Bölüm 985: İlahi Yolun Eşiğinde

avatar
10788 33

Against The God - Bölüm 985: İlahi Yolun Eşiğinde


 

Bölüm 985: İlahi Yolun Eşiğinde

 

Ding... Ding... Ding...

 

Göksel gölden düşen su damlaları zamanın geçişini daha ölümcül bir hale getirdi. Sakin gölün yüzeyinde, başlangıçta korkmuş olan buz ruhları yavaş yavaş sakinleşiyordu. Daha sonra tek tek, sıkı çalışma ile oluşturulan sakin enerji dalgaları altında, buz ruhları farklı ilahi salon öğrencilerine merakla yaklaşmaya başladı.

 

Düşük seviyeli buz ruhlarını çekmek ve kontrol etmek ilahi salon öğrencileri için aşırı derecede basit görevlerdi, ancak göksel göldeki buz ruhlarının çok saf olması ve duyularının çok keskin olması nedeniyle, onlar tarafından dışlanmamak son derece zordu. Sadece bir buz ruhu olsa bile temas kurmak ve onları bir tarafa çekmek hayal gücünün ötesinde zor bir şeydi.

 

On beş dakika geçti... Bir saat geçti... İlahi Musibet Alemi'nin orta aşamasında bulunan ilahi salon öğrencisi sonunda bir buz ruhunu yanına çekmeyi başardı. Bu noktada, etrafında dans eden iki buz ruhu vardı. Ancak dansları yavaştı ve hareket yolu sürekli değişiyordu, sanki onları burada tutan kuvvet çok zayıftı.

 

Biraz gevşeyerek uzun ve rahatlatıcı bir nefes çekti. Gözlerini açtığında, ona en yakın ilahi salon öğrencisinde sadece bir buz ruhunun dans ettiğini gördü. Yanındaki kişi onun gibi iki buz ruhuna sahipti. Gözlerini etrafta gezdirdiğinde, üç buz ruhuna sahip olan insanlar olduğunu gördü.

 

Gözleri Mu Hanyi ve Mu Feixue'yi odaklandığında kalbi birden hızla çarpmaya başladı...

 

İkisinin yanında da etraflarında dans eden beş buz ruhu vardı. Çevrelerindeki buz ruhları çok daha canlıydı ve yaklaşan insanlar bu buz ruhlarının sevincini hissedebiliyordu.

 

Fark çok büyüktü... Mu Hanyi ve Mu Feixue İlahi Buz Ankası Salonu'nun en iyi iki öğrencisiydi, diğer herkesten çok daha iyilerdi. İlahi Buz Ankası Salonu hakkında konuşurken tarikattaki herkes sadece Mu Hanyi ve Mu Feixue'yi düşünüyordu, başka bir üçüncü kişi akıllarına gelmiyordu.

 

Doğrudan öğrenci seçimlerinde ne yazıkki akla Mu Hanyi ve Mu Feixue'den başka üçüncü bir kişi gelmiyordu. Üçüncü sıradaki yetenekli öğrenci... Böyle birisi bu büyük tabloda yerini alamazdı.

 

Sonunda vazgeçenler derin bir iç çekti. Zorlukla çektikleri buz ruhları onları bıraktı, onlar da artık buz ruhlarını umursamadı. Bunun yerine, vücutlarını ve kaynak damarlarını iyileştirmek için göl suyunun soğuk enerjisini kullanmaya başladılar.

 

Bir saat içinde ilahi salonun neredeyse yarısı tamamen vazgeçmişti. Doğrudan öğrenci olma umuduna tutunmak istemişlerdi, ancak buna çok pişman oldular. Çünkü böylesi bir saatlik israf aslında çok büyük bir enerjiden vazgeçmek anlamına geliyordu.

 

İki saat geçtikten sonra ilahi salon öğrencilerinin neredeyse yüzde sekseni tamamen vazgeçmişti. Ancak hâlâ çabalayan yaklaşık yüze yakın öğrenci vardı.

 

Tüm büyükler ve saray ustaları da böyle bir fırsatı kaçırmamak için göksel gölün suyundan emebildikleri kadar enerjiyi kaynak damarlarında sirküle ediyorlardı. Ancak, onlar yine de meraklı bakışlarını göksel gölün üstünde gezdirmeyi de unutmuyorlardı, çünkü bugün öğrencilerin birçoğu büyük atılımlar yapacaktı. Buz Ankası Sarayı öğrencilerinin neredeyse tamamı çok zayıf olduğu için saray ustaları onlara dikkat ediyordu. Çünkü zaman geçtikçe gölün dayanılmaz soğukluğuna dayanamıyor ve her geçen dakika daha fazlası yüzeye çıkıyordu.

 

Aynı zamanda neredeyse herkes buz ruhlarının hareketlerini ve savaşlarını izliyordu. Odak noktaları şüphesiz Mu Hanyi ve Mu Feixue'ydi.

 

Sonuçlar çok şaşırtıcı da değildi. İkisi çoğu buz ruhunu çekmişti. İki saat geçtikten sonra, ona yakın buz ruhunu kendilerine doğru çekmeyi başarabilmişlerdi. Diğer öğrenciler her ne kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsalar bile aralarındaki en iyiler bile sadece yedi tane buz ruhu çekebilmeyi başarabilmişti. İyi öğrenciler genellikle beş buz ruhu civarında kalmıştı.

 

Orada bulunan yetmiş iki büyüğün arasında sadece ikisi yüksek bir konumu paylaşıyorlardı, onlar havada süzülen ve gölü izleyen Mu Huanzhi ve Mu Yunzhi'ydi. Mu Feixue birinin torunu iken, Mu Hanyi ise birinin kişisel öğrencisiydi. Kesinlikle son derece endişeli oldukları için gölün soğuk enerjisi bile kalplerine girmekte başarısız olmuştu, çünkü onların kalpleri zaten büyük bir soğuklukla sonucu bekliyordu. Mu Yunzhi sürekli olarak kaygılı görünmesine rağmen Mu Huanzhi ona göre daha sakindi. Ellerini birbirine kenetlemişti. Mu Hanyi'nin konsantrasyonunu bozabilecek herhangi bir kelime etmemek için sessizliğini korudu.

 

"Şimdiki durumdan yola çıkarsak ve Buz Ankası kan soyunu göz ardı edersek Hanyi'nin doğuştan gelen yeteneği Feixue'nin altında değil. Bir erkek bedeniyle bu tür sonuçlara ulaşmak kuşkusuz bin yılda bir görülecek nadir bir örnek.” Mu Huanzhi derince kendi kendine mırıldandı. Şu an ikisi de eşit bir biçimde gidiyordu. Bununla birlikte, altı saat sonra ikisi hâlâ eşit olarak devam ederse kuşkusuz kazanacak olan Mu Hanyi olurdu... İlk sebep erkek olmasıydı. İkinci sebep, herkesin yüksek övgüsüne ve saygısına sahip olmasıydı.

K.N: Yin kadınlıkla özdeşletirilir. Ondan bir erkek olmasına rağmen buraya kadar gelmesini övüyor.

https://emoji.com.tr/yin-yang/

 

Aniden bir acı çığlığı aşağıdan yankılandı. Göksel gölün kenarında bir Buz Ankası Sarayı öğrencisinin gövdesi şiddetle seğiriyordu. Yüzü tamamen kandan yoksundu ve vücuduna giren soğuk enerjinin kontrolünü kaybetmeye başlamıştı ve çılgına dönmenin eşiğindeydi.

 

Buz Ankası Sarayı'nın Saray Ustası hemen gözlerini açtı ve göksel göle doğru uçtu, onu yakaladı ve onu göksel gölün kıyısına götürdü. Cildi anında eski haline döndü ve sessizce göl kenarında oturmadan önce utanç içinde kalktı.

 

Her insanın kaynak gücü, yeteneği, fiziği ve soğuk enerjiye dayanma yeteneği farklıydı. Bir kişi sınırını aştığında ayrılmaktan başka çaresi olmazdı. Göksel göle zorla girmeyi deneseydi kendine zarar verirdi. Bununla birlikte, çok “nazik" olan gölün yanındaki soğuk enerji hala son derece değerliydi ve bir saniye bile boşa gitmemeliydi.

 

Zaman geçtikçe giderek daha fazla öğrenci göksel gölün soğuk enerjisini taşıyamamaya başlamıştı. Onlar bugünkü göksel gölün suyunu rafine edip saklamış olsalardı, bir kaynak bankasına gittiklerinde yeni bir imparatorluk kuracak kadar zengin olurlardı, ama bu yasaktı.

 

Ayrıca göksel gölde en kısa süre kalan Buz Ankası Sarayı öğrencisi bile, sadece iki saat içinde kendini yeniden doğmuş gibi hissedebilirdi.

 

Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'nden saf soğuk enerjiyi rafine etmek, binlerce iksiri tüketmekten çok daha üstündü.

 

Yavaş yavaş dört saat geçmişti. Buz Ankası Sarayı'ndan üç bin beş yüz öğrencisi Göksel gölden dışarı zorlanmış ve gölün kıyısına gitmek zorunda kalmıştı. Göksel gölde ilahi salonun birkaç öğrencisi kaldı sadece.

 

Mu Hanyi ve Mu Feixue'nin sahip olduğu muazzam yetenek nedeniyle, artık buz ruhlarını çekmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan daha az öğrenci vardı. Birkaç düzine nefes sonrasında... Gölde kalan son öğrencilerden biri gözlerini açtığında Mu Hanyi ve Mu Feixue'nin etrafında dans eden yirmiye yakın buz ruhu gördü ve o da çıktığında geriye sadece ikisi kalacaktı. O çevresindeki on dört buz ruhuna baktı, silik bir gülümsemeden sonra sudan çıktı. Kaderini kabul ederek elini salladı, etrafındaki tüm buz ruhlarını anında dağıttı.

 

Dünyada dahi eksikliği yoktu. Ancak eşsiz bir dahi için bu sayı yeterliydi. Bu eşsiz dahilerin önünde, diğer dahiler sadece yardımcı oyuncu olabilirdi.

 

Bu Buz Ruhu kapma savaşı Mu Hanyi ve Mu Feixue arasında sürekli olarak devam ediyordu... Ancak bu sonuç tamamen şaşırtıcı değildi.

 

Yun Che bunların hiçbirini bilmiyordu. Şu anda, o son derece benzersiz, belki de garip bir dünyanın içindeydi.

 

Buda'nın Büyük Yolu'nun kanalize edilmesi, göksel göldeki soğuk enerjinin Yun Che'nin vücuduna ve vücudunun gözenekleri yoluyla kaynak meridyenlerinde dalgalanmasına izin verdi ve insan kavrayışının ötesinde bir oranda deveran etmesine neden oldu. Diğer öğrenciler, bedenlerini ve kaynak damarlarını iyileştirmek için bedenlerine giren soğuk enerjiyi yönlendirirken kaynak enerjilerini kullanıyorlardı, ancak Yun Che enerjiyi doğrudan kaynak damarlarına yönlendiriyordu. Daha fazla soğuk enerji vücuduna girdiğinde, vücudundaki kaynak enerji akışı ve kaynak damarlarında sirküle olan enerji daha da hızlandı. Yun Che'nin bilinci dış soğuk enerjiyi kendi kaynak enerjisiyle kaynaştırma ve yönlendirmeye odaklandığı için tamamen savunmasız bir pozisyonda ölümlü dünyayla olan tüm ilişkisini bırakmıştı.

 

Bu koşullar altında, bilinci gittikçe daha fazla battığı için artık zaman akışını hissedemedi. Bilinmeyen bir süre geçtikten ve kaynak enerjisi bin döngüye kadar dolaştıktan sonra aniden durdu. Tüm kaynak enerjisi tamamen hareket etmeyi bıraktı ve zamanın kendisi aniden durmuş gibi görünüyordu. O kadar sakin ve kayıtsız bir haldeydi.

 

Yun Che'nin bilinci aniden hayrete düştü. Sonrasında onu çevreleyen kaynak enerjisi aniden kaynak damarlarında vahşice dönen öfkeli bir akış gibi dalgalandı. Bilinci kaynak damarlarına girdi, ancak herhangi bir anormallik olup olmadığını göremeden bilincinin her köşesinde yüksek bir gürültü yankılandı.

 

Kaynak damarlarının özünde sanki bir şey patlamış gibi görünüyordu ve kaynak damarlarının iç dünyası kaotik bir hale geldi. Soluk beyaz bir sis onun kaynak damarlarında toplandı ve bu sis çılgınca hareket etti, sürekli dağıldı ve toplandı. Bazen mavi bir ışıltı ile parladı. Bazen alevler yükseldi. Bazen mor şimşekler çaktı. Bazen tamamen siyah oldu.

 

Tıpkı bir felaket yüzünden aniden parçalanmış küçük bir dünya gibi...

 

Sonunda tamamen dağıldı ve onun kaynak damarlarında akan ölümlü kaynak enerjisi tamamen bedeninden ayrılmak istermişcesine dağınık ve bir o kadar da aceleciydi...

 

Bu şok çok da önemsiz değildi. Kökeni ve kaynak enerjisinin dağılımı... Bu, şimdiye kadarki yetişiminin yok olması anlamına geliyordu. Herhangi bir kaynak uygulayıcı için bu şüphesiz bir kabus sahnesiydi. Şaşkınlığına rağmen, Yun Che aniden garip yıldız ışığının hızla boşalan kaynak damarlarının merkezinde parladığını fark etti.

 

Karanlık gökyüzünde zayıf bir şekilde parlayan bir nebula gibiydi, ancak yıldızlar son derece esrarengizdi.

[DN: Nebula, yıldızlar arası boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hale gelen yoğun gaz ve toz bulutları, gökadaların temel bileşenlerinden biri. Açıklamayı Ekşisözlük'den çaldım.]

 

Alışılmadık derecede gizemli bir his aniden bedeninden ve bilincinden yayıldı. Bu duygu tuhaf ve tarif edilemez bir şeydi. Sanki her şey yükseltiliyormuş gibi bir histi... Tüm bedeni ve ruhu, şimdi daha önce hiç bulunmadığı bir dünyanın içinde geziniyordu. Sanki auradan zevk alıyorlardı ve başka bir dünyanın seslerini duyuyorlardı...

 

Onun kaynak damarlarının içinde dört renk vardı; mavi, kırmızı, mor ve siyah bir kez daha ortaya çıktı. Merkezindeki garip nebula da yavaş yavaş dönüyordu. Her turda, daha da büyüyor ve yıldızların parlaması da daha parlak hale geliyordu. Aynı zamanda vücudundaki garip his daha da yoğun bir hale geldi. Damarları, iskeleti, kanı, saçları ve hatta her bir hücresi zonkladı... Bilinci bile sürekli olarak farklı görüntüler yakalıyordu.

 

Bu görüntüler on altı yaşındayken başlamıştı. Kaynak damarlarının yeniden oluşmasıyla başlayan gün başlamış, derin bir şekilde davranmış ve her adımda yeniden…

 

Her eğitim, her atılım, her sıradışı karşılaşma, her tehlike, her yaşam ve ölüm durumu…

 

Bu görüntüler içinde, sanki tüm hayatı boyunca bir kez daha yürüyordu. Sekiz yıl... Derin bir bakış açısıyla, sekiz yıl çok kısa bir zamandı. Bununla birlikte, yaşadığı tüm yaşam ve ölüm karşılaşmaları muhtemelen başkalarının bin hayatta yaşayacağı şeyleri aşardı...

 

Cennetsel Cehennem Ayazı Gölü'nde, muazzam Buz Ejderhası'nın üstündeki gökyüzünde güçlü bir bakış kalın sisin içinden Yun Che'ye indi.

 

O anda, Mu Bingyun kör edici bir hızla Yun Che'ye doğru döndü... Ona baktığında, onun kaynak damarlarındaki sonsuz enerjinin artık vücudunun dışından belli olduğunu gördü ve onu şu anda görenler cehennemin tanrısının onun bedenini ele geçirdiğini sanırlardı, çünkü vücudunun etrafı bilinmeyen bir kaynak enerjisiyle çevrelenmişti. O kaynak enerjisi vücuduna girmek yerine bir halkaya dönüştü ve etrafında hızla döndü, çevredeki havanın kaotikleşmesine neden oldu.

 

Aynı zamanda vücudu şiddetle titremeye başladı ve vücudunda su dalgalanmaları gibi görünen dalgalanmalar ortaya çıktı.

 

Yun Che ve Mu Xiaolan birbirlerine son derece yakındı ve auradaki yoğun değişim Mu Xiaolan'ın bilincinin geri dönmesine neden oldu. Yun Che'nin durumunu gördü ve Mu Bingyun'un sesi ruhunun derinliklerinde dolaştığında bir şey söylemek üzereydi: “Hiçbir şey söyleme... O şu anda kırmak üzere!”

 

Mu Xiaolan elini uzattı ve dikkatle çekilmeden önce dudaklarına kuvvetle bastırdı. Onun küçük gözleri hiç olmadığı kadar genişlemişti.

 

Yun Che'nin dönüşümü anında göl kenarında bulunan tüm Buz Ankası Sarayı öğrencilerinin dikkatini çekti.

 

Bu sıradan bir atılım değildi.

 

Bu ölümlü alemlerinden kurtulup ölümsüzlüğün yoluna, ilahi yola adımını atacağı zamandı!

 

Bu, gerçek bir ilerleme ve yeniden doğuş olacaktı!

 

İlk kez üç ay önce Kar Şarkısı Diyarı'na gelen Yun Che, tamamen beklemediği koşullar altında ilahi yola ilk gerçek adımını atıyordu.

[Sefix N: Bölüm çok fena bir yerde bitti, umarım bu aksiyonlu bölümler için toplu hazırlayabilirim, bu gece bana uyku yok gibi görünüyor. :))]

[Fullbringer Notu: Seni çılgın çocuk :D]

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44925 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr