Bölüm 314: Ejderha Tanrısının İliği, Ejderha Tanrısının Ruhu

avatar
15615 36

Against The God - Bölüm 314: Ejderha Tanrısının İliği, Ejderha Tanrısının Ruhu


 

Bu aynı zamanda Yun Che'nin Ölümün Çölünü geçerek yeniden bu yere gelmesinin nedenlerinden biriydi. Yukarı bakarken konuştu. "Buradan ayrılırken eğer üç yıl içinde Yeryüzü Kaynak Alemine ulaşırsam bana Ejderha Tanrı'sının İliğini ve Ejderha Tanrı'sının Ruhunu bahşedeceğini söyledin."

 

"Bu doğru, ben bunu tabii ki unutmadım." Yaşlı ses yavaşça yukarıdaki boşluktan geldi. "Senin üzerinde umudumun küçük bir parçası vardı. Ben, herkesten daha çok senin daha hızlı güçlenmeni istiyordum. Beklendiği gibi beni hayal kırıklığına uğratmadın. Bu düşük seviyeli katmanda bu süredeki gelişimin şok edici derecede hızlı olarak düşünülebilir."

 

"Senin şuan ki bedenin ve aklın, benim iliğime ve ilahı ruhumun sonuna dayanmaya yeter. Şimdi sana bunları bahşedeceğim... Lütfen gözlerini kapatıp zihinsel ve fiziksel savunmalarından vazgeç."

 

İlkel Gök Mavisi Ejderha konuşmasını bitirdiğinde yıldız gibi parlaklık yayan yumruk büyüklüğünde bir kristal aniden Yun Che'nin üzerinde ortaya çıktı. Bu kristal yavaşça alçaldı ve Yun Che'nin alnının önüne süzüldü.

 

"Ejderha Tanrı'sının İliği, kemiklerini sağlam bir çelik ve iliğini zaptedilemez bir kale gibi yapabilir. Kaybettiğin kan ve güç sonsuza dek bitmek tükenmeden normalden daha yüksek hızda yenilenecek. Buda'nın Büyük Yolu sana güçlü bir kuvvet, bünye ve fiziksel yenilenme kapasitesi bahşediyor. Her ne kadar Ejderha Tanrı'sının İliğinin sana bahsedeceği beden yenileme yeteneği Buda'nın Büyük Yolu'nun bahşettiğinden çok daha düşük olsa da gücünün yenilenme yeteneği sıradan canlıları fazlasıyla aşacak! Seninle aynı güce sahip düşmanlar, senin dengin olamayacak."

 

"Ejderha Tanrı'sının Ruhu senin maneviyatını ve ruhunu arıtacak, sana sıradan insanları fazlasıyla aşan bir zihinsel güç verecek. Ruhun, aynı şekilde bundan dolayı Ejderha Tanrı'sının öz niteliğini alacak!"

 

Gece göğüne benzeyen kristal aniden Yun Che'nin önünde çatlayarak açıldı ve güçlü, uhrevi ve geniş bir enerji aurası dalgası dışarı doğru dağıldı. O anda, Yun Che aniden sonsuz bir yıldız alanının içindeymiş gibi hissetti. Hafifçe görülebilen bir silüet topu önünde süzüldü... Bu tam olarak İlkel Gök Mavisi Ejderhanın, Ejderha Tanrı'sının İliği ve Ejderha Tanrı'sının Ruhu'ydu. Onlardan gelen gücün aurası sanki ulaşabileceği bir yerdeymiş gibi yakın hissettiriyordu ama aynı zamanda sanki aralarında tüm evren varmış gibi uzak hissettiriyordu... Bu, Yun Che'nin daha önce hiç hissetmediği uhrevi bir duyguydu. Bu gücün ait olduğu düzlem Yun CHe'nin temelde algılayamayacağı bir şeydi

.

Ejderha Tanrı'sının İliği ve Ejderha Tanrı'sının Ruhu'nun sahip olduğu bu güç dalgası yavaşça Yun Che'ye doğru hareket etti. O neyi geçerse geçsin alan katman katman dalgacıklar oluşturuyordu! Sadece doğal olarak yaydığı aurası zaten uzayda bozulmalara sebep oluyordu bu yüzden de onun içinde bulunan güç, yoğunluk ve kuvveti hayal etmek basitçe imkansızdı.

 

"Ben sana ilk önce Ejderha Tanrı'sının İliğini, ardından Ejderha Tanrı'sının Ruhu'nu vermek ve onlarla birleşmene yardımcı olmak istiyordum. Ancak seni bugün gelince bu fikrimi değiştirdim. Ejderha Tanrı'sının İliğini ve Ejderha Tanrı'sının Ruhu'nu sana aynı anda vereceğim ve onlarla birleşme sürecine yardım etmeyeceğim... Her şeyi kendin yapacaksın! Kendi kuvvetin ve irade gücünle aynı anda Ejderha Tanrı'sının İliğini ve Ejderha Tanrı'sının Ruhu ile tamamen birleşip birleşemeyeceğini görmeme izin ver!"

 

"Eğer bunu gerçekten yapabilirsen benim yardımım ile yapmaktan çok daha büyük bir fayda kazanacaksın! Özellikle kendi gücünle Ejderha Tanrı'sının Ruhunu ele geçirip kendinle birleştirdikten sonra belki de bizim Ejderha Tanrı'sı ırkımızın, evrenin içindeki tüm yaşayan canlıları korkutan 'Ejderha Ruhu Etki Alanını' açabilirsin!"

 

Deniz kadar ağır sesin içinde orijinalde renksiz olan enerji aniden gök mavisi renkli parlaklık alevlendirdi. Yun Che daha tepki veremeden, o çoktan ışık flaşına dönüşüp Yun Che'nin kaşları arasındaki bölgeye gitmişti... Kaşlarının ortasından bir bıçağın saldırısı ile şişlenmiş gibi bir acıyla birlikte tüm mavi renkli ışık aniden bedeninin içine girdi.

 

Yun Che'nin bedeninin içinde aniden tarif edilemeyecek kadar devasa bir enerji dalgalanması dağıldı. Yun Che bedeninin içinin, engin bir gökyüzü ile doldurulmuş gibi hissetti... Bir an sonra aklı, sanki dalgalı bir okyanus tek seferde aniden onun ruhunun içine taşmış gibi ciddi derecede sallandı.

 

Tarifsiz bir uhrevi, ağır ve yakıcı bir his ona saldırdı. Yun Che'nin kalbi şiddetle çarpmaya başlarken tüm meridyenleri sanki patlayacaklarmış gibi çılgınca büküldü. Ruhunun derinliklerine, cennetten gelen bir irade gibi geniş ve muazzam büyüklükte, tarif edilemez şekilde güçlü bir irade, bir çığ gibi çöktü! Bu, sayısız tehlikenin ardından kıyaslanamayacak kadar sağlamlaşan ruhunu bile korku içinde titretti ve küçülttü.

 

(Ç.N: Bizim Yun Che'nin ruhunu korkutan şey mi? :O )

 

Bu İlkel Gök Mavisi Ejderhanın iliğinden ve ruhundan gelen güçtü. Bu normal bir Gök Mavisi Ejderhanın kanından gelen güçten bile çok çok daha güçlüydü! Yun Che'nin ölümlü bedeni ile kıyaslandığında, onun varlığının ne kadar yüksek bir düzlemde olduğu bilinmiyordu.

 

Yun Che şiddetle soluk aldı. Alnındaki damarlar şişmişti ve teri yağmur gibi düşüyordu ama ağzından hiçbir ses çıkmıyordu. Her ne kadar göz bebekleri durmak bilmeden daralıyor olsa da netliğini ve parlaklığını her zaman koruyordu.

 

Yun Che'nin bedeni orijinalde herhangi bir alevden korkmuyordu ama Ejderha Tanrı'sının İliği bedenine girdiğinde, son derece sıcak bir alev demetinin hızlıca kemiklerinde dolaştığını ve neredeyse onları delip kavuracağını açıkça hissetti. Yun Che'nin bedeninin içindeki Ejderha Tanrı'sının Kanı ve Anka'nın Kanı uyandı, ve aynı anda Ejderha Tanrı'sının İliğine doğru bastırıp zorlukla onu, göğüs kemiğinin içinde mühürlediler ve birleşme süreci yavaşlamaya başladı...

 

Her ne kadar Ejderha Tanrı'sının İliği ile birleşme süreci kolay olmasa da Ejderha Tanrı'sının ve Anka'nın soyunun, aynı zamanda güçlü Kötülük Tanrı'sının kaynak gücünün yardımı ve bastırması sayesinde çok zor da değildi. Ve bununla karşılaştırıldığında, Ejderha Tanrı'sının Ruhu ile birleşmek yüz kattan çok daha zordu.

 

Eğer birisi Yun Che'nin ruhunun denizini temiz ve sakin bir göl ile kıyaslarsa, o zaman Ejderha Tanrı'sının Ruhu, bu gölün içine atılmış devasa bir buz parçası olurdu... Ayrıca bu on bin yıl boyunca erimeyecek antik bir kaynak buzuydu!

 

Gölün, bu tür bir antik kaynak buzunu eritmesi, kıyaslandığında cennete çıkmak kadar zordu. Ancak antik kaynak buzunun, nehrin gölünü dondurması çantada keklikti!

 

Yun Che'nin zihninin içinde engin bir şekilde geniş yıldızlı gökyüzü ortaya çıktı... Aynen öyle, yıldızlı bir gökyüzü! Sadece efsanelerde var olan ama sıradan bir insanın bedeninin ve maneviyatının temelde asla ulaşamayacağı bir yer. Sayısız yıldız, satranç taşları gibi dağıldı ve Yun Che'nin arkasında tüm görüşünü işgal eden, mavi renkli devasa bir gezegen ortaya çıktı. Aynı anda evreni sallayan bir ejderha haykırışı geldi, ve uhrevi yıldızlı gökyüzünün arasında tamamen gök mavisi renkli ejderha silüeti ortaya çıktı. Yüz binlerce yıldızın arasında olsa da inanılmaz derecede büyüktü... Onun bedeninin boyu belki de binlerce, on binlerce ya da milyonlarca kilometre uzunluğundaydı... Ya da sıradan insanların temelde algılayamayacağı bir büyüklükteydi.

 

Onun yaydığı aura sonsuz bir genişlikteydi, ve doğrudan ruha ve iliğe giren bir tür caydırıcı baskı taşıyordu.

 

Bu...

 

Yani bu Ejderha Tanrısı.... İlkel Gök Mavisi Ejderha!?

 

ROARR~~~~

 

Gök mavisi ejderha silüeti yıldızlı gökyüzünde dolandı ve aniden uzun bir kükreme attı. Bu ejderha kükremesinin içinde bir anda çevredeki on binlerce yıldız patladı ve ardından dünyanın içindeki en küçük toz tanelerine dönüştü.

 

Sadece uzun bir kükremeyle sayısız yıldızı kolaylıkla yok etmişti!!

 

(Ç.N: Demek ki gücü sadece yıldıza yetiyor. Yun Che ölmedi :D )

 

Yun Che'nin ruhu çılgınca titredi. Bu nasıl korkunç bir güçtü! Yani bu Tanrı'ların büyük gücüydü! Halk bilimdeki efsanelerde Gerçek Tanrı'lar, araziyi ezebilir, gökyüzü alt edebilir, ve basit bir hareketle dünyaları yaratıp yok edebilirdi. Bir Tanrı için yıldızları yok etmek sadece kısa bir zaman gerektirirdi. Ancak bu efsaneler ve mitler sadece sıkılmış insanlar tarafından uydurulmuş kurgular, ve beğenmeleri için çocuklara anlatılan yüce hikayelerdi 

 

Ve Yun Che'nin o an gördüğü Tanrı... Canavarların arasındaki Gerçek Tanrı'ydı ve efsaneler ile hikayelerde geçen Gerçek Tanrı'lar ile kıyaslandığında kim bilir kaç kat daha güçlüydü! Yıldızları yok etmek için zaman bile gerekmemişti, tek gereken şey bir kükremeydi!

 

Yıldızlı gökyüzü titremeye başladı... Bu, ruhundan gelen korkunun titremesiydi. İlkel Gök Mavisi Ejderhanın caydırıcı baskısının altında sanki gökyüzü ve yeryüzü diz çökecekti. O dünyadaki tüm şeylere, tüm canlılara ve cennetin yolu ile onun kurallarına tepeden bakıyordu. Dünyadaki her şey onun emrinin altındaydı.

 

(Ç.N: Yazar rüyasında nasıl bir ejderha fantezisi yaşamış arkadaş bu ne.)

 

Onun önünde, Yun Che, yıldızlı gökyüzünün önündeki toz yığınıymış gibi hissediyordu... Ona karşı gelmek için çabalamak şöyle dursun ona doğrudan bakmak için bile cesaret gösteremiyordu.

 

Yun Che asla korkak bir insan olmamıştı. Ondan iki, on hatta belki de düzinelerce kat güçlü bir düşmanla karşılaşsa bile gerçekte korkmuyordu. Ancak ruhunu şuan işgal eden şey ilahi bir canavarın ruhuydu! Bu sadece küçük bir demet olsa bile bu her şeye rağmen Ejderha Tanrı'sından geliyordu!

 

Devasa gök mavisi ejder, gezegenlerden bile daha büyük olan gözlerini onun üzerinde kenetlerken, onu fark etmiş gibiydi. Ardından tarif edilemeyecek kadar korkunç ve görkemli bir baskı taşırken ona doğru ilerledi. Anında, dünyayı tersine çevirebilecek gibi gözüken baskı onu kafese sıkıştırdı.

 

Gerçekte Ejderha Tanrı2sının Ruhu güçlü olsa da İlkel Gök Mavisi Ejderhanın iradesinin yönlendirmesi ve onu kontrol etmesiyle birlikte çabucak ve kolayca Yun Che'nin ruhu ile birleşebilirdi. Ama şu anki Yun Che'nin karşısında İlkel Gök Mavisi Ejderha, ona Ejderha Tanrı'sının Ruhunun parçasını kendi zihinsel gücüyle özümsemesi gereken korkunç derecede kötü testi yapmıştı. O, düşük seviyeli bir düzlemde yaşayan ölümlü bir canlı için bunun ne kadar zor olduğunu biliyordu ama eğer birleşme sürecinde kendi iradesiyle onay yardım ederse Yun Che'nin, Ejderha Ruhu üzerindeki kontrolü en fazla yüzde kırk olacaktı.

 

Ve eğer Yun Che kendi ruhunun irade gücüyle Ejderha Tanrı'sının Ruhu ile birleşirse sadece kendi ruhu daha çok güçlenmeyecekti ayrıca Ejderha Tanrı'sının Ruhu üzerindeki kontrolü mükemmel şekilde yüzde yüze ulaşacaktı!

 

Bu, Ejderha Tanrı'sının Ruhunu tamamen ve bütünüyle kendi ruhu haline getirmesini gerektiriyordu!

 

Bunu elde etmek sıradan canlılar için gerçekten de imkansızdı ama  Yun Che birkaç ilahi sanata sahip olduğu için imkansız olmayabilirdi!

 

Bu geniş evren, tam olarak Yun Che'nin kendi ruhunun okyanusuydu.

 

Ve bu devasa gök mavisi ejderha, tam olarak onun ruh denizine girmiş Gök Mavisi Ejderhaydı!

 

Onun, kendi ruh denizinin içindeki bu gök mavisi ejderhayı tamamen ele geçirmesi ve onu özümsemesi gerekliydi! Ve bu süreçte Ejderha Tanrı'sının İliğinin kemiklerine girip birleşmesi için zihinsel gücünün birazını bölmesi gerekliydi!

 

Eğer Ejderha Tanrı'sının İliği ile birleşmesi başarısız olursa en fazla fiziksel olarak yaralanacaktı. Ama Ejderha Tanrı'sının Ruhu ile birleşmesi başarısız olursa... ruhunun denizi doğrudan yok olacaktı! O, herhangi bir iradesi olmayan yaşayan bir ölü haline gelecekti!!

 

ROAR!!!

 

Ejderha haykırışının ortasında tüm yıldızlı gökyüzü titredi. Gök mavisi ejderhanın silüeti Yun Che'ye doğru ilerledi ve Yun Che'nin tüm görüş alanını göz açıp kapayıncaya kadar devasa bir beden kapladı. Görüşünün içindeki yıldızlı gökyüzü kayboldu ve sanki tüm gökyüzünü tek ısırıkta yutmak istiyormuş gibi gözüken korkunç derecede büyük bir ağız kaldı.

 

Yun Che'nin ruhu harekete geçerken tüm bedeni buz gibi katılaştı... Eğer Ejderha Tanrı'sının Ruhunu özümsemek istiyorsa ilk yapması gereken onun mutlak bastırması altındaki ruhunun sarsılmasını fethetmekti.

 

Çılgınca atan kalp atışlarının sesi açıkça ruhunda yolculuk etti. Gök mavisi ejderhanın silüeti giderek yaklaştı ve Yun Che'nin göz bebeklerinin içinde en yoğun koyu mavinin alanı yansıdı.... Yun Che ara sıra titredi ve zaman zaman kasıldı. Ve tam o anda tamamen sessizleşecek kadar bastırılmış ruhu, sanki kaynayan bir su gibi aniden çılgınca kımıldadı. Yun Che'nin ağzından bir kükreme çıktı. "Burası benim bölgem... Sen yeryüzünün ve gökyüzünün diktatörü olsan bile, benim bölgeme girdiğinde itaatkar bir şekilde bana boyun eğeceksin!!"

 

Kükremenin ortasında Yun Che'nin gözleri genişledi ve istekli bir şekilde herhangi bir ölüm korkusu olmadan bir yıldıza doğru ilerleyen bir kum tanesi gibi... gök mavisi ejderha silüetine doğru ilerledi.

------------ÇEVİRMEN NOTU-----------

Ejder kadar başına taş düşsün arkadaş. Ver kurtul. Ne kadar naz yaptı arkadaş. 

Ejderha Tanrı'sı verecek mi? İstemem yan cebime koy mu demeye ne kadar devam edecek? Yun Che alacak mı? Useless'ın kafasından dumanlar mı çıkıyor? Merak mı ediyorsunuz?  O zaman... bekleyin, okuyun ve öğrenin...

 

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45383 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr