Bölüm 128 : Alarm

avatar
4038 9

A Will Eternal - Bölüm 128 : Alarm


Çevirmen : Clumsy 

 

Bu sahte dünyada her şey dağılıyor ve parçalanıyordu. Antik yaratığın pençeli eli her şeyi parçalarına ayırırken Bai Xiaochun’un zihni bile etkilenmeye başlamıştı.

 

Bilinci çatırdamaya ve dağılmaya başlayan Bai Xiaochun etrafa boş boş bakıyordu. O pençelerin cennetleri parçalayışını görmek tamamen şok ediciydi. 

 

Böyle bir gücün varlığı hayal dahi edilemezdi ama kendisi de buna sahip olmayı arzuluyordu. Cenneti ve dünyayı parçalayabilmek istiyordu. Enkazlar yayılmaya başladıkça gücü emebilmek, anlayabilmek ve kendinin yapabilmek için her şeyi yapma arzusuyla dolmuştu. 

 

Bu düşünceler içini doldurdukça kendine dair farkındalığı da siliniyordu. Bu süreç kısa bir müddet sürmüş ve bedenini bir titreme aldığında garip şeylerin yaşadığını fark etmişti. Ansızın buraya gelme amacının o pençeli ele kapılmakla hiçbir alakası olmadığını hatırladı.

 

Bu düşünce giderek büyüdü, yoğunlaştı ve pençelerin baştan çıkartıcı gücünün önüne geçti. Bilincinin dağınık kalıntıları yavaşça hareketi kesti, tersine dönmeye, kendisine yaklaşıp onu yeniden bir bütün haline getirmeye başladı.

 

İllüzyondaki devasa yaratıksa bir kez daha kendisini gösterdi; ancak bu kez kıpırdayan kısmı pençeli eli değil kuyruğuydu. Bir kırbaç gibiydi, dünyayı parçalamış, cennetleri yıkmıştı. Dünya korkunç gümbürdeme sesleriyle patlamaktaydı.

 

Bai Xiaochun’un bilinciyse bir kez daha parçalanmış ve karanlığa doğru batmaya başlamıştı.

 

Dış dünyada yirmi altı gündür derin aydınlanma aşamasındaydı. Gece çökmüş ve gün doğmuş, yirmi yedinci gün başlamış ve tekrar geceye dönmüştü.

 

Bai Xiaochun’a ve platforma yaklaşan sayısız kuzey yaka çırağının yüzleri şaşkınlıkla titreşiyor, gözleri irileşiyordu.

 

Beihan Lie, Gongsun kardeşler, Xu Song ve diğer İç Kesim Seçilmişleri de dahil olmak üzere herkes şok dalgalarıyla boğuşur haldeydi.  

 

Uzun süreli bunaltıcı sessizliğin sonunda sayısız çırak ani bir kargaşaya sürüklendi.

 

“Yirmi yedi günü... geçti mi? Büyük Kardeş Hayalet Dişi geçmiş durumda!”

 

“Cennetler! Bai Xiaochun bu aydınlanmaya ne kadar derinlemesine girdi ki?!”

 

“Ne kadar dayanacak? Otuz gün? Otuz beş gün? Ya da belki... kırk gün?!?!”

 

Herkes hareketsiz ve aurasız Bai Xiaochun yüzünden tamamen ve bütünüyle şok olmuş haldeydi.

 

Yine de biraz fazla erken şok olmuşlardı.

 

Zaman akmaya devam etti. Otuz gün. Otuz üç gün. Otuz yedi gün… Derken kırkıncı gün de gelip çattı ve kuzey yaka çırakları tam anlamıyla sersemledi.

 

Bu konuda yalnız değillerdi, dört tepe lordunun bile nefesi kesilmişti. Derin aydınlanmada harcanan ekstra her gün nihai önem taşıyordu. Sonuçta tek bir günlük aydınlanma yıllar süren normal meditasyona bedeldi.

 

Hayalet Diş hiçbir şey söylemese de gözleri şok edici ışıklarla parlıyordu. Bilmek istiyordu… Bai Xiaochun’un tam olarak ne gördüğünü bilmek istiyordu!

 

“O da benim gibi pençeye kapılmış olmamalı.” diye düşündü. “Öyleyse sırada ne var?”

 

Sahte dünyadaki Bai Xiaochun’un bilinci titreşiyordu. Ne zamandır o antik yaratığın kuyruğuna takılıp kaldığından emin değildi. Ancak bilinci silinirken bir kez daha aynı düşünceyle sarılmaya başlamıştı… buraya gelme sebebi kuyruğun gücü değildi.

 

“O değil!” diye mırıldandı sessizce.

 

O anda bilincinin dağılışı sonlandı. Eşzamanlı olarak antik canavar da ağzını açarak pençeleri ve kuyruğundan daha korkunç bir şeyi gözler önüne serdi… jilet keskinliğindeki dişlerini!

 

Sıra sıra keskin dişlerden herkesi ve her şeyi yok edebilecek kapasitede öldürücü bir aura yayılıyordu. Sanki tek bir ısırığı tüm dünyayı karanlığa boğacak ve yıkım getirecekti.

 

“Hayır.” diye mırıldandı Bai Xiaochun. “Buraya bunun için gelmedim!” Sesi ileri geri yankılanırken giderek kuvvetleniyordu.

 

“Buraya antik yaratığı gözlemlemek ve… Bataklık Krallığı hayat özü ruhuma hayat vermek için geldim!

 

“Bu antik yaratığın pençelerini, kuyruğunu veya dişlerini istemiyorum. Ben… hepsini istiyorum. Onu bir bütün olarak incelemem gerekiyor. Görüntüsünü zihnime kazımam gerekiyor. Bu Bataklık Krallığı hayat özü ruhumun temelinin şekillenmesini sağlayacak!

 

“Ayrıca yaratığın kendisi hayat özü ruhum olmayacak, yalnızca ufacık bir kısmı emilecek!

 

“Buraya bu yüzden geldim. Bu... benim amacım!” Bai Xiaochun’un sesi bir mırıldanma değil bir kükremeydi. Sahte dünya vahşice gümbürderken Bai Xiaochun’un bilinci dünyanın her noktasından toparlanıyor ve bir ışık huzmesi şeklinde devasa yaratığa ilerliyordu.

 

Işık inanılmaz bir hıza sahipti; göz açıp kapayıncaya dek yaratığa yaklaşmış ve ona toslamıştı. Işık yaratığa yayılırken Bai Xiaochun’un zihni sarsılmış ve kendisini… o yaratığa dönüşmüş gibi hissetmişti!

 

Dönüşüm süreci esnasında her şeyi anlar olmuştu. Daha iyi bir gözlemleme yöntemi olamazdı. Hatta bu bir gözlem bile değildi, bu bir kaynaşmaydı. Bai Xiaochun… yaratıkla bir olmuştu.

 

Bai Xiaochun’un bilinci yaratığın bütünlüğüne yayılıyor, onu anlıyor, analiz ediyor, gözlemliyor… kontrol ediyordu!  

 

Etinden kanına, pullarına, çıkıntılarına, dişlerine, kemiklerine ve hatta kalbine… Bilinci yaratığı doldurur ve derin bir anlayışa erişirken zaman kendisine hiçbir şey ifade etmiyordu.

 

Bai Xiaochun’un bilinci belli bir noktada antik yaratığı tamamen doldurmuş ve… bizzat o yaratık olmuştu.  

 

Başını arkaya atarak kükredi, tüm dünyanın sarsılmasına yol açtı. Sonra biçimsizleşti, birtakım derin ve akıl sır ermez anlamlarla birlikte şekil değiştirerek üç gözlü kuzgun halini aldı!

 

Devasa siyah kuzgun maksimum hızıyla dünyada uçarken Bai Xiaochun’a ait gözleri parıldıyordu. Göz açıp kapayıncaya dek kuzgun da titreşmiş ve yedi renkli anka kuşuna dönüşmüştü.

 

Sonra kocaman bir kertenkele, sonra da Hayale Diş Tepesinin dağ hayaleti oldu. Bu dönüşümler Bai Xiaochun’un bilincinin kontrolünde devam etti. Yaratık Köyündeki bine yakın yaratık da tek tek kendisini göstermeye başlamıştı.

 

Uçan kaplanlar, karıncayiyenler, koca ayılar, ruh geyikleri… Her türlü yaratık titreşiyor, geliyor ve gidiyordu. Bai Xiaochun’un gizliden gizliye gözlemlemiş olduğu kuzey yaka çıraklarının yaratıkları bile görülebiliyordu.

 

En nihayetinde gümbürdeme sesleri yankılanmış, yaratıklar silinmiş ve Bai Xiaochun’un bilinci hareketli bir sise çevrilmişti. Bu sis titreşiyor ve kıvranıyor, içinde korkunç bir ruh doğuyordu.

 

Bu Bai Xiaochun’un Bataklık Krallığı hayat özü ruhundan başka bir şey değildi!

 

Tam olarak ne çeşit bir ruh olduğunu görmek imkânsızdı; Bai Xiaochun’un bilinci bile anlam verememişti. Sanki… ruh bedeni henüz tamamlanmamış gibiydi.  

 

Tamamlanmamış haliyle bile korkunç bir enerji yayıyordu. Sisin içinde korkunç kemiklerle kaplı, tarifsiz bir baskı yayan devasa bir figür mevcuttu. Sis yavaşça çalkalanmaya ve sıvıya çevrilmeye başlamıştı.

 

Aynı zamanda Bai Xiaochun’un bilinci de açığa çıkıyordu. Yüzde on. Yüzde yirmi. Yüzde otuz… Göz açıp kapayıncaya dek yüzde ellisi dağılmıştı!

 

Bu sırada sahte dünya da titriyor ve sarsılıyordu. Beklenmedik bir şekilde sisin içindeki hayat özü ruhu da dağılma işaretleri gösteriyordu.

 

“Daha hızlı!” Bai Xiaochun’un bilinci bu yoğun gümbürdeme seslerinin arasında kükrüyordu. “Daha hızlı! Bilincim dağılıyor. Hayat özü ruhu… uyanmak zorundasın!”

 

Yine de dağılma daha da hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. Yüzde altmış. Yüzde yetmiş. Yüzde seksen… Yüzde doksan!

 

Sahte dünya yırtıklarla kaplanmış ve çökmeye başlamıştı. Kocaman bir kanat her şeyi savuruyor, sisi dağıtmaya çalışıyordu. Ancak o anda Bai Xiaochun’un bilincinin son damlasından telaşlı bir bağırış işitildi.

 

GÜM!

 

Dünya parçacıklara ayrılır ve sis dağılırken… sisin içerisinde iki kırmızı göz açıldı!

 

Hayat özü ruhu uyanmıştı!

 

**

 

Dış dünyadaki Bai Xiaochun’un derin aydınlanması kırk günü geçmişti. Artmaya da devam ediyordu. Elli gün. Altmış gün. Yetmiş gün. Seksen gün. Doksan gün… Yüz gün!  

 

Geçen günlerin sayısı kuzey yaka çıraklarını katıksız bir dehşete düşürüyordu.  

 

“Yüz gün! Üç aydan fazla ! Bai Xiaochun... hala derin aydınlanmada!!”

 

“Ölmeyecek, değil mi?”

 

“Şok edici bir şey! Hayatım boyunca böyle bir şey görmemiştim!”

 

Dış Kesim çırakları dehşete düşmüş, İç Kesim çıraklarıysa sarsılmıştı. Beihan Lie ve diğer Seçilmişlerse zihinlerine yıldırım çarptığını hissediyordu. Ama işler sona ermiş değildi. 110 gün. 120 gün. 130 gün. O noktada, öğlen saatlerinde Bai Xiaochun’un titremeye başladığı görüldü.

 

İnsanlar bu durumu hemen fark etti. Gözler ovuşturuldu ve Bai Xiaochun’un sarsıldığına emin olan kişilerden şaşkınlık çığlıkları işitildi.

 

İşte tam da o anda... Bai Xiaochun gözlerini açtı!

 

#Ve sonunda aydınlanma tamamlandı, hayat özü ruhu şekillendi! Bataklık Krallığının ve hayat özü ruhunun nasıl bir şey olduğunu, ilerledikçe neler başarabileceğini hep birlikte göreceğiz.
Okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20536 Üye Sayısı
  • 806 Seri Sayısı
  • 40006 Bölüm Sayısı


creator
manga tr