Bölüm 1148: Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru

avatar
8695 34

Against The God - Bölüm 1148: Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru


 

Bölüm 1148: Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru

 

Ön hazırlıkların ikinci turu başladığında, Ebedi Cennet Alemindeki sakinlik nihayet sona erdi.

 

Rekabeti izlemeye davet edilen Doğu İlahi Bölgesi'nin tüm uzmanları, aynı yere uçtukları için konutlarını terk ettiler.

 

Ebedi Cennet Alemi'nin merkezi Ebedi Cennet Şehri'ydi, burası Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun ve onun ''koruyucularının'' yaşadığı şehirdi. Herkes kutsal alanlar arasında en kutsal yer olarak orayı biliyordu.

 

Ebedi Cennet Şehri semaya on beş bin kilometre boyunca uzanan İlahi Ebedi Cennet Kulesi'nin tam merkezinde yer alıyordu. Bunun altında Doğu İlahi Bölgesi'nin en kutsal nesnesi yer alıyordu, o da—Ebedi Cennet İncisi'ydi.

 

Ebedi Cennet Kulesi'nin yanında yüz elli kilometre genişliğinde “Sunulmuş Tanrı Sahnesi” vardı. Bunun anlamı üzerinde şampiyonluk için mücadele edebilecek olanlar, kesinlikle “Tanrı'nın unvanına layık olma" niteliğine sahip olacaktı.

 

Bu ''Sunulmuş Tanrı Sahnesi'' Kaynak Tanrı Toplantısı'nın önceki toplantılarının son savaş yeri olmuştu. Bu toplantıda yalnızca otuz iki çocuk ''Tanrı'nın unvanına layık olup'' ön hazırlıkların üçüncü turunda savaşacaktı. Daha sornasında, nihai final olan ''Sunulmuş Tanrı Savaşı,'' Sunulmuş Tanrı Sahnesinde gerçekleşecek.

 

Savaşı izleyen insanlar için koltukların kurulduğu ilk Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nin etrafında kıyaslanamayacak kadar büyük bir alan vardı. Oturma alanı büyük olmasına rağmen, her zaman boş kalmıştı. Çünkü Doğu İlahi Bölgesi'nin yüz milyon kişisinden biri bile bu savaşı izlemek için yeterli niteliğe sahip değildi.

 

Bugün, uzun zamandır sessiz olan Sunulmuş Tanrı Sahnesi, birkaç yüz yıl içinde en kalabalık günü memnuniyetle karşılamıştı.

 

Çok sayıda figür farklı yönlerde uçuyordu. Her siluetin yetişimi birbirinden farklıydı ancak Ebedi Cennet Aleminde hepsi kaynak aurasını kısmak zorundaydı hatta uçarken bile yavaş bir hızda uçmaları gerekirdi.

 

İlk Sunulmuş Tanrı Sahnesi'nin oturma alanına vardıklarında, bu insanlar dikkatli bir şekilde indi ve koltuklarını aldı. Tabii ki, kesinlikle istedikleri herhangi bir koltuğa oturamazlardı; oturma düzeni son derece katıydı. Her koltuktan göz alıcı bir kaynak ışığı hüzmesi yükseliyordu. Kaynak ışıkların içinde farklı yıldız alemlerinin isimleri vardı ve aynı alemden gelen konukların koltukları aynı yerde düzenlenmişti. Farklı yıldız alemlerinden gelen insanlar doğal olarak karışmamıştı.

 

Yıldız alemlerinin oturma düzeni, Üst Yıldız Alemi, Orta Yıldız Alemi ve Alt Yıldız Alemi diye ayrılmıştı.

 

Kaynak Tanrı Toplantısının rekabetini izlemeye davet edilen yıldız alemleri arasında, üst alemler en fazla üç bin kişi, orta yıldız alemleri beş yüz kişi ve alt yıldız alemleri yalnızca yüz kişi getirebilirdi.

 

Kral diyarlarına gelince, doğal olarak onlar istedikleri kadar insan getirebilirdi.

 

Kuzeyde üst yıldız alemlerinin koltukları vardı, güneyde orta yıldız alemlerinin koltukları vardı ve batıda alt yıldız alemlerinin koltukları vardı.

 

Doğuda dört büyük kral diyarı için ayrılmış yer vardı.

 

Tüm kaynak gelişimcileri geldiğinde, doğu tarafındaki koltuklardan dikkatlice kaçındılar. Gelenlerin çoğu o bölgeye yaklaşmaya bile cesaret edemedi.

 

Kuşkusuz, bu durum kral diyarlarının mutlak gücünü ve caydırıcılığını ortaya çıkarmıştı.

 

Giderek daha fazla insan uçtuğu için, üç taraftaki koltuklar artık eskisi kadar boş değildi. Ebedi Cennet Alemi her zamanki gibi davetiyelerde özellikle ''cimri'' olmuştu. Tüm üst yıldız alemlerinin bir araya getirebileceği kişi sayısı toplanacak olsaydı, toplam rakam 1.4 milyonu aşmazdı.

 

Orta yıldız alemlerinin sayısı üst yıldız alemlerinin birkaç katıydı ancak toplam halkı bir milyondan azdı.

 

Alt yıldız alemleri Doğu İlahi Bölgesinde çok fazlaydı, ancak bu almelerden davet edilen kişi sayısı çok azdı, sadece birkaç yüz bin kişi.

 

Ancak, buraya gelebilecek her insanın kendi yıldız alemlerinde en üst düzey birey olduğuna şüphe yoktu; bir Alem Kralı veya bir derebeyi, onurlu bir kimliğe sahip birisi veya başka bir şekilde son derece yüksek bir pozisyonda bulunan biri.

 

Bununla birlikte, kendi yıldız alemlerinde herkese tepeden bakacak olan bu bireyler, Ebedi Cennet alemine vardıklarında kelime ve eylemde ihtiyatlıydı ve heybetli tutumlarının hiçbir belirtisi yoktu. Sunulmuş Tanrı Sahnesi uzmanların toplanması için bir mekan haline gelmişti ama ortama tam bir sessizlik hakimdi. Kral diyarları gelene kadar kimse ses çıkarmadı.

 

Uzun bir süre geçti ve ışıkla parlayan tüm koltuklar doluydu, her biri yıldız aleminin adını belirtiyordu. Tüm büyük yıldız alemlerinin yeri nihayet biraz hareketlenmeye başlamıştı. Birbirlerini tebrik ediyor ve herhangi bir konudan bahsedip sohbet ediyorlardı. Birbirlerine düşman olanlar ise kesinlikle bu yerde bir şey başlatmaya cesaret edemese de hâlâ soğuk görünüyor ve birbirlerine küçümseme dolu bakışlar atıyordu.

 

Kral diyarları henüz gelmediği için, üst yıldız alemleri doğal olarak aralarındaki en yüksek varlıklardı. Kuzey tarafındaki üst yıldız alemlerinden gelen insanlar güney ve batı taraflarındaki oturma alanına baktılar. Alt yıldız alemleri, buradaki en alt düzey varoluşlardı, şüphesiz en dikkatli davrananlar onlardı. Ancak daha üstyıldız alemlerinin tutumuna karşı herhangi bir kızgınlık veya memnuniyetsizlik hissetmediler. Aksine, bu durumun sadece doğal ve makul olduğunu fark ettiler. Bu, güçlü kişilerin saygı duyulduğu bir dünyaydı, bu yüzden üst yıldız alemlerinin ve orta yıldız alemlerinin önünde, alt yıldız alemlerinden gelen insanlar sadece mütevazı olabilirdi.

 

''Feixue ve diğerleri muhtemelen Kar Şarkısı Diyarına dönmüş olmalı,'' Mu Huanzhi neşeli bir halde durumu analiz etti. Kötü bir ruh hali içinde olmadığı anlaşılıyordu. Feixue'nin derecesi, beklentilerinden çok daha iyiydi. Ön yarışmanın ilk turunun sonunda ilk beş yüz bine yakındı. Doğal olarak son derece memnundu.

 

''Korkarım ki... Yun Che geride kalmış olabilir,'' Mu Bingyun kasvetli bir sesle söyledi.

 

"Hmm? Neden ki?'' Mu Huanzhi kaşlarını çattı.

 

"Her zaman Ebedi Cennet Alemine girmeyi ve etrafa bakmayı umuyordu. Aynı zamanda Kaynak Tanrı Toplantısına katılan ana gruptaydı. Kim geldiği gibi kovulacağını düşünürdü? Bu şekilde ayrılması bir bakıma en iyisi oldu.” Mu Bingyun cevap verdi. Onu Ebedi Cennet Alemine bir izleyici olarak getirmeyi seçmediği için zaten halihazırda pişman olmuştu ancak artık çok geçti.

 

“Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Kimse Ebedi Cennet Alemi'nin koyduğu kurallara itaatsizlik etmeye cesaret edemez,'' Mu Huanzhi belirtti. Sonra şaşkın bir bakışla konuştu. ''Seni bu konuda bu kadar huzursuz hissettiren şey başka bir sebep olabilir mi?''

 

Mu Bingyun başını salladı ve bir şey söylemedi.

 

Yun Che'nin doğasını bildiği için kesinlikle bu kadar kolay vazgeçmeye istekli olmayacağına sıkıca inanıyordu. Akılsızca ve dürtüsel bir eylemde bulunabileceğinden endişe ediyordu.

 

"Umarım bu sonucu şimdilik kabul edebilir. Dileğini yerine getirmenin her zaman bir yolu olacak..." Mu Bingyun kalbinde iç çekti.

 

Son anda Wu Guike'yi öldürdüğünde Yun Che'nin rütbesi hızla yükselmişti. Ama bir ay önce, onun adının yanında sıfır ruh küresi vardı, ki bu açıkça savaş alanına bile adım atmadığı anlamına geliyordu. Bu nedenle, Mu Bingyun ve diğerleri doğal olarak yarışma sıralamasını tekrar kontrol etmemişti ve bu yine bu nedenle zaten elendiğine inanıyordu.

 

"Ön hazırlıkların ikinci turunun başlangıcından bu yana biraz zaman geçti. Bu savaşın, katılımcıların bin 'cennetlerin seçilmiş çocukları'ndan' biri olmak için yarışacakları için savaşın son derece şiddetli olmasını bekliyorum,'' Mu Huanzhi söyledi. “Burada bir yıldız tabletimiz yok dolayısıyla savaş alanındaki durumu göremiyoruz. Bu gerçekten üzücü.”

 

''Haha, artık bizimle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyebilirim,'' Mu Tanzhi hafif bir hayal kırıklığı ile söyledi.

 

''Tarikat Ustası Huo, Ebedi Cennet Alemi'nden gelen ses iletimi, Doğu İlahi Bölgesi'nin geleceği ile ilgili önemli bir olayı tartışacağımızı belirtti. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey duydun mu?'' Mu Huanzhi o kadar da uzakta olmayan Huo Rulie'ye sordu.

 

Kar Şarkısı'nın ve Alev Tanrı Alemi'nin oturma yerleri birbirine bitişikti. İki tarikat ustasının, elderlerin ve öğrencilerin yüzlerinde alışılmadık bir parlaklık vardı. Aralarında duyguları üzerinde en büyük kontrole sahip olan Yan Juehai bile pişmiş kelle gibi sırıtıyordu.

 

Huo Rulie'nin ağzı ise geniş bir gülümsemeyle hep açık duruyordu.  Eğer yoldan geçen biri onu şu anda görseydi, ölümüne dövülmüş olsa bile, aslında bir orta yıldız aleminin bir tarikat ustası olduğuna inanmazdı. Onun bu hali oldukça nadirdi.

 

Aptal gibi sırıtmaya devam ettiği için Mu Huanzhi'nin sorusunu da tamamen kaçırmıştı. Bakışları üst yıldız alemlerinden olanlarla temas ettiğinde, sadece bakışlarını engellememekle kalmadı, aynı zamanda dik ve korkusuz bir tavırla baktı - bu babacığın öğrencisi, ön elemede tüm Doğu İlahi Bölgesi'nin en iyi yüzüne girecek! O orada bekleyen üst yıldız alemlerinin en azından yüzde sekseninin öğrencilerini geçti! Neden bu babacık sizden korksun ki!?

 

Yan Juehai Huo Rulie'ye baktı ve onun yerine bir gülümseme ile cevap verdi, "Biz de herhangi bir bilgi almadık. Ama, yakında öğreniriz.”

 

Mu Huanzhi başını salladı ve ellerini kavuşturdu, ''Tebriklerimi bir kez daha iletiyorum.''

 

Kaynak Tanrı Toplantısı'nın bu oturumu öncekilerden farklıydı. Ebedi Cennet Alemi tarafından olağandışı hareketlerinin her türlüsünün yanı sıra çok uzun zaman önce yayılmaya başlayan söylentilerin bir sonucu olarak, bu yerde bulunan insanlar Ebedi Cennet Aleminin bahsettiği “büyük olay”ın hafif bir tahminine sahipti.

 

Üç insan figürü aniden ufukta ortaya çıkmadan önce uzun bir süre geçti, bu üç kişi Sunulmuş Tanrı Sahnesine uçuyordu. Yaklaştıkça birkaç düşük ses ortaya çıktı.

 

"Bu Göksel Gizem Aleminden üç elder!”

 

Üç kişi oldukça yaşlıydı ve beyaz saçları ve sakalları vardı ve aynı yeşim renkli, uzun elbiselerden giymişlerdi.

 

Bu üç yaşlı insan, Göksel Gizem Aleminde sözlerinin emir olan Doğu İlahi Bölgesi'nin çok ünlü varlıklarıydı.

 

Mo Yu, Mo Wen, Mo Zhi.

 

"Göksel Gizem Alemi nihayet burada, ama sanki... sadece üç kişi gelmiş gibi görünüyor?” Mu Tanzhi söyledi.

 

"Haha, Göksel Gizem Aleminin üç büyüklerinin hepsi geldi. Daha fazlasına ihtiyaç mı var?” Mu Huanzhi bir gülümseme ile söyledi.

 

Göksel Gizem Aleminin üç elderi ilk etapta gökyüzüne uçtu ve herkese hafif bir selamlama verdi. Daha sonra, Doğu tarafındaki oturma alanına indikleri için tüm insanlar şaşkın bir şekilde baktı.

 

"Doğu tarafındaki oturma alanı? Orada oturmak mı istiyorlar? Bu..." tüm yıldız alemlerinin uzmanlar birbirlerine baktı, şok oldu ve sersemlediler.

 

Göksel Gizem Alemi üst yıldız alemleri arasında en özel yerde bulunmasıyla bilinirdi ancak şimdiye kadar hiçbir zaman kral diyarları ile karşılaştırılmamıştı ve şimdi üç elder doğu tarafında bulunan alana doğru gidip yerlerini almıştı. Ebedi Cennet Alemi istisna yapmazdı. Doğu tarafında yer almasına izin verilmesi gerçekten çok şaşırtıcıydı.

 

''Bu seferki büyük olay muhtemelen Göksel Gizem Alemi ile ilgili, hah,'' Yan Juehai söyledi. Birkaç yıl önce doğruluğunu tespit etmekte zorlandığı söylentileri hatırladığı gibi düşüncelerin arasında kayboldu.

 

Huo Rulie aniden konuşmaya başladı, “Daha öncesinde, atalarının öğretilerini ihlal etmekten ve göklerin gizemlerini çok fazla gözetlemekten dolayı, Göksel Gizem Aleminin üç elderi cennet tarafından cezalandırıldı. Hayatlarına ağır bir darbe yediler ve üçü yüz yıldan daha az yaşamak zorunda kaldı.”

 

''Her ne kadar asılsız bir söylenti olsa da bir şeyler olacakmış gibi görünüyor...'' Göksel Gizem Aleminin üç büyüklerinin uzağında olan Huo Rulie yavaş yavaş başını salladı. “Evet, öyle olacak gibi görünüyor.”

 

Geldikten sonra, her üç elder kapalı gözlerle sessizce oturdu ve solmuş ağaçlar gibi tek bir kelime etmediler.

 

Bir saat geçti ve sonra rüzgar aniden durma noktasına geldi.

 

Gökyüzünde gezinen bulutlar bir anlığına yavaşladı ve dalgalar halinde yırtılmaya başladı. Vücudu fırçalayan yumuşak bir esinti gibi sıkıcı ve ılımlı bir aura alanı, yavaş yavaş yaklaştı.

 

Bir pırıltı içinde, bütün Sunulmuş Tanrı Sahnesi sessizleşti. Sanki tüm sesler bir uzay çatlağına girmiş gibiydi. Bir sonraki anda, oturma alanının her iki tarafındaki birçok yıldız alemindeb insanlar aynı anda ayağa kalktı. Hâlâ şaşkınlık içinde olan genç kaynak gelişimcileri de kıdemlileri tarafından hızla çekildi.

 

''Haha, bu yaşlı adam geç geldi ve herkesi bekletmek zorunda kaldı.''

 

Dönen bulut ve sis ortasında, yaşlı bir kişinin figürü aniden maviden çıktı. Oldukça basit ve sade bir gri elbise giyiyordu bununla birlikte oldukça samimi ve nazik görünüyordu. Yavaşça gökyüzünden indiği gibi yüzünde hafif esintili bir gülümseme vardı.

 

Bu,  özellikle sıradan ve nazik görünen çok yaşlı biriydi, Doğu İlahi Bölgesi'nin tüm ustaları parlayan gözlerle ona baktı ve eğilerek selam verdi.

 

''Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nu saygıyla selamlarız!''

 

Hep bir ağızdan bağırdılar. Hiçbir kaynak gücüne sahip değil gibi görünüyordu ancak beraberinde getirdiği aura onlara doğru yaklaşırken etrafın titremesine neden oldu. Büyüklerinin arkasından buraya kadar takip eden genç kaynak gelişimcileri o kadar sarsıldı ki kalpleri korku içinde titredi.

 

Ebedi... Cennet... Tanrı... İmparatoru!?

 

O Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru mu? Büyük kral diyarlarından ve dört büyük Alem Kralından biri ve Ebedi Cennet Alemi'nin hükümdarı!?

 

Uzun zamandır bu günü dört gözle bekliyorlardı, ama bu efsane gerçekten gözlerinin önünde ortaya çıktığında son derece güçlü bir inançsızlık hissettiler... bir süredir, sadece efsanede var olan bu kişiyi kişisel olarak gördüklerine inanmakta zorlandılar.

 

Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru'nun arkasında yakından takip eden bin kişi vardı. Bu bin insanın etrafındaki aura alanı o kadar güçlüydü ki, üst yıldız alemlerinin Alem Kralları bile onlara doğrudan bakmaya cesaret edemedi.

 

Onlar Ebedi Cennet Alemi'nin ''koruyucu''ları ve ''hakimleri''ydi.

 

Hakimler, iğrenç günahlar işleyen yıldız alemlerini cezalandıran varlıklardı.

 

Koruyuculara gelince, onların sayısı hakimlerden çok daha az olmasına rağmen, Yıldız Tanrı Alemi'nin Yıldız Tanrılarına ve Ay Tanrı Alemi'nin Ay Tanrılarına eş değer güce sahiplerdi. Bunlardan herhangi biri bile üst yıldız alemlerinin Alem Krallarının başlarını eğmek zorunda kalacağı kadar güçlüydü Ebedi Cennet İncisi'nin yanı sıra, Doğu İlahi Bölgesi için onlar gerçek temellerdi..

 

''Herkes uzak diyarlardan geldi ve bir ay boyunca bekledi. Çok zor olmuş olmalı. Lütfen yerlerinizi alın, böyle bir nezakete gerek yoktur.” Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru hafifçe doğu bölgesinde bulunan ana koltuğa doğru indi. Eliyle çevreyi selamlarken hafif bir gülümsemeye sahipti. Tutumunda veya sözlerinde en ufak bir sıkıntı belirtisi yoktu ve sonsuz bir derinliğe sahip göz bebekleri de berrak su havuzları gibi derin ve gevşek idi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45383 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr