Bölüm 260 : İkinci Kan Atası!

avatar
3126 5

A Will Eternal - Bölüm 260 : İkinci Kan Atası!


Çevirmen : Clumsy 

 

Bunlar Kan Atasının kökenine veya hayatına dair hatıralar değildi. Ölümüne yol açan sürece dair görüntüler de içermiyordu. Görünen o ki Kan Atasının iradesi her bağlamda tamamen silinmişti.

 

Belki de Kan Atası ölümünden önce yıllar sonrasında biri sayesinde hayatına kavuşmak gibi bir endişe taşımamıştı. Onun tek arzusu olmuştu… Mirasını aktarmak!

 

Mirası… yani Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniği!!

 

Belli ki Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniği mirasının kendi canından bile önemli olduğunu düşünmüştü!

 

Bai Xiaochun’un zihni delicesine gümbürdemelerle doluyor, içine sayısız şimşek hücum ediyordu. Çok geçmeden hissettiği yaşam gücü silikleşip dağılmaya başlamıştı.

 

Şimşeklerse dur durak bilmeden yüklenmeyi sürdürüyor, dağınık hatıraları mirasın ilk kısmına çeviriyordu!

 

İlk kısım… Ölmeyen Tendi!

 

Ölmeme Kodeksinin ilk kısmı olan Ölmeyen Ten yetişim metodu giderek zihninde daha net bir hal almaktaydı.

 

Hatta Xioachun, kendi yetişim metodundan hafifçe sıyrılan bazı alanlar fark etmeye başlamıştı. Mirasın bu kısmı kendi çalışmalarından bile antikti!

 

Fakat daha fazla detayı analiz edemeden yeni gümbürdemeler eşliğinde mirasın ikinci kısmı belirdi. Bu da… Ölmeyen Cennetsel Kraldı. Garip bir şekilde mirasın bu kısmı Bai Xiaochun’un mezar bekçisinden öğrendikleriyle tıpatıp aynıydı!

 

Kesinlikle en ufak bir fark dahi yoktu!

 

Bai Xiaochun’un soluğu kesilmişti. Sırada üçüncü kısım vardı ve onu görür görmez tamamen sarsılmış, gözleri heyecanla ışıldamıştı.

 

Şok edici bir şekilde üçüncü kısım… Ölmeyen Tendonlardı!

 

Ölmeyen Tendonlar mirasının ilk cümlesiyse şu şekildeydi…

 

Tendonları bir parça büyüt, ömrünü on yıl uzat!

 

Ölmeyen Tendonlar yetişimi anımsatıcısı zihninde parça parça belirmekteydi. Bai Xiaochun’un soluk alıp verişi ağırlaşmıştı; biliyordu ki bu miras sayesinde ebedi dayanıklılık kalıntısını elde edemese dahi Ölmeyen Tendonları öğrenmekle bile yaptığı her şeye değmiş olacaktı!!

 

Ama tabii ki miras burada sona ermiş değildi! Ölmeyen Tendonlar tekniği zihninde süzülürken dördüncü kısım da zihnine ulaşmaya başlamıştı.

 

Zihnine ulaşan bu yeni kısım… Ölmeyen Kemiklerdi!!

 

Gücün elastikiyeti kemiklerden gelir ve sonsuz bir kuvveti destekleyebilir!

 

Bai Xiaochun titriyordu. Zihninde Ölmeyen Kemikler tekniği dolanırken gözleri alev alev olmuştu. Kalbi küt küt atıyordu ve ilk defa kendisini kuşatan şimşekleri özümseme inisiyatifini almıştı.

 

“Sıradaki kısım kesinlikle… Ölmeme Kodeksinin en üstün kısmı olan Ölmeyen Kan olmalı!!” O içten içe kükrerken zihni de tir tir titriyordu…

 

Ve Ölmeyen Kan belirmişti!

 

Kan fiziksel bedenin nihai temelidir!

 

Bu noktada Ölmeme Kodeksinin beş kısmı da eksiksiz şekilde Bai Xiaochun’un zihnindeki yerini almıştı!

 

Bai Xiaochun için tamamlanmış Ölmeme Kodeksi tarifsiz bir değerdeydi. Bu talih olmasaydı Ölmeyen Cennetsel Kralda uzmanlaştıktan sonra Ölmeyen Tendonları kendi başına keşfetmek zorunda kalacaktı. Ne yazık ki Cennetkarışı arazileri çok büyüktü ve Bai Xiaochun aramaya nereden başlayacağını dahi bilemiyordu. Üstelik bu arayış için kayda değer kaynaklar da harcaması gerekecekti.

 

Okyanusta iğne aramak gibi olacaktı. Rastgele bir şansla Ölmeyen Tendonlar yetişimini öğrense dahi sonrasında Ölmeyen Kemikler ve de Ölmeyen Kan gelecekti.

 

Ama artık Ölmeme Kodeksinin tüm kısımlarını zihnine kazımıştı. Bu da Bai Xiaochun’un yetişim yolu için yalnızca fevkalade olarak tarif edilebilecek bir talihti!

 

Beş kısım bir döngü oluşturmuş ve bu sayede Bai Xiaochun Ölmeme Kodeksini bir bütün olarak çok daha iyi anlar hale gelmişti.

 

Ten dışsal bir korumaydı. Cennetsel Kral bedensel güç sağlıyordu. Tendonlar hızı arttırıyor, kemikler temel sağlıyordu. Kan ise özdü!  

 

Bu beş bağlam birlikte Ölmeme Kodeksini oluşturuyordu ve biri onların yetişimini tamamlayabilirse o kişiyi öldürmek bir anka kuşu tüyü bulmaktan dahi zor olurdu. Bu kişi özünde ‘ölmeyen’ olarak adlandırılabilirdi!

 

Ölmeme Kodeksinin Bai Xiaochun’un içindeki birleşimi sayesinde Cennetsel Şeytan Bedeni de güçsel bir patlama yaşamıştı. Xiaochun’un içerisinde kan qi’si akın ediyor, şimşeklerle birleşimi ikinci cennetsel şeytanı doğuruyordu!

 

Beden gücü katlanarak artmıştı. Tir tir titrerken başını arkaya atarak kükredi. Fakat… miras aktarımı henüz sona ermemişti.

 

Şimşekler içerisinde çatırdarken… bir şimşek kristali oluşmaya başladı!

 

Kristal ışıl ışıldı ve titreşip parıldayan sayısız büyü sembolüyle kaplıydı, bu semboller düşünceleri andırmaktaydı. Bai Xiaochun onlara yakından baktığında içlerindeki suratları görebiliyordu.

 

Suratları biraz daha incelediğindeyse içi ürpermiş ve soluğu kesilmişti. Bu suratların pek çoğunu tanıyordu, onlar Kan Akımı Tarikatı yetişimcileriydi.

 

Song Junwan, Song Que, Song Klanı başpapazı, Başpapaz Limitsiz, Xu Xiaoshan, kan efendileri… Tanımadıkları da dahil olmak üzere daha pek çok kişi…

 

“Bu…” derken gözleri irileşmişti. Meseleyi idrak etmek için fazla düşünmeye gerek yoktu; gördüğü suratların kimliğini hızlıca tahmin edebilmişti…  

 

“Bu kişilerin her biri yetişimini ilerletmek adına Kan Atasının elinden faydalanmış… Onlar yetişim için Kan Atasının gücünü ödünç almış ve bu yüzden… onunla görünmez bir bağlantıları var!”

 

Bai Xiaochun zihninin fırtınalara maruz kaldığını hissediyordu. Kristalin şekillenişiyle etrafındaki dünyayı oluşturan sayısız parçacık silinip kararmıştı. Mevcut tüm yaşam gücü de çekilmişti lakin kristal uçsuz bucaksız bir ışıkla titreşmeye devam etmekteydi.

 

Kristalin belirişi yalnızca etrafı karartmakla sınırlı kalmamıştı. Kan Atasının bedenindeki her şey silinmeye başlamıştı. Adeta… kristalin varlığı her şeyi bastırır gibiydi.

 

“Bu mirasın iki ana kısmı var!

 

“İlk kısım Ölmeme Kodeksi mirasıydı. İkinci kısımsa… Kan Atasının şahsi mirası!!

 

“Yıllar boyunca Kan Atasının yardımıyla yetişim yapan herkes ona bağlanmış. Bu bağlantı da mirasın bir kısmı!

 

“Kan Atasının içerisindeki kan efendisi miraslarının yanı sıra bir de efsanevi… türünün tek örneği… Kan İblisi mirası mevcut!!

 

“Şu anda onu elde ediyorum… Bu… Kan İblisi mirası!” Bai Xiaochun’un zihni her şeyi idrak ettikçe bulanmaktaydı. Kristal alnına doğru uçuyor ve içini delip geçiyordu. Ansızın yıkandığı yoğun acıyla kükredi.

 

Istırapla sarsılan Xiaochun bedeninden ayrılır gibi görünmekteydi. Bilinci süzülmüş ve başının dışından yayılarak… Kan Atasının bedenini doldurmaya başlamıştı!

 

Başından çıkıp hızla ayağa ve ellere ulaşmaktaydı…

 

Milyonlarca bilinç parçası Kan Atasını dolduruyordu… Cennetkarışı Nehri sularının kendisini kuşattığını hissedebiliyordu. Sağ eli nehre uzanıyor, cennetlere erişiyordu fakat hiç enerjisi kalmamıştı.

 

Aynı zamanda kendi elinin üzerinde bir tarikat olduğunu fark ediyordu… ve tarikattaki herkesin yetişim için yardımına bel bağladığını da…

 

Başpapazlardan Dış Kesim çıraklarına herkesin gözlerinde kan rengi ışıltılar yer alıyordu. Bu hissiyat çok tuhaftı fakat Bai Xiaochun’a analiz etmek için pek vakit tanımadan her şey ansızın sona ermişti.

 

Bilinci dağılmıştı ve gözlerini yeniden açtığında kendisini yeniden Kan Atasının bedenindeki konumunda buldu. Az önce olup bitenler bir rüyadan ibaret gibiydi.

 

Derin bir nefes alırken gözlerine boş bir bakış yerleşmişti. Hissettiği şey… bir anlığına Kan Atası olduğuydu!

 

Bu hissiyat çabucak sona ermiş olsa da hala kendine ait olmayan sayısız düşüncenin zihnini talan ettiğini sezebiliyordu. Bunlar yetişim yardımı adına Kan Atasına bel bağlayan herkesin yıllara yayılan düşünceleriydi.

 

Etrafındaki dünyanın parçacıkları karanlığa karışırken miras aktarımı sona ermişti. Tantanalı bir sona eriş olmasa da Bai Xiaochun’a kendisini farklı hissettirmeye yetmişti.

 

Hissedebildiği kadarıyla artık içinde… Kan Atası yolunda yetişim yapan herkesin yetişim basamağını bastırabilme gücü taşıyordu. Buna insanlar, hayvanlar, cesetler ve gargoyle’lar dahildi… Dış Kesim çırakları, İç Kesim çırakları, Dharma koruyucuları, kıdemliler, kan efendileri, baş kıdemliler, kan kazıyıcılar… hatta başpapazlar da!

 

Onları tamamen bastıramayacak olsa da biliyordu ki tek bir düşüncesiyle yetişimlerini en az yarıya indirebilirdi!

 

Tabii ki onları bastıran esas kişi kendisi değil Kan Atası olacaktı. Fakat onun mirasını her anlamda teslim alarak yeni Kan Atasına dönüşmüştü!

 

Şimdilik yetişimi çok düşük olsa ve yakın zamanda orijinal Kan Atası kadar korkutucu olması imkânsız olsa da yine de şunu söylemek doğru olurdu… mirasın düşüncelerini elde ederek… yaşayan ikinci Kan Atası olmuştu!

 

#Bizimki için mükemmel bir iş oldu. Hem bireysel olarak akıl almaz bir kazanç elde etti hem de Kan-Ruh Akımı Tarikatı savaşı öncesinde çok sağlam bir kozu oldu. Bu gücü kullanabildiği takdirde Ruh Akımı Tarikatının kazanmasını sağlayabilir. Tabii savaştan önce işlerini halledip tarikatına dönebilecek mi, savaş nasıl ve ne zaman gerçekleşecek, burada alıştığı bazı kişilerle savaşabilecek mi vb sorular da var. O zaman okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20724 Üye Sayısı
  • 811 Seri Sayısı
  • 40086 Bölüm Sayısı


creator
manga tr