Bölüm 163 : Ne Merhamet İstendi Ne De Gösterildi!

avatar
4024 7

A Will Eternal - Bölüm 163 : Ne Merhamet İstendi Ne De Gösterildi!


Çevirmen : Clumsy 

 

Mevzu cennet sicimi enerjisi olduğunda pek çok yoldaş çırak arasında işbirliği gibi bir şey söz konusu olamazdı. Yalnızca mücadele olurdu.

 

Kişi Kuruluş Kadrosuna erişmiş olsa da olmasa da cennet sicimi enerjisi elde ettiği takdirde Cennet Daosu Kuruluş Kadrosuna erişebilirdi!

 

Cennet Daosu Kuruluş Kadrosunun en düşük hali bile Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosu zirvesinin ötesindeydi. Yetişimciler için o raddeye erişmek tek seferde cennete erişmek gibiydi!

 

Sekiz Gelgit Akışlı Song Que bu enerjiyi edindiği takdirde Cennet Daosunda hemen hemen zirveye ulaşabilirdi.  

 

Ve eğer Bai Xiaochun bu enerjiyi edinirse... Cennet Karışı Nehrinin Aşağı Sahalarında binlerce yıldır belirmeyen bir şeye dönüşürdü… Dokuz Gelgit Akışlı bir Cennet Daosu Kuruluş Kadrosu uzmanına!

 

Yani olabilecek en güçlü Cennet Daosu Kuruluş Kadrosu yetişimcisine dönüşürdü!

 

Ancak Bai Xiaochun’u esas cezbeden 500 yıllık ekstra ömürdü. Ölümlü Dao Kuruluş Kadrosu 100 yıl getirirdi. Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosu 200 yıl. Cennet Daosu Kuruluş Kadrosu ise... 500 yıl!

 

On binlerce yıllık geçmişe yayılan yetişim dünyası için 500 yıl pek bir şey ifade etmeyebilirdi. Lakin ölümlüler için bu on nesle bedeldi. Üstelik tam da Bai Xiaochun’un hayalini kurduğu şeydi!

 

Nasıl delirmeyebilirdi ki!?

 

Bu konuda yalnız da değildi. Pek çok kişi kafayı yemek üzereydi. Tabii Gelgit Akışlarının ortasında olan veyahut başka sebeplerle heyecanını bastıran birkaç kişi de mevcuttu. Mesela Hou Yunfei bunlardan biriydi, aynı şekilde Bai Xiaochun sayesinde dünya sicimi enerjisi elde edenler de. Onlar bu işe dahil olmamayı seçmişti.

 

Ancak geri kalan hiçbir ferdin vazgeçmeye niyeti yoktu!

 

Düşmüş Kılıç Dünyasında varlığını sürdüren yüz küsür kişi anında harekete geçmişti. Boğuk bağırışlar eşliğinde yükseliyor ve alçalmakta olan altın renkli cennet sicimi enerjisine doğru ilerliyorlardı.

 

En hızlı tepki veren Bai Xiaochun olmuştu. Harekete geçmeden hemen önce göğsüne vurmuş, bileğinden çıkarttığı siyah ışığın göğüs çevresinde toplanmasını sağlamıştı. Siyah bir inciye dönüşen bu ışık, Li Qinghou’nun verdiği hayat kurtarıcı nesneydi. İşte o inciyi Hou Yunfei’nin sırtına itti ve kaynayıp onu çevrelemesini, Kuruluş Kadrosu sürecinde korunmasını sağladı. Sonra da havalanıp harekete geçti.

 

“Cennet sicimi enerjisi benim olacak!” diye bağırdı. O da herkes gibi delirmiş görünüyordu ve aklında tek bir düşünce vardı… O cennet sicimi enerjisini kiminle dövüşmesi gerekirse gereksin almak zorundaydı!

 

O enerji hayatı demekti!

 

“Eğer cennet sicimi enerjisini çalarsanız ömrümü çalmış olursunuz!” diye kükreyip havalanırken öyle hızlıydı ki cennet sicimi enerjisine yaklaşıp onu kavramak için uzanan ilk kişi olmayı başarmıştı.

 

Ancak tam o kavrayışı gerçekleştirecekken yarattığı mağarasındaki Song Que kendisini gösterdi. Feng Shui pusulasından çıkan kör edici ışıklar cennet sicimi enerjisinin rotasından sapmasına yol açmıştı.

 

Bai Xiaochun’un eli enerjiye değmek üzereyken enerji iki parçaya ayrıldı ve parmaklarının arasından kayıp gitti. Ufak kısmı yön değiştirip Song Que’ye yönelmiş, büyük kısmıysa hızla uzaklaşmaya başlamıştı.

 

Bai Xiaochun kıpkırmızı kesilen gözleriyle ufak kısmı hiçe sayarak büyüğüne odaklandı. Ve tam ona erişmek üzereyken kafasını arkaya atıp kükreyen ve hayalet qi’sini saçan Hayalet Dişle karşılaştı. Hayalet Diş, yetişiminde gerçekleşebilecek olası negatif dallanmaları hiçe saymış ve güçlü bir sis doğurmuştu ki sisin içerisinde de hayaletimsi sızlanmalar, bağırışlar gerçekleşmekteydi. Aynı anda sisten de yoğun, öldürücü bir aura taşıyan bir hayalet eli uzatmıştı.

 

Song Que ile yüzleşip formasyonunu bozmaya çalıştığı süreçte kendi Dao kuruluşunun istikrarsızlığı konusunda endişeliydi ve her şeyini ortaya koymamıştı. Ancak şu anda bunu umursuyor gibi görünmüyordu. Erişebileceği tüm güce erişmiş ve kuvvetini dramatik ölçüde arttırmıştı.

 

“Defol!” diye bağırarak cennet sicimi enerjisini kapmak adına Bai Xiaochun’la mücadeleye girişmişti.

 

İkili göz açıp kapayıncaya dek birbirine girdi. Ölümcül bir kuvvetle saldıran Hayalet Diş dünyayı ve cenneti dolduracak gümbürdeme sesleri yaratmaktaydı. Şok edici bir şekilde sisinin içerisinde on muazzam hayalet eli göze çarpıyor ve her biri Kuruluş Kadrosu gücünü Bai Xiaochun’a yüklüyordu.

 

“Öylece pes edeceğimi mi sanıyorsun?!” dedi Bai Xiaochun. Ve kolunu sallayıp on hayalete yönelen koca bir kazan yarattı. Dokuz Gelgit Akışının gücü sayesinde kazan hiç olmadığı kadar güçlenmiş, korkunç bir seviyeye erişmişti.

 

Gümbürdeme sesleri eşliğinde Hayalet Dişin on hayalet eli de parçalara ayrıldı. Ve ağzından kanlar fışkıran Hayalet Diş, sağlam bir kuvvet eşliğinde geriledi. Bai Xiaochun’un Ölmeyen Altın Teni ışıl ışıldı, onu tanrısal bir savaşçı gibi gösteriyordu. Ancak az önceki karşılaşma onu etkilememiş gibi görünse de qi’si ve kanı kaosa sürüklenmişti.

 

Hayalet Diş yedi Gelgit Akışına erişmişti, yani aralarındaki fark iki akıştan ibaretti. Ayrıca Qi Yoğunlaşmadayken de nispeten denk sayılırlardı. Neyse ki Bai Xiaochun ölümlülüğün ilk prangasını aşmış ve bu sayede rakibini bastırabilmişti.

 

Hayalet Dişi bu şekilde atlatan Bai Xiaochun yeniden hızlanarak cennet sicimi enerjisini kapmaya kalkıştı. Ancak o esnada havada öfkeli bir kükreyiş işitildi.

 

“Bai Xiaochun!!” Şok edici bir kılıç ışığı huzmesi doğruca Bai Xiaochun’a ilerlemekteydi.

 

Işığın içerisindeyse Dao kuruluşunun potansiyel tehlikesini hiçe sayan, hatta gizli bir büyüyle içerisindeki reenkarnasyon mührünü gevşeten Shangguan Tianyou mevcuttu. Öldürücü kılıç, cennetleri dahi parçalayabilecek gibi görünüyor ve dosdoğru Bai Xiaochun’u parçalamaya geliyordu.

 

Kılıçtaki tehdidi hissetmek Bai Xiaochun’un yüz ifadesini titreştirmişti. Kılıç qi’si yaklaşırken gözleri ışıldadı ve iki elli bir büyü hareketi gerçekleştirdi. İki elini iki yanda sallayıp muazzam bir ejderha imgesi çağırdı ve kükreyerek kılıç qi’sine atılmasını sağladı.

 

Aynı anda arkasında belirttiği devasa mamut da arka ayaklarının üzerinde yükselerek Shangguan Tianyou’yu ezmeye girişti.

 

Bu, tamamıyla uzmanlaştıktan sonra kullanılabilen bir Ejder&Mamut Deniz Oluşumu ilahi kabiliyetiydi.

 

Shangguan Tianyou ilahi kabiliyetle buluştuğunda sağır edici bir gümbürdeme işitildi. Ejder ve mamut çökerken kendisine çarpan sağlam bir kuvvet Bai Xiaochun’u yerinde duraklatmıştı. Neyse ki altın ışığın titreşişi sayesinde o kuvvet bastırılmıştı.

 

Shangguan Tianyou ise ağız dolusu kan kusarak gerilemekle meşguldü. Bedeni de fark edilir ölçüde bozulmuştu; o kılıç saldırısının ağır bir bedeli olduğu barizdi.

 

Son gecikmeler cennet sicimi enerjisinin bir hayli uzaklaşmasına yol açmıştı ve diğer tarikatların bir düzine civarı çırağı çoktan enerji uğruna mücadele etmeye başlamıştı.

 

Hayalet Diş Bai Xiaochun’a saldırma teşebbüsünü bırakıp dişlerini sıkarak cennet sicimi enerjisinin peşine düştü. Aynı şekilde Shangguan Tianyou da.

 

Gözleri kanlanan Bai Xiaochun ise kanatlarını çırpıp havayı delip geçerek rakiplerini rahatlıkla geride bıraktı. Dövüşen yetişimcilerin arasına daldığında kollarını sallayıp gücünü patlattı ve herkesi geriletecek bir saldırı gerçekleştirdi. En sonunda Bai Xiaochun’un eli... cennet sicimi enerjisine yaklaşmıştı.

 

Bu defa hazırdı ve cennet sicimi enerjisini kavradığı saniyede sağ işaret parmağıyla özümseme işine girişti.

 

Bai Xiaochun’un enerjiyi aldığını görmek etraftaki herkesin öldürme güdüsünü tetiklemişti.

 

“Hemen özümsemesi mümkün değil. Parmağını kesin ve enerjiyi geri alın!”

 

“Öldürün onu!”

 

Böylece diğer üç tarikatın bir düzine civarı çırağı delicesine harekete geçti. Çoğunluğunun Kuruluş Kadrosu aşamasında olması alanın saldırılarla sarsılmasına yol açmaktaydı. Özellikle Kan Akımı Tarikatı çıraklarının saldırıları bir tuhaftı. Bir tanesi bir gargoyle yaratmış ve onu tüketmek istercesine Bai Xiaochun’un üzerine göndermişti.

 

Oldukça güçlü bir başka Kan Akımı Tarikatı çırağıysa iri bir elin illüzyon imgesini çağırarak saldırıya geçmişti. Bu imge son derece tanıdıktı ancak Bai Xiaochun’un durup bunu düşünecek vakti yoktu. Her yönden saldırıya maruz kaldığı bir kuşatmanın ortasında bulunmak gözlerinin öldürme güdüsüyle parlamasına yol açmaktaydı.

 

Ölmekten korkuyor olsa da Luochen Klanı vukuatı sonrasında sindirdiği bir gerçek vardı: Ölmemenin tek yolu, tehdit oluşturanları öldürmekti!

 

Bugün de öldürmeyi seçmezse ölecekti. Söz konusu cennet sicimi enerjisi olduğunda mantıklı tartışmalara yer kalmazdı, sadece fırsatlar değerlendirilirdi!

 

“Hepiniz... canınıza susamışsınız!” diye homurdandı. Aslında Kuruluş Kadrosuna adımını attığı esnada öldürdüğü kişiler dışında herhangi birini öldürmeye niyeti yoktu, Düşmüş Kılıç Uçurumundaki diğer tarikat üyelerine dahi dokunmayacaktı.

 

Ama artık… katliam zamanı gelmişti!!

 

Sesi yankılanırken Ölmeyen Altın Tenini maksimum sınırına çekti.

 

Bir patlama eşliğinde kendisine yaklaşan ilahi kabiliyetleri bir kenara attı. Qi’si ve kanı kaynıyor, ağzının kenarlarından kan sızıyordu. Ancak öyle hızlı hareket ediyordu ki kendisini kuşatanlara saldırırken ardında yalnızca ardışık görüntüler bırakıyordu!

 

BOOOOOOOOOMMM!

 

Her yumruğunda sağlam bir öldürme güdüsü taşıyordu. Çoktan ölümlülüğün ilk prangasını aşmış ve Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosunun zirvesine erişmişti. Haliyle saldırıları etraftaki çıraklarda ölümcül bir rüzgâr edası uyandırıyordu. Her biri titriyor ve kanlı sislere dönüşerek yitip gidiyordu.

 

Hayalet Diş ve Shangguan Tianyou’nun da bu vahşet karşısında geri çekilmekten başka şansı kalmamıştı.  

 

Bu sırada Kan Akımı Tarikatı çıraklarından biri patlatılmadan hemen önce tanınmadık bir ilahi kabiliyet yayarak ruhunu bedeninden çıkarttı, geriye yalnızca bir kabuk bıraktı. Bedeni öldüğündeyse yüzü dalgalandı ve bir maske kendisini gösterdi. Çıkan ruh, o maskeye girerek anında kaçmaya girişti ancak bunu fark eden Bai Xiaochun tarafından yakalandı. Maskeyi iyice sıkan Bai Xiaochun ise onu yok edemeyeceğini fark ederek biraz yetişim gücüyle mühürledi ve çantasına fırlattı.

 

Artık ona saldıran bir düzine çırağın hepsi ölmüştü. Lakin yenileri yaklaşmaktaydı. Ve en öndeki kişi bağırarak lafa girdi.

 

"O cennet sicimi enerjisini bırak ve kaybol Bai Xiaochun!” Bu kişi Xu Xiaoshan’dan başkası değildi. Yüzünde karmaşık duygularla elini sallamış ve dokuz büyük tabut belirtmişti. Üzerlerindeki mühürlere bakılırsa yalnızca Kuruluş Kadrosundaki biri tarafından açılabilirlerdi. Ve kısa bir an sonra Xu Xiaoshan’ın Kuruluş Kadrosu yetişimi patlak vermiş, taş tabutlar açılmaya başlamıştı. Yayılan ölüm aurasıyla birlikte uzun, siyah saçlara sahip dokuz zombi kendisini göstermekteydi!

 

Ve her biri Kuruluş Kadrosu aurasına sahipti!

 

#Ne cennet sicimiymiş beee! Herkes kafayı yemiş bir şekilde enerji uğruna mücadele ediyor. Bu arada enerjinin ufak bir kısmı Song Que tarafından çağrılmış durumda. Bizimki büyük parçayı kapsa bile küçüğüne yeniden ihtiyaç duyabilir. Okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20530 Üye Sayısı
  • 807 Seri Sayısı
  • 40035 Bölüm Sayısı


creator
manga tr