Bölüm 41 : Ruh Güçlendirmenin Etkililiği

avatar
4816 13

A Will Eternal - Bölüm 41 : Ruh Güçlendirmenin Etkililiği


Çevirmen : Clumsy 

 

Kokulu Bulut Tepesinde hiç fare ya da sıçan yoktu. Böyle şeyler yetişim alanlarında olmazdı, tabii ruh yaratıkları olmadıkları sürece. Ancak karıncalar dağda çok yaygındı.

 

Karıncalar doğanın sıradan bir parçasıydı, genellikle kayaların çatlaklarında yaşarlardı. Yetişimciler için problem çıkarmaz, dağ hayatının bir parçası olurlardı. Bu yüzden onlara dikkat eden insan sayısı çok azdı.

 

Ancak bugün, İlaç Yapım Tesisinin çevresinde görevli olan kişiler tesisin zemininden yayılan sayısız karıncayı görerek şok olmakla meşguldü.  

 

Görevli çırakların ağzı açık kalmıştı; o kadar çok karınca vardı ki sayısını tespit etmek imkânsızdı. Manzaranın kendisi bile beyinlerini uyuşturmaya yetmişti. “Ne… ne oluyor!?”

 

Aynı zamanda ilaç yapım atölyelerindeki pek çok kişi de çığlık atmaya başladı, buna başarısız olan hapların patlama sesleri eşlik ediyordu. Atölyeler büyülerle korunuyor olsa da dağın üzerinde oldukları için karıncalar oradaki küçük çatlaklardan girebilmişti.

 

Hepsi de belli bir atölyeye ilerliyordu.

 

Orası da tabii ki siyah hapını incelemekle meşgul olan Bai Xiaochun’un atölyesiydi. Dışarıdaki gürültüyü fark ettiği anda atölyesinin karıncalarla dolmuş olduğunu da görebilmişti.

 

Karıncalar çıldırmış gibiydi ve hepsi de kendisine doğru ilerliyordu.

 

“Kokulu Bulut Tepesinde karınca kıyameti!” Bai Xiaochun çığlık atarak sıçradı. Beklenmedik bir şekilde o sıçradığında karıncalar da ayaklanmış ve doğruca elindeki siyah hapa yönelmişti.

 

Kafatası uyuşmuş olan Bai Xiaochun’un ilk düşünebildiği şey ürettiği hapı fırlatmak oldu. Hapı attığı anda karıncalar da yön değiştirip hapı takip etti.

 

Hap aynı saniye içerisinde bir karınca topuna çevrildi, manzara Bai Xiaochun’un yüzündeki kanın çekilmesine yol açmıştı.

 

Bir an sonra karınca topu dağıldı ve karıncalar hızlıca geldikleri çatlaklardan geri döndüler. Tıbbi haptan ise eser yoktu.

 

Koca İlaç Yapım Tesisinde tek bir karınca kalmamış, geldikleri gibi hızlıca gitmişlerdi. Tabii ki ruh ilaçlarını kaybetmiş olan çıraklar olup bitene üzülmüştü ancak yapacak bir şey yoktu. Görevli olan çıraklar da büyük bir kayıp olmadığı için bu garip olayı üstlerine rapor etmemeye karar vermişti.  

 

Bai Xiaochun karıncaların neden delirdiğini biliyordu ancak diğerleri yalnızca koca bir karınca yığınının gelip geçişine tanık olmuştu.

 

Bai Xiaochun’un kalbi hala korkuyla atıyordu. Yarattığı hapta bir gariplik olmaması gerekiyordu. Mükemmel bir iş çıkarmak için çok odaklanmış, önceki denemelerinden bile iyisini yapmıştı. Ama biraz daha düşününce Ruh Yenileme Hapında birkaç değişiklik yapmış olduğunu fark etti.  

 

“Acaba son yaptığım Ruh Yenileme Hapı karıncalar için çok çekici falan olabilir mi?” Bai Xiaochun kafasını sallayarak ne inanılmaz bir olaydı diye düşündü. Şok edici bir hap yaratmakla kalmamış, bir de karıncaları deliye döndürmüştü.

 

Ama atölyeden ayrılmak üzereyken diğer çırakların mutsuz mırıldanmalarını duyarak biraz suçlu hissetti. Başını eğerek hızlıca oradan uzaklaştı.

 

Birkaç gün geçerken Bai Xiaochun İlaç Yapım Tesisindeki vukuatın tarikatta herhangi bir olay yaratmadığına emin oldu. En sonunda geri dönüp yeni erdem puanları ödedi ve farklı bir atölye seçti.

 

Bu kez sıra Dayanıklılık Tütsüsündeydi.

 

Tütsü yaratmakla ilaç yaratmak iki farklı süreçti ve farklı teknikler gerektirirdi. Haplar tüketilir, tütsülerse içe çekilirdi. Tabii ki son formları da farklı olurdu.

 

Son sefer olanları değerlendiren Bai Xiaochun, Dayanıklılık Tütsüsü yaratımı konusunda oldukça dikkatli davrandı. İki ay ve on set malzeme sonunda yedi ürün yaratmıştı.

 

Elinde yedi Dayanıklılık Tütsüsü tutarken oldukça tatmin olmuş haldeydi. Evine dönerek üçlü ruh güçlendirme gerçekleştirdiği tütsüler, derin menekşe bir renge bürünmüştü. Üçlü güçlendirme dizaynları biraz silik olsa da görünür haldeydi. Üstelik Bai Xiaochun’un tütsüye baktığında kapıldığı his, başlangıçtakinden bir hayli farklıydı.

 

Bai Xiaochun Dayanıklılık Tütsüsüne uzun uzun baktıktan sonra kendisinin de farklılaştığını hissetti. Önceleri ruh ilaçları hakkında bir anlayışa sahip değildi ancak ilaç yaratmayı bizzat tecrübe ettikten sonra çok daha bilgili bir hal almıştı. Örneğin her ruh ilacı tipinin *kirlilikleri olduğunu, onları bedenine almaması gerektiğini ancak ayırmanın zor olduğunu öğrenmişti. Böyle şeyler bedende yerleşip eninde sonunda tıbbi toksinlere dönerdi.   

(*// kirlilikten kasıt, saf olmayan kısım.)

 

Bu yüzden İç Kesimin pek çok tecrübeli üyesi, az tecrübeli çıraklara ilaç üretme konusuna tereddütlü bakardı. Teorik olarak konuşursak, tıbbi toksinlerin çoğu bedenden atılabilirdi. Ancak kişi fazla hap tüketip fazla toksine maruz kalırsa gelecekteki yetişimi zarar görebilirdi.

 

Bu yüzden bir ilacın içerisinde bulunan kirlilik miktarına göre, birle altı arası seviye ayrımı yapılırdı.

 

“Düşük, orta, yüksek, üstün, seçkin, yüce…” diye mırıldanarak elindeki Dayanıklılık Tütsülerine baktı. Eğer bir ilacın yüzde doksanından fazlası kirliyse zehirli olarak değerlendirilir, hiyerarşiye girmezdi. Üstelik böyle ilaçlar kesinlikle gerekmedikçe tüketilmemeliydi.

 

Eğer yüzde seksenin üzerinde kirlilik varsa ilaç düşük olurdu, bu en yaygın görülen ruh ilacı şekliydi. Yüzde altmış kirlilik orta seviyeydi, bunlar çok yaygın olmazdı. Hatta yalnızca usta simyacılar böyle ilaçlar yapabilirdi.

 

Yüzde kırk kirlilik içerenler yüksek seviyeydi ve nadir görülürdü. Yüzde yirmiye üstün, yüzde ona ise seçkin denirdi. Bunlar yalnızca büyük açık arttırmalarda ortaya çıkardı.

 

Bir de içerisinde hiçbir kirlilik barındırmayan ilaçlar olurdu ki onlara efsanevi yüce kalite ilaçlar denirdi.

 

Bai Xiaochun ruh güçlendirme sonrasında ilaçlarda nasıl bir değişim elde edeceğini tam olarak bilmiyordu. Ancak güçlendirilmiş Dayanıklılık Tütsüsünü yakından inceledikten sonra büyülü nesnelerde olduğu gibi gücünün artmadığını fark etti. Bunun yerine… kalitesi yükselmişti!

 

Elinde tuttuğu tütsüler şu anda yüzde kırk kirlilikteydi, yani yüksek kalite olmuşlardı!

 

Bai Xiaochun bunu fark ettiği anda çok heyecanlandı. Ardından meseleyi bir müddet daha tarttıktan sonra Menekşe Kazanı Tepesine bir yolculuk gerçekleştirmeye karar verdi. Amacı Büyük Şişman Zhang’ı ziyaret etmek değil, Ruh Akımı Tarikatının güney yakasındaki tek Ruh Güçlendirme Salonuna gitmekti.

 

Orada Dış Kesim çırakları erdem puanı kullanarak ihtiyarlardan ruh güçlendirme hizmeti satın alırdı. Başarısızlık şansı olsa da pek çok çırağın ziyaret ettiği bir yerdi.

 

Ruh Güçlendirme Salonuna giden Bai Xiaochun, ruh ilaçlarına uygulanan ruh güçlendirmelerin sahiden de ilaçların kirliliğini azaltıp, onları daha etkili hale getirdiğini öğrendi.

 

Kokulu Bulut Tepesine geri dönen Bai Xiaochun, yaptığı tütsülere daha heyecanlı bir şekilde bakmaya başlamıştı, ardından bir tanesini yakarak derin bir nefes çekti. Neredeyse o anda büyük bir yemek yemiş gibi hissetti. Üstelik tütsünün aurası içini kaplarken konfor hissi de artmıştı. Sanki yaşam gücü yeniden alevlenmiş, yakıtı dolmuş gibiydi.

 

Tütsüyü içine çekmeye devam ederek Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniğinin yetişimini yapmaya başladı. Açlık onu vurduğu anda derin bir nefes almış ve açlığı hızlıca silinmişti.

 

Yedi Dayanıklılık Tütsüsü Bai Xiaochun’un 15 gün boyunca Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniği yetişimi yapmasına yetti. Bu süreçte Ölmeyen Demir Teninin de sertleştiğini ve güçleştiğini hissetmişti.  

 

Bunu ruhunun derinliklerinde hisseden Bai Xiaochun, çantasını düzenleyerek pazara gitti ve Chen Fei ile arkadaşlarından aldığı ürünlerin bir kısmını sattı. Bu parayla on set daha Dayanıklılık Tütsüsü malzemesi alarak ilaç yaratma işine girişti.

 

Sürekli ihtiyatlılığı ve detaylara olan dikkati sayesinde Dayanıklılık Tütsüsündeki başarı oranı artmış ve yüzde yetmişten yüzde seksene çıkmış, en sonunda da yüzde yüze erişmişti.

 

Ancak hala tatmin olmuş değildi. Başarı oranı yüzde yüze ulaşmış olsa bile ürettiği ruh ilaçlarının kalitesi hala düşük seviyeydi.

 

Yeteneğini bu kadar kısa sürede değiştirebilecek değildi, bu da kendisine tek bir seçenek bırakıyordu: ruh güçlendirme yaparak kirliliği azaltmak. Dayanıklılık Tütsüsüyle yetişim yaptığındaysa her derin nefesinde gerçek bir mutluluk duyuyordu.

 

Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniği her geçen gün gelişirken yetişim basamağı da altıncı seviye Qi Yoğunlaşmanın büyük çemberine girmişti.

 

En büyük gelişimi Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniğindeydi. Biraz daha çalışırsa Ölmeyen Demir Ten konusunda ciddi bir başarı elde edecekti. Bai Xiaochun’un bedeni öncesine nazaran çok daha sert ve dayanıklıydı, Boğaz Ezici Kavrayışı kullandığındaysa parmakları daha da siyahlaşıyordu.

 

Bu süreçte Dayanıklılık Tütsüsü etkisini yavaşça yitirmeye başlamıştı. En nihayetinde tamamen etkisiz hale geldi. Bai Xiaochun, herhangi bir ruh ilacı yeterince tüketildiğinde bedenin ona adapte olduğunu ve etkinin yitirildiğini ilk elden öğrenmişti.

 

Eğer yetişime devam etmek istiyorsa Dayanıklılık Tütsüsünden daha etkili bir ruh ilacına ihtiyacı olacaktı. Ne yazık ki kaliteli ruh ilaçlarının formülleri sıkı bir şekilde kontrol edilirdi. Onları pazardan alması imkânsızdı; yalnızca kalfa simyacı olduktan sonra erdem puanlarıyla satın almayı sürdürebilirdi.

 

Diğer seçenek daha büyük bir markete gitmekti ancak bunun için de tarikattan fazla uzaklaşması gerekirdi. Meseleyi derinlemesine düşünen Bai Xiaochun, yeni bir kararlılık kazandı.

 

“Bir kalfa simyacı olacağım!”

 

İlaç yapımı konusundaki tecrübelerini ve bitkiler konusundaki yeteneklerini düşününce terfi alması problem olmamalıydı. Ancak emin olmak için birkaç gün boyunca rastgele yeni ilaç formülleri daha satın aldı. Onları da birkaç kez yarattıktan ve hatalarını analiz ettikten sonra kendisine olan güveni arttı ve kalfa simyacılık terfi testine kaydolmaya gitti.

 

Tabii ki terfi testi tek bir kişi için düzenlenmiyordu. Girebilmesi için yeterli kişi sayısına ulaşılması gerekiyordu. Ve bir ay daha bekleyip ruh ilaçları konusunda çalıştıktan sonra çantasındaki kimlik madalyonu titreşmeye başladı. Çıkarttığında zihnine kadim bir ses dolmuştu.

 

“Yarın şafakta Kalfa Simyacılık Salonuna gel, kalfalık terfi testi orada düzenlenecek.”

 

#Tuhaf bir hap üretip dağdaki tüm karıncaları üzerine çeken kahramanımız ileride olacakların ilk sinyalini verdi 
Hem ilaç yapım yeteneğini hem de tekniklerinin gücünü arttırdıktan sonraysa terfi sınavına hazır.
Bakalım bizi nasıl bir sınav süreci bekleyecek, okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20553 Üye Sayısı
  • 808 Seri Sayısı
  • 40029 Bölüm Sayısı


creator
manga tr