Bölüm 960: Ji Hanfengle Mücadele

avatar
11094 38

Against The God - Bölüm 960: Ji Hanfengle Mücadele


 

Bölüm 960: Ji Hanfengle Mücadele

 

Yun Che, ölümlülerin boyutuna gönderilmek için bid'at edilen gökler tarafından yaratılmış gibiydi. Onun görünüşü, mevcut herkesin sahip olduğu bilgi birikimini paramparça etmeye yetmişti. Bunu Kaynak Gökyüzü Kıtasında, daha sonra da Hayali Şeytan Ülkesinde gerçekleştirmişti.

 

Ve şimdi, Tanrı Aleminde de aynı şeyi yaptı.

 

Yun Che'nin kılıcı orada bulunan hemen hemen herkesin zihinlerinde unutulamayacak izleri kalıcı olarak yerleştirmişti, suskun ifadeler beraberinde uzun süren şaşkın bir sessizliğe eşlik ediyordu.

 

Li Mengcheng'i mağlup etmesi zaten akıl alır bir olay değildi, ama şimdi sahip olduğu kaynak gücü tam anlamıyla yenilenmediği halde hala ardışık saldırılarına boyun eğdirmeden savuruyordu... Bunların hepsi Ji Hanfeng'i yenebilmek içindi.

 

Ji Hanfeng Donmuş Kar Salonunun resmi bir öğrencisiydi ve yaklaşık yirmi yıldır kendi gelişim seviyesini arttırabilmek için limitlerine kadar zorlayarak çalışmıştı. Donmuş Kar Salonuna ilk defa yeni öğrenci seviyesiyle katıldığında o zaten sahip olduğu gelişim seviyesi ve savaş tecrübeleriyle birlikte yeterince güçlü bir öğrenci olduğunu kanıtlamıştı.

 

Ancak şu anda henüz Egemen Kaynak Aleminde bulunan Yun Che'nin kılıcı yüzünden geri çekilmek zorunda kaldı.

 

Bu sahnenin etkisi tarif edilemeyecek kadar inanılmazdı. Neredeyse herkes, bu büyüleyici olayın etkisindeyken gözlerini kamaştırma dürtüsüne engel olamıyordu, orada bulunan tüm gelişim sahipleri kendilerini bir düşün içinde sandılar.

 

Ji Hanfeng üç yüz metre ileride göründüğünde, hala takla atmaya devam ediyordu. O durduğunda, sarsılan kalbi hiçbir zaman bu denli şiddetli kalp atışları tatmamıştı. Bu ona büyük bir şok hissi getirirken öte yandan aşağılanma duygusu tüm bedenini titretecek kadar açığa çıkmıştı. Başka birisinin kılıcından bu denli bir hasar alıp, uçurulsa buna bir şaka derdi... Ama şimdi bu devasa bir şakaydı!!

 

Ama bu saatten sonra artık Yun Che'yi küçümseme cesaretini gösteremezdi. Böylesine bir saldırı gözlerinin önünde bile yaşansa, hala inanmak istemiyordu.

 

Ji Hanfeng öfkeden dişlerini gıcırdattı. Hemen mekansal yüzüğüne ulaşarak içinden gümüş mızrağını çıkarttı. Gümüş mızrağı yaklaşık dokuz metre uzunluğunda ve beraberinde yüzeyinden çıkan parlak gümüş ışıklar orada bulunanların gözlerini kısmasına neden oluyordu. Ve çıkarttığındaki tıngırdamalar, mekanı titreterek sanki bir Ejderhanın doğuşuna tanıklık etmelerine neden olan kükremeler tüm salona iletiliyordu.

 

“Ejderha İnfilak Mızrağı!” Donmuş Kar Salonunun birçok öğrencisi şok içinde bağırdı.

 

Donmuş Kar Salonunun resmi bir öğrencisi olan ve sınav görevlisi seçilen Ji Hanfeng, cidden Ejderha İnfilak Mızrağını ortaya çıkardı. Yun Che'den korktuğu belli oluyordu.

 

“Yun Che, kendi saldırından gururlanıyorsun, değil mi?”  Sesi zalim bir imparatorun öfkesini taşıyordu ve dişlerini gıcırtarak devam etti: “Ben hemen... Sana bunu geri ödeteceğim piç!”

 

“Nasıl bir hileye başvurdun bilmiyorum, ama senin gibi düşük bölgeden gelen bir çöp, her zaman çöp olacaktır!!”

 

Düşüncelerini korkmadan açığa çıkaran Ji Hanfeng Ejderha İnfilak Mızrağını Yun Che'ye doğru doğrulttu. Havaya doğru süzülmek yerine, yaydan çıkan bir ok gibi düz bir doğrultuda yürümeye devam etti. Attığı her adımda, mızrağının ucu uzamaya devam etti. Sonra, gürültülü bir kükreme duyuldu, onun ardında bıraktığı ayak izleri, Ejderha İnfilak Mızrağının ağırlığının her adımda artmasından dolayı gittikçe derinleşiyordu.

 

O anda bastığı yer paramparça oldu ve Ejderha İnfilak Mızrağı inanılmaz bir kapasitif rezonans titreşimleri çıkartarak savruldu. Yun Che'ye doğru giden saldırı, gümüş gerçek bir Ejderhaya dönüşüyordu.

 

Ejderhanın kükremesi, tüm kaynak gelişimcilerinin kaynak güçlerini ve ruhlarını sarstı ve vücutlarının boyun eğmek için onları zorladığı belli oluyordu. Kalpleri aniden sarsılarak, bu gücün önünde yok olmak istediler.

 

Ji Hanfeng Ejderha İnfilak Mızrağını çıkarttığında, mızrak içinde mühürlenmiş bir ruhun, savaş için yaratılmış hissi son derece ürperticiydi!!

 

Aniden zihinlerini bu saldırının korkutucu etkisinden kurtardıklarında... Yun Che nasıl böylesi bir saldırıdan kurtulabilirdi!?

 

Yun Che gelen saldırının ciddiyetini kavradıktan sonra kaşlarını ördü ve tüm damarlarında kaynak enerjisini deveran ettirerek onları gerdi. Yun Che'nin bu saldırıyı karşılamak için hazırlandığını gören kaynak gelişimcileri şok içinde bağırdı. Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç saldırıyı karşılamak için Ejderha İnfilak Mızrağına doğru savruldu.

 

Crack!!

 

Kılıç ve mızrak karşılaştığında ortaya çıkan ses tüm Donmuş Kar Ana Salonu boyunca yankılandı. Bu iki çarpışmaya ayaklarının altındaki özel zemin bile dayanamayıp, paramparça olmuştu.

 

Her ikisininde yıkılmış zeminin üstündeki ayakları tek bir adım bile geri çekilmeden bulundukları yere çakılmıştı. Ji Hanfeng hiç bu kadar sıkı tutmadığı kadar Ejderha İnfilak Mızrağını tutuyordu ve saldırının etkisiyle ortaya çıkan sis yavaşça dağıldığında önündeki bir çift göz ona araftan çıkmış kayıtsız bir ifadeyi tattıttırıyordu. “Sen... Sen gerçekten...”

 

Yun Che'nin, mızrağı tamamıyla karşıladığını görünce hissettiği öfke ve utanç neredeyse zihnini kaybetmesine neden oluyordu. Yun Che'yi parçalamak için Ejderha İnfilak Mızrağına tüm potansiyel gücüyle yüklendi.

 

Ancak her ne kadar tüm gücünü kullansa da, Yun Che hasar almadan karşılamayı başarmıştı ve bunu yaparken hiçbir yöntem kullanmadan sadece saf kuvvetini kullanmıştı!

 

“Haaah!!”

 

Gürültülü bir kükremeden sonra, Ji Hanfeng mızrağını geri çeki ve ters tarafından hızlıca saldırdı, Yun Che kılıcıyla aynı zamanda tepki verebilmek için sıçradı.

 

Clang!!

 

Ejderha İnfilak Mızrağı ve Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç bir kez daha çarpıştı. Ortaya çıkan büyük patlama bir anlık göğü delmeye yetti ve her iki tarafta, oluşan bu çok büyük kuvvetten dolayı sarsıldı. Yun Che biraz dengesini kaybederken, Ji Hanfeng bükülmüş vücuduyla göklerin altındaki güzel bir heykele dönüşmüş gibiydi. O anda Ji Hanfeng doğrularak mızrağının ucunda ölüm soğukluğu taşıyan bir güç biriktirdi.

 

“Kar Fırtınasındaki Mezarlık!!”

 

Yun Che hala yeni Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç'a alışamadığı için ağır kılıcını Ji Hanfeng'in mızrağı gibi kolayca kontrol edemedi. Yun Che bu saldırıdan kendini korumak için kılıcını kaldırmaya çalışsa da, mızrak havada ses hızını aşan bir seviyede patlamalarla son hız gelmişti. Bunu farkettiğinde zemine kılıcının ucunu sapladı ve vücudundan çıkan kanı deveran etmesi için kaynak damarlarına gönderdi. Mızrağın kulak delici sesi yankılandı, saplanan kılıç çiftlikteki korkuluk gibi emsalsiz bir şekilde duruyordu.

 

Neredeyse aynı anda bedenini durdurdu ve Ji Hanfeng beklemeden üzerine doğru uçtu. Ejderhaya benzeyen mızrak, doğrudan savrularak çarptı.

 

Yun Che daha başını kaldırmadı ve kılıcını tekrardan almak için uzandı. Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıcı kaldırmak eklemlerini o kadar çok yoruyordu ki kirişlerden gelen sesler sanki Yun Che'nin vücudunda patlamaların olduğunu gösteriyordu. Yun Che, Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıcı tam güçle salladı ve Ejderha İnfilak Mızrağına her vurduğunda mızraktan Ejderhanın çığlıkları duyulabiliyordu.

 

Eğer Yun Che ağır yaralı olmasaydı, vücudundaki kan ve kaynak enerjisi Ji Hanfeng'in gönderdiği saldırıları karşılamak için bu kadar zorlanmazdı. Saldırısı bir yıldırım kadar hızlı olsa da Ji Hanfeng Yun Che'nin asla böyle bir saldırıyı karşılaşacağını hayal bile edemezdi, üstelik bununla da kalmayıp karşı bir saldırı yapmıştı. Hepsi bununla da kalmayıp, her geçen saniye ağır kılıç gittikçe ağırlaşıp daha da baskı yapmaya devam ediyordu.

 

Boom!!!

 

Yun Che'nin iki bacağı da neredeyse zemine gömüldü ve yerin bir kez daha parçalanmasına neden oldu. Ji Hanfeng, fırtınada uçuşan ölü bir yaprak edasıyla süzüldü. Geriye doğru yere çarparak durdu.

 

Yun Che onu takip edip saldırmaya çalışmadı. Bunun yerine, aniden ağır kılıcını kaldırıp yere sapladı. Bir süre sonra yeniden kaldırdı. Ancak nefesini böyle toplayabilmişti, önceki sefere göre artık daha da ağırlaşmıştı.

 

Ji Hanfeng ağır adımlarla kalkmaya başladı ve geriye kalan kaynak enerjisiyle yürümeye çalıştı. Kendi kaynak enerjisine baktığında gördüğü manzara hiç iç açıcı değildi. Ancak Yun Che'nin durumuna baktıktan sonra, güldü. “Hepsi buraya kadarmış. Muhtemelen tek gücün kullandığın ağır kılıç. Heh, bu kılıç çok ağır olmalı değil mi? Kaç kere daha bunu kaldırmak senin için mümkün olacak merak ediyorum!!”

 

Yun Che: “...”

 

Ji Hanfeng bu sözlerin Yun Che'nin zayıf noktasını açığa çıkarttığını biliyordu.

 

Yun Che ve Ji Hanfeng arasındaki kaynak gelişim seviyesi farkı çok büyüktü. Bu ikisi aynı alemde bulunup, farklı güç seviyelerinde olsaydılar belki izah edilebilirdi. Hatta bu karşılaştırmayı yapmak için Yun Che'nin Kötülük Tanrısından gelen kendine sağladığı mutlak avantajları eklemiş olsak bile, Ji Hanfeng hala bariz bir üstünlükle İlahi Köken Aleminin altıncı seviyesindeydi. Bu denge yalnızca Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç'ın şok edici gücüyle kapanabilmişti.

 

Hong'er Ebedi Gece İblis Kılıcını yedikten sonra Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıcın gücünde inanılmaz bir patlama olmuştu. Ağırlığı yaklaşık 5 milyon kilograma ulaştı ve bu Yun Che'nin kontrol edebileceği bir miktar değildi. Normal halini bile kaldırmak kolay değilken, böylesi bir ağırlık... Araf kapısı açık halde bile, otuz kez onu savurması kendi limitiydi.

 

Onu yalnızca tüm gücünü kullanarak zapt edebilirdi.

 

Son üç saldırısında enerjisini kullanmaya devam etse de, kolunu hissedemeyeceği kadar oluşan uyuşukluk onun nefes almasını düzensizleştiriyordu.

 

“Görelim bakalım... Daha ne kadar mücadeleye devam edebileceksin!”

 

Ji Hanfeng vücudundaki kaynak enerjisini ve kanını stabilize hale getirdikten sonra havalandı.

 

Clang! Boom!

 

Boom!!!

 

Tüm ana salon titredi ve parçalanmış zemin her yere saçıldı. Kılıç ve mızrağın çarpıştıkları anda ortaya çıkan ses, cennette melekleri uyandırmak için durmadan çalan çan sesi gibiydi. Seyircilerin kalplerini yumrukluyormuş gibi her an onu patlatabilecek bu sesler, karmanın kendisini yok edecek kadar güçlüydü.

 

Savaştan çıkan bu güçlü auralar, zaten yakın zamanda testten çıkan yorgun gelişimcilerin ciltlerinin daha da solgunlaşmasına sebep oldu. Sürekli olarak geri çekilmek için adımlarını atmaya devam ettiler. Eğer oldukları yerde kalmaya devam etselerdi, bu ilahi çınlamalar onların vücutlarında içsel yaralanmalara sebebiyet verecek kadar ileri gidebilirdi.

 

Neredeyse hepsi Ji Hanfeng'in üstün gücünü kabul edebilirdi, lakin Yun Che... Tamamıyla apayrı bir olaydı.

 

Eğer orada bulunanlar Yun Che'nin bedeninde bulunan kaynak enerjisini görebilseydi, gördükleri enerjinin onların anlamlandıramayacağı kadar korkunç bir seviyede yoğun olduğunu fark ederlerdi. Yun Che henüz gizli bir teknik kullanmamıştı... Nasıl bir teknik kullanırsa kullansın veya nasıl bir deha olursa olsun, cidden o sadece Egemen Kaynak Aleminin beşinci seviyesinde miydi?!

 

Yun Che ile aynı grupta bulunan kaynak gelişimcileri kendi aralarında konuşuyorlardı. Yun Che'nin her hareketi onları şok etmeye yetiyordu, çünkü bu gelişim seviyesinden asla bu denli bir kuvvet çıkmamalıydı. Hatta bazıları onu kendisiyle kıyaslamaya çalıştığında utanıp gülmeye başladı.

 

Mu Xiaolan, Yun Che'nin söylenmesine gerek bile olmayan düşük bir boyuttan gelmesine hala anlam veremiyordu, bazen şaşkın bazen de bir anlık suskun kalıyordu. Çünkü Ji Hanfeng'in mızrağının tüm gücüyle kendisine saldırdığını düşündüğünde onu karşılaması cidden çok zor olurdu. Fakat Yun Che hala darbe üstüne darbe almaya devam ediyordu.

 

Mu Fengshu'nun yüzü her geçen dakika daha da batıyordu, uzun bir süredir bu kadar öfkelenmemişti. Aynı zamanda, Li Mengcheng'in neden ilk hedef olduğunu anlamaya çalıştı... Bu seçimin bir tesadüf olamayacağının farkına varmaya başlamıştı.

 

“Zhi Mo, daha öncesinde tam olarak ne oldu? Bana tüm ayrıntılarıyla anlat!” Mu Fengshu aniden Donmuş Kar Salonu öğrencilerinden birine bağırdı.

 

Bunu duyan Donmuş Kar Salonu öğrencilerinden Zhi Mo korkudan titredi. Derhal cevap verdi: “Ana Salon Ustası, öncesinde... Öncesinde Buz Kaynak Alemi sınavındaydık, Yun Che orada birincilik elde etti. Li Mengcheng Yun Che'yi hile yaptığı konusunda suçladı, ardından ona yerleştirmeyi doğrulamak için darbe takası yapmak istediğini söyledi. Ve... Her nasılsa, Li Mengcheng kaybetti. Sonra... Sonra...”

 

Zhi Mo devam etmeden önce tereddüt etti. “Sonra Li Mengcheng Yun Che'nin hayati bölgelerinden birine gizli bir saldırı yapmayı denedi. Bunu yaparken Yun Che'nin karşı bir saldırıda bulunabileceğini beklemiyordu...”

 

“Piç!!” Mu Fengshu'nun teni karardı ve öfkeyle bağırdı.

 

Zhi Mo hızlıca başını eğdi. “Ana Salon Ustası, lütfen öfkenizi yatıştırın.”

 

“Sebebi ne olursa olsun, Mingcheng son derece cesur davranarak beni onurlandırdı, lakin böylesi acınası bir ölümü kesinlikle hak etmiyordu!” Mu Fengshu hüzünlü bir sesle mırıldandı.

 

Boom!!!

 

İki büyük patlama gökyüzüne saçılarak ortaya çıkan hava akımı tüm dengeyi bozdu. İki figür aynı anda fırtınanın içinden çıktı. Yun Che uzakta belirdi. Onun vücudu daha fazla Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıcı kaldıramayacak kadar yorgun görünüyordu.

 

Yun Che acı dolu ağır bir nefes aldıktan sonra kaslarını gerdi ve bir kez daha kılıcını kaldırmaya çalıştı. Ji Hanfeng'in vücudu yirmi kez Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıçla dövülmüştü. Kollarında tamamen his kaybı yaşıyordu ve her bir saldırıdan sonra yaşadığı acı dolu anlar onu deliliğe doğru sürüklüyordu. Sonrasında Yun Che Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıcı daha fazla kaldıramayacağının farkına vardı.

 

“Ha.. Ha... Ha...” Ji Hanfeng'in nefes alması son derece kaba ve şiddetliydi. Ancak Yun Che toplayabileceği enerjinin kendisini fazlasıyla aştığını biliyordu. Yun Che'nin mevcut durumuna baktığında vahşi bir kahkaha patlattı. Yun Che'ye nefes alma firsatını vermeden, kalan gücüyle konsantre olduktan sonra Ejderha İnfilak Mızrağını iki kaşının ortasını hedefleyerek fırlattı.

 

“Olamaz!!” Mu Xiaolan'ın yüz ifadesi anında değişti ve ellerini sıktı.

 

Çünkü Ji Hanfeng'in fırlayan mızrağı Yun Che'ye geldiği an kaçınılmaz bir ölüme teslim olmakla aynı şeydi.

 

Ve artık Yun Che'nin tüm gücü tükenmişti, daha fazlasını bu saatten sonra karşılaması imkansızdı.

 

Yun Che eğer iç yaralanmalarını Ji Hanfeng'e gösterseydi, Ji Hanfeng çoktan zevkten dört köşe olurdu. Ve o anda, hiç kimsenin fark edemeyeceği şeytani bir sırıtış Yun Che'nin yüzünde yavaşça belirdi.

 

Bilinmeyen bir ürperti aniden ruhunu sardı, tüm vücudu sertleşmeye başladı ve hareketleri yavaşladı.

 

Boom!!!

 

Yun Che'nin vücudundan aniden inanılmaz bir hava akımı göklere doğru patladı. Ji Hanfeng tüm kaynak enerjisiyle birlikte bir miktar kanını da kullanarak gönderdiği bu mızrağın Yun Che'nin içinden geçeceğinden emindi, ancak bu bakış onun tüm vücudunu şiddetle sarsmasına yetti. Hava akımından dolayı orada bulunan seyirciler bile kaynak enerjilerini korunmak için deveran ettiler. Ji Hanfeng bu hava akımı yüzünden fırlatılıp yere düştüğünde, Yun Che'nin yavaşça ayağa kalktığını ve iki elinin arasında vermillion baskılı bir ağır kılıç kabzası tuttuğunu gördü. Korkunç kan renginde bir kaynak enerjisi hızlıca bedeninde deveran etmeye başladı ve gözlerine bakıldığında, onun sanki doğuştan kan renkli gözlere sahip olduğu sanılabilirdi.

 

Yun Che'nin kulağının yanına şeytani uğursuz bir ses geldi: “Çoktan birini sakatladığıma göre... Diğerini de sakatlayabilirim!!”                                                          Sefix Not: Sonraki bölüm = +16

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44223 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr