Altı Dünya Şok Edici Musibet

 

Kaboom——

 

Dört yıldırım oku, önceki üç musibet yıldırımının taşıdığı yıkıcı gücü de beraberinde taşıyarak çok daha büyük ve korkutucu bir yıldırım alanı oluşturdu ve bu yıldırım alanının merkezindeyse şüphesiz, Yun Che vardı.

 

“Üç aşama… Ardışık üç aşama?”

 

"Bu nasıl olabilir? Bu… Bu gerçekten musibet yıldırımı mı?"

 

Çeşitli İlahi Krallar, İlahi Egemenler ve İlahi Ustalar birbirlerine baktılar. Her birinin yüzlerinde derin bir şüphe ve inançsızlık vardı. Üç aşamalı musibet yıldırımı nadir bir manzaraydı, ancak Yun Che'ye gelmesi pek şaşırtıcı değildi... Ancak, bir nefes içinde inen üç aşamalı musibet yıldırımı… Bu adeta hiç duyulmamıştı. Hiç kimse, tüm ilahi yolun zirvesindeki olanlar bile böyle bir olay duymamışlardı.

 

Ebedi Cennet Alemi'nden gelen yayın kesilmedi, şu anda Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nde gerçekleşen olayı Doğu İlahi Bölge'deki çeşitli yıldız tabletlerine yansıtmaya devam etti. Çok sayıda kaynak gelişimcisi, Yun Che'nin bu yıldırım alanıyla örtüldüğünü gördü… Bir İlahi Usta'nın bile anlayamayacağı bir manzaraydı. Onların yaşadığı şok inanılmazdı

 

Ardışık üç musibet yıldırımından sonra, daha fazla inme olmadı fakat Yun Che'nin etrafındaki yıldırım alanı küçülmedi. Onu çevreleyen yıldırım aslında daha da şiddetlendi.

 

Kar Şarkısı Diyarı ve Alev Tanrı Alemi'nin tamamı önceden koltuklarında aptalca afallamışlardı ve kelimeler ağızlarında düğümlenmişti. Sunulmuş Tanrı Sahnesi’nin tepesinde, Yun Che’nin bedeni tamamen yıldırım alanı ile kaplanmıştı. Onu göremiyorlardı fakat varlığını hala hissedebiliyorlardı.

 

“... Ejderha Hükümdar, Batı İlahi Bölgesinde üç aşamalı musibet yıldırımının indiği bir fenomen yaşandı mı?” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru sordu.

 

“Daha önce hiç yaşanmadı.” Ejderha İmparatoru, baş döndürücü kara bulutlara bakarak kafasını salladı. "Ve daha son bulmadı."

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, kaşlarını kaldırdı, alçak sesi inançsızlık izleri taşıyordu, “Bu… Yun Che'nin hâlâ hayatta olduğu anlamına geliyor!"

 

İlahi Musibet Alemi'nin zirvesindeki Yun Che, İlahi Öz Alemi'nin zirvesindeki kişilere karşı savaşabildi. Bu yetenekleriyle birkaç musibet yıldırımının vuruşuna dayanabilmesi mümkündü. Fakat şu anda, Yun Che’nin durumuna bakınca, herkes onun yarı ölü bir durumda olduğunu görebiliyordu. Cennetsel musibet yıldırımının gücüne bakarak, sadece bir vuruş onu küle dönüştürmek için yeterli olacaktı… Ancak, üç farklı aşamalı musibet yıldırımından sonra ve tüm yedi vuruştan sonra bile hâlâ hayatta mıydı!?

 

Musibet yıldırımının düşüşü gün gibi aşikardı, onlar kesilikle sahte değildi... Nasıl oldu da Yun Che ardışık üç musibet yıldırımından sağ kurtuldu?

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun sesi kesildiğinde, gökyüzü bir kez daha titremeye ve sarsılmaya başladı. Gözlerini kaldırdı, “Sakın bana…”

 

GÜRRRRR!!!

 

Ses yankılanırken, herkes sanki kulak zarları patlıyormuş gibi hissetti. Yıldırım bölgesinde, bölgeye sekiz adet mor çizgi geldi ve daha sonra büyük bir güçle vuruldu.

 

"Dört... Dördüncü aşama!!”

 

Her musibet yıldırımı ek aşaması, musibet yıldırımlarında geometrik bir artış anlamına geliyordu! İlk aşama bir vuruştu, ikinci aşama iki, üçüncü aşama dört ve şimdi dördüncü... Tam sekiz vuruş daha getirdi!

 

Birlikte önceki üç aşamadan bile fazlaydı!

 

Üçüncü ve dördüncü aşamalar arasında sadece bir fark olsa da, aslında bu fark bir dünya kadardı.

 

Boom boom boom——

 

Parlak bir mor gökyüzünü doldururken sekiz yıldırım oku aynı anda patladı. Cennet yasasının gücü ile birlikte bu korkutucu sahne, İlahi Musibet Alemi'ndeki kaynak gelişimcilerin dehşet ile renklerinin atmasına neden oldu. Çok uzun zaman önce ilahi musibeti deneyimlemiş olan İlahi Öz kaynak gelişimcilerine gelince, daha da ödleri korkmuştu.

 

Bu yaşadıklarından tamamen farklı bir deneyimdi… On kat daha korkunçtu.

 

"Sssss.... Neden böyle? Usta, ikimiz de dört aşamalı musibet yıldırımını deneyimledik, fakat neden Kardeş Yun'unki benimkinden tamamen farklı?” Huo Poyun kan donduracak şekilde bağırdı.

 

“...” Huo Rulie hiçbir fikri olmadığı için cevap veremedi. O da Huo Poyun kadar şok olmuştu.

 

Huo Poyun, İlahi Öz Alemi'ne ilk girdiğinde, gerçekten de dört aşamalı musibet yıldırımını çekmişti. Onun musibetinden önce, Alev Tanrı Alemi'nin üç tarikatı Huo Poyun için ekstra çaba sarf etmedi ve daha sonra dört aşama indiğinde... Birinci vuruş, ikinci ve üçüncü, ardından sonraki dört ve nihayet sekiz vuruş sistematik olarak düştü, her musibet aşaması bir öncekinden daha güçlüydü, ancak Huo Poyun'un aşamalar arasında dinlenmesine izin veren on nefeslik aralar vardı.

 

Huo Poyun, on nefeslik aranın çok önemli olduğu konusunda inanılmaz netti. Aradaki bu on nefes olmasaydı dördüncü aşamadaki musibet yıldırımını kaldıramazdı.

 

Yine de, Yun Che’nin dört aşamalı musibet yıldırımından üçü bir nefeslik aralarla gelmişti ve dördüncüsü üç nefes süresi bile dolmadan geliyordu.

 

Bu, beş nefeslik zamandan daha az bir sürede, dört aşamalı musibetin düştüğü anlamına geliyordu. On beş musibet yıldırımı… Huo Poyun kendine soruyordu, eğer şu an Yun Che’nin yerinde olsaydı… Musibet yıldırımına karşı direnmeyi düşünmese bile, hayatını koruyabilir miydi?

 

İzleyiciler hislerini geri kazanmadan önce, göz delici yıldırım parlaklığı biçimlenmeye başladığında gökyüzü bir kez daha sallandı. Bu sefer, tam tamına on altı vuruştu.

 

"Be... Be... beşinci aşama!?"  Huo Poyun’un sesi titriyordu.

 

GÜRRRRR!!!

 

On altı musibet yıldırım çizgisi Yun Che'nin olduğu noktaya düşmeden önce devasa bir yıldırım sütununa dönüştüğünde bir anda şok çığıkları atıldı.

 

O anda, gökler tamamen mora boyandı, başlangıçta hareket eden kara bulutlar şimdi mordu. Sanki neredeyse tüm dünya yıldırım çarpmalarından oluşan mor ışıktan dolayı mora dönmüş gibi görünüyordu.

 

Kimse ne Yun Che'nin aurasını hissedebiliyor ne de onun şuanki durumunu hayal edebiliyordu.

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesi’nin tepesinde şiddetli bir şekilde yıkıma yol açan cennetsel musibet yıldırımı, geniş bir okyanusa dönüşmüştü ve o okyanusun içinde daha önce hayatı pamuk ipliğine bağlı olarak yerde yatan Yun Che ağır ağır ve sabit şekilde oturuyordu...

 

İlk musibet yıldırımı onu çarptığında, tüm bedeni sarsıldı. Sayısız güç akışı bedeninin her yerinden aktı. Her ne kadar bu akışlar karşılaştırmanın ötesinde şiddetli olsa da, ona çok rahat hissettirdiler, aslında canlandırıcı ve sıcacıktılar. Hırpalanmış bedenini okşayan yumuşak ve nazik bir iyileşitirici bahar rüzgarları gibi hissettirdiler. 

 

Bu... Musibet yıldırımı... Mı?

 

Kapanmak üzere olan bilinci ile kendi kendine düşündü.

 

Aralıksız süren cennetsel musibet yıldırımının vuruşları altında, musibet yıldırımı bedenini enerjiyle dolduran çılgın bir yaratığı andırıyordu. Ardından bir pagoda farkında olmadan başının üstünde belirdi. Musibet yıldırımı tarafından uyarılan Buda'nın Büyük Yolu çabucak aktif hale geldi, açgözlülükle musibet yıldırımının gücünü emdi... Aniden yukarıdaki göklerden tatlı bir yağmura rastlayan çorak bir çölün içindeki son nefesinde olan bir balık gibiydi.

 

Bu sıradan bir kaynak yıldırımı değildi, bu cennetsel musibet yıldırımıydı. Bu, “insan”ı aşan bir güçtü, bu cennetlerin gücü idi!

 

Gücü belki de akıl sır ermez derecede şok edici değildi. Ne de olsa, bu bir İlahi Musibet kaynak gelişimcisi için bir ceza ve sınavdan ibaretti. Seviyenin ne kadar yüksek olduğuna bakılmaksızın, yine de kabul edilebilir ve insan kaynak gelişimcilerin anlayabileceği düzeyde olması gerekirdi.

 

Fakat bu sadece “insanlar” için geçerliydi.

 

Yun Che sıradan bir adamdan ötedeydi. Kötü Tanrı'nın Kaynak Damarlarına sahipti ve Kötü Tanrı’ya özgü “Yıldırım Ruhu Kötü Beden”e sahipti.

 

İlkel Kaos'un başlangıcından meydana gelen Elementlerin Yaratıcı Tanrısı olarak, Kötü Tanrı, İlkel Kaos içindeki temel gücün zirvesi üzerinde kontrol sahibi olmuştu. İlkel Kaos düzleminde olduğu sürece, her türlü yıldırım kontrol edilebilirdi.

 

Cennetsel Musibet Yıldırımı olsa bile!

 

Ruhani enerji delicesine Yun Che'nin vücuduna döküldü. Bu yüksek seviyedeki cennetsel musibet yıldırım denizinde, ruhani enerji akımının hızı, Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü ve Tanrı'nın Gömülü Cehennem Hapsi'nden çok daha şiddetliydi. Yun Che’nin tüm vücudunu kaplayan yaraları gözle görülür bir hızla iyileşiyordu, kuru ve tükenmiş kaynak damarları sağduyuya meydan okuyan bir hızda onarılıyordu.

 

Yun Che'nin bilinci giderek daha fazla netlik kazanıyordu. Yıldırım denizinin ortasında oturdu, şimdi bilinçli olarak Buda'nın Büyük Yolunu uyguluyordu. Onun bilinçli kontrolü altında, ruhsal enerjinin kendisine girme hızı, patlayıcı bir şekilde üssel bir oranda artmaya başladı.

(ÇN: Katsayı hani üslü sayılar anlamayan olursa diye yazdım :D)

 

Bütün varlığını ortadan kaldırmak ile tehdit eden bu korkunç musibet yıldırımları ona en ufak bile zarar vermedi aynı zaman da onun hayati enerjisi ve gücü haline geldiler.

 

Maalesef... Yun Che cennetsel musibet yıldırımlarının keyfini çıkarırken kimse bu manzaraya tanıklık edemedi. Tüm gözenekleri, Buda'nın Büyük Yolu'nu sınırlarına kadar kullanırken açılmıştı. Onun bütün varlığı, fırtınaların en şiddetli fırtınalarda acelesizce banyo yapan, ama tamamen tadını çıkarıp emen bir adam gibiydi. Ancak, hâlâ yeterli olmadığını hissetti…

 

Devam et …

 

Daha fazla…

 

Ne kadar fazla o kadar iyi!

 

Lütfen devam et!!

 

Musibet yıldırımlarının dördüncü ve beşinci aşamaları tamamlandıktan sonra, gökler, yalnızca üç nefes sonra otuz iki parlak ışıkla doluydu ve sonsuza dek Tanrı Alemi'nin hafızasından silinmeyecek bir sahne oluşturdu.

 

"Altı... Musibet yıldırımının altıncı aşaması mı!?"

 

Doğu İlahi Bölgesi'nin üstündeki gökyüzündeki sayısız şok olmuş ses, dağılması çok uzun zaman alan muazzam dalgalanan ses dalgası haline geldi.

 

Beşinci aşamayı çekebilmek, tüm Tanrılar Alemi'nde nadir görülen olayların en nadiriydi. Eğer birisi musibeti geçebilirse, bir bölgenin derebeyi olmak kaderinde vardı... Doğu İlahi Bölgesi’nin dört büyük kral aleminin kurucuları, İlahi Musibet Alemi’ni aşarken beş aşamalı musibet yıldırımı çeken varlıklardı. Sadece bu gerçekle bile beş aşamalı musibet yıldırımının ne kadar nadir olduğu açıkça görülebilirdi.

 

Altı aşamalı musibet yıldırımını çekmeye gelince? Tüm Doğu İlahi Bölgesinde bir milyon yıllık tarihte sadece bir hadise daha yaşanmıştı.

 

Maalesef, bu dünya şok edici yetenek musibet yıldırımının beşinci aşamasından sonra son nefesinde idi ve altıncı aşamaya düştüğü anda kül haline geldi.

 

Bu, Tanrılar Alemi'nin tarihinde, musibet yıldırımının altıncı aşamasını geçen tek bir canlı bulunmadığı anlamına geliyordu.

 

"Olabilir mi... Musibet yıldırımının altıncı aşamasını çeken ikinci kişi şimdi görünecek... Ah!!!"   

 

Şokun azalması için hiçbir şans vermeden, gökler tekrar yırtıldı ve cennetsel musibet yıldırımının otuz iki göz kamaştırıcı çizgisi düştü...

 

Yun Che'nin musibet yıldırımının altıncı aşaması, Tanrılar Alemi'nde musibet yıldırımının altıncı aşamasının ikinci ortaya çıkışı tarifsiz bir şoktu.

 

Dördüncü, beşinci ve altıncı aşamaların tümü on nefeslik bir süre zarfında inmişti.

 

Cennetsel yasanın genellikle katı ve kurallı gücü bugün aniden kontrolünü kaybetmişti...

 

Aynı anda inen yıldırımın otuz iki çizgisi unutulmaz bir manzaraydı. Belki de hayatlarında ikinci kez böyle bir olay görmeyeceklerdi. Herkesin gözleri mor ışıkla doluydu. Bu mor dünyada, görünmez bir güç tarafından dondurulmuş gibiydiler, bir inç bile hareket edemiyor, tek bir ses bile çıkaramıyorlardı. Hatta, hepsi tüm mantıklı düşünme yetisini kaybetmişlerdi.

 

Bu güçlü İlahi Ustalar bile ister istemez rüyada olduklarından  şüphelendi.

 

Hiç kimse, Yun Che'nin musibet yıldırımının beş aşamasında hayatta kalacağını hayal edemezdi.

 

Ve hiç kimse, Yun Che'nin dehşet verici altı aşamalı musibet yıldırımının altında kıyaslanamayacak kadar güvenli ve sağlıklı olduğunu bilmiyordu. Yaraları, canlılığı ve kaynak enerjisi ürkütücü bir hızda toparlanıyordu. Tüm bedeni, Buda'nın Büyük Yolu cennet yasasının gücüne içine çekerken zarif bir biçimde değişiyordu.

 

Dönen pagoda bile, öncekinden farklı, tuhaf ama parlak bir ışık yayıyordu.

 

Altıncı aşamanın inişinden sonra, yıldırım bölgesinin üstündeki gökyüzü sessiz görünüyordu. Uzun süre, daha fazla yıldırım görünmedi, sadece kara bulutlar hâlâ etrafta dolanmaya devam etti. 

 

Uzun bir süre sonra, yıldırım bölgesi ufalmaya ve daha da küçülmeye başladı.

 

Herkesin kalp atışları nihayet sakinleşmeye başladı.

 

“Nihayet bitti...”

 

"Altı aşamalı musibet yıldırımı... Tanrılar Alemi'nin tüm tarihinde ikinci kez... Efsanevi altı aşamalı musibet yıldırımına tanık olduğum için kutsanmış olmalıyım."

 

“Uydurulmuş olduğunu düşünüyordum, ancak musibet yıldırımının altıncı aşaması gerçekten de bu dünyada var olduğu doğru gibi görünüyor. Bir İlahi Musibet Alemi uzmanı İlahi Öz Alemi'nin zirvesindeki bir uzmanı bozguna uğratabiliyor... Bu ucube Yun Che de nereden çıktı... Acaba... Çoktan küle döndü mü?"

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesi hala yıldırım denizi ile kaplıydı, hiç kimse Yun Che’nin varlığını hissedemiyordu.

 

"Altı aşamalı musibet yıldırımı..." Sırlanmış Işık Alem Kralı Shui Qianheng düşünceler içinde kaybolmuştu.

K.N: Damat iyi çıktı :D

 

"Ah, altı aşamalı musibet yıldırımı..."

 

Luo Shangchen, Lu Zhou, Jun Wuming… Doğu İlahi Bölge'nin zirvesinde duran bu asil İlahi Ustalar, hepsi aynı sözleri mırıldanırken şaşkına dönmüş görünüyordu.

 

Musibetin ne kadar çok aşaması olursa, o kadar yüksek yetenek ve potensiyel vardı ve cennetlerden gelen reddetme de o kadar büyük olur. Ve altı aşamalı musibet yıldırımı... Onlar için bile umut etmedikleri bir "zafer" idi.

 

Eğer biri altı aşamalı musibet yıldırımını gerçekten çekmeyi ve başarılı bir şekilde dayanmayı başarırsa, geleceğinin sınırsız olduğu anlamına gelirdi ve bu eşsiz varlıklar o geleceğin nasıl olacağını hayal etmeye cesaret edemiyorlardı.

 

Musibet yıldırımının altıncı aşamasını çeken ilk kişi, musibet yıldırımının altında yok olmuştu.

 

İkinciye gelince... Yun Che, musibet indiğindeki ilk durumuna bakınca... Gerçekten canlı olarak kurtulma şansı var mı?

 

Artık tüm gözler, musibet yıldırımının gücünü dağılmasını bekleyerek  Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nin üzerindeki yıldırım denizine odaklanmıştı. Bunun mümkün olmadığını bilmelerine rağmen, herkesin kalplerinin derinliklerinde hâlâ bir umut parçası vardı... Çünkü bu, tekrar tekrar mucizeler yaratan Yun Che idi.

 

Bu anda, Ejderha Hükümdarı başını kaldırdı ve gökyüzüne doğru baktı, kaşları çökmüştü, “Bu…”

 

Aynı zamanda, dünyanın etrafındaki renk tuhaf bir fenomen gösterdi. Aslen mor ışıklı dünyayla aniden karışan kızıl bir ışıltı.

 

Herkes içgüdüsel olarak başlarını kaldırdı ve hepsi aynı zamanda nefeslerini tuttu.

 

Yıldırım bölgesinin ufalması durmuştu.

 

Yıldırımdan kaynaklanan mor parlaklık artık açıklanamayacak şekilde değişmişti… Onun yerinde artık kızıl bir bölge dönüyordu.

 

Sanki gökler kanıyordu.

 

Çeviri [ realistchildx ]

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41582 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44032 Bölüm Sayısı


creator
manga tr