Bölüm 167 : Dokuz Dingin Hayalet Yöresi!

avatar
4055 9

A Will Eternal - Bölüm 167 : Dokuz Dingin Hayalet Yöresi!


Çevirmen : Clumsy 

 

Bai Xiaochun’un kafatası korkuyla karıncalanmış, gözleri irice açılmıştı. Kendisine uzanan soluk el beyaz elbiseli genç bir kıza aitti. Kızın yüzündeyse vahşi ve esrarengiz bir gülümseme mevcuttu.

 

Yüzünün yarısı uzun, siyah saçlarıyla örtülmüştü ki bu da onu normalde olabileceğinden daha da korkunç gösteriyordu. Üzerinde bir ölüm aurası taşıyordu ve aura yılanları andıran bir şeye çevrilerek Bai Xiaochun’un gözlerine, burnuna, kulaklarına, ağzına ve hatta gözeneklerine dolmaya çalışmaktaydı.

 

Ancak eli tam Bai Xiaochun’a temas edecekken dokuz ruhsal denizin Cennet Daosu aurasıyla kabarışı ölüm aurasını yok etti. Tıslayan yılanlar ortadan kaldırıldı, kızın eli kurudu ve ortaya ölü bir ten ile damlayan yapışkan kanlar çıktı. İnanılmaz ürpertici bir manzaraydı.

 

Kızın istemsizce koyuverdiği kükreyiş tüm havada yankılanmaya başlamıştı.

 

O anda Bai Xiaochun’u çevreleyen ışınlanma gücü de ani bir patlama gerçekleştirdi ve Xiaochun, Düşmüş Kılıç Dünyasından silindi.

 

Dört çırağın gidişi sonrasında Düşmüş Kılıç Dünyası çöküşünü sürdürmekteydi. Ancak bunu farklı bir şey takip etti. Akıl almaz miktarlarda puslu, gri sis dünyayı doldurmaya başladı. Bu, ölümün aurasıyla dolu ve çürük kokulu bir oluşumdu. Çürük aura dört güçlü ışınlanma formasyonunun bile ufalanmaya başlamasına yol açmıştı.

 

Akabinde göz açıp kapayıncaya dek tüm dünya… hayaletlerin yöresi haline geldi. Sislerin içerisinde ulumalar yükseldi. Görünen o ki bu dünyada yer alan tüm azılı ruhlar uyanmaya başlamıştı.

 

Ve tuhaf bir şekilde kılıcın ufalanışı sona ermişti!

 

Dış dünyadaki Ouyang Jie ve diğer kıdemliler kılıcın ufalanmayı kesişini ve yayılmaya başlayan sisi görebiliyordu. Birbirlerine tedirgin bakışlar atan kıdemliler kılıca girmeyi bir kez daha denemeye karar verdi ve bu defa bir sorun yaşanmadı.

 

İçeri girdiklerinde silinmekte olan kutsal auranın izlerini sezebilmişlerdi.

 

“Bu aura...”

 

“Cennet sicimi enerjisi!!! Bu cennet sicimi enerjisi!!” Gözleri şaşkınlıkla titreşirken altlarındaki sisten genç bir kızın günahkar sesi yükselmekteydi… Tuhaf ve acımasız gelen bu ses tüm dünyayı dolduruyordu.

 

“Cennet sicim enerjisi çıraklarınız tarafından toplandı. Bu yüzden bundan böyle bu araziye… Dokuz Dingin Hayalet Yöresi denecek. İleride buraya adımınızı atmayın. Bu emri çiğneyen her kim olursa tüm tarikatı yok edilecektir!”

 

Bu ses yayıldığı anda Ouyang Jie ve kıdemliler ağız dolusu kan kusmuştu. Kulakları gök gürültüsünü andıran seslerle dolarken bedenleri zorla dünyadan çıkartılmaktaydı.

 

“Azılı ruh!!” şeklinde alarm çığlıkları atılmıştı. Hissettikleri baskı Ruhun Başlangıç Aşamasını aşıyordu. Kalpleri şok dalgalarıyla sarsılarak titreyen kıdemliler tam hızla kaçmaya, eşzamanlı olarak tarikatlarına haber uçurmaya başlamıştı.

 

“Düşmüş Kılıç Dünyası Dokuz Dingin Hayalet Yöresine dönüştü. Üstelik... azılı ruhlardan biri uyanarak dönüşüm geçirdi!!”

 

“Cennet sicimi enerjisi çekilmiş mi? Kim yapmış? Hangi tarikatın çırağı? Yani… biri Cennet Daosu Kuruluş Kadrosuna mı erişti!?!?”

 

Onlar kaçışırken eski Düşmüş Kılıç Dünyası ve şimdinin Dokuz Dingin Hayalet Yöresi sislerle kaplanmaktaydı. Sislerin ortasında ise ellerinde Lei Shan’ın büzüşmüş ve derisiz versiyonunu tutan beyaz elbiseli bir kız mevcuttu. Başta göğe dönük olan gözlerini alandaki on binlerce azılı ruha indirmekteydi. Hepsi de... kıza secde ediyordu!

 

En ufak bir ses çıkmıyordu.

 

Lei Shan’ın gözleri ise inanılmaz bir dehşet ve acıyla doluydu.

 

Ve beyaz elbiseli kızın yanında ifadesiz gözleriyle durmakta olan genç ve güzel bir de kadın kuklası vardı. O kadın... Gongsun Wan’er’in ta kendisiydi.

 

Üzerinde zehir veya böcek kalmamıştı. İnsan yüzlü örümcek de sise dönüşüp ortadan kalkmıştı. Artık içi de dışı da tamamen temiz ve boştu…

 

“Aww, kalıp benimle oynamak istemedin mi şekerim?” diyen kızın sesi tuhaf ve günahkârdı. “Ehh, sorun değil. Yakında buradan ayrılabilecek ve gelip seni bulacağım. O zaman yeni elbisemin ne kadar tatlı olduğunu göreceksin.” Kıs kıs gülen kızın gözleri son cümlede Gongsun Wan’er’e çevrilmişti.

 

Düşmüş Kılıç Dünyasının Dokuz Dingin Hayalet Yöresine çevrilişi yetişim dünyasının Aşağı Doğu Sahalarında büyük bir sükse yapmıştı. Bir zamanlar bir Kutsal Arazi olan mekân artık dehşet yuvasıydı!

 

Üstelik azılı ruhlardan biri uyanıp korkunç bir duygulu ruha dönüşmüştü. Dört tarikatın kıdemlileri bile bu düşünceyle irkilmeden edemiyordu.

 

Ancak yapılacak bir şey yoktu. Mesele dört tarikatı da etkilemiş olsa da büyük bir kayıp söz konusu değildi. Ki zaten bu tüm tarikatlar için ortak bir kayıptı. Esas şaşırtıcı şey ise o kızın sesi tarafından onaylanan bilgiydi… yani cennet sicimi enerjisinin çekilmiş oluşu.

 

Bu, birinin Cennet Daosu Kuruluş Kadrosuna eriştiği anlamına geliyordu.

 

“Kimdi o... Cennet sicimi enerjisi hangi tarikatın ve hangi çırağın oldu!?”

 

“Lanet olsun! Eğer diğer üç tarikattan biriyse bir Cennet Daosu Kuruluş Kadrosu çırakları olacak demektir. O kişiyi henüz güçsüzken öldürmeliyiz. Eğer Öz Formasyona ulaşırsa kolayca durdurulamayacak bir güç olacaktır!”

 

“Kesin Kan Akımı Tarikatımızdır. Artık Başpapaz Limitsiz dışında bir üst seviye yetişimcimiz daha olacak!”

 

Dört kıdemli, yeşim kâğıtlar aracılığıyla çabucak tarikatlarına mesaj göndermişti.

 

Aynı zamanda Düşmüş Kılıç Dünyasından çıkartılan çıraklarla temas kurma çalışmaları da başlamıştı. Ne yazık ki ışınlanmanın doğurduğu dalgalanmalar, iletişimi imkânsız kılmaktaydı.

 

Çok geçmeden dört tarikat da yoğun bir kargaşaya sürüklenmişti. Başpapazlar bile sarsılmış haldeydi. Bol miktarda Kuruluş Kadrosu Dharma koruyucusu ve kıdemli etrafa dağılmıştı. Baş kıdemliler bile harekete geçmişti. Rastgele konumlara ışınlanan çırakları bulmak için hiçbir çaba esirgenmeyecekti.

 

Düşmüş Kılıç Dünyasında olanları öğrenmek için tek bir çırak bulmaları kafiydi. Daha da önemlisi, bilmek istedikleri tek bir şey vardı… o da cennet sicimi enerjisini kimin aldığıydı!

 

Ruh Akımı Tarikatının başpapazı da sayısız İç Kesim çırağı ve Kuruluş Kadrosu kıdemlisini bizzat harekete geçirmişti. Hatta Dış Kesim çırakları bile çağrılmıştı. Kuzey ve güney yakadan uçarak çıkan üyeler tek bir görevi yaymaktaydı: Düşmüş Kılıç Dünyasından ışınlanan çırakları bulun!

 

Herhangi bir tanesi bulunduğu anda tarikata anında rapor verilecekti.

 

Ancak bulunan ilk çırak Ruh Akımı Tarikatına ait olmadı. Ortaya ilk çıkan kişi, Hap Akımı Tarikatının kalan beş üyesinden biriydi!

 

Hap Akımı Tarikatı Düşmüş Kılıç Dünyasına seksen çırak göndermiş ve yüzde doksanından fazlası öldürülmüştü. Neyse ki hayatta kalan beş çıraktan bir tanesi doğruca Hap Akımı Tarikatının dışarısında belirivermişti.

 

Hap Akımı Tarikatı kıdemlileri ve tarikat liderinin bulduğu çırak fazlasıyla zayıf düşmüş, enerjisi neredeyse tamamen tükenmişti. Yoldaşlarının ani desteğini alıp ruhsal güçlerini akıttığı çırak bir süre sonra titreyerek ve gözleri korkuyla titreşerek güçsüzce açıkladı: “Öldüler. Hepsi öldü. En Büyük Kardeş Fang Lin öldü. Zhao Rou da öldü. Hepsi Ruh Akımı Tarikatından Bai Xiaochun tarafından öldürüldü!!

 

“Bai Xiaochun... dokuz Gelgit Akışını tamamladı. Song Que ile cennet sicimi enerjisi üzerine kapıştı... ve Cennet Daosu Kuruluş Kadrosuna ulaştı!!”

 

Bu sözler, kıdemliler ve tarikat lideri de dahil olmak üzere tüm Hap Akımı Tarikatı yetişimcilerini tamamen sarsmıştı. İç çekişler işitiliyor, gözler şüpheyle irileşiyordu.

 

“Cennet Daosu... Kuruluş Kadrosu mu!?”

 

“Bai Xiaochun? Ruh Akımı Tarikatı?!”

 

Bu sırada gözleri titreşen tarikat lideri acımasızca şöyle dedi: “Ruh Akımı Tarikatındaki tüm casuslarımıza haber uçurun ve Bai Xiaochun’u bulup öldürmelerini söyleyin. Hiçbir çaba esirgenmeyecek!!”

 

#Hayalet kızımız Gongsun Wan'er'i de yanına almış ve 'yeni elbisesiyle' bizimkini bulacağından söz ediyor. Belli ki ondan kurtulmak mümkün değil. 
Bizimkinin 'garip' hapı ve sonrasında yaşananlar da asırlardır var olan kutsal araziyi hayaletlerin yöresine çevirdi. Son olarak kaplumbağamızın Cennet-Daosuna ulaştığı öğrenildi ve onu öldürmek için birileri gönderiliyor. Bakalım neler olacak, okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20714 Üye Sayısı
  • 809 Seri Sayısı
  • 40081 Bölüm Sayısı


creator
manga tr