Bölüm 941: İhtişamlı Tanrı Âlemi

avatar
12897 32

Against The God - Bölüm 941: İhtişamlı Tanrı Âlemi


 

Bölüm 941:   İhtişamlı Tanrı Âlemi

 

“Peri Mu, Tanrı Âlemi ile ilgili bana birkaç bilgi verebilir misiniz? Örneğin, Kar Şarkısı Âlemi hakkında...”

 

Yun Che Tanrılar Âlemiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Ara sıra Jasmine'in anlattıkları onun tek kaynağı olmuştu. Tanrı Âleminde Kar Şarkısı Âlemi ilk yıldız bölgesi seviyesinde olduğu için en azından temel hazırlıkları yapmanın gerektiğini düşünüyordu.

 

O zamanlar Mu Bingyun, Yun Che'ye gönüllü olarak Tanrı Âleminden bahsedeceğini söylemişti. Yun Che zamanı geldiğini düşünüyordu, Mu Bingyun bilgileri aktarmadan önce biraz düşündü. “Tanrı Âlemi İlkel Çağda oluşmuş şeytanların ve tanrıların ikamet ettiği bir yerdir.’ Tanrılar ve şeytanlar dönemi sona erdiğinde o boyutta bir gerçek tanrı bile kalmadı, birçok değerli mistik hazinelerde yaşadıkları yerde kalmıştı. Bazı tanrılar kaybolmakta isteksiz olduğu için arkalarında soylarını, kaynak sanatlarını ve hatta ruh miraslarını bıraktılar.”

 

“Buradaki en önemli nokta ise tanrıların ve şeytanların ilkel dönemde yaşadıkları yer olduğu için oranın temel aurasının son derece zengin olmasıdır. Bu nedenle, kaynakları diğer boyutlardan çok daha üstün. Diğer boyutların aksine orada yaşayan gelişimciler kaynak güçlerini hızlıca geliştirirler. Âlemlerin dar boğazlarını kırıp geçmek veya yasaların derinliğini kavramak diğer dünyalardan çok daha kolaydır.”

 

Mu Bingyun buraya kadar açıkladığında dönüp sessizce Yun Che'ye baktı.

 

“Kaynak Gökyüzü Kıtasında bulunan son derece ince, bulanık aura ile birlikte kaynakların da yetersiz olması senin İlahi yola adımını atmanı engelleyecektir veya bu süreç çok uzun sürecektir. Fakat Kar Şarkısı Âlemine gelirsen gelişiminin şok edici bir hızla ilerlediğini fark edeceksin.

 

...” Yun Che ciddiyetle dinledi ve başını salladı. Mu Xiaolan bu sene on dokuz yaşında... Beklenildiği gibi onun son derece korkunç gücü, ilahi yola adımını çoktan atmasına sebep oldu.

 

Bu usta ve öğrenci buraya bir buçuk yıl önce gelseydi Xuanyuan Wentian'ın karşısında Mu Xiaolan'ın durması yeterli olacaktı. Hatta Wentian'ın bulunduğu mağaradan bile dışarı çıkamayıp öfkeden deliye döneceğini söylemek aşırıya kaçmazdı... Tanrı Âleminde Xuanyuan Wentian'ın seviyesi, muhtemelen Mu Xiaolan'ın bulunduğu gelişim seviyesine yakın bir konumdaydı.

 

“Bu demektir ki o küçük kı... Öksürür öksürür öksürür... O zaman Mu Xiaolan da Tanrı Âleminde nadir bir yetenek olmalı değil mi?” diye sordu Yun Che.

 

“Sadece Buz Anka Sarayına girebilecek kadar doğal yeteneği olduğu söylenebilir.” Mu Bingyun söyledi. O devam ederken kavrayamadığı bazı sözcükler kafasının karışmasına neden oldu, ama gözlerinin derinliklerindeki parlaklık belli oluyordu. “Xiaolan seni yanlış anladığı için sana biraz kötü davranışlarda bulunmuş olabilir, ama o özünde iyi bir çocuktur. Bu yıl... Onun için çok daha zorlu bir dönemdi.

 

...” Yun Che şaşırdı... Çünkü Bingyun'un Mu Xiaolan'ı değerlendirmesi açıkçası “iyi” idi.

 

Kaynak Gökyüzü Kıtasında on dokuz yaşında İlahi Kaynak Âleminden birisinin olması kesinlikle arkasında büyük bir etkiye sebep olurdu. Ama Tanrı Âleminde... Hayır, onların Kar Şarkısı Âleminde, bu sadece “iyi” olarak mı geçiyordu?

 

Kar Şarkısı Âlemi nasıl korkunç bir yer böyle?

 

Yun Che hem Kaynak Gökyüzü Kıtasının hem de Hayali Şeytan Ülkesinin tarihinin en önemli kişisi olarak çağırılıyordu. Bu boyutta “tarihin en önemli kişisi” olarak anılıyordu, fakat Kar Şarkısı Âlemine gittiğinde nasıl konuşulacaktı?

 

Ne tür bir gelişim seviyesi Tanrı Âleminde böyle anılabilirdi?

 

“Bu soru biraz rahatsız edici olabilir.” Bir süre sonra kendini iyice aptal hisseden Yun Che soru sormayı kesti. “Kar Şarkısı Âleminde böyleyse Tanrı Âlemi nasıldır kim bilir...”

 

Mu Bingyun bunları kötü bir niyetle söylemiyordu. Kayıtsızca yanıtladı: “Tanrı Âlemi hayal ettiğin kadar büyük bir yer değil. Toplam âlem sayısı kırk bin yıldız sayısı civarındadır, her yıldız bölge gücü seviyelerine göre ayrılmıştır. Bunlar düşük seviyeli yıldız âlemleri, orta seviyeli yıldız âlemleri ve yüksek seviyeli yıldız âlemleridir.

 

Onlardan otuz bini düşük seviyeli yıldız âlemi, altı bini orta seviyeli yıldız âlemi, iki bini de yüksek seviyeli yıldız âlemidir.

 

“...” Yun Che'nin çenesi yeniden açık kaldı ve bu seferki kısa bir süre değildi.

 

Toplam k... Kırk bin yıldız âlemi?

 

Ve bu hayal ettiğimden daha mı az?

 

Ne?

 

Yun Che her ne kadar iki hayat yaşamış olsa da, o Mavi Kutup Yıldızını asla terk etmemişti. Jasmine Yıldız Âleminin Mavi Kutup Yıldızı boyutundan daha önce var olduğunu ona söylemişti. En azından burası bir gezegen... Küçük bir gezegen…

 

Yun Che ne kadar iki hayat yaşamış olsa da böyle kırk bin yıldız âlemine sahip bir boyutun olacağını hayal etmesi mümkün değildi.

 

Onlardan her biri Mavi Kutup Yıldızı bölgesini aşacak güce sahipti.

 

Mavi Kutup Yıldızı bölgesinde, Hayali Şeytan ülkesi, Kaynak Gökyüzü Kıtası ve Azure Bulut Kıtasına tek seferde seyahat edebilecek az sayıda kişi bulunuyordu ve bunu kendi kaynak gücüyle yapabilecek kimse yoktu.

 

İlkel Kaos döneminde Mavi Kutup Yıldızı boyutu sadece okyanustaki bir damlaydı... Belki de bir damla kadar yer bile tutmazdı.

 

“Kar Şarkısı Âlemi tek başına toplam gücü düşünüldüğünde orta seviyeli bir bölge olarak kabul edilebilirdi. Mu Bingyun devam etti: ”Ancak Kar Şarkısı Âlemi'nin Ulu Âlem Kralı, ilahi yolda boyutlar arasındaki en yüksek mevkide yer alır. Bu nedenle, Kar Şarkısı Âlemi orta seviyeli âlemler arasından sekiz bin bölge içinde en yüksek seviyeli yerlerden birisidir. Yüksek seviyeli âlemler bile bize kolayca hakaret etmeye cesaret edemezler.

 

Diğer bir deyişle, Kar Şarkısı Âlemi'nin sahip olduğu genel güç orta seviyeli yıldız âlemlerinde olabilir, fakat Ulu Âlem Kralı da yüksek seviyeli âlemlerden düşük bir güce sahip değildir.

 

“Ulu Âlem Kralı?” Yun Che şaşkınlık içinde sordu.

 

“Ulu Âlem Kralları yıldız âlemlerinin krallarıdır. Onlar kendi yıldız âlemlerinin yüce hükümdarlarıdır. Onlar Yıldız Âlemlerinin en güçlü uzmanları olup ayrıca yıldız âlemindeki en yüksek otoriteye sahip kişi olabilirler.” Küçük bir aradan sonra, devam etmeden önce biraz tereddüt etti. “Kar Şarkısı Diyarı'nın Ulu Âlem Kralı benim ablam.”

 

“... Görüyorum.” Yun Che uzun bir süre şaşkınlıkla başını salladı.

 

‘Tanrı Âleminin inanılmaz bir derecede korku verici ve bu kadar ihtişamlı olacağını asla düşünemezdim. Tanrılar diyarında, üst sıralarda yer alan biri nasıl bir insan olabilir?

 

Mu Bingyun'un bin yıldır böyle bir zehir altında hayatta kalmayı nasıl başardığına şaşmamalı. Onun büyük kız kardeşi Kar Şarkısı Âleminin Ulu Âlem Kralı olduğu için doğal olarak bazı kaynakları onun için transfer etmiş olabilir mi... Fırsatım olursa Mu Bingyun'dan rica edip Ulu Âlem Kralı ile konuşabilirsem eğer... Böyle bir kişinin müritlerinden biri olabilirsem Tanrı Âleminde hareket etmesi yüz kat daha kolay olurdu.

 

Hatta eğer... Ama bunun olma olasılığı neredeyse imkânsız.’

 

“O zaman nasıl bir seviye... Yıldız Âlemi için uygun?” Yun Che üstünkörü yorum yapıyordu, fakat zihninin hafifçe gergin olduğu söylenebilirdi.

 

“Yıldız Tanrı Âlemi?” Mu Bingyun bakışlarını ona döndürdü.  “Yıldız Tanrı Âlemi hakkında ne biliyorsunuz?”

 

“...” Bir an için, Yun Che ona nasıl cevap vereceğinden emin değildi.

 

Yun Che daha fazla soru sorarsa yanıtını alamayacağını biliyordu, Mu Bingyun'un isteksiz ifadesi kendini belli ediyordu. Ardından yanıtladı: “Yıldız Tanrı Âlemi üç yıldız bölgesinde yer almaz.”

 

“Eh?” Yun Che'nin şaşkınlık dolu bir bakışı vardı.

 

“Çünkü Yıldız Tanrı Âlemi yüksek seviyeli bölgeleri aşan Hükümdar seviyeli bir bölgedir!”

 

“Hükümdar... Âlemi?” Yun Che'nin kalbi sızladı... Yüksek seviyeli bölgeleri aşmak mı!?

 

“Tanrı Âlemi kırk bin yıldız bölgesinden oluşur ve dört ilahi bölge olarak ayrışır. Bunlar; Güney İlahi Bölge, Doğu İlahi Bölge, Batı İlahi Bölge, Kuzey İlahi Bölge olarak ayrılırlar. Bunların arasında Batı İlahi Bölgesi en büyüğüyken, Doğu İlahi bölgesi ikinci sıradadır. Kırk bin düşük, orta ve yüksek seviye yıldız âleminin yanı sıra, tüm Tanrı Âleminin zirvesinde duran on yedi Hükümdar Âlemi vardır. Hatta onlar için tüm Tanrı Âlemine egemen olan Hükümdar seviyeli âlemler denilebilir. Bu on yedi Hükümdar Âleminden Batı İlahi Bölgesinde altı, Doğu İlahi Bölgesinde dört, Kuzey İlahi Bölgesinde üç ve Güney İlahi Bölgesinde ise dört âlem vardır.

 

Bizim Kar Şarkısı Âlemimiz Doğu İlahi Bölgesinin kuzeyinde yer almaktadır ve hakkında sorduğun Yıldız Tanrı Âlemi de Doğu İlahi Bölgesinde yer alır. Orada bulunan dört Ulu Âlem Kralı, benim Kar Şarkısı Tarikatımın arzulayabileceği varlıklara sahip, ne yazık ki biz oraya sadece bir göz ucuyla bakabiliriz.” Mu Bingyun, Yun Che'ye dikkatlice baktı. “Tanrı Âlemi ile ilgili çok az bir bilgiye sahipsin, yine de aniden Yıldız Tanrı Âlemini soruyorsun. Acaba Tanrı Âlemine gitmek için ısrar etme nedenin Yıldız Tanrı Âlemine ulaşmak olabilir mi?

 

...” Yun Che uzun süre sessizliğini korudu. Her saniye devam eden, tüm vücudunu kaplayan soğukluk, uzuvlarına nüfuz ederek kaskatı kesilmelerine neden oldu.

 

O anda, aniden kendi önemsizliğini ve çaresizliğini hissetti.

 

Bu sefer Jasmine ile arasındaki kıyaslanamaz farkın oluşturacağı engellerin her zamankinden daha zor olacağının farkındaydı. O zaten bunun zor olacağının farkındaydı, şimdi birde üstüne yüksek seviyeli “Yıldız Tanrı Âlemi” vardı. Tanrı Âleminin adını daha önce duymuş olsa da, o anda Mu Bingyun'un ayakta olduğunu yeni fark etti. Jasmine'in yaşadığı Yıldız Tanrı Âlemi, aslında korkunç derecede yüksek bir seviyedeydi.

 

Tanrı Âlemindeki herkes kendi kabiliyetine sahip olamasa da, bu dünya için oradaki gelişimcilerin gelişim seviyesi göz önüne alındığında kim onların karşısında durabilirdi.

 

Böyle bir devin önünde, o muhtemelen sonsuz mavi bir okyanustaki kum tanesi ile karşılaştırılabiliyor olması gerekiyordu... O zaman Jasmine'i görmesi mümkün müydü?

 

Jasmine onun için yüreğindeki tek dayanak noktası mıydı?

 

Yun Che'nin aniden konuşmayı kestiğini görünce aurasının ağırlaştığını ve karanlık bir moda girdiğini farkeden Mu Bingyun hilal kaşlarını çattı. “Görünüşe göre Tanrı Âlemine gitmekte ısrar etmenin Yıldız Tanrı Âlemiyle bir ilgisi var.”

 

“Ben... Sana güvenebilir miyim?” Jasmine'i bulmanın zorluğunu yavaş yavaş kabullenen Yun Che dişlerini gıcırtattı. Ayrıca, o temelde Tanrılar Âlemiyle ilgili herhangi bir bilgiye de sahip değildi. Güvenebileceği tek kişi onun önündeki Mu Bingyun'du.

 

Mu Bingyun döndü ve onun tüyler ürpertici soğuk gözleri sakince ona doğru baktı. “Sen benim hayatımı kurtardın, ayrıca bununla da kalmayıp Donmuş Bulut Asgard'ı kurtardın. Sana tüm yaptıklarının karşılığını nasıl öderim bilmiyorum, ama bildiğim tek şey asla sana zarar verecek birşey yapamayacağım.

 

Yun Che başını salladı. Zorlukla nefes aldı ve sonra usulca şöyle dedi: ”Tanrı âlemine gitmek istememin nedeni bir kişiyi aramak... Yıldız Tanrı Âleminin... Cennetsel Katil Yıldız Tanrısı…”

 

“... Ne!”

 

İyileşmesine kadar su gibi sakin olan Mu Bingyun'un ifadesi anında değişti. Kızarmış kar gibi yanakları gözlerindeki şaşkınlığa eşlik ediyordu.

 

Sonrasında hemen bir şey düşünüyor gibi göründü, kar gibi yeşim suratındaki şaşkınlık yavaş yavaş azalmaya başladı. Ancak gözlerine bakıldığında garip bir bakışın yerleştiği belli oluyordu. “Demek bu yüzden oldu. Cennetsel Katil Yıldız Tanrısı bunca yıl ortadan kaybolduğunda, o bu dünyaya geldi.”

 

Ancak bu sefer şok geçiren Yun Che olmuştu. “Ne dedin? Sen...”

 

“Şaşırmana gerek yok.” Mu Bingyun başını iki yana salladı. “Sen Tanrı Âleminde bir Yıldız Tanrısının önemini ve bulunduğu konumu henüz kavrayamazsın. Bir Yıldız Tanrısının ‘düşüşü', Tanrı Âleminde büyük bir kargaşa yaratmaya yeter.”

 

“Yıldız Tanrı Âlemi, Tanrı Âlemleri arasında zirvede yer alan Hükümdar seviyeli bir diyardır. Ulu Âlem Kralları bile Yıldız Tanrısı Âleminde bulunan on iki Yıldız Kralından sonra gelir. Sahip oldukları kudretli güç, tüm kaynak gelişimcilerinin isimlerini duydukları anda titremelerini sağlamak için yeterlidir. Bunlar senin hayal edemeyeceğin şeyler. Yaklaşık sekiz ya da dokuz yıl önce Kar Şarkısı Âlemindeyken, Cennetsel Katil Yıldız Tanrısının Yıldız Tanrı Âleminde gizlice suikasta uğrayarak son derece güçlü bir zehirle zehirlendiğini ve onun öldürüldüğü söylentilerini duydum. Bu olay birkaç yıldır Tanrı Âleminde büyük dalgalara yol açtı. Sonrasında onun hala hayatta olduğu söylentilerini duydum. Yakın bir zamana kadar birçok gelişimci tarafından Yıldız Âleminin Cennetsel Katil Yıldız Tanrısının barışçıl bir şekilde Yıldız Tanrısı Âlemine geri döndüğü haberleri yayıldığında gerçek olduğu ortaya çıktı.  Bununla birlikte, kimse onun son yıllarda nerede olduğunu bilmiyordu.”

 

Yun Che: “...”

 

Mu Bingyun Yun Che'ye derin bir şekilde baktı. “Kelimelerinden yola çıkarak kolayca anlayabilirim ve tepkin de zaten bana cevabı söyledi. Endişelenme, bundan kimseye bahsetmeyeceğim. Sen de bunu kimseye söylememelisin.”

 

“... Onu görmek istersem, ne yapmam gerektiğini söyleyebilir misin? Veya kullanabileceğim her hangi bir yöntem var mı?” Kararlılık ve özlem Yun Che'nin gözünde yoğunlaştı…

 

Benim Jasmine'im gerçekten de güçlüymüş. Herkesin ve her şeyin onun altında olduğunu hissetmesi şaşırtıcı değildi. Aslında bu durum onun mizacından değil, onun bulunduğu seviyeden kaynaklanıyordu. Muhtemelen bu dünyadaki her şey onun gözüne zayıf bir böcek gibi basit geliyordu.

 

Beni bir kenara koyarsak...

 

Mu Bingyun başını iki yana salladı. “Sana ondan vazgeçmeni öneririm. Yıldız Tanrı Âleminin bulunduğu boyut senin henüz anlamlandıramayacağın kadar derindir. Onu görmeyi unut, hatta Yıldız Tanrı Âlemine ulaşmak bile neredeyse imkânsızdır... Tabii binlerce yıl çalışmadığın sürece.”

 

Mu Bingyun'un bu sözleri Yun Che'yi hedefinden tabii ki vazgeçiremeyecekti. O yavaş yavaş yumruklarını sıktı, dişlerini gıcırdattı ve aniden her kelimenin telaffuzunu anlamaya çalıştı. “Her zaman bir söze inandım... Ve tüm hayatım bu sözü her zaman kanıtladı... Bu evrende... Hiçbir şey imkânsız değil!”

 

O anda, Yun Che'nin gözlerindeki korkutucu derinlik ortaya çıktı. Onun kendi ayakları üstünde tek başına durabileceğini gösteren gözleri, aslında Mu Bingyun'un ruhuna gizemli bir şekilde dokunduğunu hissetmesine neden oldu. O Tanrı Âleminde yaşadığı birkaç bin yıl içinde bu duyguya benzer bir şey hissetmemişti.

 

“Bu kadar kararlı olduğuna göre…” Mu Bingyun kayıtsız bir ses tonuyla belirtti. “... Deneyebileceğin bir yöntem olabilir.”

 

“Ne yöntemi?” Yun Che aniden başını iki yana salladı.

 

“Benim İlahi Buz Anka Tarikatıma katıl ve benim İlahi Buz Anka Tarikatımın bir öğrencisi ol!”  Mu Bingyun inanılmaz bir sakinlikle konuştu.

 

İlk başta Yun Che şaşırdı, ama dinlemeye devam etti.

 

“Tanrı Âlemindeki hareketlilik şu an eskiye göre daha farklı. Özellikle Ulu Âlem Kralları arasında çeşitli anormal olaylar vuku buluyor. Sekiz yıl önce, Ebedi Cennet Âlemi bir numaralı Ulu Âlem Krallarına sahipti, bu o boyutu sarsan bir olaydı.

 

Ebedi Cennet Âlemi? Yun Che bu ismi duyduğunda kalbinde bazı şeyleri anımsadı... Yedi cennetsel kaynak hazinesi, dördüncü sıradaki hazine ”Ebedi Cennetsel İnci” ve Yıldız Âlemindeki Ebedi Cennetsel Âlem... İkisinin birbirleriyle bir bağlantısı olabilir mi?

 

“Yeni Doğu Kaynak Tanrı Sözleşmesi, Ebedi Cennet Âleminde yapılacak!”

 

“İlahi Bölge'nin... Kaynak Tanrı Sözleşmesi? Bu da ne?” diye sordu Yun Che.

 

“Tanrılar Âleminin şu ana kadar görüp görebileceği en önemli ve seçkin toplantı. Doğu İlahi Bölgesinde toplam dokuz bin yıldız âlemi bulunuyor. Dört Büyük Ulu Âlem Kralının yanı sıra, tüm yıldız âlemlerinin kaynak gücü belirli bir kriter ile sınırlıdır ve altmış yaşın altındaki herhangi bir kaynak uygulayıcının yer almasına izin verilir. Kaynak Tanrı Sözleşmesinin ölçeği son derece büyüktür, her tutulduğunda uzun bir süre hazırlıklara ihtiyaç duyulur ve büyük zararlar meydana gelir. Geçmişte Kaynak Tanrı Sözleşmeleri her üç bin yılda bir yapılırdı. Bu oturum ile son oturum arasında sadece yedi yüz yıl geçti ve bu oturumun hazırlık süresi öncekilerden çok daha kısa.”

 

Mu Bingyun olayların detayına indikçe Yun Che daha fazla şaşırıyordu. Yun Che konuştu: “Ne demek istiyorsunuz... İlahi Buz Anka Tarikatına katılma sebebim ve sonrasında Kaynak Tanrı Kongresinde İlahi Buz Anka Mezhebini temsil etmem için miydi?”

 

“Tabii ki hayır.” Mu Bingyun başını iki yana salladı. Bu Kaynak Tanrı Kongresine hazırlanma süresi on yıldan daha az bir süre. Ayrıldığımız zamana göre, Kaynak Tanrı Sözleşmesi başlayana kadar üç yıl bile yok. Senin kaynak gücün... O zaman geldiğinde bile katılmak için yeterli olmayacaktır. Ayrıca, Kaynak Tanrı Sözleşmesine katılmak için herhangi bir sektör veya yıldız âleminin desteğine gerek yok. Şartları yerine getirdiği sürece herkes katılabilir.

 

“İlahi Buz Anka öğrencisi olmanı istememin nedeni, kız kardeşimin sizi Ebedi Cennet Âlemine götürmesini daha kolay hale getirmektir.” Mu Bingyun konuşmasını bitirdiğinde, ablasını nasıl ikna edebileceğini derinden düşünmeye başlamıştı.

 

“Hala anlamıyorum.” Yun Che şaşkınlıkla tekrardan başını salladı.

 

Mu Bingyun, “Dört Ulu Âlem Kralı Kaynak Tanrı Sözleşmesi'ne hiç katılmamasına rağmen her zaman ortaklaşa hazırladılar, başkanlık ettiler, tanık oldular ve gerçekleşeceği alanı seçtiler. Dört Ulu Âlem Kralının uzmanlarının büyük bir kısmı savaşları izlemek için katılır... Buna Yıldız Tanrısı Âleminin on iki yıldız tanrısı da dâhil... Seyirci koltuklarında her zaman Kar Şarkısı Âlemi için bir yer olmuştur. Kız kardeşimi Ebedi Cennet Âlemine seni götürmesi için ikna etmeye çalışacağım. Ablam şükran bilen bir kişidir. Hayatımı kurtardığın için kız kardeşimin bu kadar küçük bir geri ödemeyle kalacağını sanmıyorum. O zaman geldiğinde, görmek istediğin kişiyi görmek olsun veya olmasın... Bu senin kaderine ve iyi şansına bağlı.”

 

 

Sefix Notu: Against The God son hızla çevrilmeye devam ediyor... Konumuz gittikçe derinleşmeye başlayacak, yeni insanlar, yeni yerler keşfetme yolunda son hız devam. En aksiyonlu Arc geliyor yerlerinizi hazırlayın *-*

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45216 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr