Bölüm 966: Tek Seçenek

avatar
11851 36

Against The God - Bölüm 966: Tek Seçenek


 

Bölüm 966 - Tek Seçenek

 

Kaynak Tanrı Toplantısı'nın kayıt şartı altmış yaşın üstünde olmanın gerekliliğiydi, önceki oturumlarla tam olarak aynıydı ve kimsenin beklentilerinin dışına çıkmadı.

 

Ancak kaynak gücü İlahi Musibet Aleminden daha düşük olanlar için bu haber son derece hayal kırıklığı oluşturmuştu.

 

Önceki oturumlarda Kaynak Tanrı Toplantısı İlahi Ruh Alemiyle sınırlı olmuştu. O günlerde, her oturumda genç kaynak gelişimcileri kendilerini geliştirirlerdi. Bu genç kaynak uygulayıcıları arasındaki yarışmalara dayanarak, onların yıldız aleminin kapsamlı gücünün gelecekteki gücünü görmek için son derece kolay ve yararlı olmasını sağlardı.

 

Ama bu sefer kayıt için gerekli olan seviye bir büyük alem yükselmişti!

 

Ancak altmış yaş sınırlaması hala değişmemişti.

 

Altmış yaşın altında İlahi Musibet Aleminde bulunmak... Bu ne tür bir kavramdı? Kar Şarkısı Diyarı orta seviyeli yıldız alemlerinin yüksek kademelerinde bulunurdu ve İlahi Buz Ankası Tarikatı diyarın çekirdek mezhebiydi. Orada, eğer biri altmış yaşından önce İlahi Musibet Alemine ulaşacak olsaydı, İlahi Buz Ankası Salonuna yüksek rütbeli bir öğrenci olarak girebilme niteliğine sahip olurdu!

 

Bu durum güçlü yüksek seviyeli yıldız alemleri için olsa bile, altmış yaşından önce İlahi Musibet Alemine erişebilmek o kişinin akıl almaz bir dahi olduğunu gösterirdi.

 

Bu “İlahi Musibet Alemi” sınırının koyulması Kaynak Tanrı Kongresi için katılım sayısının binlerce kez azalması anlamına geliyordu. Böylesi bir sınırdan sonra katılacak olan kaynak gelişimcilerinin arasındaki dahilerin, kendilerini gösterebilmek için mümkün oldukça çabalamaları gerekliydi.

 

Yun Che başlangıçta Kaynak Tanrı Toplantısı'nın kayıt kısıtlamalarını umursamadı, çünkü zaten katılmayı planlamadı ve muhtemelen girmeyi hak edeceğini de düşünmedi. Bununla birlikte, bu “İlahi Musibet Alemi” kısıtlaması sadece Kaynak Tanrı Toplantısı'nın başvuru sahipleri için geçerli değildi. Açıkçası bu kararla Ebedi Cennet Alemine giren herkes hedef olmuştu!

 

Sadece İlahi Musibet Alemi kaynak gücüne sahip olmamak bile Kaynak Tanrı Toplantısı için bir fırsatı kaçırmakla kalmıyor, aynı zamanda o kişi için Ebedi Cennet Alemine girilmesine bile  herhangi bir şekilde izin vermiyordu! Ayrıca ses bu cümleyi dile getirdiğinde “herhangi bir şekilde” kelimelerini yoğun bir şekilde vurguladı.

 

Bu, Kar Şarkı Diyarının Alem Kralının orijinal planının onu toplantı alanına getirmesinin artık mümkün olmadığı anlamına geliyordu!

 

Tabii... Gelişim seviyesi İlahi Musibet Alemine  ulaşmadığı sürece bu geçerliydi. Ancak durum böyle ise Kaynak Tanrı Toplantısına doğrudan katılabilmenin artık o kadar kolay olmayacağı aşikardı ve Kar Şarkı Diyarının Ulu Alem Kralından onu Ebedi Cennet Alemine götürmesi için özel bir istekte bulunmak gerekli değil gibi görünüyordu.

 

Ama bu otuz ay, iki buçuk yıllık böylesi kısa bir süre içinde Egemen Kaynak Aleminden İlahi Musibet Alemine...

 

Bu kadar mucizenin karması içinde doğmuş Yun Che için bile, bu hayal hala saf bir saçmalıktı.

 

“... Kaynak Tanrı Kongresinin en iyi ilk dört yarışmacısına büyük ödüller verilecektir. Ayrıca bu ödülü verecek olan Brahma Hükümdarı, Ebedi Cennet, Ay Tanrısı ve Yıldız Tanrı Alem Kralları tarafından seçilecek ilk bin kişi İlahi Ebedi Cennet Aleminde tam olarak üç bin yıl geçirmeye hak kazanacaktır...”

 

Evrenin sonuna kadar dağılan bu sınırsız aura, sesinin son kalıntısı ile solmaya başladı. Son ses yankılandığında ortaya çıkan şu cümle, “Ebedi Cennet Aleminde tam olarak üç bin yıl geçirmeye hak kazanacak” Doğu İlahi Bölgede sansasyonel bir etki yaratarak herkesin şok olmasına neden oldu, ama Yun Che bu sözlere hiçbir tepki vermedi. O hala bu kelimelerde takılı kalmıştı: İlahi Musibet Alemi.

 

O anda, su kadar nazik bir ses zihninin içinde yankılandı: “ Yun Che, Xiaolan ve ben girebilir miyiz?”

 

Bu ses Mu Bingyuna aitti. Yun Che hemen duyularını geri kazandı, aceleyle ayağa kalktı ve oturma odasının taş kapısını açtı.

 

Mu Bingyun ve Mu Xiaolan içeri girdiğinde, Mu Xiaolan'ın yüzünde biraz Schadenfreude* ifadesi varken öte yandan Mu Bingyun'un gözleri parlamıştı. [Sefix N: Alman deyimi. Birinin başına kötü bir şey geldiğinde içinizde oluşan, özünde ne kadar kötü ve zayıf olduğunuzu gösteren, huzur ve mutluluk karışımı bir duygu. Sıfat olarak: Schadenfroh.]

 

Mu Bingyun Yun Che de belli ki sert bir ifade gördü ve usulca, “Bu ‘Ebedi Cennet Sesi', Ebedi Cennet Aleminden geldi. Bu ses öyle bir kudrete sahiptir ki Doğu İlahi Bölgesinin her yerinde açıkça duyulur, hatta bununla kalmayıp evrende bağımsız bir boyut olsa bile bu sesi işitir. Aynı zamanda, çeşitli alemlerin kaynak uygulayıcıları gerçekleşecek olan Kaynak Tanrı Toplantısı hakkında haberdar edildi.”

 

“Bu Kaynak Tanrı Toplantısının hazırlıkları zaten yedi yıldan fazla bir süre önce başlamıştı ve başlangıç tarihi uzun zamandan beri gizlice yayılmıştı. Bu duyuru yapıldığında zaten söylentilerden çok fazla farkı yoktu. Bu kongre ve önceki arasında yaklaşık yedi yüz yıllık bir zaman dilimi geçti, her ne kadar birçok kural bilindik olsa da, tek şaşırtan şey bu büyük ölçüde değişen sınırın konulmasıydı. Aslında Ebedi Cennet İncisinin gücünü ödünç aldı. Bu kez ödüller de oldukça şok edici... Her şey bu Kaynak Tanrı Kongresi kesinlikle sıradan olmadığını kanıtlıyor.”

 

Yun Che sessiz kaldı.

 

“Usta, yaş sınırı değişmediğinden ancak kaynak güç gereksinimi İlahi Musibet Alemine getirildiğinden dolayı, Kaynak Tanrı Kongresine katılmaya hak kazananların çok daha az olacağı söylenebilir, değil mi?” Mu Xiaolan sordu.

 

Mu Bingyun hafifçe, “Sadece çok daha az değil ” dedi. “Eğer bundan önceki oturumu baz alırsak, bu azalma muhtemelen binlerce kez daha az olacaktır. Bu Kaynak Tanrı Toplantısına girme niteliklerine sahip toplam yirmi ya da otuz milyon kişi olmalı.”

 

Mu Xiaolan hafif bir sesle “Bu gerçekten çok az” dedi. “Son Kaynak Tanrı Toplantısı için tek başına ön hazırlıkların yüz milyar kişi olduğunu hatırlıyorum, ancak bu sefer sadece yirmi ya da otuz milyon civarında nitelikli.”

 

Ortalama olarak, bu Kaynak Tanrı Toplantısına katılmaya hak kazananlardan Doğu İlahi Bölgesinde, dokuz bin yıldız aleminin her birinde sadece birkaç bin nitelikli gelişimci bulunabilirdi. Bu sayının çoğunluğunun üst yıldız alemlerinde ve daha sonra orta yıldız alemlerinde en yoğun olacağına hiç şüphe yoktu. Düşük yıldız alemlerinden çok sayıda olmasına rağmen, sahip oldukları nitelikli katılımcı sayısı son derece azdı.

 

Eğer durum buysa, o zaman Kaynak Tanrı Toplantısına girmeye hak kazanan Doğu İlahi Bölgesinin genç kuşağının ne tür bir seviyede olduğu açıktı.

 

Tanrı aleminde olduğu için, aralarında en zayıf olanı bile genç nesil içinde mutlak bir elit olacaktı.

 

“Bu kısıtlama sert ve benzeri görülmemiş olsa da cazibesi de harika. Sadece ön hazırlıkların bile Ebedi Cennet İncisi içinde yer alması, oraya katılacak olan kaynak gelişimcilerinin Ebedi Cennet İncisinin ilahi gücüyle yıkanmalarına izin vermesi ve kaynak güçlerini bu saf enerjiden yararlanarak maksimum düzeyde deveran ettittirerek kaynak güçlerini artırması demekti, bu saf enerjinin olduğu bölgeye gitmek bile kimsenin reddedemeyeceği bir teklifti. Hak kazananlar oraya gitmek için dört gözle bekliyor ve kayıt niteliklerine de yakın olanlar katılabilmek için kaynak seviyelerini bir an önce yetiştirmeye ve ellerinden geleni yapmaya çalışacaklardır.”

 

Mu Bingyun'un bakışları, hiç bu kadar sessiz görmediği Yun Che'ye bakarken biraz dalgalandı. İlk başta bir şey söylemek istedi, ama tereddüt etti.

 

Aslında bu kısıtlama Mu Bingyun'un düşüncesine göre onu güçlü rakiplerinden korumuştu, ancak bu hazırlık Yun Che için hazırlıksız yakalandığı nadir olaylardan biriydi. En kötü sonuç, Yun Che'ye verdiği sözü bozmak zorunda kalmasıydı.

 

Mu Xiaolan ise konuşulanları sessizce izlemeye devam etti. “Usta, Kaynak Tanrı Toplantısında kaynak gelişimi ilk binde yer alacak kadar güçlü olanlar İlahi Ebedi Cennet Alemine girebilecekmiş, bu cidden doğru mu? Ustamın dediklerini hatırlıyorsam eğer, bana Ebedi Cennet Alemine girenlerin arasından yalnızca birkaç kişinin oraya girmek için yeterli nitelikte olduğunu duymuştum.”

 

“Son derece inanılmaz olsa da, Bu Ebedi Cennet Sesi Doğu İlahi Bölgesinde duyulduğuna göre nasıl yanlış olabilir?” Mu Bingyun belirtti.

 

“İlahi Ebedi Cennet Alemi... Bu nasıl bir yer böyle?” Yun Che aniden sordu.

 

“İlahi Ebedi Cennet Alemi, Ebedi Cennet İncisinin içinde yer alan ilahi bir dünya. Ebedi Cennet İncisi, Tanrıların döneminden kalma Yedi Büyük Göksel Kaynak Hazinelerinden biridir ve aynı zamanda Tanrı Aleminde bilinen tek Göksel Kaynak Hazinedir...” Daha sonra Yun Che'ye derin bir bakış attı, çünkü ikinci Göksel Kaynak Hazinesi zaten ortaya çıkmıştı ve bu Yun Che'nin vücudundaki Gökyüzü Zehir Sedefiydi.

 

Bilmediği birşey daha vardı, Yun Che'nin başka bir Göksel Kaynak Hazinesi... Samsara'nın Aynası.

 

İhtişamlı Tanrı Aleminde bile bir adet Göksel Kaynak Hazinesi varken Yun Che'de tam olarak iki tane vardı!

 

“Yedi Büyük Göksel Kaynak Hazine sıralamasında Ebedi Cennet İncisinin sırası dördüncü kademede bulunuyordu, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç, Şeytani Bebeğin Musibet Çarkı ve Yaşamın ve Ölümün İlkel Mührü... Ebedi Cennet Aleminin güç seviyesi ortalamaydı. Ay ve Yıldız Tanrı Alemlerinin sahip olduğu yüce mirasçılara sahip değildi, ancak yine de Ebedi Cennet İncisini elde ettikten sonra Doğu İlahi Bölgenin ve dört büyük Ulu Alem Kralının arasında zirvede bulunan biri haline geldi. Ayrıca, toplam gücü ve prestiji de o alemleri geçer.”

 

“Ebedi Cennet İncisinin gücü, neredeyse tamamen bağımsız bir zaman yasasına sahip olan ve kendi kendini yaratan zaman alanındadır. İlahi Ebedi Cennet Alemi ise kendi bağımsız zaman yasasına sahip olan ilahi bir dünyadır. İlahi Ebedi Cennet Aleminde geçirilen tek bir gün Tanrı Aleminin herhangi bir yerinde gelişim seviyesini artırmak için geçirilen üç yıla eştir!”

 

“Ne?” Yun Che afallamıştı. “İlahi Ebedi Cennet Aleminde geçirilen tek birgün dış dünyada üç yıla mı eşit? Zamanın geçtiği hız... Bu nasıl bir boyut böyle? Bu çok abartılı değil mi... İlahi Ebedi Cennet Aleminin o kadar güçlü olmasına şaşmamalı. Eğer Ebedi Cennet İncisine giren insanlar orada her saniye kaynak güçlerini artırmaya çalışırlarsa, bu onların normal bir insandan bin kat daha hızlı kendilerini geliştirmeleri anlamına gelmez mi?!”

 

“Tabii ki sınırsız değil.” Mu Bingyun hafifçe başını salladı. “Ebedi Cennet Küresinin gücü tamamen sınırsız değil. Ebedi Cennet, İlahi Alemin bağımsız zaman alanını korumak zorundadır ve bu muazzam miktarda enerji gerektirir. Şu anki Tanrı Alemi o zamanların Tanrı Alemine benzemez, bu yüzden kendi kendini restorasyon yeteneği doğal olarak tanrılar çağındaki ihtişamına geri dönemezdi. Sonuç olarak Ebedi Cennet Alemi, Ebedi Cennet İncisi'nin ilahi gücünü kullanırken her zaman çok dikkatli olmuştur. Asla sınırlarını aşmaya çalışmaz ve çok nadiren diğer alemlerden olanların Ebedi Cennet İlahi Alemine girmesine izin verirler.”

 

“Ancak bu sefer tüm Doğu İlahi Bölgesine, en iyi bin yarışmacının üç bin yıl boyunca yetiştirmek için sonsuz Cennet İlahi alemine girmesine izin vereceklerini açıkladılar... Bu zaman aralığı muhtemelen Ebedi Cennet İncisi'nin ilahi gücünün sınırlarına yakındır. Bu tür bir cömertlik, Ebedi Cennet Aleminin tüm tarihinde daha önce hiç görülmedi.”

 

Mu Bingyun mırıldanırken hilal kaşları örüldü. “Doğu İlahi bölgesinin en üst bininde yer alabilenler inkar edilemez bir şekilde ilahi alemin gelecekteki hegemonları olacak. [Sefix N: Hegemonya (Yunanca ἡγεμονία, hēgemonía), bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün, baskın olduğunu belirtir. Marksist teoride daha teknik ve has olarak kullanılmıştır. Antonio Gramsci'nin eserlerinde baskın sınıfın boyun eğenlerin izniyle gücü kazanması olarak bahsedilmiştir.] Hepsi son derece sınırsız bir geleceğe sahip olacaktır. Ebedi Cennet Alemine girebilecek bu bin kişinin içerde toplam üç bin yıla denk gelişim yapabileceği anlamına gelecek... Yani İlahi Ebedi Cennet Aleminden çıktıklarında kabaca dış dünyada sadece üç yıl geçecek.”

 

Yun Che: “...”

 

Mu Bingyun, “Bu kadar aceleci ve anormal Kaynak Tanrı Toplantısı daha önce görülmedi, ancak Doğu İlahi Bölgesi sırf oraya girebilmek için bile ellerinde bulunan tüm kaynağı oraya ödenek olarak vermeye tereddüt etmez.” dedi. Yakın bir zamanda Tanrı Aleminde çok büyük, şok edici bir olay gerçekleşebilecek gibi görünüyor... Dahası, sadece bununla da kalmayacak gibi hissediyorum. Sanki bütün Tanrı Aleminin mücadele etmesini gerektirecek bir mesele gibi görünüyor.”

 

“Neyse ki İlahi Ebedi Cennet Alemine girme meselesi Kar Şarkısı Diyarımızı etkilemeyecek gibi görünüyor.” Mu Bingyun açıkça Kar Şarkı Diyarında ilk bine girebilecek bir kişinin olmadığını biliyordu... Hatta ilk bini unutun, ilk on bin sıralamasına girmenin bile Kar Şarkısı Diyarı için imkansız olacağını biliyordu. “Ancak bu sefer Ebedi Cennet Aleminin verdiği bilgileri aldıktan sonra bazı hazırlıklar yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Şu anda... Seni Ebedi Cennet Alemine getirme meselesiyle ilgili diğer alternatifleri aramaya çalışacağım.”

 

“Saray Ustası, eğer...” Yun Che dişlerini gıcırdattı. “Acaba diyorum ki, eğer Ulu Alem Kralından sorması için rica etsek, Ebedi Cennet Alemi kurallarını biraz esnetebilir mi?”

 

Mu Bingyun gözlerini kapattı. “Kar Şarkısı Diyarı orta seviyeli bir yıldız alemidir. Ulu Alem Kralı her ne kadar Alem Kralları arasında yüksek bir mevkide olsa bile bu güçlü alem kralları arasında herhangi bir üstünlüğe sahip değil.”

 

Mu Bingyun başını sallasa da kullandığı kelimelerin ne anlatmak istediğini gayet açık bir şekilde iletmişti.

 

“Ulu Alem Kralı yakında başka bir süre için inzivaya gidecek, bu yüzden bunu mümkün olan en kısa sürede onunla tartışmak zorundayım.” Mu Bingyun arkasını döndü. “Ulu Alem Kralının mizacını bildiğim için onun zaten böyle bir isteği kabul etmeyeceğini biliyorum, o kesinlikle onun gitmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer dört Ulu Alem Kralının yerleştirdiği kısıtlamalar kimsenin karşı çıkabileceği bir şey değil... Korkarım bu oldukça zor olacak.”

 

“Endişelenme, eğer bu konuda gerçekten bir şey yapamazsak kesinlikle telafi edeceğim.”

 

Mu Bingyun, dönüp gitmeden önce çaresiz bir nefes verdi. Söylediği şey temelde Yun Che'ye artık çok fazla ummamasını söyledi.

 

“Bekle!”

 

Yun Che aniden seslendi, ellerini yavaş yavaş eklemlerinin bulunduğu yerden kemiklerinin çatırtı sesleri çıkmasına kadar sıktı.

 

“Bu, ebedi Cennet alemine girmemin tek bir yolu olduğu anlamına geliyor.” Yun Che yavaşça başını kaldırdı. Yun Che nadiren böylesi kararlı bakışlara sahip olurdu, gözlerindeki kargaşanın oluşturduğu tayf yavaşça sönmeye başladı ve amacı uğrunda hissettiği o çaresizlik hissinin tekrar vuku bulmaması için keskin bakışlarla ileriye doğru baktı.

 

“Kaynak Tanrı Toplantısına kadar... Gelişim seviyemi İlahi Musibet Alemine yükseltmek!” Öğütülmüş dişlerle, yavaş yavaş yüksek sesle söylemek için vücudundaki tüm enerjiyi ve iradeyi neredeyse kullandı.

 

Mu Bingyun'un figürü durdu, ifadesi geçici olarak dondu.

 

“Ah!?” Yanında duran Mu Xiaolan şaşırdı. Yun Che'nin etrafında biraz döndü ve ciddi bir ifade takınarak konuştu: “Kafayı mı yedin? Kaynak Tanrı Kongresine sadece iki buçuk yıl var. Yirmi yıl veya iki yüz yıl değil, seni mankafa. Bu iki ve bir yarım yıldan oluşuyor, bunu biliyorsun değil mi!? Ve sen sadece şu anda Egemen Kaynak Aleminin orta aşamasındasın. Bazı efsanevi, muhteşem, eşi benzeri görülmemiş hapları tüketsen bile, İlahi Musibet Alemine bu kadar kısa sürede ulaşmak... Oh! Senin İlahi Ruh Alemine ulaşman bile imkansız. Hatta İlahi Köken Alemine ulaşman bile bir sorun olabilir.”

 






Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45383 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr