Bölüm 900

avatar
12414 32

Against The God - Bölüm 900


“Böyle dehşete düşmüş bir ifade sergileme, seni öldüreceğimi söylemedim,” Yun Che sırıtarak konuştu. “Bu kadar kolayca ölmene nasıl izin veririm…”

 

Yun Che’nin ifadesi anında soğudu ve sesi de kemik delici bir keskinliğe büründü. “Kolayca ölmene izin verirsem Xiao Amcanın cennetteki ruhunun yüzüne nasıl bakarım?!”

 

Crack! Bang!!

 

Yun Che sağ elini sıktı ve Wendao’nun boğazındaki büyük bir kemik anında parçalandı ve sol eli de onun göğsüne şiddetle .çarptı. Donuk bir ses ile birlikte Wendao’nun bedeni şiddetle sarsılırken damarlarına acımasızca kaynak enerjisi nüfuz etti. Göz açıp kapayıncaya kadar kaynak damarları tamamen yok edildi ve kaynak enerjisi de tamamen imha edildi.

 

Karanlık kaynak enerjisine sahip olduğundan beri birinin kaynak damarlarını sakatlama yeteneği çok daha etkili hale gelmişti.

 

Üstelik, sakatladığı kişilerin kaynak damarları ile kaynak gücünü aynı anda yok ederek onların bir daha başlangıçtan gelişime girmelerini de önlüyordu.

 

Muhtemelen bu eyleminin nedeni önceleri sakat kaynak damara sahip olmanın getirdiği içerlemeydi.

 

Wendao’nun gözlerindeki korku kaynak damarları sakatlandığında derin bir umutsuzluğa dönüştü… Biraz önce dünyanın lordu olacağı hayallerini kuruyordu ancak birkaç nefes zamanında bu rüyası gerçekleşmek yerine bir kabusa dönüşmüştü.

 

Yun Che kavrayışını gevşetti ve Wendao’nun bedeni ölü bir köpek gibi yere düştü. Onu öldürmeme nedeni Wentian’a bir tehdit olarak kullanmak değildi ve buna ihtiyacı da yoktu.

 

O Xiao Ying’i öldüren ve Xiao Ailesinin yaşadıklarının arkasındaki ana suçluydu. Onun hayatına ne olacağına Xiao Ailesi karar verecekti!

 

Wendao’yu kaynak arkına attıktan sonra Yun Che Xue’er ile birlikte gökyüzüne yükseldi ve güneye doğru yönelmeden önce Yüce Okyanus Sarayının üç kilometre yukarısına çıktı.

 

Güneyin okyanus bölgesi bugün sakin değildi. Dalgalar okyanus yüzeyinde yükseliyordu ve gökyüzünün büyük kısmı kalın bulutlar ile kaplıydı. Yun Che ve Xue’er hızlıca okyanus sarayının üzerine geldi ve Yun Che’nin beklediği gibi bu kalın ve kaotik enerjinin merkezi okyanus sarayındaki Deniz Tanrısı Arenasıydı… Tıpkı İblis Kılıç Konferansında olduğu gibi Wentian İlahi Egemen Konferansının da orada gerçekleşmesini seçmişti.

 

Yun Che ve Xue’er Deniz Tanrısı Arenası ile aralarındaki mesafeyi on kilometreye düşürdükten sonra sonunda durdu. İkisi de kendilerini bulut katmanlarının üzerinde gizledi. Onlar on kilometre uzakta olsalar da görüş alanlarında oradaki manzaralar yine de vardı.

 

“Burada duralım, eğer daha fazla yaklaşırsak Wentian’ın fark etmesi kolay olacaktır.”

 

Yun Che bunu dediğinde kolu Xue’er’in nazik belini kavradı ve Gizli Akış Yıldırımını kullanarak hızlıca auralarını gizledi.

 

“Bu asil babam ve diğerleri!” Xue’er heyecanla hafifçe seslendi, gözleri Deniz Tanrısı Arenasının güney kısmına düştü. Orada Zukui, Tianwei ve babasının figürünü gördü. Onların arkasında İlahi Ankanın neredeyse tüm büyükleri bulunuyordu.

 

Ancak Ximign orada değildi.

 

Onların iyi olduğunu kendi gözleri ile gören Xue’er’in ağır gerginliğe sahip kalbi sonunda sakinleşti.

 

Yun Che’nin gözleri arenayı hızlıca süpürdü. İblis Kılıç Konferansında kıtadaki neredeyse tüm üst düzey kişiler toplanmıştı ve kıta tarihinin en büyük olayı olduğu söylenebilirdi. Ancak bu sözde İlahi Egemen Konferansının boyutu İblis Kılıç Konferansını bile aşıyordu. O zamanlar yarısından fazlası boş olan Deniz Tanrısı Arenasının şu anki İlahi Egemen Konferansı daha başlamamasına rağmen tamamen dolmuştu.

 

İblis Kılıç Konferansına davet edilenlerin hepsi oradaydı. Öte yandan İblis Kılıç Konferansına katılmayan ancak kendi bölgelerinde güçlere sahip olanlar büyük bir sayı oluşturuyordu. Onlar sadece kaynak dünyasındaki kişiler değildi. Yun Che açıkça ülkelerin kraliyet ailelerini ve büyük ekonomik güçlerin de orada olduğunu belirlemişti!

 

Kıtanın yedi ülkesini temsil eden kraliyet ailelerinin hepsi oradaydı. Ve buna Dongfang Xiu ve Qin Wushang tarafından önderlik edilen Mavi Rüzgar Ülkesinin üyeleri de dahildi.

 

Otuz kadar tüccar loncası kıtadaki herkesi temsil eder şekilde orada bulunuyordu.

 

Bu sözde İlahi Egemen Konferansı ile Wentian sadece kaynak dünyasında değil tüm dünyada her şekilde ‘İlahi Egemen’ olmak istediğini belli ediyordu!

 

Konferanstaki atmosfer de İblis Kılıç Konferansından tamamen farklıydı. O zamanlar kimse Wentian için iblis kılıcın mührünü kaldırmak için kullanılan araçlar olduğunu fark etmemişti ve herkes sadece katılımcı veya izleyici olam kiçin gelmişti. O zamanlar gergin olsalar da beklenti ve heyecan ile de dolulardı. Ancak bu sefer tü arena kıyaslanamayacak kadar ağır bir atmosfer ile çevriliydi.

 

Gelen kişilerin hepsi korkulu ifadelerle gergince duruyordu ve büyük nefesler almaya bile cüret edemiyorlardı.

 

Dört Büyük Kutsal Bölge de oradaydı. Huangji Wuyu, Q Fengyi ve Ye Meixie kendi Kutsal Bölgelerini temsilen en öndelerdi. Hepsi farklı ifadeler takınıyordu, eksiden olduğu gibi gurur ve kudret taşıyan ifadeler taşımıyorlardı ve farklı derecede pusluluk ile dolu olan auralara sahiplerdi.

 

Ye Meixie kolunu kaybederek tek kollu İlahi Hükümdar olmuştu.Huangji Wuyu ve Qu Fengyi’nin görünüşü önceden farksız olsa da auralarına bakan Yun Che hemen onların ağır yaralı olduğunu hissetti… üstelik yaraları uzun süre önce gerçekleşmeyen şeylerdi.

 

Ye Meixie’nin kolu İmparatoriçe tarafından sakatlanmıştı ve Huangji Wuyu ve Qu Fengyi’yi kaynak gökyüzü kıtasında yaralayabilecek tek kişi vardı.

 

Kudretli Cennetsel kılıç Bölgesinin üyeleri ise arenadaki koltuklarında eğildi. Bunun yerine farklı dizilişlere ayrılmış şekilde arenanın merkezinde duruyorlardı.

 

üç kılıç eşlikçisi Jasmine tarafından öldürülmüş ve en önemli Kuzey Bölgeleri yok edilmişti. Onların genel gücünün büyük ölçüde düştüğü düşünülebilirdi ve artık bir ‘Kutsal Bölge’ seviyesinden uzak olmaları gerekliydi.

 

Ancak orada bulunan Kudretli Cenentsel Kılıç Bölgesi üyeleri arasında en statülü büyükten en düşük seviyeli öğrenciye kadar gururlu ifadelere sahipti. Sadece yedi ulustan gelenlere değil diğer üç kutsal bölgeden olanlara bakarken bile bakışları küçümseyici parlaklıklar taşıyordu.

 

Sanki Kutsal Bölgeler dahil tüm herkesin basit hizmetkarlar seviyesine indiği farklı bir dünyaya adım atmış gibilerdi.

 

“Hmph, bu manzara gerçekten görülmeye değer.” Yun Che alçak sesle konuştu: “Wentian’ın kişiliği karanlık kaynak enerjisi tarafından etkilenmiş olduğunu bir kenara bıraksak bile tüm Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi en çirkin insan doğalarını açığa çıkarmak için bekleyememiş.”

 

“Babamın ve diğerlerinin görünüşleri gerçekten korkutucu.” Xue’er endişeyle konuştu: “Büyük Kardeş Yun, ne yapacağız?”

 

Wentian’ı öldürmek buraya gelme amaçlarıydı ama bu kadar fazla izleyicinin olmasını beklememişlerdi.

 

“Wentian henüz burada değil, onun ne tür bir performans hazırladığını göremez

 

 

istiyorum… Mn?”

 

Güney doğu köşesindeki koltuklarda Yun Che aniden tanıdık yüzler gördü.

 

Ling Yuefeng, Xuanyuan Yufeng, Ling Yun:...

 

Cennetsel Kılıç Villası?

 

Neden onlar buradalar? Cennetsel Kılıç Villası Mavi Rüzgar İmparatorluğunda ünlü olsalar da buraya davet edilemeye layık değillerdi.

 

Ancak hemen ardından Yun Che en öndeki Xuanyuan Jueyi gördü ve anında soğukça güldü:”Gerçekten söylendiği gibi, bir adam kral olduğunda adamları ve akrabaları da ödüllendiriliyor..”

 

Yun Che’yi rahat ettiren şey ise Cennetsel Kılıç villasının koltukları arasında Ling Jie’nin figürünü görememiş olmasıydı.

 

“”Geldi!” Yun Che aniden konuştu.

 

Boooom….

 

Yun Che’nin sesi solduğu an dokun bir gürleme aniden doğudan yankılandı ve hemen ardından doğudaki gökyüzü giderek karardı. Kalın bulutlar da tamamen siyaha büründü ve tüm alan matlaşmaya başladı. İlk başta zaten baskıcı olan atmosfer çok daha ağır hale geldi ve herkes göğüslerine on beş ton kaynak metali bastırılıyormuş gibi hissetti.

 

Arenadakilerin bakışları büyük Kutsal Efendiler ve Kutsal Bölgelerin büyükleri dahil değişti. Çünkü sahip oldukları güçlere rağmen ortaya çıkan şey ruhlarını bile sarsan dehşet verici bir baskıydı. Bu baskı kaynak aurası kullanılarak yapılan sıradan bir bastırmadan farklıydı. Bu sanki kafalarının üzerinde zifiri karanlık ağzını açarak onları her an ölüm abisine atabilecek bir iblis varmış gibiydi.

 

“Aziz İmparator Wentian gerçekten… tarifi ettiğiniz kadar güçlü hale gelmiş!”

 

Ruhsal Efendi Acı Istırap On iki Ruhsal Efendinin lideri olarak alçak sesle konuştu. Wentian ortaya çıkmadan önce bile baskısı kalbini kasmıştı.

 

“Hss…” Huangji Wuyu dişlerini hafifçe gıcırdattı: “neler oluyor? Wentian’ın aurası öncekinden çok daha güçlü hale gelmiş… Onun gücüne neler oluyor?”

 

“N… Ne?” Ruhsal Efendi Acı Istırap’ın tüm bedeni sarsıldı.

 

“Denizlerin Egemeni…” Denizlerin Egemeni Qu Fengyi’nin yanındaki zi Ji’nin yüzü sakinliğini tamamen kaybetti. Konuşacağı sırada Qu Fengyi hızlıca elini kaldırdı. Onu durdurdu ve ifadesi de öncekinden çok daha karanlık hale geldi.

 

“Wentian!” Xue’er eli ile dudaklarını kapadı ve gözlerinde sonsuz şok ortaya çıktı: “Aurası… öncekinden gerçekten çok daha dehşet verici hale gelmiş!”

 

“Gücü de sadece biraz artmamış.” Yun Che’nin kaşları batarken hafifçe yumruklarını sıktı.

 

 

Bin yıl önceki Yu Mufeng, garip bir yeniden doğuş deneyimleyen Fen Juechen ve Wentian’ın gerçekleştirdiği üç kişilik güç birleşimi gerçekten dehşet vericiydi. O sağ duyu ile anlaşılamayan ve açıklanamayan bir canavar haline gelmişti.

 

Wentian’ın şu anki durumuna bakıldığında eğer Yun Che onunla yüzleşmezse kısa sürede Hayali Şeytan Ülkesine gitmiş olacaktı.

 

Kara bulutlar tüm arena göğünü kapladı. ardından yüksek sesli bir patlama sesi ile birlikte insanları boğan bir karanlık aura taşıyan zifiri karnalık bir figür gökyüzünden indi.

 

“İlahi Egemeni selamlarız!”

 

Arenanın merkezinde bulunan Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinin üyeleri diz çöktü ve bir ağızdan bağırdı. Güçleri büyük ölçüde zavallamış olan Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi üyeleri bu sözleri söylerken İblis Kılıç Konferansında söyledikleri ‘Kılıç Efendisini selamlarız’ sözlerine nazaran çok daha yüksek ses çıkarmışlardı.

 

Wentian yavaşça alçaldı ve yere değmeden hemen önce durdu. Tamamen siyah, uzun kollu bir elbise giymişti ve siyah saçı beline kadar geliyordu.Yüzü gri bir renk taşıyordu ve gözleri siyah bir parlaklık ile kaplıydı.

 

Kafasını kaldırdı ve önündeki kişileri gözleri ile süpürürken dudakları da hafifçe gülümseme oluşturdu… Ancak bu normal sakin ve rahat bir gülümseme değil aksine insanları aşırı rahatsız hissettiren bir gülümsemeydi.

 

Bu bir iblisin gülümsemesiydi!!

 

Wentian’ın gelişi arenadaki kıyaslanamayacak kadar baskıcı atmosfere sahip hava sıcaklığının aniden düşmesine neden oldu. Yedi ulustaki farlı güçler titreyerek ayağa kalktı ancak hepsi kafalarını eğmişti ve bu dehşet verici iblis tanrısına bakmaya cüret edemiyorlardı.

 

Eğer Wentian sadece mantığa aykırı derecede güçlü olsaydı bu kitle bu ölçüde dehşete düşmezdi… Sonuçta onlar için eski Wentian da onların ulaşamayacağı bir yükseklikte bulunan bir varlıktı.

 

Ancak son birkaç ayda Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinin ellerinde neredeyse yüz tarikat tamamen yok edilmişti ve onların arasında bizzat Wentian tarafından yok edilenler de vardı. Ve söylenenlere göre üç Kutsal Bölgeye ait binlerce uzman da Wentain tarafından katledilmişti… Ve en sonunda diğer üç Kutsal Bölge bu aşağılanmaya dayanmak ile yetinebilmiş ve kızgınlıklarını bastırmıştı.

 

Şu anki Wentian’ın gücü sadece eşsiz değildi, aynı zamanda kıyadaki yaşam ve ölüme karar verebilecek en büyük otoriteyi de elinde tutuyordu. eğer birisinin ölmesini isterse o kişi kesinlikle ikinci günün güneşini göremeyecekti.

 

Geçmişte diğer üç Kutsal Bölge Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesini sınırlayabiliyordu.

 

Ama şu anda Wentian’ı sınırlayabilen herhangi bir güç artık yoktu!!

 

Useless Bölümün yayınlanmasına az kaldı diye beni uyandıran sonra da sahur mu yapsam yoksa bölümü mü yetiştirsem diye telaş içinde çeviri yapmama neden olan herkesi ve siz okuyucuları seven Useless olarak muhtemelen hızlı yaptığım için hatamın olabileceği bu bölümü okuduğunuz için selamlıyorum :D


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43411 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr