Bölüm 1160: İnişler ve Çıkışlar

avatar
8735 35

Against The God - Bölüm 1160: İnişler ve Çıkışlar


 

Bölüm 1160: İnişler ve Çıkışlar

 

“Cang Shitian, sen…” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun yüzündeki öfke su yüzüne çıktı. Kızgın bir şekilde onu azarlamak istiyordu ama ağzını açtığı an, çürütmek için söyleyecek hiçbir şey bulamadı.

 

Çünkü, Cang Shitian'dan gelen her saçma kelime… aslında tartışılmaz bir gerçekti.

 

''Ben, ne ?'' Açıkça öfkeli Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ile yüzleşerek kaşlarını kaldırdı. “Bu kralın yanlış bir şey söylediğini mi söyleyeceksin?"

 

“Bu Kaynak Tanrı Toplantısı'nda her türlü araç kullanılabilir ve sadece nihai sonuç dikkate alınacaktır. Bana bunun Ebedi Cennet İncisi'nin özel olarak karar verdiği kural olmadığını söyleme?"

 

“Bu kurala uyan, şu çocuk Yun Che'nin, büyük bir suç işlediğini söyleyerek Ebedi Cennet Alemi'nin kendi kendini aldattığını ve İnci'nin kurallarına karşı geldiğini yalanlayacak mısınız!?"

 

"Sakın bana bu çocuğun ilk bin sıralamasına giren biri olarak belirleyen şeyin Ebedi Cennet İncisi olmadığını söyleme!?"

 

“Bana bu çocuğu bu yere gönderenin Ebedi Cennet İncisi olmadığını söyleme!?"

 

“Bana bu sonucu inkar eden kişi olduğunu söyleme ve hatta "kaynak yolun rezilliği" olarak adlandıran şey İnci'nin kabul ettiği bir şey değil mi!?”

 

Tanrı İmparatoru Shitian yayıldı ve kollarını açtı: “Bu kral yanlış bir şey söylerse, Ebedi Cennet Tanrı İmparatorunun beni düzeltecek kadar cömert olacağını umuyorum.”

 

Anında Tanrı İmparator Shitian sözlerini bitirdi, Sunulmuş Tanrı Sahnesi aniden sustu. Kısa bir süre sonra, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru öfkeyle Cang Shitian'a baktığı halde, oldukça garip bir sahne ortaya çıktı, ancak uzun bir süre boyunca bir kelime söyleyemedi.

 

Belli ki… onu çürütecek sözleri yoktu!

 

Beklenenin aksine, onun sözlerinin her biri açıkça bir gerçekti.

 

Kaynak Tanrı Toplantısı'nın ön elemeleri Ebedi Cennet İncisi içinde yapılırdı ve yarışma sırasında geçerli olan kurallar Ebedi Cennet İncisi tarafından belirlenirdi. Nihai sonuç dahil ve buna kadar olan her şey Ebedi Cennet İncisi tarafından belirlenmişti. Ebedi Cennetin Sesi, araçların kullanımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığı kuralını açıkladı ve Yun Che'nin bu yere gönderilmesi, yalnızca Ebedi Cennet İncisi'nin de verdiği karar nedeniyle oldu.

 

Ancak, Yun Che'nin kaynak gücü, İlahi Musibet Aleminin birinci seviyesindeydi. Gerçek gücüne dayanarak iki turdan geçmesi imkânsızdı. Kesinlikle, Kaynak Tanrı Toplantısı'na yukardan bakıyordu ve diğer kaynak gelişimcilere haksızlık yaptığı tartışılmaz bir gerçekti.

 

Fakat beklenmedik bir şekilde, Ebedi Cennet İncisi tarafından belirlenen kurallara göre Yun Che'nin kullandığı yöntemin gerçekten kuralları ihlal ettiği söylenemezdi. Yun Che, bir süre önce aynı noktayı gündeme getirerek kendini savunmuştu ... Ancak savunması sırasında Ebedi Cennet İncisi'nden bahsettiği için yalnızca sözleri göz ardı edilmekle kalmadı, "suçu" daha da büyüdü.

 

Yun Che alt alemlerden gelen bir hiçti ve hile kullandığı doğrulanmıştı. Birinin Ebedi Cennet Aleminin önünde bu hileciyi savunacak kadar aptal olması nasıl mümkün olurdu?

 

Yun Che'yi savunmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Mu Bingyun bile üç kelimeden bahsetmeye cesaret edemezdi, “Ebedi Cennet İncisi”.

 

Ama Tanrı İmparator Shitian'ın ağzından çıkan bu kelimeler, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nu dut yemiş bülbüle çevirmişti.

 

Yun Che, "…"

 

"Hahaha," Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nu hiçbir şey bulamamış görünce, Tanrı İmparatoru Shitian gözlerini kıstı ve gülmeye başladı. “Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun beni düzeltmek için söyleyecek hiçbir şeyi olmadığına göre bu kralın sözlerinde yanlış yok, değil mi? Tsk, Tsk, Ebedi Cennet Aleminin adamları sizler en başından beri Ebedi Cennet İncisi'ni umursamıyordunuz ve bu kral bir açıklama yaptı. Ebedi Cennet İnci'sine hakaret ve küçümseme hakkında konuşuyorsak, bu kral size yaklaşamaz bile.''

 

"Ayrıca, Ebedi Cennet incisi tarafından belirlenen bu kural gerçekten çok iyi. Gerçek bir savaş alanında araç fark etmez. Çünkü kazanan sonunda saygı duyulan kişi olacaktır. Yun Che ismindeki bu çocuk önemsiz bir güce sahip olmasına rağmen, İlahi Öz Alemi'nin geç evrelerinin gücüne sahip bir kralın oğlunu istediği gib oynattı. Böyle bir yetenek sadece güçlü bir kaynak güce sahip olmaktan çok daha iyidir. Bu nedenle, Doğu İlahi Bölgesinin ilk bininde olması  oldukça makul ve adil. İnsanların güçlerini kaynak yoldaki yetişimlerine göre değerlendiriyorsak tüm bunların ne anlamı var? Kaynak Tanrı Toplantısı ne için var!?"

 

“Cang Shitian…” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, kendisini sınırlamak için büyük çaba sarf ettiğini gösteriyordu. “Güney İlahi Bölgesi'nden sizin gibi birisinin, Doğu İlahi Bölge Bölgemin meseleleri ile ilgilenmesine gerek yok.”

 

"Ha!" İmparator Cang Shitian uzun bir iç çekti. “Bu kral, Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun kendine hakimiyetini ve bilgeliği göz önüne alındığında, bu kralın Ebedi Cennet İncisi tarafından belirlenen kuralları hatırlatmasından sonra hatayı kabul edeceğini ve düzelteceğini düşündü. Bu, sadece kafanın karıştığını ve Ebedi Cennet İncisinin gerçekten umrunda olduğunu kanıtlayacaktı. Ama sonunda, bu kralı korkutmak için lafı "Doğu İlahi Bölgesi"ne getirdin. Oh, bu kral şimdi çok korkuyor."

 

Tanrı İmparatoru Shitian gözlerini kıstı, solgun bir şekilde iç çekti, "Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, bu kral sana her zaman saygı duydu. Bu Kral'ın... seni küçümsemesine neden olacak bir şey yapmazsın umarım."

 

Ebedi Cennet Aleminin muhafızları, büyükleri ve yargıçları zaten çoğunlukla ayakta duruyorlardı ve her birinin kasvetli bir yüzü vardı. Ebedi Cennet Tanrı Alemi Doğu İlahi Bölgesinde yüce prestije sahipti ve hatta tüm Tanrı Aleminde bile, hiçbir karşılaştırma yapılmayan bir varlıktı. Bu kadar sinirli ve rahatsız hissettikleri ilk seferdi.

 

Ebedi Cennet Alem hiç kimseden korkmazdı ve doğal olarak Cang Shitian'dan da korkmadılar, ne anlama geldiğine bakılmaksızın, kesinlikle ondan korkmayacaklardı.

 

Ama kim bunu beklerdi ki ... Cang Shitian onlarla alay etmek için Ebedi Cennet İncisi'ni kullanmıştı! Dahası, onun her bir sözü haklıydı.

 

Sözlerini reddetmek Ebedi Cennet İncisini reddetmek anlamına gelir… Bunu nasıl yapabilirlerdi?

 

Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nde, Doğu İlahi Bölgesi'nin tüm uzmanları şaşkına dönmüştü ve gözlerinde Cang Shitian'a bakan ifadeler yoğun bir değişim geçirdi ... Cang Shitian dört büyük tanrı imparatoru arasında ikinci sırada yer aldı. Güney İlahi Bölgesi, Doğu İlahi Bölgesi'nin Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'na eşdeğer bir duruşa sahip. Son derece güçlü bir birey olduğu söylenirdi.

 

Bugün, bu Tanrı İmparatoru Cang Shitian'ın gücüne gerçekten tanık oldular.

 

"Haha, siz ikiniz, lütfen bağırmayın."

 

Cennetsel saraydan ilahi bir ses gibi hafif bir kahkaha, eşsiz baskıcı atmosferi iz bırakmadan anında dağıttı. Ejderha Hükümdarı, "Saygıdeğer Tanrı imparatorları, bu ejderhanın birkaç kelimesini dinlemek ister misiniz?"

 

Ani öfkesi yüzünden aklı etkilenen ve rahatlama fırsatı bulamayan Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, karanlıkta parlak bir ışık görmüş gibi hemen başını salladı. “Ejderha Hükümdar'dan bize rehberlik yapmasını istiyorum.”

 

Ejderha Hükümdarı, muazzam bir şekilde deneyimli ve zeki bir varlıktı. Tanrı İmparatoru Cang Shitian'ın kesinlikle "Yun Che'yi adaletsizliğe karşı savunmak" gibi bir motivasyonunun olmadığını nasıl anlamazdı. Ebedi Cennet Alemiyle ve belki de tüm Doğu İlahi Bölgesiyle alay etmek ve sinirlendirmek için oldukça iyi bir konuya sahipti.

 

Cang Shitian’ın bu hamlesinin kesinlikle oldukça sinsi olduğu söylenmeli. Ebedi Cennet Alemi, Yun Che olayında kararını değiştirmezse Ebedi Cennet İncisini küçümsedikleri, onun belirlediği kurallara ve Bu kuralların sonuçlarına karşı geldikleri ve kendi alemlerinin en kutsal şeyini kınadıkları doğrulanırdı.

 

Ancak, Yun Che'nin bu gibi nedenlerle cezalandırılması iptal edilirse ve “cennetin seçtiği bir çocuk” olarak kimliği kabul edilirse, Ebedi Cennet Aleminin daha önce söylediği sözler yüzlerine bir tokat olacaktı; Ancak bu kritik öneme sahip bir nokta değildi, çünkü durumu düzgün bir şekilde ele alırlarsa Ebedi Cennet Aleminin ne kadar adil olduğu da görülebilirdi.

 

Ancak İlahi Musibet Aleminin birinci seviyesindeki birinin hile yaparak Ebedi Cennet İlahi Aleminde bir yer kapması başlı başına sıkıntılı bir durumdu.

 

Eğer yayılsaydı, kesinlikle devasa bir kahkahaya dönüşecekti.

 

Bu nedenle, Ebedi Cennet Aleminin seçimi ne olursa olsun sonuçları gerçekten kötü olacaktı.

 

Ejderha Hükümdar, Tanrı İmparator Cang Shitian'ın yüzüne bakarken hafif bir gülümsemeyle, “Yun Che, gerçek gücüyle uyuşmayan bir sıralama elde etmek için alışılmadık bir yöntem kullanmış. Yaptıkları kesinlikle kaynak yolun onuruna karşıdır ve küçümsenmeyi hak ediyor. Ama Tanrı İmparatoru Cang Shitian da yanlış bir şey söylemedi. O gerçekten kaynak yolunun onurunu ihlal etmesine rağmen, Kaynak Tanrı Toplantısı kurallarını ihlal etmedi.”

 

“Bu nedenle, bu ejderhanın görüşüne göre, Yun Che hor görülmeyi hak ediyor, ancak cezalandırılmamalı ve bunun yerine, Kaynak Tanrı Toplantısı'na devam etmesine izin verilmeli. Sonunda Ebedi Cennet İlahi Alemine girip giremeyeceği konusunda...'' Ejderha Hükümdarı hafifçe gülümsedi. “Bu Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ve Ebedi Cennet İncisi'nin ortak kararını gerektirir. Zamanı gelince, bir kez daha Ebedi Cennet İncisi'nin iradesini araştırmamız gerekecek.”

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, sözlerini kısa bir süre boyunca düşündü, ardından kalbinde ani bir aydınlanma oldu. Öfkesi tamamen kayboldu ve büyük hayranlıkla konuşmaya katıldı, "Ejderha Hükümdarının sözleri daha doğru olamaz. Şu an Yun Che ile uğraştığımız yol kesinlikle uygun değil. Bu nedenle, Ejderha Hükümdarının söylediğini yapacağız.”

 

Ebedi Cennet Aleminin tüm insanları da gözleri aydınlandı ve kalplerinde büyük bir rahatlama hissettiler.

 

Ejderha Hükümdarının sözleri, Tanrı İmparatoru Shitian'ın sıralamasını kabul etmesi ve onu cezalandırmaması isteğine uyuyormuş gibi geliyor. Fakat gerçekte, sözlerinin bir başka anlamı vardı. Niyeti, Yun Che'nin Kaynak Tanrı Toplantısı'nda kalmasına ve bir sonraki yarışmaya katılmaya devam etmesine izin vermekti. Ancak, gücü göz önüne alındığında, ön elemelerin üçüncü turunda kesinlikle elenirdi ve bu nedenle, nihai Sunulmuş Tanrı Savaşı ile bir ilgisi olması onun için daha da imkânsızdı.

 

Temel olarak, varlığının en azından Kaynak Tanrı Toplantısı'nın sonraki yarışmalarını kesinlikle etkilemeyeceği anlamına geliyordu.

 

“Kaynak Tanrı Toplantısı"na katılma niteliğini kabul etmiş olabilirlerdi ancak “Ebedi Cennet İlahi Alemine” girme niteliği Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ve Ebedi Cennet İncisinin ortak kararını gerektirecektir. Zamanı gelince, bir kez daha Ebedi Cennet İncisi'nin iradesini sormak gerekecek.

 

Sonuçta o Ejderha Hükümdarıydı. Bu kadar kısa bir süre içinde, Ebedi Cennet Alemi'ni sadece birkaç kelimeyle çıkmazlardan kurtardı.

 

“Majestelerinden de böyle ikna edici sözler söylemesini bekliyorduk.” Tanrı İmparatoru Cang Shitian hafif bir kahkaha attı. Koltuğunu yana doğru aldı ve başka bir kelime daha söylemedi.

 

"Qu Hui!” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru ciddi bir tonda şunları söyledi: "Yun Che'nin araçları aşağılık olmasına rağmen, rekabetin kurallarını ihlal etmiyor. Onu yeterince kınadık, bu yüzden onu ciddi bir şekilde cezalandırmaya gerek yok. Ayrıca, Kaynak Tanrı Toplantısı'na katılmak için niteliklerini iptal etmeye gerek yok ve bu durum Wu Guike olayında da geçerli olacak.”

 

“Evet.” Saygıdeğer Qu Hui başını salladı, "Yun Che, Wu Guike ayağa kalkın!”

 

“Wu Guike, Onurlu Qu Hui'nin affetmesi için… minnettar olduğunu söylemek istiyor.” Wu Guike yüzünde dehşetli bir bakışla geri adım attı. Ama aslında, kalbinde oldukça sakin hissediyordu.

 

“…” Yun Che bir süre ayakta kaldı. Saygıdeğer Qu Hui'ye derin bir bakış attı ve gruba geri döndü. Bununla birlikte geri dönünce kendisine yakın duran “cennetin seçtiği çocuklar”, yüzlerinde derin bir küçümsemeyle ondan uzaklaştılar.

 

Yun Che’yi aşağılık araçlarıyla başbaşa bıraktılar, kökeni ve tek başına yetiştirilmesi onunla yakın durmamaları için yeterliydi.

 

Bu olayların olması, Yun Che’nin beklentilerinin de ötesindeydi. Bakışları ve ruhu, sürekli olarak Jasmine’in varlığını arıyor, ama ondan en ufak bir iz bulamıyordu. Onun kontrol edilemez bir şekilde en kötü sonucu düşünmesini sağladı.

 

Jasmine... Ebedi Cennet Alemine gelmemişti.

 

Mu Bingyun onu olayların bu şekilde olabileceği konusunda defalarca uyarmıştı... Kaynak Tanrı Toplantısı, Cennetsel Katliam Yıldız Tanrısı'nı görmesi için tek fırsattı. Ancak, yine de bir ihtimalden başka bir şey değildi. Bu, şansına ya da daha doğrusu cennetin iradesine bağlıydı.

 

Jasmine... Gelmedi mi?

 

Bütün bu zaman boyunca harcadığım tüm o çabalar boşa mı gidecek?

 

"Qu Hui, bu meseleyi şimdilik rafa kaldıracak." Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, “Kaynak Tanrı Toplantısı” sona ermeden tekrar gündeme getirmeyin.” dedi. “Şu anda, pek çok seçkin kahraman burada bir araya geldi, bu yüzden Kaynak Tanrı Toplantısı'nın doğru yürütülmesine öncelik vereceğiz.”

 

Gökyüzüne on beş bin kilometre yüksekliğindeki Ebedi Cennet Kulesi'ne bakmak için arkasını döndü, “Ön elemelerin üçüncü aşamasına başlayalım”.

 

Qu Hui başını salladı ve ondan yayılan öfke aurası yavaş yavaş azaldı. Bir an sonra,  Yun Che'ye bir bakış bile atmadı.

 

“Hepiniz ön hazırlıkların iki turunu arka arkaya geçtiniz ve gücünüzün kanıtı olan "cennetin seçilmiş çocukları" olma ihtişamını aldınız. Ama gerçek Kaynak Tanrı Toplantısı şimdi başlıyor!”

 

“Hepiniz genç olsanız da, Kaynak Tanrı Toplantısı'nın her oturumunda bunu duymanız gerektiğine inanıyorum! Bu "Sunulmuş Tanrı Savaşı", genç uzmanlara gerçekten ait olan ve Doğu İlahi bölgemizin genç kuşağının en güçlü kaynak gücüne sahip genç uzmanlarının savaştığı en yüksek onur savaşıdır.”

 

“Ayrıca, yalnızca otuz iki kişi Sunulmış Tanrı Savaşı'na katılacak.”

 

Saygıdeğer Qu Hui’nin güçlü ve soğuk sözlerinin ardından, herkesin ilgisi yavaş yavaş Kaynak Tanrı Toplantısı'na geri döndü. Bu özellikle “cennetin seçtiği çocuklar”'ın, kanlarının kaynamasına neden oldu.

 

“Sırada, “Sunulmuş Tanrı Savaşı”na katılacak niteliklere sahip insanları belirleyecek üçüncü bir ön eleme turumuz daha var. Başka bir deyişle… Bin kişinin arasında, yalnızca otuz iki kişi galip gelebilir! Diğer dokuz yüz altmış sekiz kişi, Kaynak Tanrı Toplantısı'ndan ayrılmak zorunda kalacak!”

 

Birçok genç kaynak gelişimci tüm vücudunun gergin olduğunu ve boğazlarının aşağı yukarı hareket ettiğini hissetti.

 

Bir sonraki savaş şüphesiz gerçek anlamda şiddetli bir savaş olacaktı... Çünkü orada bulunan herkes elit tabakanın içinde en elit olanlardı dolayısıyla hepsi birbirlerinin dişli rakipleriydi.

 

Bin "cennetin seçilmiş çocukları"nın arasında ilk otuz ikiye girmenin ne kadar zor olacağını kolayca hayal edebiliyordu.

 

“Üçüncü tur için savaş alanınız…” Saygıdeğer Qu Hui başını kaldırdı ve yeri gökle birleştiren Ebedi Cennet Kulesi'ne doğru işaret etti. “Bu İlahi Ebedi Cennet Kulesi'nden başka bir yer değil!”

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45216 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr