Bölüm 219 : ***

avatar
4108 14

A Will Eternal - Bölüm 219 : ***


Çevirmen : Clumsy 

 

Kan bulutu kaynayıp dalgalanarak Kan Akımı Tarikatına geri dönmekteydi. Herkes kendi düşüncelerine dalmış haldeydi, hiç kimse çıt çıkartmıyordu. En suskunları olan Bai Xiaochun ise arada bir kafasını çevirip Ruh Akımı Tarikatı yönüne bakıyordu.

 

Sonunda Orta Tepedeki mağarasına vardığında akşam çökmüştü. Gece geç saatlere varana ve ay gökte asılı kalana dek sessizce oturmayı tercih etmişti. Ne yazık ki tarikatlar arasındaki savaş konusunda söz hakkı yoktu. Bu iki tarikatın başpapazlarının arasında oynanan bir oyundu.

 

Kendisini yorgun hissediyordu. Dövüşmek ve öldürmek hakkında düşünmeyi dahi sevmiyordu fakat bazen ne kadar isterse istesin bazı şeylerden kaçınılamayacağının da bilincindeydi.

 

Hayal kırıklığı içerisinde başını salladı. Şu an için yapabileceği tek şey savaş patlak vermeden önce ebedi dayanıklılık kalıntısını elde edip Ruh Akımı Tarikatına geri dönmekti.

 

Bunun için derin bir nefes alıp kendisini sakinleştirerek nefes egzersizlerine başladı. Kan qi’si yükselirken de Ölmeyen Cennetsel Kral ilerleyişine devam etti.

 

İlk seviye on mamutluk Çılgın Hayalet Bedeniydi ve düzenli yetişim çabaları sayesinde giderek güçlenmekteydi. Artık iki çılgın hayalet gücüne ulaşmıştı.

 

On taneye ulaştığındaysa ilk seviyeyi aşacak ve Çılgın Hayalet Bedenini Cennetsel Şeytan Bedenine dönüştürecekti!

 

Bu sırada Cennetkarışı Nehri suyu da ilk ruhsal denizi tarafından durmaksızın özümsenmekteydi. Artık suyun yarıdan çoğu süreci tamamlamıştı, kalanın özümsenmesi de çok sürmeyecek gibi görünüyordu.

 

Zaman akıp geçmiş ve göz açıp kapayıncaya dek iki ay geride kalmıştı. Kan Akımı Tarikatı bu süreçte savaş hazırlıkları gerçekleştirmişti. Tabii ki savaş gülünecek bir mesele değildi. Başladığı takdirde durdurulması zordu ve herkes, iki tarikatın geleceğinin söz konusu olduğunun farkındaydı.

 

Kan Akımı Tarikatı savaş konusunda hemfikir değildi. Sekiz başpapazın dördü mümkünse savaştan kaçınmak niyetindeydi. Bu gruba Song Klanı başpapazı, Başpapaz Limitsiz ve iki başpapaz daha dahildi.

 

Üç kişilik bir başpapaz grubuysa savaş yanlısıydı. Bu başpapazlardan biri olan Daoist Bilge Kurakateş, Song Klanı başpapazı gibi yaşlı neslin en güçlü simalarındandı ve sözleri büyük önem taşımaktaydı.

 

Daoist Bilge Kurakateş ve grubundaki diğer iki başpapaz savaş ilan etme konusunda son derece hevesliydi. Song Klanı başpapazı ve grubunun savaş karşıtlığıysa bu iki grup arasında bir çatışma doğuruyordu.

 

Son sözü söyleme hakkıysa neslin nihai başpapazına aitti ve o da bu konuda ağzını açmış değildi. Mesele hakkındaki fikri hayati önem taşıyor olsa da o bile tereddütte gibi görünüyordu.

 

Başpapaz grupları arasındaki tartışmalar süregelirken Kan Akımı Tarikatı bütünüyle savaş hazırlıklarına adapte oluyordu.

 

En nihayetinde Cennetkarışı Nehri suyunun Bai Xiaochun’un ilk ruhsal deniziyle tamamen kaynaştığı güne gelinmişti.

 

Yalnızca kendisinin işitebileceği gümbürdeme sesleri yükselmekteydi. Xiaochun titriyor ve ilk ruhsal denizinin uçsuz bucaksız bir altın ışıkla parıldadığını hissedebiliyordu. Çatırdama sesleri yayılırken ilk ruhsal denizi kristalize olmaya başlamıştı!

 

Kristalize bir ruhsal deniz!

 

Bai Xiaochun ürpermişti. Soluk soluğa kalarak iki elli bir büyü hareketi gerçekleştirdi ve ellerini dantian alanına bastırdı. Bu da kristalize olma sürecini anında hızlandırarak çatlama seslerini yoğunlaştırdı. Bir an sonra ilk ruhsal deniz katılaşmıştı.

 

Artık sıvı değil, aynamsı bir kristal şeklindeydi!

 

Tamamen kristalleştiği andaysa orijinal ruhsal denizin on katı bir kuvvet patlaması yaratmıştı. Bu güç tarafından doldurulan Bai Xiaochun titriyor, kendisini bambaşka bir halde hissediyordu!

 

Ölümlü-Dao Kuruluş Kadrosunda tek bir ruhsal deniz olur ve bu deniz de ufaklığıyla daha ziyade bir ruhsal gölü andırırdı.

 

Yalnızca Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosu yetişimcileri Gelgit Akışlarıyla birden çok ruhsal deniz doğurabilirdi.

 

Ruhsal göllerle denizler arasındaki fark da Ölümlü-Dao ve Cennet Sicimi Kuruluş Kadrosu arasındaki uçurumun sebeplerinden biriydi.

 

Mevzu Kuruluş Kadrosu aşamaları arasında ilerleme olduğunda ruhsal denizin kristalleşmesi Kuruluş Kadrosu ortasına geçişin bir işaretiydi. Kristalize olma süreci temel kuruluştan on kat daha güçlü hale gelmeyi sağlayan büyük bir dönüşümdü. Dünya Sicimi ruhsal denizleri Ölümlü-Dao ruhsal göllerini fazlasıyla aştığı için iki oluşum arasındaki fark bu noktadan sonra iyice açılırdı.

 

Gelgit Akışı sayısı da ruhsal deniz sayısını etkiler ve karşılığında seviyeler arasındaki fark iyice netleşirdi. Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosunda üç kristalize ruhsal deniz orta seviyeyi temsil ederdi!

 

Kuruluş Kadrosu sonları için altı, büyük çember içinse dokuz kristalize ruhsal deniz gerekirdi!

 

Tabii ki dokuz ruhsal denizli kişiler anka kuşu tüyü nadirliğindeydi ve onlar için farklı standartlar işlerdi. Diğer Kuruluş Kadrosu seviyeleri içinse temel prensipler geçerliydi.

 

Örneğin Ölümlü-Dao Kuruluş Kadrosunda büyük çember tek kristalize ruhsal denizdi. Ancak onun güç seviyesi en fazla Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosunun tek kristalize ruhsal denizine denk olabilirdi! Ölümlü-Dao Kuruluş Kadrosu yetişimcilerinin Öz Formasyona erişmesinin neredeyse imkânsız olma sebebi de buydu.

 

Aynı şey tek Gelgit Akışlı Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosu yetişimcileri için de geçerliydi. Fakat onların gerçek birer ruhsal denizi olduğu için teorik olarak onu kristalize ederek sıradaki yetişim aşamasına geçmeleri mümkündü. Tabii bu olasılık bir hayli düşüktü.

 

İki ruhsal denize çıkıldığında bu olasılık yükseliyordu. Beş ruhsal deniz standart sayılırdı ve yedi denizi olanların başarı oranı yüksekti. Sekiz ruhsal deniz son derece nadirdi ve tabii onların ilerleme olasılığı çok daha fazlayken dokuz denizi olanların olasılığı yüzde doksan kadardı.

 

Tüm bunlar Ölümlü-Dao ve Dünya Sicimi ile alakalıydı. Mevzu Kuruluş Kadrosu için son derece nadir olan zirveye geldiğinde cennet sicimi enerjisiyle Cennet-Daosu aurası yaratan yetişimciler hem on kat güçlenir hem de onların kristalize denizleri Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosundakileri rahatlıkla aşardı. Bu özellikle de dokuz Gelgit Akışlı Bai Xiaochun için geçerliydi. Özünde tüm yoldaş Kuruluş Kadrosu yetişimcilerini ezip geçme potansiyeline sahipti!

 

Kuruluş Kadrosu başlarında fark fazla bariz değildi. Ama ortalara geldiğinde patlayıcı bir güç artışı gerçekleşirdi ve Bai Xiaochun Kuruluş Kadrosu büyük çemberine geldiğinde yenilmez olabilirdi.

 

“Denizi kristalize etmek Kuruluş Kadrosu ortalarına adım attığımın işareti!” diyerek keyiflenen Bai Xiaochun derin bir nefes aldı; kristalize olma süreci ilk ruhsal deniziyle sonlanmış değildi! İkinci ruhsal deniz de katılaşma belirtileri sergilemekteydi.

 

Birkaç saat boyunca zihninde yoğun çatlama sesleri gerçekleşti. Yetişimi çılgınca ilerliyordu ve çok geçmeden ikinci ruhsal denizi de kristalize olmuş, sıra üçüncüye geçmişti!

 

GÜÜÜÜÜÜÜMMMMMMM!

 

Bu süreç ertesi sabaha dek devam etti ve güneş ışıkları yansırken içi gümleme sesleriyle dolan Bai Xiaochun’un gözleri açıldı.

 

İçerisindeki ruhsal gücün eskisini fazlasıyla aştığını hissedebiliyordu. Üç kristalize ruhsal deniz sahibi olarak aldığı her nefeste etrafını gök gürültüleriyle kaplar gibiydi.

 

Elinin tersiyle her şeyi ezip geçebilecekmiş gibi geliyordu. Ayrıca alnı acıyla sızlıyor, Cennetkarışı Dharma Gözü açılmayı arzuluyordu.

 

Bai Xiaochun, o gözü açarsa şok edici dalgalanmalara yol açabileceği önsezisine kapılmıştı.

 

Gözleri ışıldayarak harekete geçti. Ruhsal gücü dolup taşar ve gümbürdeme sesleri işitilirken ardışık imgelere dönüştü. Bir an sonra dışarıda, kan ağaçlarından birinin önünde belirmişti.

 

Ürperen kan ağacı anında övgüler sıralamaya girişmişti fakat Bai Xiaochun alışılanın aksine ağaca ve övgülerine hiç dikkat etmiyordu. Bunun yerine sağ eliyle bir büyü hareketi gerçekleştirmiş ve kan qi akımlarını kan kılıcına çevirmişti.

 

“Eskisine nazaran çok daha hızlı kılıç yaratabiliyorum!” düşüncesiyle heyecanlanarak Orta Tepenin gizli büyüsü olan Kanlı İmha Dünyasını anımsadı. Yeni bir büyü hareketiyle elini savurdu ve daha çok kan qi’si toplayarak ikinci bir kan kılıcı yarattı.

 

Bununla da kalmadı ve üçüncü kılıcın belirişiyle tüm alanı kanlı, öldürücü bir aura ile çevreledi.

 

Çöken yoğun baskı, kan ağaçlarının tir tir titremesine yol açmıştı.

 

“Kuruluş Kadrosu ortalarında tek kan kılıcıyla sınırlı değilim, üç tane çağırabilirim. Ve onları birleştirip daha büyük bir kılıç da yaratabilirim!” Gözleri parlamış ve yeni bir büyü hareketiyle üç kılıcı kaynaştırarak devasa bir kan rengi kılıç yaratmaya başlamıştı.

 

Kılıç daha şekillenme evresindeyken gaddarlık ve delilik dolu enerji dalgaları doğurmaktaydı. Alandaki her şey titremiş ve Bai Xiaochun şekillenme tamamlanmadan önce elini sallayarak kılıcı ve baskısını dağıtmıştı.

 

“Gizli büyünün tanıtımına bakılırsa altı kılıç çağırabildiğim takdirde Kuruluş Kadrosu sonlarına geçebileceğim… Menekşe Qi Kazanı Cennetkarışı Büyüsü yetişimi yapsam da Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniğim sayesinde Kuruluş Kadrosu sonlarına geçtiğimde Kanlı İmha Dünyasını beraberinde kullanabileceğim!” Bai Xiaochun Kuruluş Kadrosu başlarından ortalarına böylesine çabuk geçtiği için son derece keyifliydi. Bunu hem gizemli tarikatın verdiği tıbbi haplara hem de Kan Akımı Tarikatındaki kan qi’sine borçluydu.

 

Hem Ölmeyen Cennetsel Kral Yetişimini rahatlıkla yapabilmiş hem de yetişimine bolca katkı sağlamıştı.

 

Kollarını arkasında kavuşturarak çenesini kaldırdı ve son derece gururlu görünerek üç kristalize ruhsal denizinin harikalığını düşünmeye başladı. Tabii ki altı veya dokuz kristalize denize ulaşabilirse çok daha güçlü olacaktı.

 

Bölüm 219 : Kuruluş Kadrosu Ortası

#Eveet, bizimki çılgın bir ilerleme daha kaydetti. Ama ebedi dayanıklılık kalıntısını alması için daha bolca güçlenmesi gerekiyor ve savaş hazırlıkları da başlamış durumda. 
Savaş karşıtlarının olması ufak bir umut doğuruyor fakat her şeyin savaşsız şekilde tatlıya bağlanmasına da çok ihtimal veremiyorum. Okuyup göreceğiz tabii, bir sonraki bölümde görüşmek üzere!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 24314 Üye Sayısı
  • 839 Seri Sayısı
  • 42184 Bölüm Sayısı


creator
manga tr