Bölüm 918

avatar
13072 39

Against The God - Bölüm 918


 

Bölüm 918: Geçici Ateşkes

 

            Yun Che'nin gözlerindeki ifade o anda değişti. Huangji Wuyu hariç hiç kimse fark etmemişti. Yun Che’nin aynı zamanda Güneş Ay İlahi Salonu ve Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi’ni affetmesini görmeleri, Mutlak Hükümdar İbadethanesi ve Yüce Okyanus Sarayı üyelerini azcık şaşırtmıştı, fakat aynı zamanda rahatlatmıştı da.

           

Çünkü aynı onlar gibi, Güneş Ay İlahi Salonu ve Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi de kutsal bölgelerdi. Eğer zorla imha etmeye kalkışsalardı bunu gerçekleştirebilirlerdi, ancak kendi çıkarlarına ciddi bir şekilde zarar vereceği şüphesizdi.

           

"Hepiniz hala burada ne yapıyorsunuz?” Arkasında aniden hiçbir hareket olmadığını fark eden Yun Che gözlerini eğdi. “Geldiğiniz yere geri dönün. Hâlâ Yüce Okyanus Sarayı'nda temizlenmesi gereken çok fazla karışıklık var, hepinizi burada tutacak zamanım yok. Işınlanma formasyonuyla ilgili olarak, yarından itibaren tüm enerjinizle hazırlamaya başlayın… Bir ay içinde tamamlanmalıdır.”

 

Yun Che'nin sözleri, panik içinde olan herkesi rahatlattı. Aklı başında olan herkes, istedikleri gibi hayatlarını ve ölümlerini kararlaştırabilecek bir İblis Tanrı'sının önünde kalmak istemeyecekti.

Özellikle de Güneş Ay İlahi Salonu ve Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi'ndeki insanlar yavaş yavaş geriye çekildiler ve ayrılmaya hazırlandılar, şu ana kadar Yun Che'nin onları salacaklarına tamamen inanamamışlardı.

           

Yun Che o anda döndü, Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi'ne baktı ve aniden “Bekle.” dedi.

 

            Yun Che'nin sesi, bir kişinin sırtını hedefledi ve bu çağrının kendisine geldiğini hemen anladı. Adımları bir anda kesildi. Dönmeden önce birkaç nefes süresince kalakaldı. Yun Che ile karşı karşıya geldi ve derin saygı ve tevazu ile “Asgard Efendisi Yun, beni mi çağırdın?” dedi.

           

"Bu Ling Kun değil mi, Kıdemli Ling?” Yun Che yavaşça ağzının köşesinde asılı hafif bir gülümsemeyle ona doğru yürüdü. “Sırası gelmişken, altı ya da yedi yıldır kıdemli Ling'i tanıyorum ve kendisi kutsal bölgelerden tanıdığım ilk kişi olur. O zamanlar Cennetsel Kılıç Villası'nda, Kıdemli Ling  beni Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi'ne katılmaya davet etti. O zamanlar, ben de otorite ve onur tarafından aşırı derecede boğulmuştum. O zamanlar tüm o övünç ve saygı altında boğulmuştum.”

           

Ling Kun'un yüzünde karşı konulmaz bir övünç belirdi. “Asgard Efendisi Yun'un hala bunu hatırladığına inanamıyorum, bu gerçekten… Bu mütevazı kişinin onurudur.”

           

Ayrılmaya hazırlanan herkes yüzlerinde şaşkınlıkla bir anda geri döndü. Özellikle de Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi insanları, hiç konuşmadan birbirinin gözlerinin içlerine bakıyorlardı.

 

"Kıdemli Ling, biz eski arkadaşız, ancak beni hiç selamlamadan ayrılacaktın. Bu biraz kalpsizce değil mi?” Yun Che gülümsüyordu, ancak o gülümsemenin ardında dipsiz bir karanlık gizliydi.

 

Ling Kun'un kaynak gücü, Tiran Kaynak Âlemi’nin geç dönemindeydi. Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinde bu, ortalamanın altındaydı ancak kıdemliler''den biri olarak listelenmişti. Bunu başarmasının sebebi ise entrikacı aklı, geniş bilgisi ve eşsiz tecrübesiydi. Yun Che’nin onu durdurmasının sebebi sadece eski günleri yâd etmek olduğuna gerçekten inanmayarak, suratında hala korku dolu bir ifadeyle, “Asgard Efendisi Yun abartıyor. Asgard Efendisi şimdi cennetteki tanrı, artık eskisiyle aynı değilsiniz, bu mütevazı olan… Bu mütevazı olan nasıl sizin seviyenizdeki biriyle konuşup arkadaşlık kurmaya cüret etsin.”

           

"Arkadaşlık kurmak gerçekten de gerekli değil.” Yun Che’nin gözlerinde gizlenen ölümcül niyet bir anda kendini ortaya çıkardı. “Fakat bunu bana, şu andaki Asgard Efendisi Yun’ a açıklamak istemez misin: Ne bokuma Ye Xinghan Donmuş Bulut Asgard’a saldırdı?”

           

Ye Xinghan, Yun Che’nin onu fark etmesinden korkarak Güneş Ay İlahi Salonu insanlarının arasında saklanıyordu. Yun Che’nin ağzından kendi ismini duyduğu anda, o kadar korkuya kapıldı ki korkudan ayakları dengesini kaybetti ve yere düşerek dizlerinin üstüne kapaklandı, uzun bir süre tekrar ayağa kalkamadı.

           

Ling Kun’un vücudu sertleşti, ancak tepkisi gayet hızlıydı. Yüzü tamamen şaşırmış edasıyla, “Ne? Asgard Efendisi Yun neyi ima ediyor? Bu mütevazı olan gerçekten anlayamadı.”

           

"O zaman anlamanı sağlayacağım.” Yun Che’nin ifadesi bir anda karardı. İleriye doğru eliyle kavrama hareketi yaptı ve Ling Kun bir anda Yun Che ye doğru çekilmeye başladı.

           

"Asgard Efendisi Yun, Sen…” Ling Kun’un gözleri yerlerinden fırladı. Ağzından birkaç kelime anca çıkartabilmişken bir anda Yun Che’nin kaynak kolu kalbini ve ruhunu istila etti ve bilincini tamamen kaybetmesine yol açtı.

           

Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi halkı bunu gördü, ama hiçbiri öne çıkmaya cesaret edemedi. Tüm bunları geç, sonbaharda bir ağustos böceği gibi sessiz kaldı.

           

Yun Che, Ling Kun'un hafızasını hızlı bir şekilde taramak için kaynak kulpunu kullandı ve kaşları aniden düştü.

           

Aynı şüphelendiği gibi Xia Qingyue’nin tüm bilgileri Mavi Rüzgar Sıralama Turnuvasından sonra Ling Kun tarafından Ye Xinghan’a satılmıştı.

           

Dört büyük kutsal bölgenin antik kayıtlarında Dokuz Kaynak Seçkin Bedene dair birçok kayıt vardı. Kimse görmemiş olmasına rağmen, Ling Kun Dokuz Kaynak Seçkin Bedenin kaynak enerjisinin kendisine has özelliklerini bu antik kayıttan alıntı yaparak anlatmıştı. Ardından Xia Qingyue Yeryüzü Kaynak Âleminde iken, yalnızca İmparator Kaynak Âlemi tarafından kullanılabilecek Etki Alanı gücünü kullandığını görünce, Xia Qingyue'nin Antik kayıtlarda geçen Dokuz Kaynak Seçkin Bedene sahip olduğuna emin oldu.

           

Bu antik kayıtlarda ayrıca Dokuz Kaynak Seçkin Beden sahiplerinin vücutlarında kendine has küçük bir dünya oluşturabileceklerinden ve çift gelişimi için çok nadir olan mükemmel bir kuluçka makinesi olduklarından bahsedilmişti.

           

Bunu, Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi'nin insanlarına söylemedi, bunun yerine bu bilgiyi, kârı maksimize etmek için Ye Xinghan'a sattı. Aynı zamanda, bu planın arkasında başka bir kişinin kötü niyetleri de vardı…

 

Xuanyuan Yufeng!!

           

Chu Yuechan her zaman Ling Yuefeng'in aklındaydı ve Ling Yun açıkçası Xia Qingyue'ye o kadar çok takıntılıydı ki aklını kullanamaz hale gelmişti. Xuanyuan Yufeng'in güçlü kıskançlığı ve öfkesinden dolayı, sadece kendisini öldürmesi için Chu Yuechan'ın arkasından insanları göndermesi değil, aynı zamanda Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi'nin Donmuş Bulut Asgard'ı yok etmesi için Ling Kun'un yardımı istedi. Ling Kun isteğini kabul etti ve seçtiği yöntem, Ye Xinghan'ın yeteneklerini ödünç almaktı.

           

Kaynak kulpunu geri aldı ve Ling Kun'un gözleri tekrar odaklandı. Yun Che'ye gözleri genişleyerek baktı ve korkuyla,  “Sen… Bana ne yaptın?” dedi.

           

Whoosh!!

           

Ling Kun'un çığlık sesine eşlik eden alevler, Yun Che'nin elinden patladı ve Ling Kun'u bir insan meşalesi haline getirdi. Bir sonraki anda, tüm vücudu alevler içinde çözüldü ve tamamen kül oldu.

           

Gulp…

           

Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi halkının boyunları kıvrılarak vücutları sertleşti.

Yun Che kolunu indirdi ve tozu ellerinden silkelemeyi unutmadı. Gözleri daha sonra odak değiştirdi ve Ye Xinghan'a rahat bir tempoyla yürüdü.

 

Güvende olduğunu düşünen Ye Xinghan, Yun Che'nin gözleriyle göz göze geldi. Vücudundaki tüylerin tümü, derin bir uçuruma düştüğünü hissedermişçesine dikildi. Yalpalayarak gerilerden, “Yun Che… Sen… Ne yapıyorsun… Buraya gelme… Buraya gelme!”

 

Kutsal Elçiler ve Güneş Ayı İlahi Salon'un birçok kıdemlisi Ye Xinghan'ı kuşattı. İleriye veya geriye doğru hareket etmenin yanlış olduğunu hissediyorlardı. Ye Xinghan ve Yun Che arasında yaşananların farkındalardı. İlk önce Yun Che ve Feng Xue'er'i İlkel Kaynak Arkında neredeyse ölümle burun buruna bırakmış ve ardından da Donmuş Bulut Asgard'a saldırmak için insanlar yollamıştı... Ama Yun Che şimdi Donmuş Bulut Asgard'ın Efendisiydi!

 

“Genç efendini öldüreceğim, beni durdurmaya çalışacak mısınız?” Yun Che Güneş Ay İlahi Salonu Elçilerine ve Kıdemlilerine baktı, ardından son derece sakin bir tonda söyledi.

Yun Che baktığı zaman Güneş Ay İlahi Salonu Elçileri ve Kıdemlileri gergin gözüküyordu ve Ye Xinghan çoktan yere düşmüş ümitsizce geriye doğru ilerliyordu. “Hayır… Gelme… Kurtar... Kurtarın beni… Kurtarın beni…”

 

Birden Ye Xinghanın altında keskin bir koku eşliğinde küçük bir su birikintisi belirdi... Yun Che’nin bakışları altında o kadar korkmuştu ki korkudan altına işemişti.

 

Kutsal Elçilerin Lideri olan Kutsal Elçi Cennet Eşiti, dişlerini gıcırdattı. Adımları yavaşı, ancak gittikçe geri adım atarak uzaklaşıyordu. Bu davranışıyla, diğer elçilerin ve kıdemlilerin geri çekilmesini tetikledi. Göz açıp kapayıncaya kadar çoktan Ye Xinghan'dan bayağı uzaklaşmışlardı.

 

Eğer onlara odaklanan kişi Huangji Wuyu olsaydı kesinlikle karşı çıkarlardı. Ancak Yun Che karşılarında olunca, Ye Xinghan’ı kurtarmaları imkânsız olmakla kalmayıp, Güneş Ay İlahi Salonunun çok değerli kurtulma şansının da ortadan kalkma ihtimalini göze alamazlardı.

O yüzden, bu popüler dahi olmayan genç efendilerinden vazgeçmek şüphesiz en mantıklı ve insancıl çözümdü.

 

“Siz… Hepiniz…” Ye Xinghan o kadar korkmuştu ki yüzünde renk kalmamıştı. Yüzü o kadar solgundu ki zımparayla parlatılmış duvara benziyordu. “Hayır... Hayır… Beni öldürme… Beni öldürme…”

 

“Ye Xinghan…” Yun Che emin adımlarla ona doğru yürüdü ve duygusuz bir şekilde konuştu: “Baban az önce gözlerinin önünde öldü. Oğlu olarak cesedini tamamen geri alamasan da en azından aşağı gidip küllerinin birazını toplamalısın. Eğer bu şekilde gidersen, yaptığın çok hayırsız bir davranış olur. Yeraltı dünyasına gittiğin zaman baban bile seni rahat bırakmaz.”

 

“Sen… Sen... Ah… Ugh…” Ye Xinghan’ın suratı beyazdan yeşile döndü. Ağzı tamamen açıktı ve vücudu tamamen kıvrılmış ve boğazından garip çarpık sesler geliyordu.

 

“Daha önce nerdeyse ölümüme sebep oldun, Xue'er’i de az daha öldürüyordun, önceki Asgard Hanımı ve Kıdemli Asgard Hanımını öldürdün. Eğer zamanında orda olmasaydım, Donmuş Bulut Asgard senin yüzünden tamamıyla yok edilmiş olacaktı. Bu borçlarını nasıl ödemeyi önerirsin?”

 

“Senin ölmeni dilemeni sağlamak için derini soyup tendonlarını mı söksem, yoksa uzuvlarını kopartıp seni insandan kuğuya mı çevirsem?” Yun Che’nin suratı tamamıyla karardı. Her bir sözü sonsuz bir garez belirtisi doluydu. Bu sözleri duyan herkes enselerinde küçük bir esintiyle tir tir titriyordu.

 

“Ah... Er… Ugh…” Ye Xinghan kanlı gözlerle bakakaldı. Toplarının her tarafı kanlı damarlarla kaplanmıştı. Yüzünün suratı yeşilden olağan dışı akıl almaz koyu bir griye dönüştü. Garip sesler durmaksızın boğazından çıkıyordu, ancak çıkanlar tek bir mantıklı kelime dahi oluşturamıyordu.

 

Ve ardından gözleri açıldı, dümdüz yere çakıldı ve artık hareket etmiyordu. Ağzından hunharca kanla karışık beyaz köpük fışkırıyordu.

 

“..." Bütün Yüce Okyanus Sarayını ölümcül bir sessizlik bürüdü. Ye Xinghandan gelen koku hala havada asılıydı. Yun Che, Ye Xinghan’a bakış attı ve ardından sessizce döndü. Bu sözüm ola herkesin imrendiği genç efendiler normalden çok daha fazla ölümden korkuyordu. Bu Ye Xinghan’ı kendisinin öldürmesine bile gerek yoktu, bu bahsedilen kişi o kadar korkmuştu ki karaciğer ve safra kesesinde kırılmalara yol açarak kendi kendisinin sonunu getirmişti.

 

Ye Xinghan’ın ölümü Güneş Ay İlahi Salonunun mutsuzluğuna ya da gönülsüzlüğüne yol açmadı... Tam tersine tamamıyla aşağılanmalarına sebep oldu, sanki bütün haysiyetlerini yitirmişler gibi.

 

Eğer kendi hayat damarını kopartsaydı, Güneş Ay İlahi Salonunun hatırı sayılır ismini korumak amaçlı kendini feda etmiş olacaktı, ancak bütün gözler onun üzerindeyken, Yun Che ona bir parmağını dahi dokundurmadan, altına işeyerek korkudan kendini öldürmüştü.

 

Bütün Kaynak Gökyüzü Kıtasındaki Derebeyleri arasında kendi kendine korkarak ölen ilk Derebeyi olması büyük bir ihtimaldi.

 

On bin yıllık Güneş Ay İlahi Salonunun haysiyeti onun ölümüyle birlikte yok oldu.

 

“Hadi gidelim.” Kutsal Elçi Cennet Eşiti yenilginin öfkesiyle dişlerini gıcırdatarak, döndü ve Ye Xinghan’ın cesedini umursamadan ayrıldı, diğer herkes de onu arkadan takip etti. Hiç kimse Ye Xinghan’ın cesedini almaya gitmedi, o tarafa doğru ikinci bir bakış dahi harcanmadı.

 

“Hadi bizde ayrılalım.”

 

Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi halkı da toplandı ve gitmeye hazırlandı.

 

Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi halkına ayrılan kesimin kenarında, aynı şekilde eşsiz bir grup vardı: Cennetsel Kılıç Villası!

 

Ling Yuefeng ve Xuanyuan Yufeng Cennetsel Hükümdar Konferansına Xuanyuan Jue tarafından getirilmişti ve amaçları Xuanyuan Wentian’ın karşısına çıkıp ona bağlılıklarını adayan ilk gruptan olup Cennetsel Kılıç Villası’nın bu kıtadaki pozisyonunu yükseltmeyi amaçlıyorlardı. Ancak bu şekilde bir sonucu hayal dahi etmemişlerdi, en vahşi kâbuslarında bile... Xuanyuan Wentian’ın Cennetsel Hükümdar oluşunu göremediler; onun yerine toz oluşunu gördüler. Şahit oldukları şey ise bu kıtanın gerçek hükümdarının doğuşuydu.

 

Bu kıtanın hükümdarı olmuş eşsiz güce sahip genç adamın, onların Cennetsel Kılıç Villası’yla birçok hıncı ve geniş bir geçmişi vardı.

 

Xuanyuan Jue diğer ikisini kaldırdı ve tam ayrılıyorlardı ki önlerine bir gölge geçti ve önlerinde Yun Che’nin soğuk yüzü belirdi.

 

“Yun Che!” Ling Yuefeng o kadar şaşırmıştı ki az daha geri adım atıyordu.

 

“Sen… Sen ne yapmayı düşünüyorsun?” Xuanyuan Jue de aynı zamanda korkudan titriyordu. Kolları kontrol edilemezcesine titreyerek Xuanyuan Yufeng’i arkasına sakladı. “Endişelenme.” Yun Che soğukça gülümsedi. “Xuanyuan Yufeng, her ne kadar 10 bin kere ölmeyi hak eden bir orospu olsan da iyi bir çocuk dünyaya getirdin. Biliyorsun, seni şimdi şu an öldürsem, Ling Jie hayatı boyunca benden nefret etmez… Ancak aynı zamanda seni şu anda öldüremememin sebebi de bu.”

 

Yun Che tarafından orospu olarak hitap edilmek, eğer geçmişte olsaydı Xuanyuan Yufeng kesinlikle umursamazca üzerine atlamıştı. Fakat Xuanyuan Wentian’ı öldürüp Dört Büyük Kutsal Bölgeyi dizlerinin üstüne çöktüren Yun Che’yle yüzleşince artık vahşilemezdi. Dudakları mora dönüştü ancak tek bir kelime dahi edemiyordu.

 

Yun Che ellerini hafifçe kavradı, Xuanyuan Yufengi öldürme içgüdüsüne karşı çıkmaya çalışıyordu… Jasmine’in Yun Che’ye Chu Yuechan ve çocuğunu bir daha hayatı boyunca göremeyebileceğini söylemesi yüzünden, Xuanyuan Yufeng’e kemiklerine kadar işlemiş bir nefret taşıyordu. Fakat o gün Cennetsel Kılıç Villası’nda, Ling Jie’nin Xuanyuan Yufeng’in hayatının bağışlanması karşılığında kendi boğazına kılıç saplaması yüzünden, Yun Che Xuanyuan Yufeng’i artık öldüremezdi.

 

Ve kendisi… Bunların olmasında büyük etkendi.

 

Her şey çoktan yaşandığı için, Ling Jie'ye hayatının geri kalanı boyunca acı vermek için bir sebep yoktu... Sonuçta, bu tehlikeli dünyada Ling Jie gibi tüm kalbi ile ona dürüst davranan birkaç insan vardı.

 

Yun Che, Xuanyuan Yufeng'in yüzüne bakmamak için döndü. Ölümcül niyeti sakinleşmeye yeni başlamıştı. Derin bir sesle konuştu: “Xuanyuan Yufeng, seni gerçekten parçalara ayırmak istiyorum, bugün seni öldürmeyeceğim. Ama aklında kalsın… Bir daha asla Cennetsel Kılıç Villası'nda görünme! Seni bir daha asla görmeme izin verme, yoksa…”

Yun Che derin bir nefes aldı, sonra aniden uzaklaştı.

 

“… Git, acele et!” Cehennemin kapıları boyunca yürümüşler gibi, Xuanyuan Jue'nin alnı terle kaplıydı. Ling Yuefeng ve Xuanyuan Yufeng'i panikle kavradı ve hızlı bir şekilde uçtu.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45376 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr