Bölüm 1165: Otuz İki Kutsal Tanrı Adayı (2)

avatar
8658 36

Against The God - Bölüm 1165: Otuz İki Kutsal Tanrı Adayı (2)


 

Bölüm 1165:  Otuz İki Kutsal Tanrı Adayı (2)

 

 

Shui Meiyin'in derecesi kaynak gelişimci grubu içinde en alt seviyelerdeydi. Bununla birlikte, yükselişinin yanı sıra sıralaması gittikçe daha yüksek bir hale geldi. Kat koruyucusu kaynak canavarları ve kaynak gölgeleri daha güçlü hale geldikçe diğer kaynak gelişimcilerinin zor zaman geçirmesine neden oluyordu öte yandan Shui Meiyin'in ilerleme hızı daha önceki hızından yavaş değildi.

 

Sonunda, Ebedi Cennet Kulesi'nden çıkan yirmi yedinci kişiydi.

 

Tanrı İmparatorlarının her birinin bakışları onun üzerine doğru kaydı. Shui Meiyin Kutsal Tanrı Savaşına on beş yaşında girmişti, o tüm Kutsal Tanrı Toplantısına adını kazımıştı.

 

Yun Che adlı "kanserli tümör"ü göz ardı etseydik, aynı zamanda en düşük kaynak güce sahip olan kişi olduğu için rekoru kırmış olurdu.

 

Shui Meiyin belli belirsiz bir halde ışık ekranından dışarıya doğru yavaşça yürüdü diğerleri hazin bir savaştan çıkmışken o sanki bir yürüyüşten geliyordu. Hafif bir gülümsemeye sahip yüzü ile incelikle ablasının yanına bir kelebek gibi indi. Yun Che'yi görünce, en ufak bir şaşkınlık belirtisi göstermedi ve ona tatlı bir gülümseme verdi.

 

Yun Che, "...”

 

Zaman geçtikçe, Kutsal Tanrı Savaşı için giderek daha fazla yer dolduruluyordu. Ebedi Cennet Kulesindeki kaynak gelişimcilerinin ilerlemesi daha şiddetli hale geldikçe bir şeyler hissetmiş gibi görünüyorlardı.

 

"Haah!” Yüksek sesli bir kükremenin ortasında, otuz birinci kişi ışık ekranından çıktı.

 

Şaşırtıcı bir şekilde Luo Changsheng'in büyük kardeşi -Luo Changan'dı.

 

Luo Changan'ın yetişimi sadece İlahi Öz Alemi'nin altıncı seviyesindeydi. Bu seviyeyle Kutsal Tanrı Savaşına girmek imkansız olmalıydı ama sonuçta, son derece güçlü bir temele sahip olan Kutsal Saçak Aleminde doğmuştu. Güçlü özel kaynak sanatlarını İlahi Öz Alemi'nin yedinci ve hatta sekizinci seviyesindeki uzmanlara rağmen Kutsal Tanrı Savaşına girmesine izin vermişti.

 

O anda Ebedi Cennet'in Sesi tüm Ebedi Cennet Kulesi içinde yankılandı ve Kutsal Tanrı Savaşı için çok fazla zamanın kalmadığını belirtti.

 

Ebedi Cennetin Sesi, her kaynak gelişimcisinin zihinsel durumunu acımasızca sarstı ve ilerlemelerinin birkaç kat daha yoğun olmasına neden oldu. Daha fazla bunun üstünde durmadılar ve her adımla birlikte savaşlar gittikçe daha da ciddileşti.

 

Yukarı ilk çıkan olmak için her şeylerini verirlerken ölümlerin sayısı ciddi bir şekilde arttı.

 

Sonunda, daha fazla insan 299. Kata ulaşmıştı. Altı kaynak gelişimcisi aynı anda yükselmişti.

 

299. Kat tartışmasız olarak en tehlikeli ve en zor olan kattı. Çok fazla kaynak canavarının bulunmasının yanı sıra birçok kaynak gölgesini geçmenin tek yöntemi hepsini katletmekti. Birisi tüm kaynak canavarlarının ve kaynak gölgelerinin dikkatini çektiğinde, Doğu İlahi Bölgesi'nin Tanrı Çocukları'ndan birinin gücüne sahip olmadıkça birleşik saldırılar karşısında hayatta kalamazdı.

 

299. Kattaki altı kaynak gelişimcisi inanılmaz derecede endişeliydi ancak temkinli olmaktan başka çareleri yoktu. Uzun bir süre sonra, altıdan ikisi şiddetli bir ölümle katledildi ve diğer dördünün hızı, her türlü tehlikeyle karşılaştıkları için orijinallerinin yarısına bile ulaşmadı.

 

O anda yeni bir figür yaklaştı. Ondan başkası da henüz 299. Kata ulaşamamıştı. Tepeden tırnağa kanla ıslanmıştı yüzü bile kan macunu ile sıvanmıştı ve görünüşünü açıkça ayırt etmeyi imkansız hale getiriyordu. Kıyaslanamayacak kadar or savaşlardan çıktığı belliydi.

 

299. kata ulaştıktan sonra, doğrudan öne doğru atılırken bir deli gibi ilerleyerek tek bir nefes almaya dahi zahmet etmedi.

 

Bu eylem izleyicilerinin çoğunun kaşlarını kırıştırmaya yol açmıştı.

 

''Bu çocuk... ölümle kur yapıyor!''

 

''Hayatlarını ortaya koymaları gerekse dahi bunu yapmak... bu sadece boşuna bir ölüm değil mi!?''

 

''Ah, gençler... o yaşta kanlarındaki heyecan vücutlarını ele geçiriyor olmalı.''

 

Onun eylemi şüphesiz bölgedeki tüm kaynak canavarlarını ve kaynak gölgelerini uyandırdı. Kaynak canavarları kükrerken gölgeler gizlice ona doğru süzülmeye başladı. Birçok korkutucu aura ona doğru aynı anda kilitlenmişti. Kaderini tahmin etmek orada bulunanlar için zor olmamalıydı.

 

“Uuu…. uaaaaaaaaah!!

 

Çığlık özellikle kötü bir ruhun tiz acınası ıslığı gibi tüm alanı sallamıştı ve Sunulmuş Tanrı Sahnesindeki tüm izleyicileri büyük bir şokla sarstı. Yun Che bile bağırmanın olduğu yönüne dönmüştü.

 

Saçları, yüzü ve tüm vücudu tamamen kanla ıslanmış olan kişi kaynak canavarları sürüsüne geri döndü. Bundan sonra, kanlı bir ışık çizgisi dışa doğru patladı ve tüm görüntünün kırmızı kanla sıvanmasına neden oldu...

 

Sahne tüm seyircilerin tüylerini diken diken etmişti.

 

Kan renkli figürün kaynak enerjisi, savunma için bir şerit bırakmadan çılgınca dalgalandı. Elindeki garip bir şekilde şekillendirilmiş yedi inç uzunluğunda kısa bıçak kaynak canavarlarının ölümcül noktalarına girip çıkıyordu ama kendisi de ölümüne çivilenmiş bir kayaya benzemeye başlamıştı. Ancak, o düşmeye istekli değildi.

 

Pfft!!

 

Göğsünün sağ tarafı ve sağ bacağı aynı anda iki buz parçasıyla delinmişti.

 

Sol kolu acımasızca iki zalim güç dalgası tarafından yerinde kilitlenmişti... Ancak o kendini kurtarmak yerine bıçağının hareketinden destek alarak kaynak gücünü açığa çıkarttı ve canavarlara doğru bir kez daha atıldı.

 

İpek yırtılmasına benzeyen titreyen bir sesle sol kolu koptu ve kan kopuk koldan fışkırmaya başladı. Aynı zamanda, kanla kaplı bir bıçağın ışığı acımasızca üç kaynak canavarına atıldı...

 

Ne çığlık attı ne de omzuna bakmaya zahmet etti ki bir kol eksikti ve kan fıkırıyordu.. Cehennemin kan havuzundan sürünüp gelen bir deli gibi, kalan kaynak canavarlara ve kaynak gölgelere doğru bilendi.

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesinde, hayatları boyunca birçok karşılaşmadan geçmiş çok sayıda uzman vardı ancak hiçbiri böylesi vahşi bir figür görmemişlerdi.

 

''Bu çocuk... kim o? Neden onun hakkında hiçbir bilgim yok?”

 

"Bilmiyorum, hsss ... böylesi genç bir yaşta böyle acımasızlığı sergilemek, ne kadar korkutucu.”

 

"Üst yıldız aleminde doğmadığından eminim.”

 

………………

 

İzleyicilerin şok dolu bakışları altında, son kaynak canavarı acınası bir halde çığlık atarak düştü.

 

Pat...

 

Vücudundaki sayısız yarayla beraber yere diz çökmüş bir halde sürünerek ilerlemeye başlamıştı.

 

Sol kolunun kopmuş olmasına mütevellit diğer tüm uzuvlarından hiçbiri sağlam değildi. Kanının korkunç görüntüsü, vücudunda ne kadar kan olduğu konusunda bir soru işareti yaratmıştı.

 

Ebedi Cennet Kulesi'nin 300. Katının girişine doğru sürünürken arkasında bıraktığı kanlı iz onun ne denli hasara uğradığını gösteriyordu.

 

Yun Che kaşlarını çatmıştı ve ifadesi gittikçe değişime uğruyordu... İlahi Öz Aleminde bulunan canavarları birbiri ardına vücudunu kaale almadan kesmek... Yun Che, adamın ne tür savaşlar yaşadığını hayal edemedi...

 

Onda, kendisinin zayıf bir gölgesini buldu.

 

Son olarak, sürünen adam 300. katın girişine ulaştı ve sonra yine arkasında korkunç derecede uzun bir kan izi bırakarak kaynak formasyona süründü.

 

CLANK!!

 

Bir insan figürü, Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nin ışık ekranından çıktı. Çıkışıyla mevcut herkesin bakışlarını çekti.

 

Orta yapılı bir vücuda sahipti. Kaynak Tanrı Toplantısına girebildiğinden, doğal olarak çok yaşlı değildi ancak yüzü hayatın zorluklarının çoğunu atlatmış gibi görünüyordu. En çarpıcı olan şey, beyaz saçlarıydı... tipik bir beyazlıktan farklıydı, ölmekte olan bir ihtiyarın sahip olacağı beyaza benziyordu.

 

Kaynak gücü... İlahi Öz Alemi'nin altıncı seviyesiydi.

 

Kendisinden yüksek yetişime sahip uzmanları böyle bir durumda geçmesi orada bulunan herkesi şaşırtmaya yetmişti. Sevinçten çıldırmış olmalıydı ama yüzü hâlâ kıyaslanamaz derecede sert ve kayıtsızdı. Kazandığından dolayı sergilemesi beklenen sevinç onda zerre yoktu.

 

Işık ekranından dışarı yürüdükten sonra, tek bir kelime etmedi ne de herhangi birine bakmak için kendini yordu. Soğuk ve kayıtsız gözleri duygusuz yalnız bir kurta benziyordu.

 

Bu kişi gerçekten korkutucu, o bir deli gibi. Zor bir yaşamı olmuş gibi görünüyor... eh? Kardeş Yun?” Huo Poyun bir şeyler söyledikten sonra, Yun Che'nin şaşkınlık içinde olduğunu ve söylediği hiçbir şeye tepki vermediğini keşfetti.

 

Bu kişi... Yun Che'nin zihni aniden dalgalandı. Bu beyaz saçlı adamın ifadesi Yun Che'nin kalbini derinden karıştırmıştı. Çünkü onda eski benliğini gördü—Azure Bulut Kıtasında ustasını ve Ling'er'i kaybettiği güne geri dönmüştü.

 

Hiçbir şeye bağlılığı yoktu, sadece sınırsız nefreti vardı.

 

Bu kişi kesinlikle gerçek cehenneme gitmiş olmalı... ama neden buraya Kaynak Tanrı Toplantısına katılmak için gelmiş olsun ki? Neden umutsuzca Kutsal Tanrı Savaşına katılmak istesin ki?

 

Bekle... bu aura...?

 

Yun Che'nin ifadesi aniden sessizliğe batarken değişti... sadece benim yanlış anlamam olabilir mi?

 

Beyaz saçlı adam ışık ekranından çıktığında, Sunulmuş Tanrı Sahnesindeki diğer projeksiyonlar aynı anda dağılmıştı. ''Cennetin seçtiği çocuklar'ı'' saran kaynak ışık nihayet yavaşça dağılmıştı. ''Cennetin seçtiği çocuklar'' tüm bilinçlere kazınmıştı ve şimdi nihai olan etaba geçilecekti.

 

"Çok iyi." Cennetlerin seçtiği çocukların grubuna bakan Saygıdeğer Qu Hui yavaşça başını salladı. "Kutsal Tanrı Savaşı'na girme becerisine sahip otuz iki kişi belirlendi. Bunu başaramamış olanlar ise, sizler güçlü yanlarınızı halihazırda göstermiş ve cesaretinizi tüm Doğu İlahi Bölgesine kanıtlamış oldunuz. Sunulmuş Tanrı Sahnesinden ayrıldıktan sonra, seyirci alanına girebilir ve savaşları izlemek için ilgili yıldız alemlerinin koltuklarına oturabilirsiniz.”

 

Saygıdeğer Qu Hui bakışlarını gezdirdi ve sonrasında yavaşça konuştu, ''Sonuçlar açıklandıktan sonra Kutsal Tanrı Savaşı resmi olarak yarın başlayacak. Bu Saygıdeğer olan şimdi Ebedi Cennet Kulesi'ni geçen kişilerin sıralamasını söyleyecek ve ardından Kutsal Tanrı Savaşına girebilme yeterliliğine sahip kişileri açıklayacaktır. Karşılaşacağınız rakiplere aşina olmak için bu fırsatı kullanabilirsiniz!''

 

Saygıdeğer Qu Hui'nin bir el hareketiyle, arkasında özel bir ışık ekranı ortaya çıktı. Işık ekranının altında yumuşak bir ışık bırakan açık mavi kaynak formasyonu vardı.

 

''Bu Ebedi Cennet İncisi'nin yargıç kaynak formasyonudur. Bu, Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nin programının ayarlandığı yerdir ve aynı zamanda nihai karara varıldığı yerdir. Bu Saygıdeğer kişi adınızı söylediğinde lütfen bu kaynak formasyonunun üstünde durun. Kutsal Tanrı Savaşına girme niteliklerini elde eden genç uzmanlar, bu size verilen özel bir ayrıcalıktır.”

 

Özel ayrıcalık mı?

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesindeki tüm gözler Ebedi Cennet Kulesini geçmeyi başarmış yarışmacılardan Saygıdeğer Qu Hui'ye dönmüştü.

 

Saygıdeğer Qu Hui'nin bakışları, isimleri yüksek sesle okumaya başladığında yeniden süzüldü. "Otuz ikinci sırada, Wei Hen, yüz otuz sekiz saat harcadı.”

 

Sesi duyulduğunda 300. kata ulaşan beyaz saçlı adam yavaş yavaş ilerledi. Ayak sesleri özellikle ağırdı ve her adımı titriyor gibiydi. Soğuk yüzü ve ifadesi asla erimeyecekmiş gibi ortaya çıktı.

 

Yargıç kaynak formasyonunun tepesinde durduğunda, adı anında arkasındaki ışık ekranında ortaya çıktı.

 

Wei Hen — Kökeni: Girilmemiş. Ömür: 52, Yetiştirme: İlahi Öz Alemi'nin altıncı seviyesi.

 

Wei Hen.... Yun Che bu ismi zihnine kazıdı. Bu kişi doğum yerini girmedi ve adının bile sahte olduğu açıktı. Tam bir bilmeceydi.

 

Bekle... bu duygu... Yun Che'nin göz bebekleri titredi.

 

Hayır! Daha öncesinde yanlış anlamış olabilirim ama bu kişi... bu kaynak enerjisi...

 

Saygıdeğer Qu Hui Wei Hen'e baktı. Yargıç kaynak formasyonu herhangi anormal bir reaksiyon göstermediği için onun üzerinde daha fazla zaman harcamaya gerek yoktu. Devam etti :

 

"Otuz birinci sırada, Lu Changan, yüz otuz sekiz saat harcadı.”

 

Wei Hen ve Lu Changan, İlahi Öz Aleminin altıncı seviyesinde olan tek insanlardı. İkisi, Kutsal Tanrı Savaşına giren İlahi Öz Alemi'nin yedinci ve sekizinci seviyesinde bulunan bazı kişileri geçmeyi başarmıştı.

 

"Otuzuncu…”

 

"Yirmi dokuzuncu…”

 

“……”

 

"Yirmi yedinci, Shui Meiyin...”

 

“……”

 

"Yirmi beşinci, Huo Poyun…”

 

“……”

 

"On altıncı, Wu Guike...”

 

“……”

 

"Beşinci sırada, Lu Lengchuan, seksen iki saat harcadı.”

 

Saygıdeğer Qu Hui sıralamayı ilan ettiği gibi, "Cennetin seçtiği çocuklar" hafifçe bir şeylerin doğru olmadığını hissetti. Lu Lengchuan'ın sıralamasını ilan ettiğinde, o zaman herkes nihayet yanlışlığın nerede olduğunu fark etti...

 

Bu isim doğru görünmüyor!

 

Bu özellikle ön tarafa yerleştirilenler için doğruydu. Luo Changsheng bile Yun Che'ye dalgın bir bakışla bakmadan önce hafifçe seğirdi.

 

"Dördüncü sırada, Shui Yingyue, yetmiş sekiz saat harcadı.”

 

"Üçüncü sırada, Jun Xilei, yetmiş sekiz saat harcadı.”

 

"İkinci sırada... Luo Changsheng, yetmiş iki saat kullandı.”

 

Seyirciler ne yaşandığını biliyordu ancak nasıl olur da yeni gelen grup bunu bilebilirdi? On bin beyin verilse bile, kimsenin cehennemin üç yüz katını hiçbir şey görmemiş gibi davranacağını asla düşünemezlerdi.

 

Lu Lengchuan'ın beklenmedik bir şekilde beşinci sırada olduğunu duyduklarında, Shui Yingyue ve Jun Xilei dördüncü ve üçüncü olmuştu doğal olarak onlar birbirlerine bakıyorlardı, suskunlardı. Lu Changsheng'in aslında ikinci sırada olduğunu duyduklarında, tamamen aptala dönmüşlerdi.

 

Neler oluyor? Lu Changsheng'in sıralamasını aşan biri mi var? Doğu İlahi Bölgesi'nin ünlü Tanrı Çocukları halihazırda isimleri zaten okunmuştu.

 

''İlk sıra...'' Saygıdeğer Qu Hui'nin sesi biraz durakladı sanki bu ismi duyurmak istemiyormuş gibiydi. ''Yun Che, elli dört saat kullandı.''

 

BANG!

 

O anda, en az dokuz yüz göz şaşkınlıktan yerinden fırladı.

[Sefix: Kanla kaplanmış ve kolu kesik ama yürümeye devam ediyor... Yun Che'ye oldukça benzer ancak iradesi güçlü insanlar her zaman korkutucu olmuştur, bunun kim olduğu hakkında ise...]

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44934 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr